Không dùng Báo cáo nhắm mục tiêu quốc tế nữa

Không dùng Báo cáo nhắm mục tiêu quốc tế nữa.

Google sẽ tiếp tục hỗ trợ và sử dụng thẻ hreflang trên các trang của bạn. Tuy nhiên, khả năng nhắm mục tiêu kết quả tìm kiếm đến các quốc gia cụ thể bằng cách sử dụng tiêu chí nhắm mục tiêu theo quốc gia trong Search Console được nhận thấy là có ít giá trị đối với hệ sinh thái và không còn được hỗ trợ nữa.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Bạn mới sử dụng Search Console?

Bạn chưa từng sử dụng Search Console trước đây? Hãy bắt đầu ở đây, cho dù bạn là một người mới sử dụng, chuyên gia SEO hay nhà phát triển trang web.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
83844