Aanvullende Servicevoorwaarden

Hartelijk dank dat je Google Voice gebruikt. Door Google Voice (de 'Service') te gebruiken, ga je ermee akkoord je te houden aan de Servicevoorwaarden van Google, het Beleid ten aanzien van acceptabel gebruik van Google Voice, het Privacybeleid van Google en deze aanvullende voorwaarden en bepalingen (gezamenlijk de 'Servicevoorwaarden'). Het is van belang dat je deze documenten doorleest, want ze vormen een juridische overeenkomst tussen jou en Google met betrekking tot je gebruik van de Service.

Beller-ID

Als je een Google Voice-nummer hebt, wordt dit voor de ontvanger weergegeven als je beller-ID. Als je geen Google Voice-nummer hebt ingesteld, krijgt de persoon die je belt, een algemeen nummer of het woord 'onbekend' te zien.

Noodoproepen

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Google Voice een geavanceerde app voor gespreksbeheer is en dat Google Voice niet in staat is noodoproepen aan hulpdiensten te plaatsen of te ontvangen. Als je geen Google Voice-nummer hebt ingesteld maar Google Voice gebruikt om een alarmcentrale te bellen, krijgt de alarmcentrale een algemeen nummer of het woord 'onbekend' te zien als je beller-ID en kun je mogelijk niet worden teruggebeld.

Eigendomsrechten van Google

Google heeft het recht gesprekken naar of verbindingen met enig telefoonnummer naar eigen goeddunken onmogelijk te maken. Dit heeft betrekking op, maar is niet beperkt tot, bepaalde geografische locaties, speciale servicenummers, satelliettelefoonservices en andere doorschakelservices voor gesprekken.

Gesprekken opnemen

Google Voice levert een functie waarmee je afzonderlijke telefoongesprekken kunt opnemen. De wetgeving met betrekking tot het aankondigen en melden van dergelijke opnamen verschilt per land. Als je deze functie gebruikt, ben je verantwoordelijk voor toepassing van de lokale wetgeving in het betreffende rechtsgebied.

Betaling van facturen

Afhankelijk van de Google Voice-service waarbij je je aanmeldt, worden voor de Services mogelijk kosten in rekening gebracht, zoals door Google wordt vermeld. Extra kosten zijn mogelijk van toepassing als je verzoekt om wijziging van Services. Afhankelijk van het niveau van de door jou geselecteerde Services, worden mogelijk kosten in rekening gebracht voor gesprekken naar of van bepaalde locaties, inclusief en zonder beperking munttoestellen en gebieden binnen uitgebreide telefoonzones. Ook voor speciale of uitgebreide services die je gebruikt, worden mogelijk kosten in rekening gebracht.

Gebruikers kunnen een prepaid tegoed aanschaffen voor gebruik met Google Voice-services. Google is op geen enkele wijze verplicht tot terugbetaling van het aankoopbedrag van dergelijke tegoeden. Het gebruik van minuten wordt gefactureerd in stappen van één minuut. Tegoeden worden gefactureerd op het moment van aankoop.

Behalve waar dat wettelijk verboden is, vervalt een gekocht beltegoed voor uitgaande gesprekken zes maanden na de meest recente gebruiksdatum. Dergelijke tegoeden zijn niet overdraagbaar.

Beltegoed kan worden gebruikt voor gesprekken die worden geplaatst via de Service en/of voor gesprekken die worden geplaatst via de functie 'Telefoonnummer bellen' in Hangouts.

Algemeen

Gesprekken naar en van telefoonnummers in de Verenigde Staten en andere landen worden geleid via en geleverd door verschillende gereguleerde en gelicentieerde partners.

De Google Voice-service wordt geleverd door Google Voice, Inc., een dochtermaatschappij van Google Inc.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?