Brug en fastnettelefon med Voice

Hvis din organisation har stillet en fastnettelefon til rådighed for dig, som du kan bruge med Google Voice, kan du bruge den til at foretage og modtage opkald, parkere opkald og viderestille opkald.

Din fastnettelefon er angivet sammen med dine andre Voice-enheder under Indstillinger Indstillinger og så Konto og så Mine enheder.

Viderestil et opkald fra din fastnettelefon

Når du besvarer et opkald via din fastnettelefon, kan du viderestille opkaldet til et andet Voice-nummer i din organisation.

  1. Besvar opkaldet.
  2. Tryk på Viderestil, når du er klar.
    Opkaldet er nu parkeret.
  3. Ring til nummeret på den person, du vil viderestille opkaldet til.
  4. Tryk på Viderestil nu, når personen svarer.
    De to personer er forbundet.
  5. Læg på.