Integrer Siri med Google Voice

Du kan bruge Google Voice til at foretage opkald eller sende sms-beskeder fra Siri, som er en virtuel assistent, der er en del af iOS.

Konfigurer Siri og Google Voice

  1. På din iPhone eller iPad skal du trykke på Settings (Indstillinger) og derefter Siri & Search (Siri og søg).
  2. Aktivér Listen for "Hey Siri" (Lyt efter "Hej Siri") eller Press Home for Siri (Tryk på Hjem for Siri).
  3. På skærmen Settings (Indstillinger) skal du finde din liste over apps og trykke på appen Voice Google Voice.
  4. Aktivér Use with Ask Siri (Brug med Spørg Siri).

Hvis du bruger mere end én konto i Google Voice, skal du angive din standardkonto i iOS.

Foretag opkald og send sms-beskeder fra Siri

Bed Siri om at foretage opkald eller sende sms-beskeder ved eksempelvis at sige:

  • "Hej Siri, ring til John i Google Voice"
  • "Hej Siri, send en besked i Google Voice"