Używanie alarmu, minutnika i stopera

Na zegarku możesz ustawiać alarmy i korzystać z minutnika oraz stopera.

Korzystanie z alarmów

Jeśli Twój zegarek i telefon są zsynchronizowane, alarmy ustawione na telefonie włączą się też na zegarku.

Ustawianie alarmu tylko na zegarku

 1. Aby otworzyć listę aplikacji zainstalowanych na zegarku, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Otwórz aplikację Alarm Alarm.
 3. Wybierz czas.
  • Aby ustawić powtarzanie alarmu, kliknij Jednorazowy, wybierz dni i przesuń palcem w prawo.
 4. Kliknij Gotowe Gotowe.

Ustawianie i anulowanie alarmu

 1. Otwórz aplikację Alarm Alarm na zegarku.
 2. Włącz lub wyłącz wybrany alarm.
 3. Aby całkowicie usunąć alarm, kliknij Usuń Usuń.

Włączanie drzemki i wyłączanie alarmu

 • Drzemka: aby wstrzymać alarm na krótki czas, kliknij opcję Drzemka Drzemka .
 • Wyłączenie: aby zatrzymać alarm, przesuń palcem w prawo lub kliknij Alarm wyłączony Alarm wyłączony.

Korzystanie z minutników

Jeśli Twój zegarek i telefon są zsynchronizowane, możesz wyłączyć minutnik na telefonie za pomocą zegarka.
 1. Gdy minutnik zacznie odliczanie, na zegarku pojawi się powiadomienie.
 2. Aby wyłączyć minutnik, przesuń palcem w prawo.

Ustawianie minutnika tylko na zegarku

 1. Aby otworzyć listę aplikacji zainstalowanych na zegarku, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Otwórz aplikację Minutnik Minutnik.
 3. Wybierz, jak długo ma działać minutnik.
 4. Kliknij Uruchom Start.

Zmiana aktywnego minutnika

Gdy minutnik rozpocznie odliczanie:

 • Aby wstrzymać aktywny minutnik, kliknij Wstrzymaj Wstrzymaj.
 • Aby zresetować wstrzymane odliczanie minutnika, kliknij Resetuj Resetuj.
 • Aby uruchomić wstrzymany minutnik, kliknij Uruchom Start.
 • Aby usunąć minutnik, kliknij Usuń Usuń.

Jeśli zamkniesz aplikację, gdy działa minutnik, możesz sprawdzać jego postęp i później do niego wrócić. Aby ponownie otworzyć aplikację, otwórz listę powiadomień i kliknij Minutnik a potem Otwórz.

Korzystanie ze stopera

 1. Otwórz aplikację Stoper Stoper na zegarku.
 2. Kliknij Uruchom Start.

Po uruchomieniu stopera:

 • Aby wstrzymać stoper, kliknij Wstrzymaj Wstrzymaj.
 • Aby zresetować wstrzymany stoper, kliknij Resetuj Resetuj.

Jeśli zamkniesz aplikację, gdy działa stoper, możesz sprawdzać jego postęp i później do niego wrócić. Aby ponownie otworzyć aplikację, otwórz listę powiadomień i kliknij Stoper a potem Otwórz.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
96212
false