Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Η σελίδα που ζητήσατε δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν στη γλώσσα σας. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα στο κάτω μέρος της σελίδας ή να μεταφράσετε άμεσα οποιαδήποτε ιστοσελίδα στη γλώσσα της επιλογής σας, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη λειτουργία μετάφρασης του Google Chrome.

Google Web Designer overview

Google Web Designer is an advanced web application that lets you design and build HTML5 advertisements and other web content using an integrated visual and code interface. Using Google Web Designer's Design view you can create content using drawing tools, text, and 3D objects, and you can animate objects and events on a timeline.

Google Web Designer's Code view lets you create CSS, JavaScript, and XML files, and uses syntax highlighting and code autocompletion that makes your code easier to write with fewer errors.

Once you're done creating your content, you can style it for multiple screen sizes using Google Web Designer's responsive layout tools, then publish your final document with clean, human-readable HTML5, CSS3, and JavaScript.

Google Web Designer also provides a library of components that lets you add image galleries, videos, maps, and other kinds of functions to your web sites and advertisements.

Google Web Designer is free to download, and free to use.

Was this article helpful?
How can we improve it?
false