Kompatibilita s prohlížeči

Uživatelé obvykle zobrazují vaše webové stránky v internetovém prohlížeči. Každý prohlížeč interpretuje kód vašich webových stránek mírně odlišným způsobem, a stránky proto mohou být v různých prohlížečích zobrazeny odlišně. Obecně byste neměli spoléhat na chování závislé na prohlížeči, například na správné určení typu obsahu nebo kódování, pokud jste ho sami nedefinovali. Kromě toho můžete provést určitá opatření zajišťující, že se webové stránky nebudou chovat nepředvídaně.

Vyzkoušejte své stránky v co nejvíce prohlížečích

Po vytvoření návrhu webových stránek byste měli vyzkoušet vzhled a funkčnost stránek v několika prohlížečích, aby všichni návštěvníci vašich stránek mohli využít všeho, co jistě stálo mnoho úsilí vytvořit. V ideálním případě byste měli začít stránky při jejich vývoji zkoušet co nejdříve. V různých prohlížečích, ba dokonce i v různých verzích stejného prohlížeče, se mohou stránky zobrazovat odlišně. Pomocí služeb jako např. Google Analytics můžete zjistit, v jakých prohlížečích uživatelé vaše stránky nejčastěji zobrazují.

Používejte čistý a platný kód HTML

Přestože se stránky mohou v některých prohlížečích zobrazovat správně, i když používají neplatný kód HTML, není nijak zaručeno, že se zobrazí správně ve všech prohlížečích, příp. v jejich budoucích verzích. Nejlepším způsobem, jak zajistit, aby byly stránky zobrazeny ve všech prohlížečích stejně, je používat při jejich tvorbě platný kód HTML a CSS a poté je vyzkoušet v co nejvíce prohlížečích. Stručný a platný kód HTML je dobrým preventivním opatřením. Kód CSS oddělí prezentaci od obsahu a může také zrychlit načítání a stahování stránek. Pro kontrolu stránek jsou užitečné např. bezplatné nástroje na ověření kódu HTML a CSS poskytované organizací W3 Consortium. Nástroje, jako je HTML Tidy, vám mohou pomoci rychle a snadno kód vyčistit. (Přestože doporučujeme použití platného kódu HTML, není pravděpodobné, že by tato skutečnost nějak ovlivnila způsob, jakým Google prochází a indexuje vaše stránky.)

Definujte kódování znaků

Aby mohly prohlížeče text na stránce snáze zobrazit,měli byste vždy definovat kódování dokumentu. Toto kódování by mělo být uvedeno na začátku dokumentu (nebo rámce), protože některé prohlížeče nedokáží rozeznat definice znakových sad uvedené uvnitř dokumentu. Navíc je potřeba zajistit, aby váš webový server neodesílal záhlaví HTTP, která budou s definicemi neslučitelná. Záhlaví jako content-type: text/html; charset=ISO-8859-1 přepíše jakoukoli definici znakové sady na příslušné stránce.

Nezapomeňte na přístupnost

Ne všichni uživatelé mají ve svých prohlížečích povolen jazyk JavaScript. Také technologie jako např. Flash či ActiveX nemusí v některých prohlížečích fungovat správně (popř. vůbec). Doporučujeme postupovat podle našich pokynů pro používání obsahu Flash a dalších multimédií a otestovat stránky v čistě textovém prohlížeči, jako je Lynx. Poskytnutí alternativních textových verzí stránek s multimediálním obsahem a funkcemi přináší také další výhody: pro prohledávače bude procházení a indexování vašich stránek snazší a stránky budou snáze přístupné uživatelům, kteří používají alternativní technologie (například čtečky obrazovek).

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?