Raport skuteczności (Wiadomości Google)

Sprawdzaj wydajność witryny w Wiadomościach Google. Śledź dane i filtruj je według strony lub kraju.

Raport skuteczności w Wiadomościach Google zawiera dane z news.google.com oraz z aplikacji Wiadomości Google na AndroidaiOS. Dane nie obejmują karty „Wiadomości” w wyszukiwarce Google – są one widoczne w raporcie skuteczności w wyszukiwarce po użyciu filtra wyników z kategorii Wiadomości.

Nowy użytkownik
Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z analizy witryny, tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat tego raportu.

 

OTWÓRZ RAPORT SKUTECZNOŚCI W WIADOMOŚCIACH GOOGLE

 

Raporty skuteczności w Search Console – szkolenie z Google Search Console

Konfiguracja raportu

Domyślny widok raportu pokazuje kliknięcia, wyświetlenia i średni CTR (współczynnik klikalności) usługi.

Informacje o danych

 • Raport skuteczności w Wiadomościach Google zawiera dane z news.google.com i z aplikacji Wiadomości Google na Androida lub iOS. Dane nie obejmują karty „Wiadomości” w wyszukiwarce Google. Są one widoczne w raporcie skuteczności w wyszukiwarce po użyciu filtra Typ wyszukiwania = Wiadomości.
 • Widoczne są tylko dane z okresu ustawionego za pomocą filtra Data. Domyślny okres to ostatnie 3 miesiące. Możesz go zmienić, klikając filtr daty i edytując jego ustawienia.
 • Wszystkie dane są agregowane według strony. Oznacza to, że jeśli pojedyncza witryna ma wiele wyników z Wiadomości Google w 1 sesji użytkownika, każdy wynik jest przypisany do adresu URL strony, do której prowadzi (a nie do usługi, która tę stronę zawiera).
 • Najnowsze dane w raporcie są czasami wstępne. Oznacza to, że zanim zostaną one potwierdzone, mogą się trochę zmienić. Dane wstępne mają zwykle mniej niż 3 dni. W pewnym momencie wszystkie dane wstępne zostają potwierdzone. Ten typ danych jest widoczny po najechaniu kursorem myszy na wykres. Dane wstępne są uwzględniane zarówno na wykresie, jak i w tabelach.
 • Wszystkie dane są powiązane z kanonicznym adresem URL, a nie ze stroną otwieraną po kliknięciu wyniku. Ma to 2 ważne skutki:
  • URL wymieniony w tabeli to kanoniczny URL.
  • Dane są wyświetlane tylko w usłudze, która go zawiera. Jeśli masz zduplikowane strony, kanoniczny URL będzie zawierał wszystkie dane o kliknięciach, wyświetleniach i CTR, a w przypadku duplikatów adresów ich wartość będzie wynosić 0.
 • Wszystkie daty są podawane w czasie pacyficznym, a nie lokalnym użytkownika.

Dane

Wybierz, które dane mają być widoczne, klikając odpowiednią kartę w raporcie. Możesz wyświetlać te dane:

 • Kliknięcia 
  Liczba kliknięć, które spowodowały przekierowanie użytkownika z Wiadomości Google do Twojej usługi. (Zobacz wyjątki w sekcji Informacje o danych).
 • Wyświetlenia
  Liczba linków do Twojej witryny pokazanych użytkownikom w Wiadomościach Google. Wyświetlenia są liczone tylko wtedy, gdy link znajdzie się na ekranie. Przewijanie dalej lub do tyłu albo przejście na następną lub poprzednią stronę liczy się jako 1 wyświetlenie podczas pojedynczej sesji. (Zobacz wyjątki w sekcji Informacje o danych).
 • Średni CTR
  Współczynnik klikalności to proporcja: łączna liczba kliknięć / łączna liczba wyświetleń. Jeśli wiersz danych nie zawiera żadnych wyświetleń, zamiast współczynnika CTR pojawia się myślnik (-), bo próba obliczenia CTR spowodowałaby dzielenie przez 0.

