Rich snippets worden niet weergegeven

Als u gestructureerde gegevens toevoegt aan uw pagina's, begrijpen de algoritmen van Google de inhoud beter en worden uw pagina's beter geïndexeerd. De gestructureerde gegevens die van uw site worden verzameld, kunnen worden gebruikt om het zoekresultaat van de pagina te verbeteren door bijvoorbeeld rich snippetste genereren die een betere samenvatting van uw pagina weergeven in onze zoekresultaten. Er zijn een aantal manieren waarop u gestructureerde gegevens kunt toevoegen aan uw webpagina's: u kunt markeringen toevoegen aan uw pagina's, Data Highlighter inzetten of Google Merchant Center gebruiken.

Als u gestructureerde gegevens heeft toegevoegd voor rich snippets maar er geen rich snippets in de zoekresultaten worden weergegeven, kan dit door twee typen problemen zijn veroorzaakt:

  • Technische problemen met de gestructureerde gegevensopmaak of met het vermogen van Google om de gestructureerde gegevens te crawlen, te indexeren en te gebruiken.
  • Kwaliteitsproblemen, oftewel gestructureerde gegevens die technisch correct zijn, maar niet voldoen aan de kwaliteitsrichtlijnen van Google.

Voordat u begint: controleer op gestructureerde gegevens in de Webmasterhulpprogramma's van Google

Voordat u de procedure voor probleemoplossing doorloopt, raadpleegt u het dashboard met gestructureerde gegevens voor uw site in de Webmasterhulpprogramma's van Google. U kunt dit dashboard openen via Zoekopmaak > Gestructureerde gegevens. U ziet een lijst met gestructureerde gegevenstypen die op uw site zijn gevonden. Controleer of alle gestructureerde gegevenstypen die u verwacht, in de lijst worden weergegeven. Als iets ontbreekt, beïnvloedt een van de technische problemen die hieronder wordt vermeld waarschijnlijk het vermogen van Google om uw gestructureerde gegevens te lezen.

Technische problemen

U kunt het beste eerst kijken naar technische problemen met uw gestructureerde gegevens of het vermogen van Google om die gegevens te crawlen en te indexeren. U kunt hiervoor deze vragen als richtlijn gebruiken:

Zijn uw markeringen onjuist of misleidend?

Controleer uw markeringen om ervoor te zorgen dat deze aan de vereisten voor elk inhoudstype voldoen. Controleer of er geen verplichte tags of kenmerken ontbreken en of informatie in de juiste notatie is opgegeven. U kunt microformats, microdata of RDFa gebruiken om uw inhoud van markeringen te voorzien. Selecteer één opmaakstandaard en gebruik deze consistent op de pagina.

Zorg er ook voor dat u de juiste eigenschapsnamen gebruikt. Zo is de juiste RDFa-eigenschapsnaam voor het markeren van het aantal recensies op een pagina count. Als u het aantal recensies markeert met een eigenschap die reviewCount in plaats van count heet, wordt er geen rich snippet gegenereerd.

We raden u ten zeerste aan de tool voor gestructureerde gegevenstests te gebruiken om uw markeringen te controleren. Controleer in deze tool of de informatie die u heeft gemarkeerd, wordt weergegeven in het gedeelte met gegevens die uit de pagina zijn gehaald. Zo niet, dan heeft Google uw gegevens niet kunnen vinden.

We geven momenteel rich snippets weer voor recepten, recensies, producten, evenementen en personen. Video-markeringen worden herkend en gebruikt om ervoor te zorgen dat video-inhoud correct wordt gecrawld en geïndexeerd. Organisatie-markeringen worden herkend maar nog niet gebruikt om rich snippets te genereren. Ze worden door Google gebruikt voor andere zoekfuncties, zoals Knowledge Panel-logo's. De tool voor gestructureerde gegevenstests genereert geen voorbeeldsnippet voor video- en organisatie-inhoud, maar geeft wel de markeringen weer die Google ziet voor deze gestructureerde gegevenstypen.

Heeft u voldoende gegevens aangeleverd?

Google heeft bepaalde gegevens nodig om een rich snippet voor elk producttype te kunnen genereren. Een recensie zonder recensent of een samengevoegde recensie zonder totaalaantal genereren bijvoorbeeld geen rich snippet. Voor een persoon zonder voldoende gemarkeerde informatie of een evenement zonder datum of locatie kan ook geen rich snippet worden gegenereerd. Bestudeer het artikel voor elk inhoudstype voor verplichte eigenschappen.

Bevatten uw markeringen incorrect geneste inhoud?

