Konsolider webadressedubletter

Definer en kanonisk side i forbindelse med sider, der ligner hinanden eller er dubletter

Oversigt

Hvis du har en enkelt side, der er tilgængelig via flere webadresser, eller forskellige sider med indbyrdes tilsvarende indhold (f.eks. en side med en mobilversion og en computerversion), betragter Google disse som identiske versioner af den samme side. Google vælger én webadresse som den kanoniske version og crawler denne, mens alle andre webadresser betragtes som identiske webadresser og derfor crawles sjældnere. 

Hvis du ikke udtrykkeligt fortæller Google, hvilken webadresse der er kanonisk, vælger Google for dig, eller også tildeles begge webadresser samme vægt. Dette kan føre til uønsket adfærd som forklaret nedenfor i afsnittet Hvorfor skal jeg vælge en kanonisk webadresse?

Flere oplysninger
Der er sandsynligvis flere oplysninger om kanonisering her, end du har brug for, så du er velkommen til at springe dem over. Vi giver bare disse oplysninger i tilfælde af, at du går op i den slags.
Når Googlebot indekserer et website, forsøger det at finde de emner, der dækkes på de enkelte sider. Hvis Googlebot finder flere sider på samme website, der ser ud til at handle om det samme, udvælges den side, der ser ud til at være mest komplet og nyttig, og den markeres som kanonisk. Den kanoniske side crawles mest regelmæssigt. Dubletterne crawles ikke så ofte for at spare på dit websites crawlingbudget. Hvis du ikke fortæller Googlebot, hvilken side der er den kanoniske, og du beslutter, at en anden side er kanonisk, kan du derfor ende med at bruge energi på at opdatere en side, som Googlebot ikke indekserer særlig ofte eller viser i søgeresultaterne.
Google bruger de kanoniske sider på dit website som markører for standarden på dit website i forhold til evaluering af indhold og kvalitet, og resultaterne på Google Søgning henviser normalt til den kanoniske side, medmindre en af dubletterne tydeligvis passer bedre til brugerens forespørgsel. Hvis brugeren f.eks. søger fra en mobilenhed, fører søgeresultatet sandsynligvis til mobilsiden – selv hvis computersiden er markeret som kanonisk.
Google vælger den kanoniske side ud fra en række faktorer (eller signaler), f.eks. hvorvidt siden vises via http eller https, hvilket domæne brugeren har angivet som foretrukken, sidens kvalitet, webadressens tilstedeværelse på et sitemap og eventuelle etiketter af typen "rel=canonical". Du kan ikke gennemtvinge Googles valg af kanonisk side, men du kan påvirke valget ved at bruge en eller flere af de teknikker, der vises her.

 

Hvorfor skulle jeg have sider, der ligner hinanden eller er identiske?

Der er relevante årsager til, at dit website kan have forskellige webadresser, der fører til den samme side, eller har dubletter eller meget ens sider på forskellige webadresser. Her er de mest almindelige:

 • For at understøtte flere enhedstyper:
  https://eksempel.dk/nyheder/koala-amok
  https://m.eksempel.dk/nyheder/koala-amok
  https://amp.eksempel.dk/nyheder/koala-amok
  
 • For at aktivere dynamiske webadresser for f.eks. søgeparametre eller sessions-id'er:
  https://www.eksempel.dk/produkter?kategori=kjoler&farve=grøn
  https://eksempel.dk/kjoler/cocktail?gclid=ABCD
  https://www.eksempel.dk/kjoler/grøn/grønnekjoler.html
 • Hvis dit blogsystem automatisk gemmer flere webadresser, når du placerer det samme indlæg i flere sektioner.
  https://blog.eksempel.dk/kjoler/grønne-kjoler-er-fantastiske/
  https://blog.eksempel.dk/grønne-ting/grønne-kjoler-er-fantastiske/
 • Hvis din server er konfigureret til at vise det samme indhold for webadressevarianter med/uden www eller http/https:
  http://eksempel.dk/grønne-kjoler
  https://eksempel.dk/grønne-kjoler
  http://www.eksempel.dk/grønne-kjoler
  
 • Hvis det indhold, du angiver på bloggen til syndikering til andre websites, gengives delvist eller fuldstændigt på disse domæner:
  https://nyheder.eksempel.dk/grønne-kjoler-til-hverdag-155672.html (syndikeret indlæg) https://blog.eksempel.dk/kjoler/grønne-kjoler-er-fantastiske/3245/ (oprindeligt indlæg)

Hvorfor skal jeg vælge en kanonisk webadresse?

