Dubbele URL's consolideren

Een canonieke pagina definiëren voor vergelijkbare of dubbele pagina's

Overzicht

Als u één pagina heeft die toegankelijk is via meerdere URL's of verschillende pagina's met vergelijkbare content (bijvoorbeeld een pagina met zowel een mobiele versie als een desktopversie), moet u Google expliciet laten weten welke URL de belangrijkste is (oftewel canoniek is) voor die pagina. Als u dit niet expliciet doet, maakt Google de keuze voor u of wordt aan elk van de URL's evenveel gewicht toegekend, wat kan leiden tot ongewenst gedrag, zoals wordt uitgelegd in het volgende gedeelte.

Hoewel we u aanbevelen een canonieke pagina op te geven voor dubbele URL's of versies, kan Google om diverse redenen, zoals prestaties of content, op algoritmische wijze een andere pagina kiezen dan de canonieke pagina.

Waarom zou ik vergelijkbare/dubbele pagina's hebben?

Er zijn goede redenen waarom uw site verschillende URL's kan hebben die naar dezelfde pagina verwijzen of waarom er dubbele of sterk gelijkende pagina's op verschillende URL's staan. Dit zijn de meest voorkomende:

 • Voor gebruik op meerdere apparaattypen:
  https://example.com/news/koala-rampage
  https://m.example.com/news/koala-rampage
  https://amp.example.com/news/koala-rampage
  
 • Voor het gebruik van dynamische URL's voor zaken als zoekparameters of sessie-ID's:
  https://www.example.com/products?category=dresses&color=green
  https://example.com/dresses/cocktail?gclid=ABCD
  https://www.example.com/dresses/green/greendress.html
 • Als uw blogsysteem automatisch meerdere URL's opslaat wanneer u dezelfde post in meerdere secties plaatst.
  https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome/
  https://blog.example.com/green-things/green-dresses-are-awesome/
 • Als uw server zo is ingesteld dat dezelfde content wordt geleverd voor varianten van http/https met of zonder 'www':
  http://example.com/green-dresses
  https://example.com/green-dresses
  http://www.example.com/green-dresses
  
 • Als content die u op een blog levert voor syndicatie aan andere sites, gedeeltelijk of volledig wordt gereproduceerd op die domeinen:
  https://news.example.com/green-dresses-for-every-day-155672.html (syndicatiepost) https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome/3245/ (oorspronkelijke post)
Geïnteresseerd in de details?
Hier volgt meer informatie over canonieke URL's dan u waarschijnlijk nodig heeft, dus sla dit gedeelte gerust over. We verstrekken de informatie voor het geval u dit soort dingen interessant vindt.
Wanneer Googlebot een site indexeert, probeert deze de onderwerpen te bepalen die op elke pagina worden behandeld. Als Googlebot meerdere pagina's op dezelfde site vindt die ongeveer hetzelfde lijken te zijn, kiest Googlebot de pagina die volgens de bot het meest compleet en nuttig is en wordt deze gemarkeerd als canoniek. De canonieke pagina wordt het vaakst gecrawld. De duplicaten worden minder vaak gecrawld om het crawlbudget op uw site te sparen. Als u Googlebot niet laat weten wat de canonieke pagina is en u besluit dat een andere pagina canoniek is, besteedt u mogelijk dus energie aan het updaten van een pagina die Googlebot niet vaak zal indexeren of in zoekresultaten zal weergeven.
Google gebruikt de canonieke pagina's op uw site als gouden standaard voor de content van uw site wat betreft het evalueren van content en kwaliteit. Google-zoekresultaten verwijzen meestal naar de canonieke pagina, tenzij een van de duplicaten expliciet beter geschikt is voor de zoekopdracht van een gebruiker. Het zoekresultaat verwijst bijvoorbeeld waarschijnlijk naar de mobiele pagina als de gebruiker een mobiel apparaat gebruikt, zelfs als de desktoppagina is gemarkeerd als canoniek.
Google kiest de canonieke pagina op basis van een aantal factoren (of signalen), zoals: of de pagina wordt weergegeven via http of https; het door de gebruiker aangegeven voorkeursdomein; de paginakwaliteit; de aanwezigheid van de URL in een sitemap; en eventuele "rel=canonical"-labels. U kunt Google's keuze voor de canonieke pagina niet afdwingen, maar u kunt de keuze wel beïnvloeden via een of meer van de hier getoonde technieken.