Rozbieżności w danych

Rozbieżności między sumami na wykresie a sumami w tabeli

Różnice między sumami na wykresie a sumami w tabeli mogą wystąpić z kilku powodów:

Ogólne:

 • W pewnych nietypowych przypadkach, jeśli filtrujesz dane według strony, mogą pojawić się różnice między tym, co pokazuje wykres, a co tabela. Dzieje się tak, ponieważ dane są zaokrąglane inaczej w zależności od użytej kombinacji grupowania oraz filtrowania. Gdy sumy są różne, rzeczywista suma odpowiada co najmniej większej wartości (i prawdopodobnie jest od niej wyższa).
 • W przypadku filtrowania według strony suma wartości „zawiera” i „nie zawiera” może odbiegać od sumy danych niefiltrowanych. Na przykład suma wartości „Adresy URL zawierające https://” i „Adresy URL nie zawierające https://” może być niższa niż suma bez filtra adresów URL. Dzieje się tak, ponieważ ze względu na ograniczenia wyświetlania dane są skrócone.
 • Dodanie nieskutecznego filtra (np. filtrowanie wyników prowadzących do głównego adresu URL Twojej witryny „example.com/”) może powodować różnice z wielu powodów.

Suma na wykresie jest wyższa:

 • Tabela może zawierać maksymalnie 1000 wierszy, więc niektóre z nich mogą zostać pominięte.

Suma w tabeli jest wyższa:

 • Gdy dane w tabeli są grupowane według strony, sumy w tabeli są grupowane według adresu URL, ale sumy na wykresie nadal są grupowane według usługi. Jeśli więc 1 usługa pojawia się wiele razy podczas 1 wyszukiwania, to na wykresie jest liczona jako 1 wynik, ale w tabeli już jako wiele wyników.

Rozbieżności między Search Console a innymi źródłami danych

Dane w Search Console mogą różnić się nieco od danych w innych narzędziach. Możliwe przyczyny:

 • Mogą występować opóźnienia między czasem obliczenia danych a udostępnieniem ich webmasterom. Mimo że dane publikujemy w odstępach czasowych, gromadzimy je bez przerwy. Dane są z reguły dostępne w ciągu 2–3 dni.
 • Strefy czasowe mają znaczenie. Raport skuteczności śledzi codzienne dane zgodnie z czasem miejscowym Kalifornii, według którego są one przyporządkowywane do poszczególnych dni. Jeśli inne systemy opierają się na innej strefie czasowej, Twoje statystyki mogą się różnić. Na przykład Google Analytics pokazuje godzinę zgodnie z lokalną strefą czasową webmastera.
 • Przesunięcia w artykułach (w lewo lub w prawo od artykułu do artykułu w aplikacjach na Androida lub iOS) nie są wliczane do wyświetleń ani kliknięć. W kliknięciach ani wyświetleniach nie są też uwzględniane powiadomienia.
 • Nie są dostępne dane ze starszych wersji aplikacji Wiadomości Google (sprzed listopada 2020 roku).

Interpretowanie wykresu

Aby wybrać dane widoczne na wykresie, zaznacz je u góry wykresu.

Sumy poszczególnych danych są widoczne nad wykresem. Są to dokładne, niezaokrąglone wartości dotyczące wybranego okresu. Dane z poszczególnych dni na wykresie mogą być zaokrąglone, jeśli nie osiągną określonej wartości. Sumy dotyczą okresu ustawionego za pomocą filtra Data.

Interpretowanie tabeli

Tabela zawiera dane pogrupowane według wybranego wymiaru. Dotyczą one parametrów wybranych na wykresie powyżej.

Tabela może mieć maksymalnie 1000 wierszy. Dane są ograniczane do 1000 wierszy przed wygenerowaniem raportu – jeśli oryginalnie było 1001 wierszy, odwrócenie kolejności sortowania w tabeli nie spowoduje wyświetlenia 1001. wiersza na 1. pozycji.

W tabeli znajdują się dane z tego samego okresu co na wykresie – jest on ustawiany za pomocą filtra Data. Aby wybrać inny zakres dat, kliknij filtr daty i zmień jego ustawienia.

Grupowanie danych w tabeli

Możesz zgrupować dane w tabeli według 1 z tych wymiarów:

 • Strona
  Strona, która posłużyła za źródło informacji wyświetlanych użytkownikowi. Jest to URL strony kanonicznej, a nie tej, na którą użytkownik trafia po kliknięciu wyniku. Wszystkie dane są powiązane z kanonicznym adresem URL, a nie ze stroną otwieraną po kliknięciu linku w Wiadomościach Google. Oznacza to, że jeśli masz stronę w wersji zarówno na urządzenia mobilne, jak i komputery, ale przede wszystkim jest ona przeznaczona na urządzenia mobilne, kliknięcie zostanie przypisane stronie mobilnej, nawet jeśli użytkownik przeglądał ją na komputerze, a kliknięcie spowodowało wyświetlenie strony na komputery.
 • Kraj
  Kraj, w którym użytkownik wyświetlił lub kliknął treść.
 • Data
  Możesz zgrupować dane według dnia. Mogą to być dane wstępne. Wszystkie daty są wyświetlane w strefie czasu pacyficznego (PT). Domyślnie uwzględniane są tylko pełne dni (czyli te, w których zebrano dane od północy do północy). Jeśli chcesz uwzględnić dni niepełne (na przykład dzisiaj), musisz zmienić filtr daty, by określić dokładną datę rozpoczęcia.
 • Urządzenie
  Typ urządzenia, na którym użytkownik wyświetlił element Wiadomości Google.
 • Wygląd w Wiadomościach Google
  Możesz zgrupować dane według określonego typu wyniku wyszukiwania lub funkcji. Obsługiwane typy wyglądu w Wiadomościach Google:

Wartości wierszy w tabeli mogą być niższe niż sumy na wykresie z kilku różnych powodów. Sumy na wykresie powinny być bardziej kompletne niż wartość uzyskana z dodania wartości wierszy w tabeli.

Wybieranie innego zakresu dat

Domyślny widok zawiera dane z ostatnich 3 miesięcy. Aby zmienić zakres dat, kliknij filtr Data u góry wykresu i wybierz inny okres.

Filtrowanie danych

Dane możesz filtrować według daty, strony, kraju lub typu wyglądu w Wiadomościach. Filtry są wyświetlane nad kartami wykresu.

Aby dodać filtr:

 • Kliknij etykietę + NOWA obok istniejących filtrów na stronie.

Aby usunąć filtr:

 • Kliknij X obok filtra. Filtra daty nie można usunąć.

Aby zmodyfikować filtr:

 • Kliknij filtr i zmień wartości.
Pamiętaj, że filtry mogą powodować rozbieżności w danych.

Uwzględnianie wielkości liter

W żadnych filtrach adresów URL stron wielkość liter nie jest uwzględniana. Jest 1 wyjątek: wielkość liter ma znaczenie w opcji Dokładny URL. Oznacza to, że filtry adresów URL takie jak zawierające / niezawierające / dokładne / Niestandardowe (wyrażenia regularne) działają inaczej niż filtry Dokładny URL.

W wyrażeniach regularnych również możesz zastosować uwzględnianie wielkości liter, korzystając ze sposobu opisanego poniżej.

Filtr wyrażeń regularnych

Jeśli wybierzesz filtr Niestandardowy (wyrażenia regularne), możesz filtrować według wyrażenia regularnego (lub dopasowania do symbolu zastępczego) dla wybranego elementu. Filtrów wyrażeń regularnych możesz używać w odniesieniu do adresów URL stron i zapytań użytkowników Używana jest składnia RE2.

 • Możesz zdecydować, czy chcesz zobaczyć ciągi tekstowe, które pasują do wyrażenia regularnego, czy takie, które do niego nie pasują. Domyślnie wyświetlane są ciągi tekstowe pasujące do wyrażenia regularnego.
 • Domyślnym dopasowaniem jest „dopasowanie częściowe”, co oznacza, że wyrażenie regularne może zostać dopasowane w dowolnym miejscu docelowego ciągu znaków. Jeśli jednak użyjesz znaku ^ lub $, możesz wyszukać dopasowania odpowiednio na początku lub na końcu ciągu.
 • Domyślne dopasowanie do wyrażenia regularnego nie uwzględnia wielkości liter. Jeśli szukasz dopasowań z uwzględnieniem wielkości liter, możesz wpisać „(?-i)” na początku ciągu wyrażenia regularnego. Przykład: (?-i)AAA będzie wskazywać https://example.com/AAA, ale nie https://example.com/aaa
 • Nieprawidłowa składnia wyrażenia regularnego nie zwróci żadnych dopasowań.
 • Dopasowanie wyrażenia regularnego wymaga dużej uwagi. Wypróbuj swoje wyrażenie w narzędziu do testowania wersji opublikowanej lub przeczytaj pełny przewodnik po składni RE2.
Częste wyrażenia regularne

Oto kilka podstawowych wyrażeń regularnych:

Symbol wieloznaczny Opis
.

