If you can't find the Google Wallet app icon, look for "Wallet" on your home screen or app launcher. Huawei users may continue to see both the Wallet and Google Pay app icons. Learn more.

Tìm hoạt động của thẻ

Bạn có thể tìm thấy danh sách các giao dịch và hoạt động trước đây của thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng mà bạn đã thêm vào Google Wallet.

Tìm hoạt động

Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ có thể tìm các giao dịch sau khi thêm thẻ vào Google Wallet. Để xem toàn bộ nhật ký giao dịch của thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, hãy kiểm tra bảng sao kê ngân hàng.

Dành cho thẻ American Express (Hoa Kỳ): Để xem toàn bộ nhật ký giao dịch và thông tin chi tiết, hãy kiểm tra bảng sao kê ngân hàng của bạn hoặc truy cập vào ứng dụng American Express.

Cách tìm hoạt động của một thẻ:

 1. Mở ứng dụng Google Wallet .
 2. Để tìm thẻ bạn muốn xem hoạt động, bạn có thể phải vuốt sang trái.
 3. Nhấn vào thẻ của bạn.
 4. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Chi tiết sau đó Hoạt động.
 5. Ở trên cùng, bạn có thể thấy hành động hoặc giao dịch gần đây nhất của mình. Để tìm tất cả hoạt động hiện có, hãy kéo lên.

Lưu ý: Nếu xoá thẻ, bạn sẽ mất nhật ký hoạt động.

Thông tin của giao dịch

Khi thực hiện giao dịch thanh toán không tiếp xúc bằng Google Wallet, bạn sẽ nhận được thông báo mua hàng cho biết bạn có một giao dịch mới. Để xem thông tin của giao dịch, hãy nhấn vào thông báo.

Cách tìm thông tin của các giao dịch trước đây:

 1. Nhấn vào thẻ hoặc vé mà bạn muốn tìm thông tin của giao dịch.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Hoạt động .
 3. Để xem thông tin của giao dịch, hãy tìm và nhấn vào giao dịch đó.

Cách bật hoặc tắt thông báo mua hàng:

 1. Mở ứng dụng Google Wallet .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc biểu tượng Tài khoản  sau đóCài đặt Wallet Settings.
 3. Bật hoặc tắt thông báo mua hàng.

Mẹo: Để tìm thông tin về vị trí của các giao dịch trước đây, hãy bật chế độ cài đặt Cá nhân hoá trải nghiệm trong Google Pay.

 1. Mở ứng dụng Google Wallet.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc Tài khoản sau đó Dữ liệu của bạn trong Wallet sau đó Quản lý dữ liệu thanh toán.
 3. Bật chế độ cài đặt Cá nhân hoá trải nghiệm trong Google Pay.
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
false
false