Der er en række årsager til, at det kan være en god idé at vælge en kanonisk side, hvis du har identiske sider eller sider, der ligner hinanden:

 • For at angive, hvilken webadresse du vil have folk til at se i søgeresultaterne. Du vil sikkert foretrække, at folk går til produktsiden med grønne kjoler via https://www.eksempel.dk/kjoler/grøn/grønnekjoler.html fremfor via https://eksempel.dk/kjoler/cocktail?gclid=ABCD.
 • For at konsolidere linksignaler til dubletter eller sider, der ligner hinanden. Dette hjælper søgemaskiner med at konsolidere de oplysninger, de har, om de enkelte webadresser (f.eks. links til dem), på en enkel, foretrukken webadresse. Det betyder, at links fra andre websites til http://eksempel.dk/kjoler/cocktail?gclid=ABCD konsolideres med links til https://www.eksempel.dk/kjoler/grøn/grønnekjoler.html.
 • For at forenkle sporing af data for et enkelt produkt/emne. Med en række forskellige webadresser er det mere udfordrende at få konsoliderede metrics for specifikt indhold.
 • For at administrere syndikeret indhold. Hvis du syndikerer dit indhold til offentliggørelse på andre domæner, skal du konsolidere siderangering til din foretrukne webadresse.
 • For at undgå at bruge tid på crawling af dubletsider. Googlebot skal have mest muligt ud af dit website, så det er bedre, at den bruger tid på at crawle nye (eller opdaterede) sider på dit website frem for at crawle computer- og mobilversionerne af de samme sider.

Hvilken webadresse betragter Google som kanonisk (eller identisk)?

Brug værktøjet til undersøgelse af webadresser for at se, hvilken side Google betragter som kanonisk. Bemærk! Selvom du udtrykkeligt angiver en kanonisk side, kan Google stadig godt vælge en anden kanonisk side af forskellige årsager, f.eks. effektivitet eller indhold.

Angiv en kanonisk side

Du kan udpege den kanoniske side blandt en gruppe sider på flere måder, alt efter din brug:

Metode Beskrivelse
Generelle retningslinjer Følg disse retningslinjer for alle kanoniseringsmetoder.
Angiv det foretrukne domæne

Brug Search Console til at angive webadresser på ét domæne som kanoniske i forhold til deres modparter på et andet domæne. Det kan f.eks. være eksempel.dk frem for www.eksempel.dk. Brug kun dette, når du har to websites, hvor den eneste forskel er underdomænet. Brug ikke dette til forskellige udgaver med http/https.

Fordele:

 • Meget nem at implementere, administrere og ændre.
 • Brug metoden, hvis du har identiske websites på forskellige domæner.

Ulemper:

 • Fungerer kun i forhold til domænets granularitet, og siderne skal have identiske stier og navne for at blive betragtet som dubletter.
 • Aktiverer kun en side-for-side-tilknytning for sider med identiske stinavne.
rel=canonical <link>-tag

Tilføj et <link>-tag i koden for alle dubletsider, der fører til den kanoniske side.

Fordele:

 • Kan tilknytte et uendeligt antal dubletsider.

Ulemper:

 • Kan øge sidens størrelse.
 • Det kan være kompliceret at bevare tilknytningen til større websites eller websites, hvor webadresserne ofte ændrer sig.
 • Virker kun for HTML-sider og ikke for filer som f.eks. PDF. I sådanne tilfælde kan du bruge HTTP-headeren rel=canonical.
HTTP-headeren rel=canonical

Send en rel=canonical-header i din siderespons.

Fordele:

 • Øger ikke sidestørrelsen.
 • Kan tilknytte et uendeligt antal dubletsider.

Ulemper:

 • Det kan være kompliceret at bevare tilknytningen til større websites eller websites, hvor webadresserne ofte ændrer sig.
Sitemap

Angiv dine kanoniske sider på et sitemap.

Fordele:

 • Nemt at oprette og vedligeholde, især på store websites.

