Usuwanie duplikatów wyeksportowanych plików z Dysku za pomocą parametru SourceHash

Gdy utworzysz eksport plików Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google z Dysku, plik XML metadanych będzie zawierał wartości hash źródła poszczególnych plików. Wartość hash źródła powinna być unikalnym identyfikatorem wszystkich wersji danego elementu. Dzięki temu przed analizą elementów można porównać wiele operacji eksportu i usunąć duplikaty plików z identyczną treścią.

Obliczona wartość hash źródła uwzględnia datę modyfikacji. Data modyfikacji pliku jest aktualizowana, gdy zmienia się jego zawartość. Może być również aktualizowana z powodu zmian w pliku, które nie są związane ze zmianami w treści, takich jak zmiana uprawnień do udostępniania. Dlatego 2 wersje pliku mogą mieć różne wartości hash źródła, mimo że zawierają tę samą treść.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?