Send dine mobilopkald til Google Voice-telefonsvareren

Denne funktion er ikke tilgængelig for Voice til G Suite-konti, der administreres af dit arbejde eller din skole. Få flere oplysninger

Når dit mobiltelefonnummer er optaget, eller du ikke svarer, kan du sende opkald til din Google Voice-telefonsvarer i stedet for din telefons telefonsvarer. Hvis du bruger dit mobilselskabs telefonsvarer på mere end én telefon, kan du bruge Google Voice-telefonsvareren i stedet og tjekke dem alle på én gang.

Brug Google Voice-telefonsvareren i stedet for din telefons telefonsvarer

De fleste mobiltelefonselskaber tilbyder en funktion kaldet Betinget viderestilling af opkald eller Viderestil ved intet svar/optaget. Hvis du vil viderestille ubesvarede eller optagede opkald til din Google Voice-telefonsvarer, skal du konfigurere denne funktion for dit mobilnummer.

Hvert mobilselskab bruger en kommando med stjerne (*) til at slå betinget viderestilling til eller fra. Disse kommandoer kan variere afhængigt af mobilselskabet. Du får de mest nøjagtige oplysninger ved at kontakte dit mobilselskab og bede om deres kommandoer til betinget viderestilling af opkald.

Visse mobiludbydere er datterselskaber eller forhandlere af moderselskabets tjeneste. Abonnementer hos disse udbydere understøtter muligvis ikke betinget viderestilling. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

Bemærk! Hvis du har mere end ét telefonnummer tilknyttet dit Google Voice-nummer, skal du konfigurere betinget viderestilling af opkald for hvert tilknyttede nummer. Visse traditionelle tjenesteudbydere eller VoIP-udbydere understøtter også denne funktion. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

Brug din mobiltelefons tastatur – og ikke Google Voice-appens tastatur – til at taste de relevante kommandoer ved hjælp af dit Google Voice-nummer som viderestillingsdestination.

Eksempel: AT&T Wireless-kunder

Hvis du vil aktivere betinget viderestilling af opkald, skal du taste følgende 3 kommandoer én ad gangen på telefonens tastatur og vente på bekræftelsen. Når du har tastet hver kommando, skal du trykke på Send eller Ring, lægge på og taste den næste kommando. Erstat 1234567890 med dit Google Voice-nummer.

  1. Viderestil opkald, hvis det er ubesvaret: *61*1234567890#
  2. Viderestil opkald, hvis det ikke kan forbindes: *62*1234567890#
  3. Viderestil opkald, hvis der er optaget: *67*1234567890#

Eksempel: Verizon Wireless-kunder

Verizon Wireless har to metoder til at styre betinget viderestilling: Kommandoer med stjerne (*) og en menu på deres kundewebsite. Brug en af metoderne.

Hvis du vil aktivere betinget viderestilling af opkald, skal du taste *711234567890 på din telefons tastatur, vente på bekræftelsestonen og derefter lægge på.

Skift tilbage til telefonens telefonsvarer

Hvis du stopper med at bruge Google Voice, skal du deaktivere betinget viderestilling på din telefon. For at deaktivere betinget viderestilling af opkald skal du bruge de rette kommandoer for dit mobilselskab eller foretage ændringen via dit mobilselskabs website. Kontakt dit mobilselskab for at få hjælp.

Eksempel: AT&T Wireless-kunder

Hvis du vil deaktivere betinget viderestilling af opkald, skal du taste følgende tre kommandoer én ad gangen på telefonens tastatur og vente på bekræftelsen. Når du har tastet hver kommando, skal du trykke på Send eller Ring, lægge på og taste den næste kommando:

  1. Viderestil opkald, hvis det er ubesvaret: ##61#
  2. Viderestil opkald, hvis det ikke kan forbindes: ##62#
  3. Viderestil opkald, hvis der er optaget: ##67#

Eksempel: Verizon Wireless-kunder

Hvis du vil deaktivere betinget viderestilling af opkald, skal du taste *73 på din telefons tastatur, vente på bekræftelsestonen og derefter lægge på.

Vær med til at gøre transskriptioner af talebeskeder mere nøjagtige

Computerprogrammer transskriberer automatisk talebeskeder. Du kan donere dine talebeskeder for at hjælpe os med at forbedre programmerne. Dine kontooplysninger sammenholdes ikke med dine talebeskeder, og der er ingen, der lytter til dem, for de analyseres af maskiner.

  1. Gå til voice.google.com på din computer.
  2. Klik på Indstillinger Indstillinger øverst i højre hjørne.
  3. Klik på Telefonsvarer til venstre.
  4. Slå Lad Google analysere transskriptioner af talebeskeder til.

Du kan altid deaktivere denne valgmulighed, og så stopper vi med at bruge dine beskeder.

Relaterede artikler