Voice-meldingen in- of uitschakelen

Ontvang meldingen over je sms'jes, gemiste gesprekken en voicemail.

Uw meldingen wijzigen

U ontvangt standaard een melding als er een nieuw sms'je, gemist gesprek of voicemail in de Google Voice-app staat.

 1. Open de Google Voice-app " ".
 2. Tik linksboven op Menu Menu en dan Instellingen.
 3. Tik onder Berichten, Gesprekken of Voicemail op de meldingsinstelling:
  • Berichtmeldingen 
  • Meldingen voor gemiste gesprekken
  • Voicemailmeldingen
 4. Tik op Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
 5. Als u meldingen heeft ingeschakeld, stelt u de volgende opties in:
  • Belang: Tik en selecteer vervolgens het belangrijkheidsniveau voor meldingen.
  • Geluid: Tik, selecteer een beltoon en tik op OK.
  • Trillen : Schakel deze optie in of uit. Beschikbaar als Belang is ingesteld op Hoog of Urgent.
  • Op het vergrendelingsscherm: Tik en selecteer vervolgens de meldingscontent die u wilt weergeven.
  • Meldingsstipje weergeven: Schakel deze optie in of uit.
  • 'Niet storen' overschrijven: Schakel deze optie in of uit. Beschikbaar als Belang is ingesteld op Hoog of Urgent.

Een e-mail ontvangen als u een gesprek mist

 1. Open de Voice-app "".
 2. Tik linksboven op Menu "" en dan Instellingen.
 3. Schakel onder Gesprekken de optie E-mailmeldingen ontvangen voor gemiste gesprekken in.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?