Požadovaná stránka nie je momentálne k dispozícii vo vašom jazyku. V dolnej časti stránky si môžete vybrať iný jazyk alebo si môžete okamžite preložiť ľubovoľnú webovú stránku do požadovaného jazyka pomocou vstavanej funkcie prekladu v prehliadači Google Chrome.

Vyhledání entity

Vyhledáním entity z posledního zpracování zdroje můžete zobrazit její stav a další podrobnosti.

Nástroj k vyhledávání entit nezobrazuje stav entity v Diagramu znalostí Google. Zobrazuje stav entity v posledním zpracování zdroje.

Vyhledání entity

Entitu lze ve zdroji vyhledat několika způsoby, včetně těchto:

 • Do vyhledávacího pole v horní části stránky zadejte v katalogové službě v Search Console celé ID entity. NEBO
 • Na navigačním panelu klikněte na Vyhledávání entit a poté do vyhledávacího pole zadejte celé ID entity. NEBO
 • Vedle entity v seznamu entit (jako je například seznam vzorových entit konkrétního typu v přehledu zdroje) klikněte na ikonu vyhledávání .

Při vyhledávání entity se zobrazí výsledky vyhledávání pro poslední zpracování každého zdroje ve službě. Kliknutím na výsledek vyhledávání zobrazíte podrobnosti o entitě v daném zdroji. Možné důvody nenalezení entity

Upozornění na selhání živého zdroje

Pokud při zpracovávání nebo odesílání živého zdroje došlo k potížím, na stránkách s výsledky a podrobnostmi ve vyhledávání entit se zobrazí upozornění. Výsledky vyhledávání entit pocházejí z posledního zpracování.

Výsledky

Výsledky ukazují informace o entitách získané z posledního zpracování pro každý zdroj bez ohledu na to, zda zpracování proběhlo úspěšně.

 • Pokud entita v posledním zpracování nebyla přítomna, bude to ve výsledcích uvedeno.
 • Pokud entita při posledním zpracování nebyla přítomna, ale byla přítomna při dřívějším zpracování během posledních 30 dní, můžete zobrazit její historii. Stačí kliknutím otevřít stránku entity a poté kliknout na tlačítko Zobrazit historii entity.
 • Pokud entita ve zdroji během posledních 30 dní nebyla, celá historie se smaže a výsledky budou stejné, jako kdyby ve zdroji nikdy nebyla.

Stav entity

Stav entity odráží stav položky při posledním zpracování. Možné jsou tyto hodnoty:

 • Platná entita: Entita byla nalezena a všechna povinná a doporučená pole jsou vyplněna a jsou správná.
 • Platná entita s upozorněními: Entita byla nalezena a může být odeslána do Googlu z živého zdroje, ale jsou u ní nekritické problémy nebo návrhy na vylepšení.
 • Neplatná entita: Entita byla nalezena, ale obsahuje kritické chyby, které by mohly znemožnit odeslání do Googlu ze živého zdroje.
 • Nebyla nalezena žádná entita: Zadaná entita nebyla v posledním zpracování za posledních 30 dní nalezena. Možné příčiny:
  • Tato entita při posledním zpracování zdroje chyběla. NEBO
  • Během posledních 30 dní neproběhla žádná zpracování zdroje, která by bylo možné vyhodnotit (tj. žádná zpracování se stavem začínajícím na „Data byla zpracována“). NEBO
  • Entita byla v souboru, který se nepodařilo přečíst. NEBO
  • Zadali jste chybné ID entity.

 

Která zpracování se prohledávají?
Vyhledávání entit vyhledává pouze v posledním pokusu o zpracování (bez ohledu na to, zda byl úspěšný). Během zpracování se Google snaží číst všechny soubory ve zdroji. Pokud jeden soubor nelze přečíst, zpracování se nezdaří, ale vyhledávatelný inventář bude obsahovat všechny soubory, které byly úspěšně načteny.

Podrobnosti o entitách

Pokud chcete zobrazit podrobnosti o nejnovější zpracované verzi entity v jednotlivých zdrojích ve službě, vyhledejte entitu a poté klikněte na výsledek vyhledávání pro zdroj. Zobrazí se následující podrobnosti o entitě:

 • Poslední aktualizace: Datum zpracování, pro které se zobrazují informace. Jedná se o datum a čas posledního zpracování zdroje. U úspěšného živého zdroje se tedy jedná o entitu, která potenciálně byla odeslána do Diagramu znalostí. Entity z neživých zdrojů a ze zdrojů, které se nepodařilo úspěšně zpracovat, na Diagram znalostí nemají vliv.
 • Stav: Stav entity.
 • Zdrojový soubor: Cesta nebo adresa URL zdrojového souboru, který tuto entitu obsahoval. (U některých starších služeb, které používají starší systém zpracování, se tato informace nemusí zobrazit. Na řešení tohoto problému pracujeme.)
 • Kód entity: Kliknutím na Zobrazit kód entity zobrazíte nezpracovaný zdrojový kód entity.
 • Stav a data: Zahrnuje následující informace:
  • Stav entity.
  • Všechna pole a hodnoty entit pro tuto instanci bez ohledu na to, zda jsou platné. Chybějící pole nejsou v tomto seznamu uvedena, budou však uvedena v informacích o chybách a upozorněních. Kliknutím na název pole zobrazíte kód pro dané pole.
  • Chyby nebo upozornění nalezené u této entity.
   • Kliknutím na chybu nebo upozornění zobrazíte další informace o tom, jak chybu opravit.
   • Chyby a upozornění týkající se polí jsou uvedeny přímo nad poli, kterých se týkají. Pokud chybu nelze spojit s konkrétním polem, zobrazí se chyba nebo upozornění v horní části tabulky polí.

Historie entit

Můžete zobrazit historii stavu entit pro jednotlivá zpracování v jednotlivých zdrojích za posledních 30 dní. Pokud entita byla přítomna v některém zpracování během posledních 30 dní, je historie k dispozici bez ohledu na to, zda je entita v posledním zpracování přítomná, nebo v něm chybí. Pokud entita nebyla v posledních 30 dnech nalezena v žádném zpracování, nejsou vyhledávání ani historie k dispozici.

Zobrazení historie entit:

 1. Vyhledejte entitu podle pokynů výše.
  • Pokud entita byla nalezena, kliknutím na ni v seznamu výsledků zobrazte podrobnosti a pak klikněte na Historie.
  • Pokud entita nebyla nalezena, ale byla nalezena během posledních 30 dní, v prázdném seznamu výsledků klikněte na Zobrazit historii entity.

Pokud soubor s entitou při zpracování nebylo možné přečíst, dané zpracování v historii entity nebude uvedeno.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
83844
false
false