Pobieranie swoich danych osobowych

Jeśli do przetwarzania Twoich danych mają zastosowanie przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w UE, USA lub Brazylii, możesz wyeksportować kopię swoich danych osobowych z konta Waze. Obejmuje to historię wyszukiwania i tras przejazdu, aktywność i inne informacje.

Dane możesz wyeksportować, aby:

 • utworzyć ich kopię zapasową,
 • udostępnić je innej usłudze.

 

Jak pobrać archiwum danych osobowych

 1. Zaloguj się na waze.com/account.

 2. Kliknij Pobierz swoje dane Waze.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknij Poproś o kopię danych.

 4. Otrzymasz hasło tymczasowe do archiwum ze swoimi danymi. Pamiętaj, by zapisać je w bezpiecznym miejscu – w przeciwnym razie będzie trzeba ponownie poprosić o kopię danych.
 5. Na powiązany z Twoim kontem Waze adres e-mail zostanie wysłana wiadomość. Użyj hasła tymczasowego, aby otworzyć zaszyfrowany plik w ciągu 24 godzin. Możesz potrzebować do tego programu do rozpakowywania plików ZIP.

Co zawiera plik?

W pliku ZIP znajdziesz swoje dane w co najmniej dwóch plikach CSV:

 • account_activity.csv – informacje związane z Twoją aktywnością w Waze,

 • account_info.csv – podsumowanie aktywności i ogólne informacje o koncie.

Otrzymasz również plik PNG ze swoim zdjęciem profilowym w Waze.

Uwaga: jeśli napotkasz problemy z kodowaniem znaków, spróbuj otworzyć pliki CSV, używając innego oprogramowania.

Informacje o danych z pliku

W pliku „account_activity.csv” znajdziesz dane wymienione powyżej ze szczegółami.

Na przykład zobaczysz historię swoich przejazdów. Każda trasa będzie miała następującą strukturę:
RRRRMMDD GG:MM:SS (szerokość geograficzna; długość geograficzna) => RRRRMMDD GG:MM:SS (szerokość geograficzna; długość geograficzna)

 • „RRRRMMDD GG:MM:SS” oznacza datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia trasy (czas GMT);

 • „szerokość geograficzna; długość geograficzna” odzwierciedla współrzędne geograficzne lokalizacji początkowej i końcowej.

Przykład: 20180208 18:34:00 (34.111111; 32.111111) => 20180208 18:40:00 (34.222222; 32.222222)

W tym przykładzie 8 lutego 2018 r. o godzinie 18:34 (czasu GMT) rozpoczęto jazdę z lokalizacji o współrzędnych 34.111111; 32.111111 i zakończono ją o 18:40 (czasu GMT) w lokalizacji o współrzędnych 34.222222; 32.222222.

Najczęstsze pytania

P: Jak daleko wstecz sięgają moje zapisane dane?
O: Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności→’Jak Waze przechowuje zgromadzone dane’.

P: Nie mogę odczytać żadnego ze słów w pliku. Dlaczego?
O: Możliwe, że oprogramowanie, którego używasz do przeglądania danych, nie obsługuje kodowania UTF-8, więc plik jest wyświetlany z nieanglojęzycznymi literami.

P: Dlaczego podczas próby otwarcia pliku pojawia się błąd (plik się nie otwiera)?
O: Ze względu na wysoki poziom szyfrowania pliku zalecamy korzystanie z zaufanego oprogramowania, które może otwierać zaszyfrowane pliki ZIP (np. Unarchiver lub Winzip). Możliwe, że jeśli użyjesz innych aplikacji, napotkasz błąd lub plik się nie otworzy.

P: Pliki CSV nie otwierają się na moim urządzeniu mobilnym. Dlaczego?
O: Zdecydowanie zalecamy otwieranie plików CSV na komputerze, ponieważ będzie je znacznie łatwiej odczytać. Możliwe też, że urządzenie mobilne nie jest w stanie prawidłowo odczytać plików CSV i wymaga zainstalowania aplikacji innej firmy.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?