Je bent niet ingelogd op je Google-account. Log in op je Google-account voor de beste Help-functionaliteit.

Beleid voor acceptabel gebruik van Voice

Ons beleid speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van een positieve gebruikerservaring. Houd je aan dit beleid wanneer je gebruikmaakt van Google Voice. Wanneer we een mogelijke inbreuk op het beleid constateren, kunnen we deze onderzoeken en actie ondernemen, waaronder het beperken of intrekken van de toegang tot Google Voice.

Spam en commercieel gebruik

Het is niet toegestaan spam, grote hoeveelheden reclameberichten of geautomatiseerde berichten te verzenden of de overdracht hiervan mogelijk te maken. Dergelijke activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Het verzenden van reclame- of promotieberichten naar een groot aantal gebruikers of het bulksgewijs verzenden van berichten.
 • Het verzenden van berichten via een geautomatiseerd proces, zoals een script.
 • Het sturen van ongewenste of massale verzoeken.
 • Het plaatsen van oproepen in strijd met wet- of regelgeving die ongevraagde telemarketing verbiedt (zoals het bel-me-niet-register).
 • Datamining van webproperty's (waaronder die van Google) voor het vinden van telefoonnummers.
 • Het aan of met derden verkopen, uitwisselen of distribueren van telefoonnummers van mensen zonder dat deze mensen toestemming hebben gegeven voor een dergelijke openbaarmaking.
 • Het kunstmatig verhogen van belverkeer (zoals verkeersstimulatie, fraude met internationaal opbrengstenaandeel).

Intimidatie en pesten

Gebruik de Google Voice-service niet om mensen te bedreigen, te pesten of te intimideren.

Geweld

Verspreid geen beeldmateriaal van expliciet of zinloos geweld.

Veiligheid voor kinderen

Verspreid geen content die schadelijk kan zijn voor minderjarigen. Verspreid geen content waarin misbruik wordt gemaakt van kinderen, zoals beelden van seksueel misbruik van kinderen of beelden waarin kinderen op een seksuele manier worden gepresenteerd.

Nabootsing van identiteit

Doe je niet voor als iemand anders (door het gebruik van een telefoonnummer of anderszins) en geef geen verkeerde voorstelling van jezelf of een telefoongesprek.

Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan inbreuk te maken op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen (inclusief patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten en andere eigendomsrechten) en het is niet toegestaan inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten te stimuleren of te veroorzaken.

Privacy

Verspreid zonder toestemming van de betrokkene geen persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van iemand anders, zoals creditcardnummers, vertrouwelijke burgerservicenummers of accountwachtwoorden.

Illegale activiteiten

Gebruik Google Voice niet om illegale activiteiten uit te voeren of te promoten.

Schadelijke producten

Verzend geen virussen, malware of andere schadelijke code. Gebruik Google Voice niet op een manier die schadelijk of verstorend is voor het functioneren van de netwerken, servers of andere infrastructuur van Google of anderen.

Verstoring en misbruik van het systeem

Maak geen misbruik van de Google Voice-service en verstoor het gebruik van de Google Voice-service door andere Google Voice-gebruikers niet. Bijvoorbeeld:

 • Het is niet toegestaan Google Voice te gebruiken voor datamining van telefoonnummers of andere gegevens.
 • Het is niet toegestaan ons systeem te automatiseren om automatisch gesprekken te plaatsen of berichten te verzenden.
 • Het is niet toegestaan gesprekken door te schakelen naar telefoonnummers die niet van jou zijn of waarover je geen zeggenschap hebt.
 • Het is niet toegestaan meerdere gebruikersaccounts te maken en gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse of frauduleuze voorwendselen te maken.
 • Het is niet toegestaan Google Voice-accounts te verkopen, te verhandelen, door te verkopen of anderszins te exploiteren voor ongeautoriseerde commerciële doeleinden, of Google Voice-accounts over te dragen.
 • Het is niet toegestaan enig deel van de Google Voice-service te wijzigen, aan te passen, te vertalen of te onderwerpen aan reverse engineering.
 • Het is niet toegestaan vermeldingen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten in de Google Voice-service te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan enig deel van de webpagina's die deel uitmaken van de Google Voice-service, opnieuw op te maken of in frames weer te geven.

Inactieve accounts

Google kan aanspraak maken op je Google Voice-nummer (als je er een hebt) als je gedurende een periode van 3 maanden geen gesprekken hebt geplaatst of beantwoord en geen sms-berichten hebt gestuurd of geopend. We maken geen aanspraak op nummers die zijn overgedragen naar Google Voice of die permanent zijn gemaakt.

Ander beleid

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
true
true
96264
false
false