Ulemper:

 • Googlebot skal stadig registrere den tilknyttede dublet for kanoniske sider, som du oplyser på sitemappet.
 • Svagere signal til Googlebot end tilknytningsteknikken rel=canonical.
301-omdirigering Brug 301-omdirigeringer til at fortælle Googlebot, at en omdirigeret webadresse er en bedre version end en given webadresse. Brug kun disse omdirigeringer, når du udfaser en dubletside.
AMP-variant Hvis en af dine varianter er en AMP-side, skal du følge AMP-retningslinjerne for at angive den kanoniske side og AMP-varianten.

 

Selvom vi opfordrer dig til at bruge en af disse metoder, er ingen af dem påkrævet. Hvis du ikke angiver en kanonisk webadresse, identificerer vi den version eller webadresse, som vi mener, er den bedste.

Generelle retningslinjer

Følg disse generelle retningslinjer i forbindelse med alle kanoniseringsmetoder.

Generelle retningslinjer
 • Undlad at bruge filen robots.txt til kanoniseringsformål.
 • Undlad at bruge værktøjet til fjernelse af webadresser til kanonisering: Det fjerner alle versioner af en webadresse fra søgningen.
 • Undlad at angive forskellige webadresser som kanoniske for den samme side ved hjælp af den samme eller forskellige kanoniseringsteknikker (f.eks. én webadresse på et sitemap og en anden webadresse til den samme side ved hjælp af rel="canonical").
 • Undlad at bruge noindex til at forhindre, at en side vælges som kanonisk. Denne anvisning bruges til at ekskludere siden fra indekset, ikke til at administrere valget af kanoniske sider. 
 • Angiv en kanonisk side, når du bruger hreflang-tags. Angiv en kanonisk side på samme sprog eller det bedste alternative sprog, hvis der ikke findes en kanonisk side på det samme sprog.

Vælg HTTPS fremfor HTTP for kanoniske webadresser

Google foretrækker, at du angiver HTTPS-sider som kanoniske fremfor de tilsvarende HTTP-sider, medmindre der er problemer eller modstridende signaler, som i følgende tilfælde:

 • HTTPS-siden har et ugyldigt SSL-certifikat.
 • HTTPS-siden indeholder usikre afhængigheder (udover billeder).
 • HTTPS-siden omdirigerer brugerne til eller gennem en HTTP-side.
 • HTTPS-siden har et link med rel="canonical" til HTTP-siden.

Selvom vores systemer som standard foretrækker HTTPS-sider fremfor HTTP-sider, kan du sikre denne adfærd med en af følgende handlinger:

 • Tilføj omdirigeringer fra HTTP- siden til HTTPS-siden.
 • Tilføj et link med rel="canonical" fra HTTP-siden til HTTPS-siden.
 • Implementer HSTS.

Hvis du vil forhindre Google i fejlagtigt at gøre HTTP-siden kanonisk, skal du undgå følgende:

 • Dårlige SSL-certifikater og omdirigeringer fra HTTPS til HTTP bevirker, at vi stærkt foretrækker HTTP. Implementering af HSTS kan ikke tilsidesætte denne stærke præference.
 • Medtagelse af HTTP-siden i dit sitemap eller dine hreflang-poster i stedet for HTTPS-versionen.
 • Implementering af dit SSL-/TLS-certifikat i den forkerte hostvariant, f.eks. ved at lade eksempel.dk anvende certifikatet til www.eksempel.dk.  Certifikatet skal stemme overens med din komplette webadresse eller være et wildcard-certifikat, der kan bruges til flere underdomæner på et domæne.

Bed Google om at ignorere dynamiske parametre

Brug parameterhåndtering til at fortælle Googlebot om eventuelle. parametre, der skal ignoreres i forbindelse med crawling. Hvis visse parametre ignoreres, kan det reducere gentagelser af indhold i Googles indeks og gøre det nemmere at crawle dit website. Hvis du f.eks. angiver, at parameteren sessionid skal ignoreres, betragter Googlebot de følgende to webadresser som dubletter :

 • https://www.eksempel.dk/kjoler/grøn.php?sessionid=273749
 • https://www.eksempel.dk/kjoler/grøn.php

Specifikke metoder

Vælg en af de følgende metoder til at angive en kanonisk webadresse for webadressedubletter eller sider, der ligner hinanden, eller som er dubletter.

Sørg for at følge de generelle retningslinjer ovenfor i forbindelse med alle metoder.

