Mã xác minh thẻ là gì?

Mã xác minh thẻ, hay CVC, là một số giúp tăng cường bảo mật cho chủ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, trong trường hợp một người không được ủy quyền giữ số tài khoản của bạn. CVC là một cách để đảm bảo một người có thẻ thực sự thuộc quyền sở hữu của họ.

Vị trí của CVC và số lượng chữ số khác nhau tùy thuộc vào loại thẻ.

  • American Express: CVC là một số có bốn chữ số được đặt ở trước thẻ, phía bên phải.
  • Discover, MasterCard, Visa và Visa Electron: CVC là ba chữ số cuối cùng của số hiển thị ở mặt sau của thẻ tín dụng trên thanh chữ ký.