ใช้ Google Wallet สำหรับการขนส่งสาธารณะ

คุณซื้อ จัดเก็บ และใช้สำเนาดิจิทัลของบัตรโดยสารได้สำหรับระบบขนส่งมวลชนที่เข้าร่วม

ขนส่งมวลชนบางระบบอนุญาตให้คุณใช้ Google Wallet เพื่อชำระเงินค่าโดยสารที่ประตูเรียกเก็บค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รองรับซึ่งบันทึกไว้ในโทรศัพท์ หรือคุณอาจซื้อหรือบันทึกบัตรโดยสารลงใน Google Wallet แล้วใช้ที่ทางเข้าสำหรับขนส่งมวลชนระบบอื่นๆ 

Google Wallet ใช้ไม่ได้กับขนส่งมวลชนบางระบบ โปรดไปที่เว็บไซต์ของระบบขนส่งมวลชนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ชำระค่าโดยสาร

เคล็ดลับ: ระบบขนส่งมวลชนจะมีความแตกต่างกัน โปรดไปที่เว็บไซต์ของระบบขนส่งมวลชนเพื่อดูวิธีการที่ละเอียดยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบวิธีชำระเงินสำหรับระบบขนส่งมวลชนที่คุณใช้

 1. หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ในการชำระค่าเดินทาง ให้ไปที่เว็บไซต์ของระบบขนส่งมวลชนที่คุณใช้
 2. หากระบบขนส่งมวลชนดังกล่าวยอมรับการชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัสหรือการใช้แอปการชำระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ทำดังนี้
  1. เพิ่มบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตลงใน Google Wallet หากยังไม่ได้ทำ
  2. เปิดใช้โทรศัพท์เมื่อถึงทางเข้าของขนส่งมวลชนนั้น
  3. ถือโทรศัพท์ไว้ใกล้เครื่องอ่านบัตร
  4. รอจนกว่าเครื่องหมายถูกสีน้ำเงินจะปรากฏขึ้น
 3. หากต้องใช้บัตรโดยสารเพื่อใช้บริการระบบขนส่งมวลชน ให้ทำตามขั้นตอนที่เหลือด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2: ซื้อบัตรโดยสาร

ผ่านแอป Google Wallet

 1. เปิดแอป Google Wallet
 2. แตะ "เพิ่มลงใน Wallet"
 3. แตะบัตรโดยสาร
 4. เลือกระบบขนส่งมวลชน ตัวเลือกขนส่งสาธารณะที่แนะนำหรือใกล้เคียงจะอยู่ที่ด้านบน เลื่อนเพื่อดูตัวเลือกขนส่งสาธารณะทั้งหมดที่รองรับ
  • หากไม่พบระบบขนส่งมวลชนที่คุณต้องการใช้ ให้ทำตามวิธีการใน "ผ่านระบบขนส่งมวลชน"
 5. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ

ผ่านระบบขนส่งมวลชน

 1. ใช้เว็บไซต์หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของระบบขนส่งมวลชนในการซื้อบัตรโดยสาร
 2. บันทึกบัตรโดยสารลงใน Google Wallet
  • หากไม่เห็น "บันทึกลงใน Google Wallet" คุณจะใช้บัตรโดยสารกับ Google Wallet ไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบขนส่งมวลชนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คุณต้องดาวน์โหลดแอป Google Wallet หากยังไม่มี

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานบัตรโดยสาร

 1. เปิดแอป Google Wallet
 2. ค้นหาบัตรโดยสาร คุณอาจต้องเลื่อนเพื่อหาบัตรดังกล่าว
 3. แตะบัตรโดยสารที่ต้องการใช้
 4. แตะเปิดใช้งาน

ขั้นตอนที่ 4: ใช้บัตรโดยสาร

 1. เปิดใช้โทรศัพท์เมื่อถึงทางเข้าของขนส่งมวลชนนั้น
  • คุณอาจต้องปลดล็อกโทรศัพท์และเลือกบัตรโดยสารเมื่อใช้บริการขนส่งมวลชนบางระบบ
 2. ถือโทรศัพท์ไว้ใกล้เครื่องอ่านบัตร
 3. รอจนกว่าเครื่องหมายถูกสีน้ำเงินจะปรากฏขึ้น
  • คุณอาจต้องแสดงบัตรกับพนักงานเมื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะบางระบบ

เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น คุณสามารถตั้งค่าให้ทำธุรกรรม NFC เสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อปลดล็อกโทรศัพท์

หากต้องการเปิดการตั้งค่านี้ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า เฟืองการตั้งค่า
 2. แตะอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ จากนั้น ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ จากนั้น NFC
 3. เปิดต้องปลดล็อกอุปกรณ์เพื่อใช้งาน NFC

หากไม่พบตัวเลือกนี้ คุณอาจต้องอัปเดตโทรศัพท์เป็น Android เวอร์ชันล่าสุด

เติมเงินลงในบัตรโดยสาร

คุณสามารถเพิ่มบัตรแบบเติมเงินลงใน Google Wallet สำหรับระบบขนส่งสาธารณะที่รองรับ คุณเติมเงินลงในบัตรโดยสาร รวมถึงตั้งค่าการแจ้งเตือนยอดคงเหลือต่ำและการเติมเงินโดยอัตโนมัติได้

ค้นหา เปลี่ยนแปลง หรือลบบัตรโดยสาร

ค้นหาหรือแสดงบัตรโดยสาร

 1. เปิดแอป Google Wallet
 2. ค้นหาบัตรโดยสาร คุณอาจต้องเลื่อนเพื่อหาบัตรดังกล่าว
 3. แตะบัตรโดยสารเพื่อให้แสดง

ดูสถานที่ที่คุณใช้บัตรโดยสาร

 1. เปิดแอป Google Wallet
 2. ค้นหาบัตรโดยสาร คุณอาจต้องเลื่อนเพื่อหาบัตรดังกล่าว
 3. ค้นหาและแตะบัตรโดยสาร คุณจะดูชื่อสถานี รวมถึงวันที่และเวลาในการเดินทางได้

เปลี่ยนไปใช้บัตรโดยสารอื่น

ขนส่งมวลชนบางระบบอนุญาตให้เปลี่ยนบัตรโดยสารได้ หากไม่ต้องการใช้บัตรโดยสารที่เปิดใช้งานอยู่ ให้ไปที่บัตรโดยสารที่ต้องการใช้ แล้วแตะเปิดใช้งาน ระบบจะปิดใช้งานบัตรโดยสารอีกใบของคุณ

เคล็ดลับ: หากคุณใช้บัตรโดยสารไปแล้ว 1 ครั้ง การปิดใช้งานจะไม่ขยายระยะเวลาหมดอายุ

โอนบัตรโดยสารไปยังอุปกรณ์อื่น

บัตรโดยสารจะใช้ได้บนโทรศัพท์ทีละเครื่องเท่านั้น หากต้องการใช้บัตรโดยสารในโทรศัพท์เครื่องอื่น คุณต้องนำบัตรออกจากโทรศัพท์เครื่องปัจจุบัน หลังจากนำออกแล้ว คุณจะเปิดใช้งานบัตรดังกล่าวได้ในโทรศัพท์เครื่องอื่นที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณ

ลบบัตรโดยสาร

สำคัญ: หากลบบัตรโดยสารไปแล้ว คุณจะกู้กลับมาไม่ได้ คุณสามารถลบบัตรโดยสารที่หมดอายุแล้วเพื่อนำออกจากรายการ

 1. เปิดแอป Google Wallet
 2. ค้นหาบัตรโดยสาร คุณอาจต้องเลื่อนเพื่อหาบัตรดังกล่าว
 3. แตะบัตรโดยสาร
 4. แตะเพิ่มเติม More จากนั้น ลบบัตร

แก้ปัญหา

บัตรโดยสารหายไป

หากนำแอป Google Wallet ออกหรือล้างข้อมูลแอป บัตรโดยสารขนส่งมวลชนที่จัดเก็บไว้จะหายไป และบัตรจะไม่กลับมาแม้คุณจะติดตั้งแอปอีกครั้ง โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบขนส่งมวลชนโดยแจ้งหมายเลขบัตรโดยสารเพื่อขอเงินคืน

