Przeglądanie wszystkich blokad w organizacji

W Vault możesz przeglądać jednostki organizacyjne, użytkowników i grupy objęte blokadami we wszystkich sprawach. Blokady mają pierwszeństwo przed domyślnymi i niestandardowymi regułami przechowywania, więc ten widok może pomóc w określeniu, które dane nie podlegają standardowym zasadom przechowywania danych.

Przeglądanie blokad

Uwaga: aby uzyskać dostęp do tych informacji, musisz mieć uprawnienie Zarządzanie kontrolą.

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. W obszarze nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Raporty.
 3. Kliknij kartę odpowiadającą typom blokad, które chcesz przejrzeć:
  • Blokady domen – wyświetla listę blokad obejmujących jednostkę organizacyjną.
  • Blokady użytkowników – wyświetla listę kont użytkowników, których dane są objęte blokadami.
  • Blokady grup – wyświetla listę grup, których dane są objęte blokadami.

Uwaga: przekreślona czerwona nazwa oznacza, że licencja użytkownika na Vault została usunięta. Skontaktuj się z administratorem Google Workspace, aby ponownie przypisać temu użytkownikowi licencję na Vault.

Korzystanie z tabel blokad

Aby posortować tabelę, kliknij nagłówek kolumny. Możesz też wyszukiwać w tabeli.

Aby pobrać plik CSV z danymi, kliknij Pobierz plik CSV. Uwaga: filtry zastosowane do tabeli nie mają wpływu na pobierane dane. Pobierane są zawsze wszystkie dane z tabeli.

Aby uzyskać więcej informacji o blokadzie, użytkowniku lub grupie, kliknij odpowiedni wiersz.

 • W przypadku blokad domen ta czynność powoduje otwarcie blokady w sprawie.
 • W przypadku blokad użytkowników ta czynność powoduje otwarcie tabeli z blokadami danych użytkownika.
 • W przypadku blokad grup ta czynność powoduje otwarcie tabeli z blokadami danych grupy.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
10465350566975832930
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
96539