Waarom het uitmaakt

Er zijn meerdere redenen waarom u expliciet een canonieke pagina in een reeks dubbele/vergelijkbare pagina's zou willen kiezen:

 • Als u wilt aangeven welke URL mensen te zien krijgen in de zoekresultaten. U geeft er bijvoorbeeld de voorkeur aan dat mensen terechtkomen op uw productpagina met groene jurken via https://www.example.com/dresses/green/greendress.html in plaats van https://example.com/dresses/cocktail?gclid=ABCD.
 • Als u linksignalen wilt consolideren voor vergelijkbare of dubbele pagina's. Hierdoor kunnen zoekmachines de informatie die ze voor de afzonderlijke URL's hebben (zoals links naar de URL's), consolideren tot één voorkeurs-URL. Dit betekent dat links van andere sites naar http://example.com/dresses/cocktail?gclid=ABCD worden geconsolideerd met links naar https://www.example.com/dresses/green/greendress.html.
 • Als u statistieken wilt bijhouden voor één product/onderwerp. Met verschillende URL's is het een grotere uitdaging om geconsolideerde statistieken voor bepaalde content te verkrijgen.
 • Als u syndicatie-inhoud wilt beheren. Als u uw content via syndicatie publiceert op andere domeinen, wilt u de paginarangschikking consolideren naar uw voorkeurs-URL.
 • Als u wilt voorkomen dat crawltijd wordt besteed aan dubbele pagina's. U wilt natuurlijk dat Googlebot het maximale uit uw site haalt, dus is het beter als Googlebot tijd besteedt aan het crawlen van nieuwe (of geüpdatete) pagina's van uw site in plaats van aan het crawlen van de desktopversies en mobiele versies van dezelfde pagina's.

Welke URL beschouwt Google als canoniek (of dubbel)?

Gebruik het rapport Indexeringsstatus om te bepalen welke URL's canoniek of dubbel zijn. Duplicaten worden gemarkeerd als uitgesloten. Canonieke pagina's worden gemarkeerd als geldig.

Zoek naar geldige URL's met de markering 'Geïndexeerd, overweeg om te markeren als canoniek' om te zien welke pagina's u expliciet moet overwegen om als canoniek te markeren.

Zoek naar uitgesloten URL's met de markering 'Google heeft een andere canonieke pagina gekozen dan de gebruiker' om te zien waar u en Google verschillende canonieke pagina's in een set hebben gekozen.

Een canonieke pagina opgeven

Er zijn verschillende manieren om de canonieke pagina in een dubbele set op te geven, afhankelijk van uw gebruik:

Methode Beschrijving
Algemene richtlijnen Volg deze richtlijnen voor alle methoden voor canonieke URL's.
Het voorkeursdomein opgeven

Gebruik Search Console om URL's in het ene domein op te geven als canoniek ten opzichte van hun tegenhangers in een ander domein. Bijvoorbeeld: example.com in plaats van www.example.com. Gebruik dit alleen als u twee vergelijkbare sites heeft die alleen qua subdomein verschillen. Gebruik dit niet voor de tegenhangers met http/https.

Voordelen:

 • Zeer eenvoudig te implementeren, beheren en wijzigen.
 • Gebruik dit als u identieke sites in verschillende domeinen heeft.

Nadelen:

 • Werkt alleen op het detailniveau van het domein. Bovendien moeten de pagina's identieke paden en namen hebben om als duplicaten te worden beschouwd.
 • Voor benoemde pagina's met een identiek pad kunt u slechts één toewijzing van pagina naar pagina maken.
De tag rel=canonical <link>

Voeg aan de code van alle dubbele pagina's een <link>-tag toe die verwijst naar de canonieke pagina.

Voordelen:

 • Er is geen limiet aan het aantal dubbele pagina's dat kan worden toegewezen.

Nadelen:

 • Kan ertoe leiden dat de pagina groter wordt.
 • Het kan complex zijn om de toewijzing te beheren op grotere sites of sites waar de URL's vaak veranderen.
 • Werkt alleen voor HTML-pagina's, niet voor bestanden zoals pdf. In dergelijke gevallen kunt u de HTTP-header rel=canonical gebruiken.
De HTTP-header rel=canonical

Verzend een rel=canonical-header in de paginareactie.

Voordelen:

 • De pagina wordt niet groter.
 • Er is geen limiet aan het aantal dubbele pagina's dat kan worden toegewezen.

Nadelen:

 • Het kan complex zijn om de toewijzing te beheren op grotere sites of sites waar de URL's vaak veranderen.
Sitemap

Geef uw canonieke pagina's op in een sitemap.

Voordelen:

 • Eenvoudig te doen en te beheren, vooral op grote sites.

