Obrázky

Stejně jako u vyhledávání na webu si i u vyhledávání obrázků Google klade za cíl přinášet uživatelům co nejlepší a nejrelevantnější výsledky vyhledávání. Budete-li se řídit níže uvedenými doporučenými postupy (a také našimi obvyklými pokyny pro webmastery), zvýšíte pravděpodobnost zahrnutí svých obrázků do výsledků vyhledávání.

Přidáním informací do webového souboru Sitemap můžete Googlu sdělit další informace o svých obrázcích a poskytnout adresy URL obrázků, které bychom jinak nemuseli nalézt. Další informace o přidání informací o obrázcích do souboru Sitemap.

Nevkládejte důležitý text do obrázků

Nevkládejte důležitý text (například záhlaví stránky nebo položky v nabídce) do obrázků, protože někteří uživatelé k obrázkům nemají přístup. Za účelem zajištění maximální dostupnosti důležitého textového obsahu jej ponechte v běžném kódu HTML.

Poskytněte k obrázku co nejvíce podrobností

Používejte u svých obrázků podrobné a výstižné názvy

Název souboru s obrázkem může pomoci prohledávači Google identifikovat předmět obrázku. Názvy souborů obrázků by měly obsahovat srozumitelný popis předmětu obrázku. Například moje-nove-cerne-kote.jpg obsahuje mnohem více informací než IMG00023.JPG. Popisné názvy souborů jsou užitečné i pro uživatele. Pokud na stránce s obrázkem nemůžeme najít vhodný text, použijeme název souboru obrázku jako fragment k tomuto obrázku ve výsledcích vyhledávání.

Vytvořte výstižný alternativní text (alt)

Atribut alternativní text slouží k popisu obsahu souboru obrázku. Je důležitý z několika důvodů:

  • Tento text poskytne prohledávači Google užitečné informace o předmětu obrázku. Tyto informace využijeme k tomu, abychom vybrali nejvhodnější obrázky jako odpověď na dotaz uživatele.
  • Někteří lidé, například uživatelé s vadami zraku nebo lidé, kteří používají čtečku obrazovky nebo mají pomalé připojení, nemusí obrázky na webových stránkách vůbec zobrazit. Popisný alternativní text poskytuje těmto uživatelům důležité informace.

Nepříliš vhodné:

<img src="stene.jpg" alt=""/>

Lepší:

<img src="stene.jpg" alt="štěně"/>

Nejlepší:

<img src="stene.jpg" alt="Štěně dalmatina aportuje"> 

Nepoužívejte:

<img src="stene.jpg" alt="štěně pes psík štěňátko štěňata psi štěňata stelivo štěňátka pes retrívr 
 labrador vlkodav setr pointer jack russelův teriér krmivo pro psy levné štěňata"/>

Vložení klíčových slov do atributů alt („stuffing klíčových slov“) je mezi uživateli nepopulární a vaše stránky mohou být považovány za spam. Namísto toho vytvořte užitečný a informativní obsah, který použije klíčová slova správně a v kontextu. Doporučujeme testovat obsah pomocí prohlížeče pracujícího výhradně v textovém režimu, jako např. Lynx.

Popisný text (anchor)

Externí popisný text (text, který je na různých stránkách použit jako odkaz na vaši stránku) ukazuje, jak jsou vaše stránky vnímány jinými lidmi. V obvyklých případech správci webu nemají kontrolu nad tím, jak jiné stránky odkazují na jejich stránky. Můžete však alespoň používat užitečný, relevantní a informativní popisný text na svých stránkách. Pomůžete tak uživatelům v orientaci a porozumění cílové adrese odkazu. Můžete například odkázat na stránku s fotografiemi z dovolené takto: Fotografie ze zájezdu do Irska v červnu 2008.

Ke svému obrázku uveďte výstižný kontext

Prohledávače získávají užitečné informace o předmětu obrázku ze stránky, na které se nachází, a z textu, který jej obklopuje (včetně popisů, názvů nebo titulků). Umístíte-li například obrázek ledního medvěda na stránku o domácím pěstování rajčat, prohledávače budou mít zmatené informace o předmětu obrázku lednimedved.jpg.

Pokud je to možné, doporučujeme umísťovat obrázky v blízkosti relevantního textu. Dále doporučujeme vytvářet k obrázkům výstižné popisné názvy a titulky.

Zamyslete se, jak své obrázky můžete nejlépe ochránit

Uživatelé často obrázky kopírují. Google proto často nachází online více kopií jednoho obrázku. K identifikaci originálního zdroje obrázku používáme různé signály. Můžete nám pomoci poskytnutím potřebných informací. Informace, které nám o obrázku poskytnete, nám také umožní poznat jeho obsah a předmět.

