Populära uppgifter för Search Console-användare

Ämnen
 •  
 • Hantera egendomar och inställningar
  • Hantera webbplatsinställningar
  • Lägga till en egendom
  • Ta bort en egendom
  • Lägga till/ta bort kopplingar
  • Flytta webbplatsen till en annan värd
 • Övervakning
  • Grundläggande användning av Search Console
  • Kontrollera indextäckningen (hur mycket av webbplatsen finns på Google?)
  • Övervaka AMP-täckningen på Google
  • Övervaka täckningen för utökade resultat
  • Övervaka webbplatskartans täckning
  • Övervaka webbplatstrafiken från Google
  • Övervaka sidornas användbarhet
  • Övervaka användbarheten på mobila enheter
  • Övervaka statistiken för diagnos av huvudvärden för webben (LCP/FID/CLS)
 • Felsökning
  • Varför saknas en sida eller webbplats på Google?
  • Varför visas inte ett utökat resultat på Google?
  • Felsöka minskad trafik
  • Felsök lägre rankning
  • Problem med ett sökutdrag
 • Testning
 • Genomsökning/indexering
  • Be Google att genomsöka sidan (eller genomsöka den på nytt)
  • Blockera sidor eller bilder från Google tillfälligt
  • Begära en första eller ny genomsökning
  • Skicka in/övervaka täckning för webbplatskarta

Hantera egendomar och inställningar

Hantera webbplatsinställningar

Du öppnar webbplatsinställningarna genom att klicka på Inställningar (kugghjulet) Inställningarlängst ned i navigeringsrutan. Visa webbplatsinställningarna.

Du öppnar användarinställningarna genom att klicka på ikonen högst upp på sidan. Användarinställningarna tillämpas på funktionerna i Search Console oavsett egendom, till exempel vilka meddelanden du vill få e-postmeddelanden om. Visa användarinställningarna.

Lägga till en egendom

Läs om hur du lägger till en webbplatsegendom. När det är lämpligt och om det går rekommenderar vi i allmänhet att du genomför en verifiering för en egendom på domännivå i stället för en egendom med webbadressprefix eftersom http- och https-trafik samt trafik till alla underdomäner för egendomens domän då kombineras.

Ta bort en egendom

Läs om hur du tar bort dig själv eller någon annan från egendomen.

Lägga till/ta bort kopplingar

Kopplingar hanteras via sidan Kopplingar. (Här finns dokumentation)

Flytta webbplatsen till en annan värd

När du flyttar din webbplats till en annan webbadressvärd (t.ex. från example.com till example.org eller example2.com) rekommenderar vi att du följer de här migreringsanvisningarna så att du inte förlorar för mycket trafik från Google under flytten.

Övervakning

Grundläggande användning av Search Console

Läs den här guiden om grundläggande daglig användning av Search Console om du inte arbetar som sökmotoroptimerare på heltid.

Kontrollera indextäckningen (hur mycket av webbplatsen finns på Google?)

Det bästa är om Google har indexerat alla viktiga kanoniska sidor (det vill säga sidor som inte är dubbletter) på webbplatsen. Det kan ta lite tid innan nya sidor visas och du kan hjälpa Google att hitta nya eller uppdaterade sidor genom att publicera en webbplatskarta eller be om en genomsökning.

Om du har en mindre webbplats (några hundra sidor eller färre) eller bara vill kontrollera en sida eller två söker du efter en viss webbadress på Google.

Ett annat praktiskt sätt är att begränsa resultaten till en viss värd eller sökväg med hjälp av sökoperatorn site:. Om du vill kan du ange sökord inom sökvägen för att se vilka sidor Google har indexerat. Exempel:

 • Söktermen site:example.com returnerar (nästan) alla resultat som har indexerats på example.com
 • Söktermen site:example.com/husdjur returnerar bara indexerade sidor under sökvägen example.com/husdjur.
 • Söktermen site:example.com/husdjur mat returnerar bara indexerade sidor under sökvägen example.com/husdjur som matchar termen Mat.

Du kan se allmän täckning för större webbplatser i täckningsrapporten. Det bästa är om antalet webbadresser i rapporten är ungefär samma som antalet webbadresser på webbplatsen. De viktiga webbadresserna ska märkas som Giltig och få (om några) webbadresser ska markeras som Fel. Dubbletter eller potentiellt oviktiga sidor kan markeras som Utesluten. Läs dokumentationen om rapporten om du vill veta mer.

