איך מגדירים או מנהלים מפתח דיגיטלי לרכב

באמצעות המפתח הדיגיטלי לרכב אתם יכולים לנעול את הרכב, לבטל את הנעילה שלו ולהתניע אותו דרך טלפון Android.

התאמת הטלפון לרכב

חשוב: המפתחות הדיגיטליים לרכב זמינים רק לדגמי רכב מסוימים, בשווקים נבחרים.

 • המפתחות פועלים עם:
  • מכשירי Pixel 6 ואילך, כולל Pixel Fold ו-Pixel 8 Pro.
  • מכשירים מדגם Samsung Galaxy S21 ואילך.
  • מכשירי Android נבחרים עם Android 12 ואילך.

כדי להגדיר מפתח דיגיטלי לרכב צריך חיבור לאינטרנט. בטלפונים של Samsung אפשר להגדיר מפתח דיגיטלי ב-Samsung Wallet.

באמצעות האפליקציה של יצרן הרכב
 1. כדי להגדיר את החשבון, פותחים את האפליקציה של יצרן הרכב.
 2. כדי להתאים בין הרכב לחשבון, מחפשים את האפשרות 'מפתח דיגיטלי לרכב' ופועלים לפי ההוראות.
 3. במסך הפתיחה, נכנסים באמצעות חשבון Google.
 4. קוראים את התנאים וההגבלות.
 5. מקישים על הסכמה והמשך.
  חשוב: בשלב הזה אפשר לערוך את השם של המפתח לרכב, אבל לא ניתן יהיה לשנות אותו מאוחר יותר. השם המוגדר כברירת מחדל הוא [דגם הטלפון] + [השם שלכם]. למשל, 'Pixel 6 Pro של דניאל'.
 6. מקישים על התחלת ההתאמה ומחכים שתתבצע התאמה בין הטלפון לרכב.
 7. לאחר השלמת ההתאמה, המפתח הדיגיטלי יתווסף אל Google Wallet.
  • אם אפליקציית Google Wallet לא מותקנת במכשיר, פועלים לפי ההוראות במסך כדי להוריד אותה.
באמצעות קישור מאימייל שנשלח מיצרן הרכב
 1. בטלפון, פותחים את האימייל מיצרן הרכב בנושא המפתח הדיגיטלי לרכב.
 2. בהודעת האימייל, מקישים על הוספה ל-Android. אם זו הפעם הראשונה שאתם מוסיפים מפתח למכשיר, תוצג בקשה לעדכן את המכשיר לפני התחלת ההתאמה.
 3. טיפ: אם תבטלו את ההתאמה של הטלפון או תסירו את המפתח הדיגיטלי, תצטרכו להתאים את הרכב שוב באמצעות קישור מאימייל, ותצטרכו אימייל וקישור חדשים. אם האימייל לא מכיל את הקישור 'הוספה ל-Android', צריך לפנות ליצרן הרכב לקבלת עזרה.
 4. במסך הפתיחה, נכנסים באמצעות חשבון Google.
 5. קוראים את התנאים וההגבלות.
 6. מקישים על הסכמה והמשך.
 7. חשוב: בשלב הזה אפשר לערוך את השם של המפתח לרכב, אבל לא ניתן יהיה לשנות אותו מאוחר יותר. השם המוגדר כברירת מחדל הוא [דגם הטלפון] + [השם שלכם]. למשל, 'Pixel 6 Pro של דניאל'.
 8. מניחים את הטלפון על קורא המפתחות ברכב ומחכים שתתבצע התאמה בין הטלפון לרכב.
 9. לאחר השלמת ההתאמה, המפתח הדיגיטלי יתווסף אל Google Wallet.
 10. אם אפליקציית Google Wallet לא מותקנת אצלכם, תופיע הצעה להוריד אותה. פועלים לפי ההוראות במסך.
באמצעות היחידה הראשית (HU) של הרכב
חשוב: האפשרות הזו זמינה רק בדגמי רכב מסוימים. לקבלת מידע נוסף, פנו ליצרן הרכב.
 1. ביחידה הראשית (HU) של הרכב, בוחרים בהגדרה של המפתח הדיגיטלי לרכב. אם האפשרות הזו לא מופיעה, נסו לעיין בספר הרכב או לפנות ליצרן לקבלת עזרה.
  • אם מסך הטלפון נעול, מזינים את הסיסמה.
 2. מניחים את הטלפון על קורא המפתחות ברכב.
 3. ביחידה הראשית (HU) של הרכב, פועלים לפי ההוראות שבמסך. אם זו הפעם הראשונה שאתם מוסיפים מפתח למכשיר, תוצג בקשה לעדכן את המכשיר לפני התחלת ההתאמה.
 4. לאחר השלמת העדכון, מקישים על הגדרת המפתח לרכב.
 5. במסך הפתיחה, נכנסים לחשבון Google.
 6. קוראים את התנאים וההגבלות.
 7. מקישים על הסכמה והמשך.
 8. מזינים את קוד ההפעלה.
 9. בשלב הזה אפשר לערוך את השם של המפתח לרכב, אבל לא ניתן יהיה לשנות אותו מאוחר יותר. השם המוגדר כברירת מחדל הוא [דגם הטלפון] + [שם המשתמש]. למשל, 'Pixel 6 Pro של דניאל'.
 10. מניחים את הטלפון על קורא המפתחות ברכב ומחכים שתתבצע התאמה בין הטלפון לרכב.
 11. לאחר השלמת ההתאמה, המפתח הדיגיטלי יתווסף אל Google Wallet.
  • אם אפליקציית Google Wallet לא מותקנת אצלכם, תופיע הצעה להוריד אותה. פועלים לפי ההוראות במסך.