Angiv et foretrukket domæne

Brug Search Console til at fortælle Google, hvilken version af dit websites webadresse du foretrækker som kanonisk for dit domæne:

 • https://www.eksempel.dk
 • https://eksempel.dk

Hvis du angiver dit foretrukne domæne som https://eksempel.dk, behandler Google lignende webadresser eller sider på www.eksempel.dk som dubletter af sider på eksempel.dk.

Læs Angiv dit foretrukne domæne for at få flere oplysninger.

Brug linktagget rel="canonical"

Du kan bruge et <link>-tag i sidens overskrift for at angive, at en side er identisk med en anden side.

Lad os antage, at du vil have, at https://eksempel.dk/kjoler/grønne-kjoler skal være den kanoniske webadresse, selvom en række forskellige webadresser kan få adgang til dette indhold. Følg denne vejledning for at angive denne webadresse som kanonisk:

 1. Markér alle identiske sider med linkelementet rel="canonical". Føj et <link>-element med attributten rel="canonical" til head-sektionen på identiske sider, der fører til den kanoniske side, som vist her:
  <link rel="canonical" href="https://eksempel.dk/kjoler/grønne-kjoler" />

 2. Hvis den kanoniske side har en mobilvariant, skal du tilføje et rel="alternate"-link, der fører til sidens mobilversion:
  <link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)"  href="http://m.eksempel.dk/kjoler/grønne-kjoler">

 3. Tilføj en eventuel hreflang-omdirigering eller andre omdirigeringer, der er passende for siden.

Brug absolutte stier frem for relative stier med linkelementet rel="canonical".

Brug denne struktur:  https://www.eksempel.dk/kjoler/grøn/grønkjole.html
Ikke denne struktur: /kjoler/grøn/grønkjole.html
Brug HTTP-headeren rel="canonical"

Hvis du kan konfigurere din server, kan du bruge HTTP-headere af typen rel="canonical" til at angive den kanoniske webadresse for ikke-HTML-dokumenter som f.eks. PDF-filer.

Hvis du f.eks. eksponerer en PDF-fil via flere webadresser, kan du returnere en HTTP-header af typen rel="canonical" som f.eks. den følgende for webadressedubletterne for at fortælle Googlebot, hvad der er den kanoniske webadresse for PDF-filen:

Link: <http://www.eksempel.dk/downloads/white-paper.pdf>; rel="canonical"

Google understøtter i øjeblikket kun denne metode til resultater fra websøgning.

Brug absolutte stier frem for relative stier med linkelementet rel="canonical". Det vil sige:
Brug denne sktruktur:  http://www.eksempel.dk/downloads/hvidbog.pdf
Ikke denne struktur: /downloads/hvidbog.pdf
Brug et sitemap

Vælg en kanonisk webadresse for hver af dine sider, og indsend dem på et sitemap. Alle sider, der er angivet på et sitemap, foreslås som kanoniske. Googlebot vil afgøre, hvilke sider (om nogen) der er dubletter, baseret på indholdets lighed.

Vi kan ikke garantere, at vi betragter sitemappets webadresse som kanonisk, men det er en enkel metode til at angive kanoniske sider for et stort website, og sitemaps er nyttige, når du vil fortælle Google, hvilke sider du anser for at være de vigtigste på dit website.

Undlad at inkludere ikke-kanoniske sider på et sitemap. Hvis du bruger et sitemap, skal du kun angive kanoniske webadresser på sitemappet.

Brug 301-omdirigeringer til forældede webadresser

Brug denne metode, når du vil fjerne eksisterende dubletsider, men vil sikre en problemfri overgang, før du fjerner de gamle webadresser.

Lad os antage, at din side kan nås på flere måder:

 • https://eksempel.dk/home
 • https://home.eksempel.dk
 • https://www.eksempel.dk

Vælg en af disse webadresser som din kanoniske webadresse, og brug 301-omdirigeringer til at sende trafik fra de andre webadresser til din foretrukne webadresse. En 301-omdirigering på serveren er den bedste metode til at sikre, at brugere og søgemaskiner dirigeres til den korrekte side. 301-statuskoden betyder, at en side er flyttet permanent til en ny placering.

Hvis du bruger en websitehostingtjeneste, kan du søge efter dennes dokumentation til, hvordan du konfigurerer 301-omdirigeringer.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?