Báo cáo HTTPS

Báo cáo HTTPS cho biết số lượng URL loại HTTP được lập chỉ mục trên trang web của bạn so với HTTPS. Google đặc biệt khuyến nghị bạn sử dụng HTTPS cho trang web của mình để bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật cho người dùng. Nếu trang web của bạn có một trang có cả địa chỉ HTTP và HTTPS, thì Google ưu tiên lập chỉ mục phiên bản HTTPS. Báo cáo này chỉ dùng được cho các Tài sản miền và tài sản có tiền tố URL loại HTTPS.

 

Mở báo cáo HTTPS

Kết quả mong đợi

Báo cáo này cho thấy số lượng URL loại HTTP và HTTPS đã được lập chỉ mục. Sau đó, Search Console sẽ kiểm tra từng URL loại HTTP để tìm URL loại HTTPS tương ứng (bỏ qua các tham số) rồi báo cáo lý do Google không lập được chỉ mục phiên bản HTTPS.

Trường hợp lý tưởng nhất là trong báo cáo không có URL loại HTTP, có nghĩa là tất cả URL mà trang web của bạn đang sử dụng đều là loại HTTPS. Tuy nhiên, nếu báo cáo này có liệt kê cả các URL loại HTTP, hãy cố gắng sửa lỗi để mang lại trải nghiệm tốt trên trang cho khách truy cập.

Nếu trang web của bạn chủ yếu dùng URL loại HTTP, thì có thể bạn sẽ gặp phải một vài lỗi "Sự cố thu thập dữ liệu HTTPS" và nhiều lỗi "Sự cố khác". Trong trường hợp này, có thể Google đã ngừng thu thập dữ liệu trên những trang HTTPS báo lỗi đó vì nhận được phản hồi 404 khi cố gắng thu thập dữ liệu của một số URL loại HTTPS.

Báo cáo này không xem xét các phiên bản HTTPS thay thế của một trang HTTP mà không có cấu trúc URL giống nhau.

Khắc phục sự cố

 1. Hãy giải quyết các sự cố khác trước khi giải quyết sự cố HTTPS chưa được đánh giá. Việc khắc phục các sự cố khác cũng có thể giúp khắc phục các sự cố này.
 2. Đối với URL gặp sự cố, hãy nhấp vào từng sự cố cụ thể để xem danh sách những trang bị ảnh hưởng. Nhìn chung, trước hết bạn nên khắc phục những sự cố ảnh hưởng đến hầu hết các trang.
 3. Đối với mỗi lỗi ví dụ trong bảng, hãy xác định URL loại HTTPS đã được Google thu thập dữ liệu cho URL đó: Search Console sẽ kiểm tra phiên bản HTTPS của URL loại HTTP đó.
 4. Hãy làm theo lời khuyên trong phần mô tả lỗi để khắc phục vấn đề.
 5. Sửa lỗi HTTPS. Nếu trang web có nhiều lỗi HTTPS, có thể Google sẽ dừng thu thập dữ liệu trên các trang HTTPS đó.

Lỗi

Lưu ý về lỗi tạm thời: Một số lỗi có thể là tạm thời và sẽ tự khắc phục sau một thời gian. Thông thường, Google đã thu thập dữ liệu trang HTTP trước khi bạn đăng trang HTTPS hoặc trước khi Google có cơ hội thu thập dữ liệu phiên bản HTTPS của URL (việc thu thập dữ liệu phiên bản HTTPS được đưa vào danh sách chờ). Vì vậy, bạn có thể nhận thấy rằng có một số sự cố tự khắc phục sau một thời gian ngay cả khi bạn không làm gì.