טיפ: במסך הבית של הטלפון, ניתן להגדיר קיצור דרך לגישה מהירה למפתח הדיגיטלי.

איך נועלים את הרכב, מבטלים את הנעילה שלו או מתניעים אותו באמצעות המפתח הדיגיטלי לרכב

חשוב: אם הגדרתם נעילת מסך למפתח הדיגיטלי לרכב, עליכם להזין את הסיסמה.

איך נועלים את הרכב או מבטלים את הנעילה שלו

מקרבים את החלק האחורי של הטלפון לידית הדלת של הרכב.

איך מתניעים את הרכב

 1. בתוך הרכב, מניחים את הטלפון על קורא המפתחות ברכב.
 2. לוחצים על לחצן ההתנעה של הרכב.

באמצעות כניסה פסיבית

התכונה 'כניסה פסיבית' מופעלת כברירת מחדל כשמגדירים את המפתח הדיגיטלי לרכב. כשמשתמשים בכניסה פסיבית, לא צריך להחזיק את הטלפון ליד הידית של הדלת כדי להשתמש במפתח לרכב. כשהטלפון איתכם, ברגע שאתם מתקרבים לרכב, הנעילה של הדלתות מתבטלת באופן אוטומטי, אחרי שאתם מתיישבים ברכב אתם יכולים להתניע אותו וכשאתם יוצאים מהרכב הדלתות ננעלות.

חשוב לדעת:

 • התכונה 'כניסה פסיבית' נתמכת רק בחלק מדגמי הרכב. יש לפנות ליצרן הרכב כדי לקבל מידע על התאימות.
 • התכונה 'כניסה פסיבית' נתמכת רק בחלק מדגמי הטלפונים. יש לפנות ליצרן הטלפון כדי לקבל מידע על התאימות.
 • במכשירים מסוימים אפשר להשתמש בכניסה פסיבית רק ברכב אחד.
 • עליכם לוודא שברכב מותקנת גרסת התוכנה העדכנית.
 • אם הכניסה הפסיבית לא עובדת, אתם יכולים להצמיד את הטלפון לידית הדלת של הרכב כדי לבטל את הנעילה.

השבתת התכונה 'כניסה פסיבית'

 1. ​ פותחים את אפליקציית Google Wallet .​
 2. בוחרים את המפתח הדיגיטלי לרכב.
 3. מקישים על פרטים.
 4. משביתים את האפשרות כניסה פסיבית.

הוספת הגדרות של נעילת מסך למפתח הדיגיטלי לרכב או שינוי שלהן

אם רוצים לקבוע שיהיה צורך לבטל את נעילת הטלפון כדי להשתמש במפתח הדיגיטלי לרכב, קודם צריך להשבית את הכניסה הפסיבית.

חשוב: כברירת מחדל, לא צריך לבטל את נעילת המסך כדי להשתמש במפתח לרכב.

 1. פותחים את אפליקציית Google Wallet .
 2. מקישים על המפתח לרכב. יכול להיות שתצטרכו לגלול כדי למצוא אותו.
 3. מקישים על פרטים ואז צריך לבטל את נעילת הטלפון.
 4. בוחרים בפעולה שכדי לבצע אותה יהיה צורך לבטל את נעילת המסך:
  • ביטול הנעילה של הרכב.
  • התנעת הרכב.
  • ביטול הנעילה של הרכב, נעילה והתנעה שלו.
  • אם רוצים שלא יהיה צורך לבטל את נעילת המסך כדי להשתמש במפתח לרכב, מקישים על השבתה.
 5. מקישים על שמירה.

איך שולטים מרחוק בנעילת הרכב, באזעקה ובתא המטען

בכלי רכב נתמכים אפשר לנעול את הרכב ולבטל את הנעילה שלו, לדרוך את האזעקה ולפתוח את תא המטען (אם הוא מצויד במנגנון חשמלי) דרך Google Wallet או ההגדרות המהירות.