Om viktiga sidor saknas läser du felsökningsavsnittet.

Förvänta dig inte 100 % täckning för webbplatsen
Av olika skäl finns antagligen inte varenda sida på webbplatsen i Googles index. Det viktiga är att Google har indexerat de kanoniska versionerna (ej dubbletter) av de viktiga sidorna.

Övervaka AMP-täckningen på Google

I rapporten om AMP-status ser du hur många av AMP-sidorna som har hittats och indexerats, samt om eventuella indexeringsproblem har uppstått. I dokumentationen för den rapporten hittar du information om vad du ska leta efter och om hur du tolkar rapportens resultat.

Om det finns problem på en sida öppnar du rapporten och klickar på ikonen Granska bredvid en webbadress i exempeltabellen och felsöker webbadressen i granskningsverktyget för webbadresser. Kontrollera att Google har tillgång till AMP-versionen, att den är indexerbar, korrekt länkad och att Google kan analysera den.

Om flera sidor saknas kan du kontrollera några av sidorna för att se varför de inte går att indexera. När många sidor saknas har det ofta uppstått samma indexeringsproblem.

Du kan övervaka AMP-trafiken på Google med hjälp av resultatrapporter och filtrera efter visningssätt i sökresultat för lämplig AMP-typ (eller öppna fliken Visningssätt i sökresultat eller Visningssätt i Förslag.)

Övervaka täckningen för utökade resultat

I Search Console finns en rapport om utökade resultat för varje typ av utökat resultat som Google skapar för webbplatsen. Du hittar rapporterna i avsnittet Förbättringar i navigeringsfältet. Om Google hittade strukturerad data som inte gick att analysera skapas en rapport om strukturerad data som inte går att analysera.

Övervaka webbplatskartans täckning

Med rapporten Webbplatskartor kan du övervaka analysproblem för webbplatskartor som skickats in med rapporten.

Du kan också filtrera täckningsrapporten så att bara webbadresser som täcks av en viss webbplatskarta (begränsat till webbplatskartor som skickats in via rapporten Webbplatskartor) visas.

Övervaka webbplatstrafiken från Google

I resultatrapporterna visas trafiken på Googles olika plattformar, till exempel Sök, Förslag och Nyheter. Versionerna Förslag eller Nyheter visas endast om det finns tillräckligt med data för rapporten.

I de här rapporterna kan du filtrera efter webbadress, datum, typ av sökresultat och annat. Läs dokumentationen för att förstå rapporten ordentligt.

Övervaka sidornas användbarhet

I rapporten om sidupplevelse visas en översikt över hur många sidor på webbplatsen som Google anser har en bra sidupplevelse. Du kan använda detta som en vägledning för att ta reda om det finns storskaliga problem som påverkar webbplatsen.

Du kan testa sidupplevelsen på en viss webbadress genom att testa webbadressen för användbarhet på mobila enheter, diagnos av huvudvärden för webben och ta reda om den använder HTTPS.

Övervaka användbarheten på mobila enheter

I rapporten om användbarhet på mobila enheter visas statistik över problem med användbarhet på mobila enheter för hela webbplatsen. På så sätt kan du upptäcka och åtgärda problem med hela webbplatsen. Du kan felsöka en specifik sida med granskningsverktyget för webbadresser eller testverktyget för mobilanpassning.

Obs! När du använder testverktyget för mobilanpassning testar du den aktiva versionen av sidan. I granskningsverktyget för webbadresser visas den indexerade versionen som standard. Om sidan har ändrats sedan den senaste genomsökningen skiljer sig standardresultatet i granskningsverktyget för webbadresser (dvs den indexerade versionen) från resultatet i testverktyget för mobilanpassning (den aktiva versionen).

Övervaka statistiken för diagnos av huvudvärden för webben (LCP/FID/CLS)

Visa statistik över hela webbplatsens hastighet och svarstider utifrån faktiska användaruppgifter, för de viktiga mätvärdena om Största uppritningen av innehåll, Fördröjning till första inmatningen och Kumulativ layoutförskjutning

Felsökning

Varför saknas en sida eller webbplats på Google?

Varför visas inte ett utökat resultat på Google?

