איך ניתן לבטל נסיעה לאחר הקשה על איסוף הנוסע?

אם אישרתם את איסוף הנוסע/ת בטעות, ניתן לבטל את הנסיעה באמצעות ביצוע הפעולות הבאות:

  1. במסך הנסיעה, מקישים על החץ  בפינה השמאלית העליונה

  2. מקישים על פרטי נסיעה

  3. מקישים על החץ בפינה השמאלית התחתונה

  4. מקישים על נסיעה לנקודת האיסוף

  5. מקישים על אישור

  6. במסך הנסיעה, מקישים על החץ  בפינה השמאלית העליונה

  7. מקישים על בעיה

  8. מקישים על ביטול נסיעה - הודעה על כך תישלח לנוסע/ת

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?