Veelgestelde vragen over schema.org

Over schema.org

Wat is schema.org?

schema.org is een samenwerkingsproject van Google, Microsoft en Yahoo! om internet te verbeteren door een gestructureerd schema voor gegevensmarkering te maken dat door de grote zoekmachines wordt ondersteund. Markeringen op de pagina helpen zoekmachines informatie op webpagina's te interpreteren en betere resultaten weer te geven. Een gedeelde vocabulary maakt het eenvoudiger voor webmasters om een schema voor gegevensmarkering te selecteren en optimaal van hun inspanningen te profiteren.

Als u uw inhoud heeft gemarkeerd voor rich snippets met microformats, microdata of RDFa, bent u al bekend met het proces. schema.org werkt op dezelfde manier en maakt gebruik van de markeringsindeling microdata en een vocabulary die wordt gedeeld door alle zoekmachines en die een groot scala aan itemtypen en eigenschappen ondersteunt. Ga voor meer informatie over microdata en schema.org naar de snelstarthandleiding.

Waarom is schema.org tot stand gekomen?

Doordat webmasters hiermee kunnen beschikken over één vocabulary en syntaxis voor opmaak die door de meestgebruikte zoekmachines worden ondersteund, hoeven ze geen keuzes te maken op basis van de typen markeringen die wel of niet door specifieke zoekmachines worden ondersteund. schema.org ondersteunt een breed scala aan itemtypen, hoewel deze nog niet allemaal worden gebruikt voor het maken van rich snippets. Met schema.org beschikken webmasters over een centrale locatie die ze kunnen bezoeken voor informatie over markeringen voor een breed scala aan itemtypen, ontvangen zoekmachines gestructureerde gegevens waarmee de kwaliteit van zoekresultaten wordt vergroot, en krijgen gebruikers betere zoekresultaten te zien en kunnen ze profiteren van een betere internetervaring.

Waarom de keuze voor microdata? Waarom geen RDFa of microformats?

We hebben in het verleden drie verschillende standaarden ondersteund voor de gestructureerde opmaak van gegevens: microdata, microformats en RDFa. We hebben besloten ons te richten op één indeling voor schema.org, zodat webmasters geen keuze hoeven te maken tussen concurrerende indelingen. Daarnaast zorgt één indeling voor meer consistentie tussen zoekmachines die van deze gegevens uitgaan. Op basis van deze redenering hadden we voor elk van de bestaande standaarden kunnen kiezen, maar we hebben vastgesteld dat microdata een balans vormt tussen de flexibiliteit van RDFa en de eenvoud van microformats. We hebben daarom besloten microdata als voorkeursindeling te gebruiken.

Voor een overzicht van microdata en van de conventies die door schema.org worden gevolgd, kunt u de snelstarthandleiding van schema.org bekijken.

Hoe verhoudt schema.org zich tot Facebook Open Graph?

Facebook Open Graph werkt zoals bedoeld, maar levert geen gegevens op het detailniveau dat zoekmachines nodig hebben om de gebruikerservaring te verbeteren. Een webpagina kan uit vele onderdelen bestaan en meer dan één onderwerp bespreken. Zelfs wanneer u uw inhoud voor Facebook Open Graph markeert, biedt schema.org een aanvullende manier om meer informatie te geven over specifieke elementen op de pagina.

Een pagina over een band kan bijvoorbeeld de volgende gegevens bevatten:

  • Een lijst met albums
  • Een prijs voor elk album
  • Een lijst met nummers voor elk album, met een link voor geluidsfragmenten van elk nummer
  • Een lijst met geplande optredens
  • Biografieën van de bandleden

Elk van deze typen inhoud kan als schema.org-type worden uitgedrukt. Als u deze informatie markeert met schema.org, kunnen zoekmachines de inhoud van uw pagina beter interpreteren.

Is schema.org beschikbaar in meerdere talen?

U kunt markeringen van schema.org gebruiken op webpagina's in elke taal. De site voor schema.org is momenteel alleen beschikbaar in het Engels, maar het is onze bedoeling deze site in de toekomst te vertalen naar andere talen.

Waarom zou ik markeringen toevoegen? Wat heb ik daaraan? Hoe worden de gegevens gebruikt?

Zoekmachines gebruiken markeringen op de pagina op veel verschillende manieren. Google gebruikt ze bijvoorbeeld voor het genereren van rich snippets in de zoekresultaten. Niet elk type informatie in schema.org wordt in zoekresultaten weergegeven, maar uiteindelijk worden meer gegevens op meerdere manieren gebruikt. Daarnaast zijn de markeringen beschikbaar op uw webpagina's, waardoor andere organisaties interessante, nieuwe manieren kunnen vinden om uw informatie ook te gebruiken.

Inhoud markeren met schema.org

Hoe kan ik mijn site markeren met dit schema?

Lees de snelstarthandleiding op de site van schema.org of blader door de hiërarchie voor typen. Bij veel typen worden voorbeelden met voorbeeld-HTML weergegeven, voor en na het gebruik van markeringen van schema.org, die u kunt gebruiken om te bepalen welke markeringen u op uw eigen site kunt toepassen. Test uw markeringen om te controleren of u ze correct heeft geïmplementeerd. U kunt het hulpprogramma voor het testen van gestructureerde gegevens van Google gebruiken om te zien wat voor informatie Google op uw pagina kan detecteren.

Waarom geeft het hulpprogramma voor het testen van gestructureerde gegevens geen voorbeeld van mijn rich snippet in de zoekresultaten weer?

U kunt dit hulpprogramma momenteel gebruiken om te zien welke informatie Google uit uw pagina's kan ophalen. We werken aan een update van dit hulpprogramma zodat u kunt bekijken hoe inhoud die met schema.org is gemarkeerd, eruit zou kunnen zien in de zoekresultaten.

Wordt de rich snippet die voor mijn site in de zoekresultaten wordt weergegeven, aangepast als ik mijn inhoud markeer?

Google ondersteunt momenteel rich snippets voor personen, evenementen, recensies, productenrecepten en breadcrumbnavigatie, en u kunt de nieuwe markering van schema.org voor deze typen gebruiken, net als onze gewone markeringsindelingen. Omdat we altijd werken aan het uitbreiden van onze functies en het verbeteren van de relevantie en weergave van onze zoekresultaten, bevat schema.org veel nieuwe typen inhoud die Google wellicht in toekomstige toepassingen gaat gebruiken.

Ondersteunt schema.org alle typen informatie die al door microdata/microformats/RDFa worden ondersteund?

Ja. Alles wat u met een eerdere markeringsindeling kon markeren, kunt u nu doen met schema.org.

Ik heb mijn inhoud al gemarkeerd met microdata/microformats/RDFa. Moet ik helemaal opnieuw beginnen?

Google blijft rich snippets ondersteunen voor bestaande inhoud. U hoeft bestaande inhoud dus niet opnieuw te markeren in de nieuwe indeling schema.org. Overstappen op de nieuwe indeling voor markeringen is uiteindelijk wel handig, omdat u overstapt naar een standaard die door alle drie de bedrijven wordt geaccepteerd. Overstappen naar de nieuwe indeling is echter niet verplicht.

Moet ik elke eigenschap markeren?

Het is prima om alleen bepaalde eigenschappen van een item te markeren. Gegevensmarkering is geen alles-of-niets-keuze. Als u echter zo veel mogelijk inhoud markeert, helpt u zoekmachines bij het beter interpreteren en weergeven van uw inhoud. Voor veel typen heeft Google slechts een minimale hoeveelheid informatie nodig om uw inhoud in rich snippets te kunnen weergeven. U kunt het hulpprogramma voor het testen van gestructureerde gegevens gebruiken om te zien welke informatie Google op uw gemarkeerde pagina's kan detecteren (we ondersteunen nog geen voorbeeld van hoe uw inhoud in zoekresultaten kan worden weergegeven, maar daar wordt aan gewerkt).

Verbetert het gebruik van schema.org de prestaties van mijn site in de zoekresultaten?

Momenteel gebruikt Google dergelijke inhoudsmarkeringen niet voor de rangschikking van sites in de zoekresultaten, maar rich snippets kunnen ervoor zorgen dat uw webpagina's in zoekresultaten meer opvallen, zodat u meer verkeer ontvangt.

Mijn website bevat inhoud die niet door schema.org wordt ondersteund. Wordt dit nog toegevoegd? Hoe kan ik deze inhoud in de tussentijd markeren?

Als u inhoud publiceert van een type dat momenteel niet wordt ondersteund, heeft u drie opties:

  • Niets doen (de inhoud op geen enkele manier markeren). Controleer voordat u besluit dit te doen of een van de typen inhoud die wel door schema.org wordt ondersteund (zoals recensies, reacties, afbeeldingen of breadcrumbs) relevant is.
  • Gebruik een minder specifiek type markering. Schema.org bevat bijvoorbeeld geen type voor 'professor'. Als uw vakgroep op de universiteit over een directory met professoren beschikt, kunt u het inhoudstype Persoon gebruiken om de informatie voor elke professor te markeren
  • En als u het echt grondig wilt aanpakken, gebruikt u het systeem voor extensies van schema.org om een nieuw type te definiëren.
Hoe kan ik bugs melden of suggesties doen? Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag.

Bekijk de officiële Veelgestelde vragen over schema.org of stel uw vraag in ons forum.