Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Tillgång till uppgifter från Search Console i Google Analytics

Om du kopplar en egendom i Google Analytics till en webbplats i kontot i Search Console visas uppgifter från Search Console i Google Analytics-rapporterna. Du kan också öppna Google Analytics-rapporterna direkt via sidorna Länkar till din webbplats och Webbplatslänkar i Search Console. Observera att det bara går att koppla en webbplats. Det går inte att koppla en app.

 

Koppla egendomar

 

Du måste vara ägare till Google Analytics-egendomen för att kunna koppla den till en webbplats i Search Console.

Du öppnar sidan där du gör kopplingen till Google Analytics via rullgardinsmenyn med egendomsinställningar i Search Console.

När du kopplar en webbplats i ditt konto i Search Console till en egendom i Google Analytics aktiveras uppgifter från Search Console som standard för alla profiler som har en koppling till den egendomen. På så sätt kan alla som har åtkomst till webbegendomen i Google Analytics se uppgifter från Search Console för den webbplatsen. Om en administratör för Google Analytics till exempel lägger till en användare i en profil kommer den användaren att kunna se uppgifter från Search Console i sökoptimeringsrapporter.

En webbplats kan bara kopplas till en enda egendom och tvärtom. Om du gör en ny koppling tas den tidigare kopplingen bort.

Alla egendomar i Google Analytics kan ha flera vyer. När en webbplats har kopplats till en egendom kommer du till egendomens standardvy när du klickar på en länk till Google Analytics i Search Console. (Om du tidigare har kopplat webbplatsen till en annan vy kommer du nu i stället till standardvyn när du klickar på en länk. Du kan byta vy i Google Analytics sedan om du vill.)

Om webbplatsen redan har kopplats till en egendom i Google Analytics finns det ett par möjliga förklaringar till det. Antingen har du redan kopplat egendomen till webbplatsen i Google Analytics eller så har en annan webbplatsägare gjort det.

Om webbplatsen har kopplats till en egendom i Analytics som du inte känner igen (och inte vill ha) kan det bero på att en annan webbplatsägare kopplat webbplatsen till en egendom i Analytics som du inte äger. I det fallet kan du ta bort kopplingen och skapa en ny.

Om webbplatsen var kopplad till en egendom tidigare men inte är det längre kan det bero på att egendomen senare kopplats till en annan webbplats. (Kom ihåg att en webbplats bara kan vara kopplad till en egendom. Om du gör en ny koppling tas den tidigare kopplingen bort.)

Om du är administratör för egendomen i Google Analytics kan du också göra en koppling via administratörssidan i Analytics.

Kontoadministratörer i Google Analytics kan flytta egendomar i Analytics mellan Analytics-konton. Kopplade egendomar i Search Console förblir kopplade vid flytten. Efter flytten kan det nya Analytics-kontots användare se data om den kopplade egendomen i Search Console utan att en avisering visas i Search Console. Läs mer.

 

Ta bort uppgifter från Search Console från Google Analytics

Om du vill ta bort uppgifter från Search Console från en egendom i Google Analytics måste du bryta länken via kopplingssidan i Search Console eller hantera kopplingen på administratörssidan i Analytics (om du är administratör för egendomen i Google Analytics).

Varför stämmer inte uppgifterna i Search Console överens med uppgifterna i Google Analytics?

Uppgifterna i Search Console kan skilja sig från de som visas i andra verktyg, till exempel Google Analytics. Här följer några tänkbara anledningar till detta:

 • I Search Console sker ytterligare bearbetning av uppgifterna för att till exempel hantera dubbletter av innehåll och besök av robotar. Det kan göra att statistiken skiljer sig från den som anges i andra källor.
 • Vissa verktyg, till exempel Google Analytics, spårar bara trafik från användare som har aktiverat JavaScript i sina webbläsare.
 • Google Analytics spårar bara besök på sidor där JavaScript-koden för Analytics finns och är korrekt konfigurerad. Om det finns sidor på webbplatsen där den koden inte är med kan Analytics inte spåra besök på dessa sidor. Besök på sidor som inte har Analytics spårningskod kommer dock att spåras i Search Console om användare besöker dem via sökresultat eller om Google genomsöker eller på annat sätt upptäcker dem.
 • Vissa verktyg definierar sökord på ett annat sätt. Till exempel:
  • På sidan Sökord i Search Console visas de viktigaste orden som Google hittat på webbplatsen.
  • Verktyget Sökord i Google AdWords visar totalt antal användarsökningar med det sökordet på hela internet.
  • I Analytics används begreppet ”sökord” för att beskriva både sökmotorfrågor och betalda sökord i AdWords.
  • På sidan Sökanalys i Search Console visas det totala antalet sökordsfrågor där webbplatsen fanns med i sökresultatet. Det här antalet är ofta mindre. I Search Console avrundas också sökfrågedata till en eller två värdesiffror.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?