Vanliga frågor om schema.org

Om schema.org

Vad är schema.org?

schema.org är ett samarbete mellan Google, Microsoft och Yahoo! om att förbättra webben genom att skapa ett strukturerat schema för datakodning som stöds av de stora sökmotorerna. Kodning på sidan hjälper sökmotorer att tolka informationen på webbplatser och ger utförligare sökresultat. Ett gemensamt vokabulär för kodning underlättar för webbansvariga att välja ett schema för kodning och få maximal lön för mödan.

Om du har kodat ditt innehåll för avancerade utdrag med mikroformat, mikrodata eller RDFa är du redan bekant med processen. schema.org fungerar på samma sätt. Kodformatet för mikrodata och en vokabulär som är gemensam för alla sökmotorerna och som har stöd för en mängd objekttyper och egenskaper används. I guiden Komma igång får du lära dig mer om mikrodata och schema.org.

Varför skapades schema.org?

Att ha en enda vokabulär och en enda kodsyntax som stöds av de stora sökmotorerna innebär att webbansvariga inte behöver välja vilken kodtyp för vilken sökmotor som ska användas. schema.org har stöd för ett stort antal objekttyper, även om inte alla ännu används för att skapa avancerade utdrag. Webbansvariga kan besöka schema.org och lära sig om kodning för en rad olika objekttyper. När sökmotorerna får strukturerad information blir sökresultaten bättre och användarnas sökupplevelse optimeras.

Varför mikrodata? Varför inte RDFa eller mikroformat?

Genom åren har vi haft stöd för tre olika kodningsstandarder: mikrodata, mikroformat och RDFa. Istället för att låta webbansvariga välja mellan konkurrerande format har vi nu bestämt oss för att fokusera på ett format i schema.org. Användning av ett enda format gör att sökmotorerna får tillgång till enhetligare data. Det här argumentet hade kunnat användas för att förespråka vilken som helst av de befintliga standarderna. Erfarenheten har dock visat oss att mikrodata utgör en medelväg mellan utökningsbarheten i RDFa och enkelheten i mikroformat. Därför satsar vi på detta format.

I guiden Komma igång får du en översikt över mikrodata och konventionerna som schema.org följer.

Vilket förhållande har schema.org till Facebook Open Graph?

Facebook Open Graph fyller sin funktion, men ger inte den detaljerade information som sökmotorer behöver för att maximera användarupplevelsen. En enda webbsida kan ha många komponenter och handla om mer än en sak. Även om du kodar ditt innehåll för Facebook Open Graph gör schema.org det möjligt att tillhandahålla fler detaljer om specifika entiteter på sidan.

En webbsida som handlar om ett band kan till exempel innehålla en eller flera av följande informationstyper:

  • En lista över album
  • Priset på varje album
  • En lista över vilka låtar albumen innehåller och länkar för att lyssna på utdrag
  • En lista över kommande konserter
  • Bandmedlemmarnas biografier

Varje informationstyp kan återges med en schema.org-typ. Om du kodar dem med schema.org får sökmotorerna mycket lättare att tolka innehållet på din sida.

Finns schema.org på flera språk?

Kodningen med schema.org kan användas för webbsidor på alla språk. Webbplatsen schema.org finns för närvarande endast på engelska, men vi planerar att översätta den till fler språk framöver.

Varför ska jag använda kodning? Vilka fördelar ger det mig? Hur används dessa data?

Kodning på sidan används av sökmotorer på en rad olika sätt. Google använder till exempel informationen för att skapa avancerade utdrag i sökresultat. För närvarande är inte alla innehållstyperna i schema.org synliga i sökresultaten, men med tiden kommer fler användningsområden att utvecklas. Eftersom kodningen är allmänt tillgänglig på dina webbsidor kan andra organisationer dessutom hitta nya, intressanta sätt att använda informationen.

Koda innehåll med schema.org

Hur kodar jag min webbplats med detta schema?

Kolla in guiden Komma igång på webbplatsen schema.org eller titta på typhierarkin. Vid flera av typerna kan du se exempel på HTML med och utan schema.org-kodning. Det kan hjälpa dig att fundera ut vilken motsvarande kodning som passar på din egen webbplats. Du bör också testa din kodning och se till att den implementeras korrekt. Du kan använda Googles testverktyg för strukturerade data om du vill se vilken information Google kan extrahera från dina data.

Varför visar inte testverktyget för strukturerade data en förhandsgranskning av mitt utdrag i sökresultat?

För närvarande visar testverktyget endast vilken information Google kan extrahera från dina sidor. Vi jobbar med att uppdatera testverktyget så att du även ser hur schema.org-kodat innehåll visas i sökresultaten.

Påverkas webbplatsens utdrag i sökresultatet om jag kodar innehållet?

Google stöder för närvarande avancerade utdrag för personer, evenemang, recensioner, produkterrecept och navigering med brödsmulor och du kan använda den nya schema.org-koden för dessa typer, precis som med våra vanliga kodformat. Vi jobbar ständigt med att utöka våra funktioner och ge bättre och mer relevanta sökresultat. Därför innehåller schema.org många nya typer som Google kan använda i framtida tillämpningar.

Har schema.org stöd för samma informationstyper som mikrodata/mikroformat/RDFa?

Ja. Allt som kunde göras med de tidigare formaten kan du även göra med schema.org.

Jag har redan kodat mitt innehåll med mikrodata/mikroformat/RDFa. Måste jag göra om allt?

Google fortsätter att stödja avancerade utdrag i befintligt innehåll. Du behöver alltså inte koda om befintligt innehåll i det nya schema.org-formatet. Att byta till det nya formatet kan vara fördelaktigt på längre sikt, eftersom alla de tre deltagande företagen har stöd för denna standard. Du måste dock inte göra det.

Måste jag koda alla egenskaper?

Du kan välja att endast koda några av egenskaperna för ett objekt – kodning är inte ett val mellan allt eller inget. Ju mer innehåll du kodar, desto lättare blir det dock för sökmotorerna att tolka ditt innehåll och presentera det på ett användbart sätt. När det gäller många typer behöver Google en viss informationsmängd för att kunna visa innehållet i avancerade utdrag. Du kan använda testverktyget för strukturerade data för att se vilken information Google kan extrahera från dina kodade sidor (vi har än så länge inte stöd för förhandsgranskning av hur ditt innehåll kan se ut i sökresultaten, men vi jobbar på det).

Kommer min webbplats högre upp i sökresultaten om jag använder schema.org?

Google rankar inte webbplatser utifrån kodningen, men avancerade utdrag kan ge din webbplats en mer framträdande plats i sökresultaten. Du kan alltså få ökad trafik.

Min webbplats har innehåll som inte stöds av schema.org. Kommer den att läggas till? Hur kan jag koda det under tiden?

Om du publicerar innehållstyper som inte stöds har du tre alternativ:

  • Gör inget (koda inte innehållet på något sätt). Innan du väljer detta alternativ bör du kontrollera om innehållet är relevant för någon av typerna som schema.org stöder, till exempel recensioner, kommentarer, bilder eller brödsmulor.
  • Använd mindre specifik kodning. Schema.org innehåller till exempel inte typen Professor. Om du har en lista över professorer som jobbar på din fakultet kan du istället använda typen Person och koda informationen om varje professor i listan.
  • Om du har lust kan du använda tilläggssystemet i schema.org och definiera en ny typ.
Hur rapporterar jag fel eller skickar in förslag? Min fråga har inte besvarats än.

Ta en titt på våra officiella vanliga frågor om schema.org eller pröva att lägga upp en fråga i vårt forum.