Dodawanie zaświadczeń zdrowotnych do Portfela Google

W Portfelu możesz przechowywać cyfrowe kopie informacji o szczepieniach i wynikach testów oraz innych zaświadczeń zdrowotnych. Obecnie obsługiwane dokumenty to:

 • karta szczepienia przeciw COVID-19;
 • wynik testu na COVID-19;
 • inne zaświadczenia zdrowotne, takie jak polisy ubezpieczeniowe.

Gdzie dostępne są karty szczepień przeciw COVID-19 i wyniki testów na koronawirusa

Ważne: ta funkcja umożliwia przechowywanie i wyświetlanie informacji innych firm o szczepieniach przeciwko COVID-19 i wynikach testów na koronawirusa. Jeśli uważasz, że wyświetlane informacje są niepoprawne lub masz inne pytania na ten temat, skontaktuj się ze swoim podmiotem medycznym.

Ta funkcja jest dostępna w krajach lub regionach wymienionych poniżej. Sprawdź kraj lub region pod kątem podmiotów medycznych, instytucji państwowych lub upoważnionych podmiotów zewnętrznych, które obsługują karty szczepienia przeciw COVID-19 i wyniki testów na koronawirusa.

Australia Brazylia Kanada Jersey Nowa Zelandia Singapur Hiszpania (tylko region Murcia) Wielka Brytania
Stany Zjednoczone

Dodawanie karty szczepienia przeciw COVID-19 lub wyniku testu na koronawirusa

Ważne:

 • Twoje urządzenie musi mieć system Android w wersji 5 lub nowszej oraz certyfikat Play Protect. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy korzystanie z najnowszej wersji Androida.
 • Karta szczepienia przeciwko COVID-19 i wynik testu na koronawirusa są przechowywane lokalnie na Twoim urządzeniu. Jeśli chcesz wyświetlać informacje dotyczące COVID-19 na wielu urządzeniach, musisz ręcznie zapisać kartę na każdym z nich.

Po wykonaniu testu lub przyjęciu szczepionki możesz otrzymać instrukcje na temat tego, gdzie znaleźć wynik testu, status zaszczepienia lub certyfikat online. Jeśli nie masz tych informacji, skontaktuj się z organizacją lub podmiotem medycznym, który wykonał test lub szczepienie.

 1. Na urządzeniu otwórz stronę, aplikację, e-maila lub SMS-a od podmiotu medycznego.
 2. Znajdź informacje o szczepieniu przeciwko COVID-19 lub wyniku testu na koronawirusa.
 3. Znajdź i kliknij opcję Dodaj do Portfela Google.
 4. Jeśli pojawi się pytanie, czy chcesz dokonać zapisu w Chrome lub Portfelu Google, wybierz Portfel Google. Kliknij Dodaj do Portfela.
  • Jeśli jeszcze nie masz blokady ekranu, konieczne może być jej ustawienie. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochronę Twoich danych osobowych.
  • Jeśli masz blokadę ekranu, może pojawić się prośba o odblokowanie telefonu.
 5. Aby dodać do urządzenia kartę szczepienia przeciw COVID-19, przeczytaj informacje dotyczące zgody i kliknij Zgadzam się.
  • Jeśli nie masz aplikacji Portfel Google, musisz ją pobrać, aby przejść dalej. Po pobraniu aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wskazówka: jeśli po dodaniu karty szczepienia przeciwko COVID-19 otrzymasz więcej dawek, w celu aktualizacji danych musisz ponownie dodać kartę, wykonując powyższe czynności.

Skanowanie na telefonie Pixel kodu QR służącego do dodawania karty szczepienia przeciw COVID-19

Ważne: ta funkcja jest dostępna u podmiotów medycznych, które wydają karty SMART Health Card na telefonach Pixel 4 i nowszych w Australii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Aby szybko dodać kartę szczepienia przeciwko COVID-19 za pomocą kodu QR, musisz zainstalować aplikację Portfel Google na telefonie i mieć aktywne połączenie z internetem.