หากต้องการค้นหาหมายเลขบัตรโดยสาร ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google Wallet
 2. แตะบัตรที่หมดอายุที่ด้านล่างของรายการบัตร คุณอาจต้องเลื่อนเพื่อหาบัตรดังกล่าว
 3. แตะบัตรโดยสารที่ต้องการขอเงินคืน
 4. แตะเพิ่มเติม More ที่ด้านบนขวา
 5. เลือกตัวเลือกแรก โดยปกติแล้วจะเป็นข้อมูลระบบขนส่งมวลชน
 6. มองหาส่วน "หมายเลขตั๋ว"

เปิดใช้งานบัตรโดยสารไม่ได้

หากพบปัญหาเมื่อเปิดหรือปิดใช้งานบัตรโดยสาร ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจสอบว่ายังไม่ได้เปิดหรือปิดใช้งานบัตรโดยสารไปแล้ว
 2. ลองเปิดหรือปิดใช้งานอีกครั้ง
 3. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ออนไลน์อยู่
 4. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีการรูทหรือไม่ เนื่องจาก Google Wallet จะไม่ทำงานบนอุปกรณ์ที่รูท
 5. หากยังไม่ได้ผล โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือจากระบบขนส่งมวลชนที่คุณใช้

แตะอีกครั้งไม่ได้หลังจากแตะไปแล้ว 1 ครั้ง

หากมีบัตรโดยสารแบบเดินทางได้หลายครั้งและได้แตะไปแล้ว 1 ครั้ง คุณจะแตะได้อีกหลังจากผ่านไป 10 นาที คุณแตะบัตรโดยสารแบบใช้ครั้งเดียวได้ 1 ครั้งเท่านั้น

พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ CVC ขณะพยายามซื้อบัตรโดยสาร

โปรดติดต่อธนาคาร

ซื้อบัตรโดยสารหรือเติมเงินด้วย Google Maps ไม่ได้

สำหรับขนส่งมวลชนบางระบบ แบนเนอร์ใน Google Maps จะแสดงขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณใช้ Google Wallet ได้ คลิกแบนเนอร์เพื่อดูวิธีเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนดังกล่าวโดยใช้ Google Wallet

หากซื้อบัตรโดยสารหรือเติมเงินจากแอป Google Maps ไม่ได้ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google Wallet
 2. ซื้อบัตรโดยสารหรือเติมเงินจากแอปนั้น

โต้แย้งการเรียกเก็บเงินค่าขนส่งมวลชน

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของระบบขนส่งมวลชนดังกล่าว

ไม่พบการชำระเงินค่าขนส่งมวลชนในแอป Google Wallet

โดยปกติแล้ว การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของระบบขนส่งมวลชนจะใช้เวลา 1 วันจึงจะปรากฏในแอป ส่วนบัตรบางประเภท เช่น Mastercard อาจใช้เวลาถึง 5 วัน การเรียกเก็บเงินจึงจะปรากฏขึ้น โปรดตรวจสอบแอปหรือเว็บไซต์ของระบบขนส่งที่คุณใช้เพื่อดูรายละเอียดค่าโดยสารปัจจุบัน

ใช้ WageWorks สำหรับขนส่งมวลชนไม่ได้

คุณสามารถใช้ WageWorks Mastercard สำหรับซื้อบัตรโดยสารในแอป รวมถึงใช้เติมเงินในแอปขนส่งมวลชนได้ แต่โปรดทราบว่า

 • ระบบยังไม่รองรับบัตร WageWorks Visa ในขณะนี้

WageWorks ยังไม่รองรับการเพิ่มบัตรลงใน Google Wallet เพื่อใช้แตะบนเครื่องชำระเงิน

 

หากยังต้องการความช่วยเหลือ

หากยังพบปัญหาหรือมีข้อสงสัย คุณสามารถถามชุมชนหรือจะติดต่อเราก็ได้

 

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก