Log ind på Google Voice

Log ind på Google Voice for at tjekke nye sms-beskeder eller talebeskeder, se din opkaldshistorik, sende en ny besked eller opdatere dine indstillinger.

Er du ikke sikker på, hvilken Google-konto du skal bruge? Find dine kontooplysninger.

Log ind på Voice

  1. Åbn appen Voice "" på din Android-enhed.
  2. Hvis du har mere end én konto aktiveret i Voice-appen, kan du skifte til en anden konto:
    1. Tryk på dit profilbillede eller brugerikon øverst til højre.
    2. Tryk på den konto, du vil skifte til.

Du kan have mere end én konto i Voice-appen, men du kan kun knytte din enheds telefonnummer til én konto. Få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer telefoner til at modtage opkald.