חשוב לדעת:

 • כמה מהפקודות זמינות רק בחלק מכלי הרכב.
 • יש לפנות ליצרן הרכב כדי לקבל מידע על התאימות.
 • כדי להשתמש בפקודות, אתם צריכים להיות בטווח חיבור Bluetooth של הרכב.
נעילה, ביטול נעילה או דריכה של האזעקה
באפליקציית Google Wallet או בהגדרות המהירות, מקישים על נעילה, ביטול נעילה או אזעקה.
פתיחת תא המטען
באפליקציית Google Wallet או בהגדרות המהירות, מקישים על תא המטען כדי לפתוח אותו.
הוספת פקודות להגדרות המהירות
 1. באפליקציית Google Wallet מקישים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות בפינה השמאלית העליונה.
 2. מקישים על הוספה להגדרות המהירות ואז הוספת אריח.
שימוש בטלפון כשהסוללה ריקה
חשוב: ייתכן שתוכלו לבטל את הנעילה של הרכב ולהתניע אותו באמצעות הטלפון גם כמה שעות אחרי שהסוללה של הטלפון מתרוקנת. עם זאת, אתם יכולים להשתמש בטלפון בתור מפתח לרכב כשהסוללה של הטלפון ריקה רק אם לא הגדרתם שצריך לבטל את הנעילה של הטלפון כדי להשתמש במפתח.
 • מקרבים את החלק האחורי של הטלפון לידית הדלת של הרכב.
 • מניחים את הטלפון על קורא המפתחות כדי להתניע את המנוע.
פתרון בעיות בשליטה מרחוק ובכניסה הפסיבית
אם הכניסה הפסיבית או השליטה מרחוק לא פועלות במכשיר הנתמך שלכם, יכול להיות שתצטרכו לעדכן את תוכנת הרכב, למחוק את המפתח ולבצע שוב התאמה.

איך מנהלים את המפתח הדיגיטלי לרכב

הוספת הגדרות של נעילת מסך למפתח הדיגיטלי לרכב או שינוי שלהן

חשוב: כברירת מחדל, לא צריך לבטל את נעילת המסך כדי להשתמש במפתח הדיגיטלי לרכב. ניתן להשתמש במפתח למשך מספר שעות אחרי שהסוללה של הטלפון תתרוקן. אם תגדירו שיטה לביטול נעילה, המפתח לא יפעל במקרה שסוללת הטלפון ריקה.

 1. פותחים את אפליקציית Google Wallet .
 2. מקישים על המפתח הדיגיטלי לרכב. יכול להיות שתצטרכו להחליק כדי למצוא אותו.
 3. בתחתית המסך, מקישים על פרטים ואז צריך לבטל את נעילת הטלפון.
 4. בוחרים בפעולה שכדי לבצע אותה יהיה צורך לבטל את נעילת המסך:
  • ביטול הנעילה של הרכב
  • התנעת הרכב
  • ביטול נעילה, נעילה והתנעה של הרכב
  • כדי שלא יהיה צורך לבטל את נעילת המסך, מקישים על השבתה.
 5. מקישים על שמירה.
הגדרת קיצור דרך למפתח הדיגיטלי לרכב

כדי לגשת למפתח הדיגיטלי לרכב ממסך הבית של הטלפון:

 1. פותחים את אפליקציית Google Wallet .
 2. מקישים על המפתח הדיגיטלי לרכב. יכול להיות שתצטרכו להחליק כדי למצוא אותו.
 3. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות More ואז הוספה למסך הבית.
מחיקה של מפתח דיגיטלי לרכב
 1. פותחים את אפליקציית Google Wallet .
 2. מקישים על המפתח הדיגיטלי לרכב. יכול להיות שתצטרכו להחליק כדי למצוא אותו.
 3. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות More ואז מחיקת המפתח ואז מחיקה.
 4. כדי לאמת את הזהות שלכם, מקישים על אישור. תופיע הודעה על כך שהמפתח נמחק.
חשוב לדעת: בדגמי רכב מסוימים, יכול להיות שאפשר למחוק את המפתח ממסך הרכב.
הסרת הגישה באמצעות המפתח אם הטלפון אבד או נגנב

חשוב: כדי למחוק או להשעות מפתח מרחוק, הטלפון חייב להיות מופעל ומחובר לרשת.

אם הטלפון אבד או נגנב, תוכלו להסיר את הגישה למפתח באמצעות שירות 'איפה המכשיר שלי' של Google.

 • כדי למחוק את הטלפון והמפתחות המותאמים מרחוק, מקישים על מחיקת המכשיר.
 • כדי להשעות את המפתח ולנעול את המכשיר מרחוק, מקישים על אבטחת המכשיר.
כדאי לדעת: בדגמי רכב מסוימים אפשר:
 • למחוק מפתח גם אם הטלפון במצב אופליין. יכול להיות שהתהליך הזה לא יהיה מיידי.
 • למחוק את המפתח ממסך הרכב.
העברה של מפתח דיגיטלי לרכב לטלפון חדש
 1. מוחקים את המפתח הדיגיטלי בטלפון הקודם.
 2. מתאימים את הטלפון החדש לרכב.

מקורות מידע שקשורים לנושא

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
6115373145854531601
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
280