Kiểm tra xem Google có truy cập được một URL hoặc hình ảnh nào đó hay không

Google có truy cập được trang của tôi không

Một phần trong hoạt động khắc phục sự cố trang web là xác định liệu Google có truy cập được một trang hay URL nào đó hay không. Truy cập được có nghĩa là trình thu thập dữ liệu của Google (Googlebot) có thể tiếp cận được trang của bạn. Một số lý do khiến một trang không truy cập được là: có thể trang đó yêu cầu mật khẩu, trang đó chặn Google qua tệp robots.txt trên trang web (ngăn thu thập dữ liệu) hoặc có thể trang đó có lệnh hoặc thẻ noindex tuy không ngăn việc truy cập nhưng lại chỉ dẫn Google không lập chỉ mục trang.

Bạn có thể sử dụng các kỹ thuật sau đây để kiểm tra khả năng truy cập của Google vào một trang hoặc hình ảnh cụ thể.

Nếu URL nằm trong tài sản Search Console mà bạn sở hữu

 1. Mở Công cụ kiểm tra URL.
 2. Nhập URL của trang hoặc hình ảnh cần kiểm tra.
  • Để biết Google có truy cập được trang trong lần thu thập dữ liệu gần đây nhất hay không, hãy mở rộng phần "Phạm vi lập chỉ mục" rồi kiểm tra kết quả như mô tả dưới đây.
  • Để biết Google có truy cập được ngay tài nguyên hay không, hãy nhấp vào Kiểm tra URL đang hoạt động, mở rộng phần "Phạm vi lập chỉ mục" rồi kiểm tra kết quả như mô tả dưới đây.
 3. Kiểm tra những giá trị sau trong kết quả kiểm tra:
  • Được phép thu thập dữ liệu? – Nên là "Có". Nếu không phải thì tức là Google không thể truy cập trang (có thể là do trang bị chặn bằng một quy tắc trong tệp robots.txt).
  • Lần tìm nạp trang: Nên là "Thành công". Nếu không phải thì tức là Google không truy cập được trang đó và kết quả sẽ giải thích lý do.
  • Được phép lập chỉ mục? – Nên là "Có". Nếu không phải thì tức là bạn có thẻ hoặc lệnh noindex sẽ ngăn tài nguyên đó xuất hiện trong các kết quả trên Google.

Nếu URL không nằm trong tài sản Search Console mà bạn sở hữu

Ví dụ: một hình ảnh trên trang của bạn được lưu trữ trên một miền khác

 1. Mở công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng.
 2. Nhập URL của trang hoặc hình ảnh cần kiểm tra, sau đó nhấp vào Kiểm tra URL.
 3. Trong kết quả, hãy mở rộng phần "Thu thập dữ liệu".
 4. Bạn sẽ thấy các kết quả sau:
  • Được phép thu thập dữ liệu? – Nên là "Có". Nếu không phải thì tức là Google không thể truy cập trang (có thể là do trang bị chặn bằng một quy tắc trong tệp robots.txt).
  • Lần tìm nạp trang: Nên là "Thành công". Nếu không phải thì tức là Google không truy cập được trang đó và kết quả sẽ giải thích lý do.
  • Được phép lập chỉ mục? – Nên là "Có". Nếu không phải thì tức là bạn có thẻ hoặc lệnh noindex sẽ ngăn tài nguyên đó xuất hiện trong các kết quả trên Google.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
83844
false
false