Wskazuje dopasowanie do dowolnego pojedynczego znaku.

 • Wyrażenie „l.s” odpowiada ciągom „las” i „los”, ale nie „lans”
[znaki]

Wskazuje dopasowanie do dowolnego elementu spośród zawartych między nawiasami [ ].

 • Wyrażenie „k[oai]t” odpowiada ciągom „kot”, „kat” i „kit”
 • Wyrażenie „i[o0-9]n” odpowiada ciągom „ion” i „i7n”, ale nie „ian”
*

Wskazuje dopasowanie do poprzedzającej litery lub wzorca 0 lub więcej razy:

 • Wyrażenie „fo*d” odpowiada ciągom „fd”, „fod”, „food” i „foooooooood”
 • Wyrażenie „https*://example” odpowiada ciągom „http://example” i „https://example”
+

Wskazuje co najmniej 1 dopasowanie do poprzedniej litery lub wzorca

 • Wyrażenie „fo+d” odpowiada ciągom „fod”, „food”, „foooooooood”, ale nie „fd”
|

Operator OR dopasowuje wyrażenie przed znakiem | lub po nim.

 • Wyrażenie „Kraków|Gdańsk” zostanie dopasowane do zdań „Kraków jest piękny” i „Gdańsk jest piękny”
\d

Jedna cyfra od 0 do 9

 • Wyrażenie „\d\d\d abc” odpowiada ciągowi „123 abc”
\D

Dowolny znak inny niż cyfra (na przykład dowolna litera lub znak taki jak + lub , lub ?)

 • Wyrażenie „\D\D\D 123” odpowiada ciągowi „aaa 123”, ale nie „123 123”
\s

Dowolny odstęp (tabulator, spacja)

 • Wyrażenie „1\s2\s3” odpowiada ciągowi „1 2 3”
\S

Dowolny znak inny niż odstęp.

 • Wyrażenie (\S)+ odpowiada słowom „ogień”, „i”, „lód” w ciągu „ogień i lód”, ale nie pasuje do żadnej ze spacji ani do ciągu jako całości.
(?-i)

Określa dopasowania z uwzględnieniem wielkości liter dla wszystkich kolejnych znaków.

 • "(?-i)AAA pasuje do https://example.com/AAA, ale nie do https://example.com/aaa
^

Na początku wyrażenia ogranicza dopasowania do początku ciągu docelowego.

 • Wyrażenie „^przykład” odpowiada ciągowi „przykład”, ale nie „ten przykład”
 • Wyrażenie „przykład” pasuje zarówno do „przykład”, jak i do „ten przykład”

Porównywanie grup

Możesz porównać dane z 2 grup tego samego typu, na przykład dotyczące Francji i Anglii (krajów) lub bieżącego i poprzedniego miesiąca (dat). Porównanie pojawi się zarówno na wykresie, jak i w tabeli.

Aby porównać dane grup:

 1. Parametry porównania ustawia się za pomocą filtrów (np. Data lub Typ wyszukiwania). Możesz zmienić istniejący filtr lub kliknąć Nowy, by dodać nowy filtr.
 2. W oknie właściwości filtra wybierz Porównaj.
 3. Dodaj wymiary lub okresy do porównania, a potem kliknij Zastosuj.
 4. W danym momencie możesz przeprowadzać tylko 1 porównanie. Dodanie nowego filtra spowoduje usunięcie wcześniejszego porównania. Jeśli np. porównujesz daty, a potem dodasz porównanie między krajami, porównanie krajów zastąpi porównanie dat.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

true
Nowy użytkownik Search Console?

Nie znasz jeszcze Search Console? Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem, ekspertem od SEO czy deweloperem stron internetowych, zacznij tutaj.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
8928023249782362933
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
83844