 1. Otwórz aparat Pixel w trybie Obiektywu.
 2. Skieruj aparat na kartę szczepienia przeciw COVID-19 z kodem QR.
  • Jeśli Portfel to jedyna aplikacja na urządzeniu, która obsługuje kod QR: aby otworzyć aplikację Portfel, kliknij przycisk wyświetlany przez aparat.
  • Jeśli wiele aplikacji obsługuje kod QR: wyświetli się lista aplikacji. Wybierz aplikację Portfel i dodaj do niej kartę.
 3. Gdy pojawi się powiadomienie, kliknij Dodaj do Portfela Google.

Jak znaleźć i wyświetlić kartę szczepienia przeciwko COVID-19 lub wynik testu na koronawirusa

 1. Otwórz aplikację Portfel Google .
 2. Znajdź kartę szczepienia przeciw COVID-19 i kliknij ją.
  • Jeśli nie możesz jej znaleźć, przewijaj do skutku ekran od dołu do góry.

Na Twojej karcie szczepienia przeciw COVID-19 pojawią się podstawowe informacje o Tobie, Twoim podmiocie medycznym oraz o szczepieniu przeciw COVID lub teście na koronawirusa. Dostępny może być też kod QR, który pozwoli przekazać te informacje. Aby znaleźć więcej informacji, u dołu kliknij Szczegóły.

Usuwanie karty szczepienia przeciw COVID-19

Ważne: karta szczepienia przeciw COVID-19 lub wynik testu na koronawirusa są przechowywane wyłącznie na urządzeniu, do którego je dodasz. Google nie przechowuje kopii tych informacji. Jeśli usuniesz kartę, informacje o szczepieniach przeciw COVID-19 i wyniki testów na koronawirusa zostaną usunięte. Aby przywrócić kartę szczepienia przeciwko COVID-19 lub wynik testu po usunięciu ich z urządzenia, musisz ponownie wykonać czynności związane z ich dodaniem.

Masz kontrolę nad tym, jak wykorzystywane są Twoje dane. Po dodaniu do urządzenia karty szczepienia przeciw COVID-19 możesz ją usunąć w dowolnym momencie.

 1. Aby znaleźć kartę szczepienia przeciw COVID-19, wykonaj powyższe kroki.
 2. Kliknij kartę szczepienia przeciw COVID-19.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej More a potem Usuń.

Rozwiązywanie problemów z kartą szczepienia przeciw COVID-19

Nie mogę dodać karty szczepienia przeciw COVID-19

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, „Dodaj kartę COVID-19 do telefonu z Androidem za pomocą Portfela Google.”:

 1. Znajdź przesłanego do Ciebie e-maila lub SMS-a od podmiotu medycznego z linkiem do dodawania karty szczepienia przeciw COVID-19 lub wyniku testu na koronawirusa.
 2. Naciśnij i przytrzymaj link.
 3. Kliknij „Otwórz w przeglądarce”, by otworzyć link w przeglądarce, np. w Chrome.
 4. Wykonaj powyższe kroki, aby dodać kartę do Portfela Google.

Jeśli to nie rozwiąże problemu:

 1. Na telefonie otwórz Ustawienia Settings gear.
 2. Na pasku wyszukiwania wpisz „Otwieranie linków” i kliknij tę opcję.
 3. Przesuń palcem do opcji Usługi Google Play i kliknij ją.
 4. Włącz opcję Otwieranie obsługiwanych linków.
 5. Ponownie otwórz link od podmiotu medycznego i spróbuj skonfigurować kartę szczepienia przeciw COVID-19 lub wynik testu na koronawirusa.

Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.

Mój podmiot medyczny nie obsługuje tej funkcji
Każdy podmiot może zdecydować, czy przeprowadzić integrację z Portfelem Google. Skontaktuj się ze swoim podmiotem medycznym i zapytaj, czy planuje udostępnić tę funkcję.

Polityka prywatności w zakresie kart szczepienia przeciw COVID-19 i wyników testów na koronawirusa

Jakie informacje są udostępniane Google podczas zapisywania karty szczepienia przeciwko COVID-19 lub wyniku testu na koronawirusa?

Gdy zapisujesz kartę COVID na telefonie, musisz poprosić podmiot medyczny lub upoważnioną osobę trzecią o podanie nam pewnych informacji. Są to:

 • Twoje dane, takie jak imię i nazwisko oraz data urodzenia. Może też być wymagany krajowy numer identyfikacyjny, o ile informacje te zostały podane przez wybrany podmiot medyczny lub upoważnioną osobę trzecią.
 • Informacje o dostawcy szczepienia przeciw COVID lub testu na koronawirusa. Dane te obejmują nazwę dostawcy oraz jego dane kontaktowe.
 • Informacje o szczepieniu przeciw COVID i teście na koronawirusa
  • Jeśli karta COVID dotyczy szczepionki przeciw COVID, należy podać takie informacje jak nazwa szczepionki, numer partii i dawki, data szczepienia, nazwa podmiotu administrującego oraz szczegóły następnej wizyty.
  • Jeśli karta COVID dotyczy testu na COVID, należy podać takie informacje jak nazwa testu, wynik, data wykonania i nazwa podmiotu administrującego.
 • Informacje dotyczące możliwości wstępu. Jeśli instytucja państwowa lub upoważniona osoba trzecia udziela rekomendacji dotyczącej możliwości wstępu, należy podać informacje o możliwości wejścia na określony teren i przedstawić datę wygaśnięcia rekomendacji. 

Za Twoją zgodą przetwarzamy te informacje w celu utworzenia karty COVID. Ponadto rejestrujemy fakt wyrażenia tej zgody. Więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane

Ważne: Google tworzy kartę COVID, wykorzystując podane informacje dotyczące Twojej osoby, szczepienia przeciw COVID i wyniku testu na koronawirusa. Google nie dokonuje niezależnej weryfikacji tych danych. Google nie może potwierdzić, czy te informacje są kompletne lub dokładne. Jeśli uważasz, że są one nieprawidłowe, skontaktuj się z podmiotem medycznym lub upoważnioną osobą trzecią.

Czy podczas korzystania z karty szczepienia przeciw COVID-19 lub wyniku testu na koronawirusa moje dane są przekazywane do Google?
Kiedy używasz karty COVID, na przykład otwierając ją lub pokazując ją osobom trzecim, zgodnie z Polityką prywatności Google podajesz nam informacje na temat sposobu korzystania z karty. Do Google są przesyłane informacje między innymi o tym, ile razy otwierasz kartę COVID i w jakie dni ma to miejsce.
Jak wykorzystujemy Twoje dane
 • Tworzenie karty COVID. Do utworzenia karty COVID wykorzystujemy informacje, które przesyłasz za pośrednictwem wybranej instytucji zdrowia publicznego lub upoważnionej osoby trzeciej. Nie przekazujemy tych danych do innych usług Google i nie wykorzystujemy ich do personalizacji reklam.
 • Przechowywanie karty COVID. Twoja karta COVID zostanie zapisana na Twoim urządzeniu i będzie na nim przechowywana.
 • Przechowywanie Twojej zgody. Rejestrujemy fakt wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych przez Google w celu świadczenia tej usługi. Te dane są przechowywane do celów prawnych.
 • Świadczenie i ulepszanie usługi. W celu świadczenia i ulepszania usługi wykorzystujemy informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz ze swojej karty COVID. Na przykład informacje o liczbie osób, które każdego dnia używają karty COVID, pomagają nam świadczyć tę usługę w rzetelny sposób.
Udostępnianie danych

Nie przekazujemy Twoich danych o szczepieniu przeciw COVID lub o wyniku testu na koronawirusa innym usługom Google ani firmom zewnętrznym. Dane dotyczące COVID są przechowywane lokalnie na Twoim urządzeniu.

Kartę COVID możesz udostępnić innym osobom. Aby to zrobić, wyświetl kartę COVID na urządzeniu i pokaż ją innej osobie. Umożliwiając innej osobie zeskanowanie kodu QR wyświetlanego na karcie COVID, dajesz jej dostęp do przechowywanych w nim informacji o szczepieniu przeciw COVID lub o wyniku testu na koronawirusa. 

Usuwanie danych
Dane dotyczące COVID są przechowywane wyłącznie na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz kartę, informacje o szczepieniach przeciwko COVID-19 i wynikach testów na koronawirusa zostaną usunięte, ponieważ Google nie przechowuje kopii tych informacji.

 

Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeśli nadal masz pytania lub problemy, zadaj pytanie społeczności lub skontaktuj się z nami.

 

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne