Časté dotazy ohledně specifikace schema.org

O specifikaci schema.org

Co je to specifikace schema.org?

Specifikace schema.org vznikla na základě spolupráce společností Google, Microsoft a Yahoo! Cílem této spolupráce bylo zlepšit web tím, že bude vytvořeno schéma pro označování strukturovaných dat podporované velkými vyhledávači. Označení na stránkách vyhledávačům pomáhá porozumět informacím na webových stránkách a poskytovat bohatší výsledky. Společná definice značek webmasterům usnadňuje rozhodnout se, jaké schéma mají k označení použít, aby to bylo maximálně přínosné.

Pokud jste obsah pro strukturované úryvky v minulosti označovali pomocí mikroformátů, mikrodat nebo formátu RDFa, pak již příslušný proces znáte. Specifikace schema.org funguje stejně. Pro označování používá formát mikrodat a slovník, který je sdílen všem vyhledávači a který podporuje široké spektrum typů položek a vlastností. Další informace o mikrodatech a specifikaci schema.org naleznete v příručce Začínáme.

Proč jste specifikaci schema.org vytvořili?

Díky tomu, že specifikace využívá jeden slovník a syntaxi označování, které jsou podporovány nejrozšířenějšími vyhledávači, nemusí webmasteři dělat kompromisy kvůli tomu, jaké typy označování jednotlivé vyhledávače podporují. Díky specifikaci schema.org naleznou webmasteři na jednom místě informace o označení široké škály typů položek, vyhledávače získají strukturované informace, které jim pomohou vylepšit kvalitu výsledků vyhledávání, a uživatelé získají lepší výsledky vyhledávání a budou moci web lépe využívat.

Proč zrovna mikrodata? Proč ne RDFa nebo mikroformáty?

V minulosti jsme podporovali tři různé standardy k označení strukturovaných dat: mikrodata, mikroformáty a RDFa. Aby se webmasteři nemuseli rozhodovat, který z konkurenčních formátů použijí, rozhodli jsme se ve specifikaci schema.org zaměřit pouze na jeden formát. Použití jednoho formátu navíc zlepší konzistenci mezi jednotlivými vyhledávači, které jsou na těchto datech závislé. Na základě různých argumentů by bylo možné upřednostnit kterýkoliv z existujících standardů, podle našeho názoru jsou však mikrodata dobrým kompromisem mezi rozšiřitelností formátu RDFa a jednoduchostí mikroformátů. Proto jsme se rozhodli pro tento standard.

Chcete-li získat přehled o mikrodatech a konvencích formátu schema.org, podívejte se na webu schema.org do příručky Začínáme.

V čem se specifikace schema.org liší od formátu Facebook Open Graph?

Formát Facebook Open Graph slouží dobře k účelu, pro který byl vytvořen, ale neposkytuje podrobné informace, které vyhledávače ke zlepšení služeb uživatelům potřebují. Jedna webová stránka může mít mnoho součástí a může se na ní psát o více než jedné věci. I když svůj obsah označíte pomocí formátu Facebook Open Graph, specifikace schema.org umožňuje poskytnout podrobnější informace o konkrétních entitách na stránce.

Například na stránce o hudební skupině by se mohly vyskytovat následující informace:

  • seznam alb,
  • cena každého alba,
  • seznam skladeb v každém albu s odkazy k přehrání ukázek skladeb,
  • seznam plánovaných vystoupení,
  • životopisy členů skupiny.

Každou z těchto informací lze reprezentovat jako typ položky podle specifikace schema.org. Pokud tyto informace označíte podle specifikace schema.org, budou moci vyhledávače mnohem lépe porozumět obsahu stránky.

Je specifikace schema.org k dispozici ve více jazycích?

Označení podle specifikace Schema.org lze použít na webových stránkách v libovolném jazyce. Web schema.org je v současné době k dispozici pouze v angličtině, ale plánujeme jej v budoucnu přeložit i do dalších jazyků.

Proč je dobré obsah označit? Co tím získám? Jak budou data použita?

Vyhledávače používají označení na stránkách mnoha různými způsoby – například Google je využívá k vytváření strukturovaných úryvků ve výsledcích vyhledávání. Všechny typy informací označené podle specifikace schema.org se ve výsledcích vyhledávání nezobrazí, ale můžete očekávat, že budeme časem využívat více dat více různými způsoby. Protože je označení na vašich stránkách veřejně k dispozici, mohou jej různými zajímavými způsoby využít i jiné organizace.

Označení obsahu podle specifikace schema.org

Jak informace na stránkách označím pomocí tohoto schématu?

Přečtěte si příručku Začínáme na stránkách schema.org nebo si projděte hierarchii typů. U mnoha typů položek jsou uvedeny příklady kódu HTML před označením podle specifikace schema.org a po něm. Tyto příklady vám pomohou nalézt vhodný způsob označení, který se hodí pro vaše stránky. Označení byste také měli zkontrolovat, zda je implementováno správně. Pokud chcete zjistit, jaké informace dokáže Google extrahovat z vašich stránek, použijte nástroj na testování strukturovaných dat.

Proč nástroj na testování strukturovaných dat nezobrazuje náhled mého úryvku ve výsledcích vyhledávání?

V současné době umožňuje testovacího nástroje pouze zjistit, jaké informace může Google ze stránek extrahovat. Pracujeme na vylepšení tohoto nástroje tak, abyste viděli, jak by se obsah označený podle specifikace schema.org mohl zobrazit ve výsledcích vyhledávání.

Pokud svůj obsah označím, změní se tím úryvek ve výsledcích vyhledávání pro mé stránky?

Google v současnosti podporuje strukturované úryvky pro osoby, události, recenze, produkty, recepty a cestu navigace. K označení těchto typů můžete použít novou specifikaci schema.org nebo naše běžné formáty pro označování. Protože se neustále snažíme rozšířit funkčnost a zlepšit relevanci a prezentaci našich výsledků vyhledávání, obsahuje specifikace schema.org mnoho nových typů, které Google možná využije v budoucnu.

Podporuje formát schema.org všechny typy informací, které jsou již podporovány v mikrodatech, mikroformátech a formátu RDFa?

Ano. Vše, co bylo možné označit pomocí dřívějších formátů označení, lze označit i pomocí formátu schema.org.

Již mám obsah označený pomocí mikrodat, mikroformátů nebo formátu RDFa. Musím začít znovu od začátku?

Google bude i nadále podporovat i strukturované úryvky pro existující obsah, existující obsah tedy nemusíte předělávat do formátu schema.org. Přejít na nový formát označení by mohlo být užitečné do budoucna, protože byste přešli na formát podporovaný všemi třemi společnostmi, není to však nutné.

Musím označit všechny vlastnosti?

Je možné označit pouze některé vlastnosti položky – označení nefunguje na principu „všechno nebo nic“. Doporučujeme však označit obsahu co nejvíce. Pomůže to vyhledávačům lépe porozumět vašemu obsahu a prezentovat jej co nejužitečnějším způsobem. U mnoha typů položek potřebuje Google určité minimální množství informací, jinak váš obsah nebude moci prezentovat ve strukturovaných úryvcích. Pokud chcete zjistit, jaké informace dokáže Google extrahovat z označených stránek, můžete použít nástroj na testování strukturovaných dat (funkci náhledu obsahu, jak se zobrazí ve výsledcích vyhledávání, zatím nepodporujeme, ale v budoucnu se ji chystáme zpřístupnit).

Pokud použiji označení ve formátu schema.org, zlepší se tím umístění mých stránek ve výsledcích vyhledávání?

Google v současné době označení nepoužívá k hodnocení stránek, ale díky strukturovaným úryvkům mohou být stránky ve výsledcích vyhledávání více vidět a může tedy dojít i ke zvýšení návštěvnosti.

Na mém webu je obsah, který ve specifikaci schema.org není podporován. Přidáte jej? Jak jej mám zatím označit?

Pokud publikujete typ obsahu, který zatím není podporován, máte tři možnosti:

  • Nic nedělat (nijak obsah neoznačovat). Doporučujeme však raději zkontrolovat, zda pro obsah není relevantní některý z typů, které jsou ve specifikaci schema.org podporovány (jako jsou recenze, komentáře, obrázky nebo navigační struktura).
  • Použít méně specifický typ označení. Specifikace schema.org například neobsahuje žádný typ položky „profesor“. Pokud však na stránkách máte adresář profesorů na univerzitní katedře, můžete informace o každém profesorovi v adresáři označit pomocí typu Person (osoba).
  • Pokud jste ambiciózní, můžete pomocí systému rozšíření specifikace schema.org definovat nový typ položky.
Jak mohu nahlásit chyby nebo sdělit své návrhy? Moje otázka stále nebyla zodpovězena.

Navštivte oficiální stránky s častými dotazy ke specifikaci schema.org nebo zkuste svůj dotaz zveřejnit v našem fóru.