Webmasterům často záleží na tom, aby nedocházelo k neoprávněnému používání jejich obrázků. Pokud uživatelé nebudou mít povoleno používat vaše obrázky na svých stránkách nebo na ně odkazovat, nebude zatěžováno vaše připojení. Zároveň však vaše obrázky uvidí méně lidí a pravděpodobnost, že budou obrázky nalezeny vyhledávači, se sníží.

Možné řešení je povolit ostatním lidem používat vaše obrázky, ale zároveň požadovat, aby u obrázku uvedli zdroj a odkaz na vaše stránky. Můžete to provést několika způsoby: Můžete například:

  • Dát své obrázky k dispozici v rámci licence, která vyžaduje uvedení zdroje, jako je licence Creative Commons vyžadující uvedení zdroje.
  • Poskytnout úryvek kódu HTML, který budou ostatní uživatelé moci použít k vložení obrázku do své stránky, čímž zároveň uvedou zdroj. Tento úryvek může obsahovat odkaz na obrázek a odkaz na zdrojovou stránku na vašem webu.

Někteří lidé do svých obrázků také přidávají oznámení o autorských právech, vodotisk nebo další informace. Tento typ informací nebude mít vliv na výkon vašeho obrázku ve výsledcích vyhledávání, ale pomůže fotografům získat uznání za jejich práci a zamezí použití obrázku neznámým uživatelem. Pokud však funkce jako vodotisk snižuje z pohledu uživatele kvalitu obrázku nebo miniatury obrázku, může se stát, že uživatelé budou ve výsledcích vyhledávání na takový obrázek klikat méně.

Pokud nechcete, aby vyhledávače procházely vaše obrázky, doporučujeme vám zablokovat přístup k obrázkům pomocí souboru robots.txt.

Vytvářejte stránky, které se uživatelům líbí

Pěkné obrázky mohou významným způsobem zvýšit návštěvnost stránek. Při publikování obrázků byste si měli důkladně promyslet, jak můžete na uživatele co nejvíce zapůsobit.

  • Kvalitní fotografie se uživatelům líbí víc než fotografie rozmazané a nejasné. Kromě toho platí, že správci webu spíše odkáží na kvalitní obrázek. Tím se zvýší návštěvnost vašich stránek. Ostré a jasné obrázky také lépe vypadají jako miniatury, které zobrazujeme v našich výsledcích vyhledávání. Zvyšuje to pravděpodobnost, že na ně uživatelé kliknou.
  • I v případech, že se obrázek objevuje na několika stránkách vašeho webu, zvažte vytvoření jednotlivých vstupních stránek pro každý obrázek. Můžete na nich shromáždit všechny související informace. Jestliže tak učiníte, uveďte na každé stránce jednoznačné informace, např. popisné názvy a titulky. U každého obrázku můžete také aktivovat komentáře, diskuze nebo hodnocení.
  • Všichni uživatelé nečtou stránky až do konce. Zvažte umístění obrázků co nejvýše na stránce, aby byly okamžitě vidět.
  • Použijte takovou strukturu složek, která umožní ukládání podobných obrázků společně. Můžete mít například jednu složku na miniatury a jinou na obrázky v plné velikosti. Můžete také vytvořit oddělené složky pro každou kategorii obrázků (například můžete ve složce Cestování vytvořit samostatné složky pro Havaj, Ghanu a Irsko). Pokud vaše stránky obsahují obrázky určené pouze pro dospělé, doporučujeme je uložit do jedné nebo více složek oddělených od ostatních obrázků na stránkách.
  • Pro všechny obrázky zadejte výšku a šířku. Webový prohlížeč může začít vykreslovat stránku ještě před stažením obrázků, pokud zná jejich rozměry, aby je mohl obtékat dalšími elementy. Zadání rozměrů může urychlit načtení stránky a uživatelům se s ní bude lépe pracovat. Další informace o optimalizaci obrázků naleznete na stránce Optimizing Web Graphics (Optimalizace webové grafiky) na webu Let's Make the Web Faster (Zrychlení webu).

Stejně jako při hledání na webu, i u vyhledávání obrázků si klademe za cíl přinášet uživatelům co nejlepší a nejrelevantnější výsledky vyhledávání. Budete-li se řídit uvedenými doporučenými postupy, zvýšíte pravděpodobnost zahrnutí svých obrázků do výsledků vyhledávání.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?