Nadelen:

 • Googlebot moet nog steeds het gekoppelde duplicaat bepalen voor canonieke URL's die u in de sitemap aangeeft.
 • Minder krachtig signaal richting Googlebot dan de toewijzingstechniek rel=canonical.
301-omleiding Gebruik 301-omleidingen om Googlebot te laten weten dat een omgeleide URL een betere versie betreft dan een bepaalde URL. Gebruik dit alleen als u een dubbele pagina beëindigt.
AMP-variant Als een van uw varianten een AMP-pagina is, moet u de AMP-richtlijnen volgen om de canonieke pagina en de AMP-variant aan te geven.

 

Hoewel we u aanraden een van deze methoden te gebruiken, is geen van de methoden vereist. Als u geen canonieke URL aangeeft, identificeren we de versie of URL die volgens ons het beste is.

Algemene richtlijnen

Volg voor alle methoden voor canonieke URL's de onderstaande algemene richtlijnen.

Algemene richtlijnen
 • Gebruik het robots.txt-bestand niet voor doeleinden met betrekking tot canonieke URL's.
 • Gebruik de tool voor het verwijderen van URL's niet voor canonieke URL's: de tool verwijdert alle versies van een URL uit Google Zoeken.
 • Geef geen verschillende URL's op als canonieke URL voor dezelfde pagina, ongeacht of u dezelfde of een andere techniek voor canonieke URL's gebruikt (geef bijvoorbeeld niet een bepaalde URL op in een sitemap en een andere URL voor dezelfde pagina via rel="canonical").
 • Gebruik noindex niet om te voorkomen dat een canonieke pagina wordt geselecteerd. Deze instructie is bedoeld om de pagina van de index uit te sluiten, niet om de keuze voor een canonieke pagina te beheren. 
 • Geef wel een canonieke pagina op wanneer u hreflang-tags gebruikt. Geef een canonieke pagina op in dezelfde taal (of in de best mogelijke vervangende taal als er voor dezelfde taal geen canonieke pagina bestaat).

De voorkeur geven aan HTTPS boven HTTP voor canonieke URL's

Google geeft de voorkeur aan HTTPS-pagina's boven HTTP-pagina's als canonieke pagina's, behalve wanneer er conflicterende signalen zijn, zoals de volgende:

 • De HTTPS-pagina heeft een ongeldig SSL-certificaat.
 • De HTTPS-pagina bevat onveilige afhankelijkheden (behalve afbeeldingen).
 • De HTTPS-pagina leidt gebruikers om naar of via een HTTP-pagina.
 • De HTTPS-pagina bevat een rel="canonical"-link naar de HTTP-pagina.

Hoewel onze systemen standaard de voorkeur geven aan HTTPS-pagina's boven HTTP-pagina's, kunt u een van de volgende acties uitvoeren om ervoor te zorgen dat dit gedrag wordt toegepast:

 • Voeg omleidingen toe vanaf de HTTP-pagina naar de HTTPS-pagina.
 • Een rel="canonical"-link toevoegen van de HTTP-pagina naar de HTTPS-pagina.
 • HSTS implementeren.

Vermijd het volgende om te voorkomen dat Google de HTTP-pagina ten onrechte canoniek maakt:

 • Ongeldige SSL-certificaten en HTTPS-naar-HTTP-omleidingen zorgen ervoor dat we een zeer sterke voorkeur voor HTTP krijgen. Deze sterke voorkeur wordt niet genegeerd als u HSTS implementeert.
 • De HTTP-pagina in plaats van de HTTPS-versie opnemen in uw sitemap of hreflang-vermeldingen.
 • Uw SSL/TLS-certificaat implementeren voor de verkeerde hostvariant (example.com levert bijvoorbeeld het certificaat voor www.example.com).  Het certificaat moet overeenkomen met uw volledige site-URL of moet een certificaat met jokertekens zijn dat kan worden gebruikt voor meerdere subdomeinen binnen een domein.

Laat Google dynamische parameters negeren

Gebruik de functie Parameterbehandeling om Googlebot te laten weten welke parameters moeten worden genegeerd tijdens het crawlen. Wanneer we bepaalde parameters negeren, wordt er minder dubbele content in de index van Google weergegeven en kan uw site sneller worden gecrawld. Als u bijvoorbeeld opgeeft dat de parameter sessionid moet worden genegeerd, beschouwt Googlebot de volgende twee URL's als duplicaten:

 • https://www.example.com/dresses/green.php?sessionid=273749
 • https://www.example.com/dresses/green.php

Specifieke methoden

Kies een van de volgende methoden om een canonieke URL op te geven voor dubbele URL's of dubbele/vergelijkbare pagina's.