Följ de här felsökningsstegen om du har implementerat strukturerad data utan att den visas i Google.

Felsöka minskad trafik

Läs den här hjälpsidan och det här blogginlägget om du vill felsöka minskad trafik från Google till webbplatsen.

Felsök lägre rankning

den här hjälpsidan hittar information om hur du felsöker en lägre rankning i Google Sök.

Problem med ett sökutdrag

Läs mer här om ett sökutdrag för webbplatsen är för kort eller för långt eller inte verkar beskriva sidan korrekt.

Testning

Följande testverktyg för webbplatser är tillgängliga i Search Console:

 • Granskningsverktyget för webbadresser: Ett omfattande testverktyg som tillhandahåller information om indexering, genomsökning AMP, användbarhet på mobila enheter och strukturerad data för en sida. Med det här verktyget kan du utföra komplicerad felsökning för alla typer av problem på både den aktiva och indexerade versionen av sidan. Du kan bara använda verktyget om du äger egendomen.
 • AMP-test: Testa om sidan uppfyller Googles AMP-krav. Kan endast användas på den aktiva sidan. Det finns ingen information om den indexerade versionen. Du kan använda det här verktyget utan att äga egendomen eller vara inloggad.
 • Testverktyget för mobilanpassning: Testa om Google anser att sidan har problem med användbarheten på mobila enheter. Kan endast användas på den aktiva sidan. Det finns ingen information om den indexerade versionen. Du kan använda det här verktyget utan att äga egendomen eller vara inloggad.
 • Test av utökade resultat: Testa om Google kan bearbeta strukturerad data om utökade resultat på en sida. Kan endast användas på den aktiva sidan. Det finns ingen information om den indexerade versionen. Du kan använda det här verktyget utan att äga egendomen eller vara inloggad.
 • Testverktyget för robots.txt: Testa robots.txt-filens giltighet och se om en specifik webbadress matchar någon av reglerna i filen. Du kan bara använda verktyget om du äger egendomen.
Obs! I granskningsverktyget för webbadresser visas den indexerade versionen av webbadressen som standard. Alla andra verktyg testar bara den aktiva versionen av sidan. Om sidan har ändrats sedan den senaste genomsökningen skiljer sig det indexerade resultatet (från granskningsverktyget för webbadresser) från resultatet för testerna av de aktiva sidorna. Om du klickar på Testa den aktiva webbadressen i granskningsverktyget för webbadresser bör du dock se samma resultat som i det andra verktyget för realtidstest.

Genomsökning/indexering

Be Google att genomsöka sidan (eller genomsöka den på nytt)

Om du nyligen har lagt till eller ändrat en sida på din webbplats kan du be Google att indexera om den på de sätt som beskrivs här.

Blockera sidor eller bilder från Google tillfälligt

Om du tillfälligt (under sex månader) vill ta bort sidor eller bilder på webbplatser du äger från Google ska du använda borttagningsverktyget.

Begära en första eller ny genomsökning

Du kan enklast begära genomsökning av en enskild sida med hjälp av granskningsverktyget för webbadresser:

 1. Öppna verktyget
 2. Ange sidans fullständiga webbadress och klicka på Retur.
 3. Klicka på Begär indexering. Begäran misslyckas omedelbart om det finns ett problem med åtkomst till sidan. Begäran misslyckas utan aviseringar om du har överskridit din kvot för förfrågningar om indexering.

Om du vill begära en genomsökning av flera sidor använder du en webbplatskarta

Skicka in en webbplatskarta, övervaka inskickade webbplatskartor och hålla koll på indextäckningen för webbadresserna i en webbplatskarta

Använd rapporten Webbplatskartor om du vill skicka in en webbplatskarta eller ta reda på om Google kan läsa den inskickade webbplatskartan.

Observera att rapporten Webbplatskartor endast visar information om webbplatskartor som skickats via den rapporten. Webbplatskartor som hittats av Google visas inte där. Du kan dock skicka in en webbplatskarta via rapporten även om Google redan känner till den och på så sätt övervaka Googles genomsökningsförsök.

Det enda sättet att förhindra att en webbplatskarta läses är att ta bort webbplatskartan eller blockera den med robots.txt.

Om du vill övervaka indexerade webbadresser efter webbplatskarta väljer du en webbplatskarta på rullgardinsmenyn i rapporten om indextäckning.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?