ביטוח

ארה"ב

כפי שצוין בתנאים ובהגבלות של Waze Carpool, הנהגים אחראיים לרכישת ביטוח ועליהם לוודא שהביטוח מכסה כל סוג של תאונה שעשויה להתרחש בזמן הנהיגה (כמו בכל נסיעה אחרת). הכיסוי צריך לכלול כל צד שלישי שנמצא ברכב בזמן הנסיעה, כולל נוסעים שמשתמשים בשירות Carpool.

הנהגים צריכים לוודא מול חברת הביטוח שהביטוח מכסה נסיעות משותפות ב-Carpool. 

במדינות רבות, וביניהן קליפורניה, פוליסות של ביטוח רכב בדרך כלל כוללות נסיעות משותפות שאינן למטרות רווח אלא להשתתפות בהוצאות הנסיעה. המטרה של שירות Waze Carpool היא לאפשר לנהגים ולנוסעים להתחלק בעלויות של הנסיעה המשותפת. זה לא שירות שמטרתו לעזור לנהגים להפיק רווחים ולא שירות של נהגים בשכר. תשלומים שנוסעים משלמים לנהגים יהיו תמיד בגובה מרבי של עלות הנסיעה הספציפית, כאשר בחישוב העלות מובאים בחשבון גורמים כמו מחיר הדלק וירידת הערך של הרכב.

ישראל

כפי שצוין בתנאים ובהגבלות של Waze Carpool, הנהגים אחראיים לרכישת ביטוח ועליהם לוודא שהביטוח מכסה כל סוג של תאונה שעשויה להתרחש בזמן הנהיגה (כמו בכל נסיעה אחרת). בנוסף, הכיסוי צריך לכלול כל צד שלישי שנמצא ברכב בזמן הנסיעה, כולל נוסעים שמשתמשים בשירות Carpool.

הנהגים צריכים לוודא מול חברת הביטוח שהביטוח מכסה נסיעות משותפות ב-Carpool.

נהגי Waze Carpool שמבוטחים בפוליסות ביטוח סטנדרטיות של ביטוח ישיר ("IDI חברה לביטוח") ושומרה מכוסים בכל מקרה של אירוע ביטוחי שקורה במהלך נסיעה משותפת.

מידע נוסף זמין באתר של IDI.

ברזיל

כפי שצוין בתנאים ובהגבלות של Waze Carpool, הנהגים אחראיים לרכישת ביטוח ועליהם לוודא שהביטוח מכסה כל סוג של תאונה שעשויה להתרחש בזמן הנהיגה (כמו בכל נסיעה אחרת). הכיסוי צריך לכלול כל צד שלישי שנמצא ברכב בזמן הנסיעה, כולל נוסעים שמשתמשים בשירות Carpool. 

הנהגים צריכים לוודא מול חברת הביטוח שהביטוח מכסה נסיעות משתפות ב-Carpool. 

מקסיקו

כפי שצוין בתנאים ובהגבלות של Waze Carpool, הנהגים אחראיים לרכישת ביטוח ועליהם לוודא שהביטוח מכסה כל סוג של תאונה שעשויה להתרחש בזמן הנהיגה (כמו בכל נסיעה אחרת). הכיסוי צריך לכלול כל צד שלישי שנמצא ברכב בזמן הנסיעה, כולל נוסעים שמשתמשים בשירות Carpool. 

הנהגים צריכים לוודא מול חברת הביטוח שהביטוח מכסה נסיעות משתפות ב-Carpool. 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?