Zorg ervoor dat u voor alle methoden de bovenstaande algemene richtlijnen volgt.

Een voorkeursdomein instellen

Gebruik Search Console om Google te laten weten aan welke versie van de URL van uw site u de voorkeur geeft als canonieke URL voor uw domein:

 • https://www.example.com
 • https://example.com

Als u uw voorkeursdomein instelt als https://example.com, behandelt Google vergelijkbare URL's of pagina's op www.example.com als duplicaten van pagina's op example.com.

Lees Uw voorkeursdomein instellen voor meer informatie.

De link-tag rel="canonical"

U kunt een <link>-tag in de paginaheader gebruiken om aan te geven wanneer een pagina een duplicaat is van een andere pagina.

Stel dat u wilt dat https://example.com/dresses/green-dresses de canonieke URL is, ook al hebben meerdere URL's toegang tot deze content. Volg dan de volgende stappen om deze URL als canoniek aan te duiden:

 1. Markeer alle dubbele pagina's met een linkelement rel="canonical". Voeg aan het <head>-gedeelte van dubbele pagina's een <link>-element met het kenmerk rel="canonical" toe dat verwijst naar de canonieke pagina, bijvoorbeeld:
  <link rel="canonical" href="https://example.com/dresses/green-dresses" />

 2. Als de canonieke pagina een mobiele variant heeft, voegt u er een rel="alternate"-link aan toe die verwijst naar de mobiele versie van de pagina:
  <link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)"  href="http://m.example.com/dresses/green-dresses">

 3. Voeg hreflang of andere omleidingen toe die geschikt zijn voor de pagina.

Gebruik absolute paden in plaats van relatieve paden met het linkelement rel="canonical".

Gebruik deze structuur:  https://www.example.com/dresses/green/greendresss.html
Niet deze structuur: /dresses/green/greendress.html
Gebruik de HTTP-header rel="canonical"

Als u uw server kunt configureren, kunt u HTTP-headers van het type rel="canonical" gebruiken (in plaats van HTML-tags) om de canonieke URL aan te geven voor niet-HTML-documenten zoals pdf-bestanden.

Als u bijvoorbeeld een pdf-bestand via meerdere URL's bereikbaar maakt, kunt u voor de dubbele URL's een HTTP-header rel="canonical" zoals het onderstaande voorbeeld retourneren om Googlebot te laten weten wat de canonieke URL voor het pdf-bestand is:

Link: <http://www.example.com/downloads/white-paper.pdf>; rel="canonical"

Google ondersteunt deze methode momenteel alleen voor online zoekopdrachten.

Gebruik absolute paden in plaats van relatieve paden met het linkelement rel="canonical". Dat wil zeggen:
Gebruik deze structuur: http://www.example.com/downloads/white-paper.pdf
Niet deze structuur: /downloads/white-paper.pdf
Gebruik een sitemap

Kies voor elke pagina een canonieke URL en neem deze op in een sitemap. Alle pagina's in een sitemap worden voorgesteld als canonieke pagina's; Googlebot bepaalt op basis van vergelijkbare content welke pagina's dubbel zijn (indien van toepassing).

We kunnen niet garanderen dat de sitemap-URL's als canoniek worden beschouwd, maar het is een eenvoudige manier om canonieke pagina's te definiëren voor een grote site. Sitemaps zijn een handige manier om Google te laten weten welke pagina's u het belangrijkst vindt op uw site.

Neem geen niet-canonieke pagina's op in een sitemap. Als u een sitemap gebruikt, geeft u alleen canonieke URL's op in de sitemap.

Gebruik 301-omleidingen voor URL's die niet meer worden gebruikt

Gebruik deze methode als u de bestaande dubbele pagina's wilt verwijderen, maar wilt zorgen voor een soepele overgang voordat u stopt met het gebruik van de oude URL's.

Stel dat uw pagina op meerdere manieren kan worden bereikt:

 • https://example.com/home
 • https://home.example.com
 • https://www.example.com

Kies een van die URL's als uw canonieke URL en gebruik 301-omleidingen om verkeer van andere URL's door te sturen naar uw voorkeurs-URL. Een 301-omleiding aan de serverzijde is de beste manier om ervoor te zorgen dat gebruikers en zoekmachines naar de juiste pagina worden geleid. De statuscode 301 betekent dat een pagina permanent is verplaatst naar een nieuwe locatie.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?