If you can't find the Google Wallet app icon, look for "Wallet" on your home screen or app launcher. Huawei users may continue to see both the Wallet and Google Pay app icons. Learn more.

Xác minh phương thức thanh toán

Sau khi thêm phương thức thanh toán, bạn có thể được yêu cầu xác minh phương thức đó. Bước này giúp Google Wallet và ngân hàng bảo vệ tài khoản của bạn. Tuỳ vào ngân hàng của bạn, bạn có thể chọn các lựa chọn sau. Mã xác minh sẽ được gửi đến từ ngân hàng của bạn, không phải từ Google Wallet.

Lưu ý: Để nhận mã, hãy đảm bảo rằng ngân hàng có số điện thoại và địa chỉ email hiện tại của bạn.

Cách xác minh

Lưu ý quan trọng: Một số cách có thể không được hỗ trợ ở quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Có nhiều cách để xác minh phương thức thanh toán của bạn. Chọn cách bạn muốn dùng. Sau khi bạn nhận được mã, hãy nhập mã đó vào ứng dụng Google Wallet. Nếu mã không hoạt động hoặc không có chỗ để nhập, hãy xem hướng dẫn bên dưới để biết cách khắc phục các vấn đề thường gặp.

Qua email hoặc tin nhắn văn bản

Nếu bạn chọn xác minh theo cách này, ngân hàng của bạn sẽ gửi cho bạn mã xác minh trong vòng vài phút. Nếu bạn không nhận được email, hãy nhấn vào Nhận email mớihoặc Nhận tin nhắn mới. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn.

Qua điện thoại

Bạn có thể gọi trực tiếp cho ngân hàng của mình để nhận mã xác minh. Đối với một số ngân hàng, bạn có thể yêu cầu gọi điện qua Google Wallet.

Qua ứng dụng ngân hàng hoặc trang web của ngân hàng

 1. Ở cuối màn hình "Chọn cách xác minh", hãy nhấn vào Tuỳ chọn khác.
 2. Chọn Đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng hoặc Đăng nhập vào trang web của ngân hàng.
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập vào ứng dụng hoặc trang web của ngân hàng.

Lưu ý: Nếu chưa có ứng dụng ngân hàng và chọn cách này, bạn có thể được yêu cầu cài đặt ứng dụng rồi quay lại Google Wallet.

Qua khoản phí tạm thời

 1. Ở cuối màn hình "Chọn cách xác minh", hãy nhấn vào Tuỳ chọn khác.
 2. Chọn Gửi mã uỷ quyền vào bảng sao kê ngân hàng.
 3. Một khoản phí nhỏ, tạm thời sẽ được tính trên bảng sao kê ngân hàng có chứa mã gồm 6 chữ số. Khoản phí tạm thời này có thể mất đến 30 phút mới xuất hiện.
 4. Trong ứng dụng Google Wallet, hãy nhập mã xác minh.

Lưu ý: Bạn có thể sẽ nhận được thông báo về khoản phí đó qua tin nhắn hoặc email. Khoản phí này sẽ được xoá khỏi tài khoản của bạn dưới dạng khoản ghi nợ.

Khắc phục vấn đề

Bạn chưa nhận được mã

 1. Đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng số điện thoại, địa chỉ email, ứng dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn dùng làm cách xác minh. Thông tin bạn dùng phải khớp với thông tin mà ngân hàng cung cấp cho bạn.
 2. Kiểm tra để đảm bảo rằng thiết bị của bạn có tín hiệu.
 3. Yêu cầu mã mới. Dựa trên cách xác minh mà bạn chọn, hãy nhấn vào:
  • Nhận email mới
  • Nhận tin nhắn mới
  • Nhận cuộc gọi điện thoại mới
 4. Nếu bạn vẫn không nhận được mã, hãy chọn cách xác minh khác và thử lại.
 5. Nếu những cách trên không hiệu quả, hãy gọi cho ngân hàng của bạn.

Mã không hoạt động

 1. Kiểm tra để đảm bảo bạn đã nhập đúng mã.
 2. Yêu cầu mã mới. Dựa trên cách xác minh mà bạn chọn, hãy nhấn vào:
  • Nhận email mới
  • Nhận tin nhắn mới
  • Nhận cuộc gọi điện thoại mới
 3. Chọn một cách xác minh khác và thử lại.
 4. Nếu mã vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nếu vẫn gặp vấn đề hoặc có thắc mắc, bạn có thể hỏi cộng đồng hoặc liên hệ với chúng tôi.

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
false
false