Webbläsarens kompatibilitet

Användare visar vanligtvis webbplatsen via en webbläsare. Alla webbläsare tolkar din webbplatskod på sitt eget sätt. Detta innebär att besökare med olika webbläsare ser webbplatsen på olika sätt. I allmänhet bör du undvika att lita på webbläsarspecifikt beteende. Du kan till exempel inte vara säker på att en webbläsare identifierar innehållstyp eller kodning på rätt sätt om du inte har specificerat någon sådan. Dessutom finns det några saker du kan göra för att se till att webbplatsen inte beter sig på oväntade sätt.

Testa din webbplats i så många webbläsare som möjligt

När du väl har skapat din webbdesign bör du granska hur din webbplats ser ut och hur den fungerar i många olika webbläsare. Då kan du vara säker på att alla dina besökare får den upplevelse som du arbetat så hårt för att skapa. Helst bör du börja testa så tidigt som möjligt i webbplatsutvecklingen. Webbplatsen kan visas på olika sätt i olika webbläsare – och till och med olika versioner av samma webbläsare. Du kan använda tjänster som Google Analytics för att få en uppfattning om vilka webbläsare som oftast används för att visa webbplatsen.

Skriv bra och ren HTML

Webbplatsen kan visas korrekt i vissa webbläsare även om din HTML inte är giltig, med det finns ingen garanti att den visas korrekt i alla webbläsare – eller i alla framtida webbläsare. Det bästa sättet att säkerställa att sidan ser likadan ut i alla webbläsare är att skriva sidan med giltig HTML och CSS och sedan testa den i så många webbläsare som möjligt. Ren, giltig HTML är en god försäkringspolicy. Om du använder CSS åtskiljs presentationen från innehållet och på så sätt kan sidor renderas och laddas snabbare. Valideringsverktyg, till exempel de kostnadsfria och webbaserade HTML- och CSS-valideringsverktygen från W3 Consortium, är användbara för att kontrollera webbplatsen. Med hjälp av verktyg som HTML Tidy kan du snabbt och lätt rensa upp i kodningen. (Även om vi rekommenderar att använda giltig HTML är det inte troligt att det spelar någon roll för hur Google genomsöker och indexerar webbplatsen.)

Specificera teckenkodning

Hjälp webbläsare att rendera texten på sidan genom att alltid specificera en kodning för dokumentet. Denna kodning bör finnas högst upp i dokumentet (eller ramen) eftersom vissa webbläsare inte känner igen teckensnittsdeklarationer som återfinns djupt inuti dokumentet. Dessutom bör du försäkra dig om att din webbserver inte skickar motsägelsefulla HTTP-rubriker. En rubrik som content-type: text/html; charset=ISO-8859-1 åsidosätter eventuella teckenuppsättningsuppgifter på sidan.

Tänk på tillgängligheten

Det är kanske inte alla användare som har JavaScript aktiverat i sina webbläsare. Dessutom kan det vara så att teknik som Flash och ActiveX inte renderar väl (eller alls) i varje webbläsare. Vi rekommenderar att du följer våra riktlinjer för att använda Flash och annan multimedia och att du tesar webbplatsen i en webbläsare som bara läser text, till exempel Lynx. En fördel med att ha alternativ med enbart text, i jämförelse med multimediainnehåll och funktionalitet, är att detta gör det lättare för sökmotorer att genomsöka och indexera webbplatsen. Det gör också webbplatsen mer tillgänglig för användare som använder alternativ teknik som skärmläsare.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?