Sommige items kunnen andere items bevatten: zo kan een restaurantrecensie de volgende gegevens bevatten: persoonsgegevens over de auteur en organisatiegegevens (de functie van de recensent en de adresgegevens van het bedrijf). In dit geval kunt u de relatie tussen deze typen informatie overbrengen door persoonsgegevens (details over de recensent) en organisatiegegevens (adresgegevens) in de recensie te nesten. Het is belangrijk de richtlijnen voor geneste items te volgen.

Recensies: gebruikt u in uw recensie count in plaats van vote?

Uw recensie met markeringen maakt gebruik van count in plaats van votes. count specificeert het aantal recensies voor een item. votes geeft het aantal personen aan dat een beoordeling heeft achtergelaten (met of zonder een bijgevoegde recensie). Een recensie kan 'count' en/of 'votes' specificeren. Als u count opneemt, moet de pagina ook recensiemarkeringen bevatten voor elk beoordeelde item.

Kan Google de pagina zien?

Als uw paginamarkeringen correct zijn maar rich snippets niet worden weergegeven, controleert u of Google de pagina kan zien. U kunt hiervoor het beste de service Fetchen als Google van de Webmasterhulpprogramma's van Google gebruiken. Als u een URL opgeeft in de tool 'Fetchen als Google', kunt u een pagina bekijken zoals deze door Google wordt gezien. Als u de tool 'Fetchen als Google' wilt gebruiken, gaat u in de Webmasterhulpprogramma's van Google naar uw site en selecteert u Crawlen > Fetchen als Google. U kunt ook het rapport Crawlen > Crawlfouten raadplegen om te zien welke delen van uw site tijdens het crawlen een fout retourneren.

Heeft u uw inhoud zeer kort geleden bijgewerkt?

Als u de inhoud van uw site heeft gemarkeerd, uw markeringen heeft getest met de tool voor gestructureerde gegevenssets en de veelvoorkomende problemen hierboven heeft gecontroleerd, moet u er rekening mee houden dat het enige tijd duurt voordat rich snippets in zoekresultaten worden weergegeven.

Als rich snippets nog steeds niet worden weergegeven voor uw site nadat u de bovenstaande suggesties heeft geïmplementeerd, laat u ons dit weten. Hoewel we niet afzonderlijk kunnen antwoorden op iedereen die dit formulier invult en we geen garanties kunnen geven over hoe we gegevens van bepaalde sites gaan gebruiken, nemen we wellicht contact met u op voor meer informatie over uw gegevens.

Kwaliteitsproblemen

Als er geen technische problemen zijn, worden rich snippets wellicht niet weergegeven omdat de kwaliteit van de pagina slecht is, of omdat de gestructureerde gegevens niet voldoen aan de kwaliteitsrichtlijnen van Google. Lees voor meer informatie het artikel Richtlijnen voor rich snippets.

Voldoet uw opmaak aan onze gebruiksrichtlijnen?

Als u rich snippets-markeringen gebruikt voor evenementen, producten, recensies of recepten, moet u controleren of u voldoet aan onze gebruiksrichtlijnen:

Wordt uw gemarkeerde inhoud verborgen voor gebruikers?

Google geeft over het algemeen geen inhoud in rich snippets weer die niet zichtbaar is voor menselijke gebruikers. Verberg de inhoud die u heeft gemarkeerd voor rich snippets niet met technieken zoals display:none, value-title of css. Google negeert inhoud die niet zichtbaar is voor menselijke gebruikers. U moet dus alleen tekst markeren die bezoekers van uw webpagina's kunnen bekijken.

In een klein aantal omstandigheden kan het echter handig zijn zowel een machineleesbare als een door mensen leesbare versie van uw inhoud te leveren. Een voorbeeld: omdat de tekst 'De geboortedatum van Elvis' belangrijk is voor menselijke lezers maar niet voor computers, biedt Google een manier om de datum in een vorm aan te bieden die leesbaar is voor computers (1935-01-08) terwijl de inhoud nog steeds op een voor mensen prettig leesbare manier wordt weergegeven. Raadpleeg het Help-artikel voor elk producttype voor meer informatie.

Is uw gemarkeerde inhoud representatief voor de hoofdinhoud van de pagina?

Google wil gebruikers met rich snippets een snelle manier bieden om te bepalen of een pagina in de zoekresultaten aan hun vraag voldoet. Als uw pagina bijna helemaal over de geschiedenis van de Kentucky Derby gaat, maar een zijbalk bevat met een recept voor een heerlijke Cosmopolitan, geven we geen rich snippet voor dat recept weer in reactie op een zoekopdracht over de Kentucky Derby.