 • HTTP được đánh dấu bằng thẻ chính tắc: Trang HTTP có thẻ <link rel="canonical">, cho biết rằng phiên bản HTTP này là chính tắc. Nếu trang của bạn có phiên bản HTTPS thì bạn nên khai báo phiên bản HTTPS đó làm trang chính tắc.
  • Cách kiểm tra: Bạn có thể tìm thẻ này bằng Công cụ kiểm tra URL:
   1. Nhấp vào biểu tượng kiểm tra bên cạnh URL trong báo cáo HTTPS.
   2. Nhấp vào Kiểm tra URL trong tiêu đề trang để chuyển đến kết quả kiểm tra chính của URL.
   3. Nhấp vào Kiểm tra phiên bản hoạt động,
   4. Nhấp vào Xem trang đã kiểm tra để xem HTML của trang đang hoạt động rồi tìm thẻ.
 • HTTPS có chứng chỉ không hợp lệ: URL loại HTTPS có chứng chỉ SSL không hợp lệ. Thông thường, lỗi này ảnh hưởng đến toàn bộ trang web. Bạn nên cập nhật chứng chỉ HTTPS cho trình duyệt để không gặp sự cố khi truy cập vào các trang web an toàn của mình.
 • Sơ đồ trang web trỏ đến HTTP: Một sơ đồ trang web trên trang web của bạn đang trỏ đến một URL loại HTTP đã được lập chỉ mục dưới dạng chính tắc. Cập nhật sơ đồ trang web để trỏ đến phiên bản HTTPS của trang. Bạn sẽ chỉ gặp lỗi này khi Google thành công trong việc thu thập dữ liệu và lập chỉ mục URL loại HTTP được liệt kê trong sơ đồ trang web.
 • HTTPS chuyển hướng: URL loại HTTPS có tồn tại nhưng lại chuyển hướng đến một URL loại HTTP. Xoá lệnh chuyển hướng hoặc chuyển hướng đến trang HTTPS.
 • URL loại HTTPS bị tệp robots.txt chặn: URL loại HTTPS có hiện diện nhưng bị quy tắc trong tệp robots.txt chặn thu thập dữ liệu.
 • HTTPS chưa được đánh giá: Lỗi này có thể do bất cứ điều kiện nào sau đây gây ra: Xem phần Khắc phục lỗi HTTPS chưa được đánh giá.
  • URL loại HTTP này không có URL loại HTTPS tương đương. Nếu URL loại HTTPS tương đương không tồn tại (lỗi 404) hoặc Google gặp lỗi 4XX khác (chẳng hạn như yêu cầu xác thực) hoặc lỗi cấp 5XX (sự cố về máy chủ), thì URL đó sẽ được gắn nhãn là HTTPS chưa được đánh giá.
  • URL loại HTTP và URL loại HTTPS tương đương có tồn tại nhưng vì lý do nào đó, Google đã chọn phiên bản HTTP làm trang chính tắc. Hãy nhớ đánh dấu trang HTTPS của bạn là trang chính tắc bằng cách dùng một trong những phương thức này.
  • Google đã gặp quá nhiều lỗi thuộc loại nào đó nên đã ngừng xử lý URL trong hàng đợi trên trang web của bạn. Tất cả URL còn lại trong hàng đợi đều được gắn nhãn HTTPS chưa được đánh giá.
  • Đã xảy ra lỗi trên toàn trang web khiến Google không đánh giá được URL này (ví dụ: chứng chỉ SSL không hợp lệ cho trang web đó).
  • Google chưa từng phát hiện URL đó, hoặc đã phát hiện nhưng chưa thu thập dữ liệu của URL đó. Nếu đây là một URL mới được thu thập dữ liệu, có thể mất một chút thời gian trước khi trạng thái HTTPS được đánh giá. Vì vậy, hãy đợi một ngày rồi kiểm tra lại để xem vấn đề này đã được khắc phục hay chưa.
 • Sự cố khác: Đã xảy ra một lỗi khác không có trong danh sách lỗi.

Khắc phục lỗi HTTPS chưa được đánh giá

Nếu bạn thấy nhiều lỗi khác ngoài HTTPS chưa được đánh giá, hãy khắc phục các lỗi khác trước. Khi làm như vậy, bạn có thể bỏ chặn quá trình xử lý và cho phép xử lý những URL này.

Nếu đây là URL mới được thu thập, thì có thể mất một chút thời gian trước khi trạng thái HTTPS được đánh giá. Vì vậy, hãy đợi một ngày rồi kiểm tra lại để xem vấn đề này đã tự khắc phục hay chưa.

Nếu bạn thấy một số lỗi khác ngoài HTTPS chưa được đánh giá,

 • Nếu trang web của bạn có ít (hoặc không có) trang HTTPS, tất nhiên là con số này sẽ lớn. Bạn nên chuyển trang web của mình sang phiên bản HTTPS.
 • Nếu trang web của bạn gặp lỗi HTTPS trên toàn trang web (chẳng hạn như chứng chỉ không hợp lệ), thì lỗi đó có thể gây ra sự cố này.
 • Hãy kiểm tra trang web để tìm các sự cố về khả năng truy cập trong báo cáo Số liệu thống kê về hoạt động thu thập dữ liệu. Nếu trang web của bạn không phản hồi các yêu cầu thu thập dữ liệu, thì việc này có thể khiến Google dừng kiểm tra URL của bạn.
 • Tìm lỗi hoặc phản hồi 404 trong báo cáo Lập chỉ mục trang, đặc biệt là trên các trang quan trọng.
 • Hãy xem phần Cách khắc phục tình trạng thiếu URL loại HTTPS.

Cách khắc phục tình trạng thiếu URL loại HTTPS

Nếu bạn không có phiên bản HTTPS của một URL loại HTTP, đừng quên tạo một phiên bản HTTPS.

Nếu bạn có phiên bản HTTPS của một URL loại HTTP, hãy cho Google biết về URL đó:

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính