Przechowywanie danych z Google Voice w Vault

W ramach planu zarządzania informacjami organizacji możesz określić, jak długo dane z Google Voice dla Google Workspace będą przechowywane. Reguły przechowywania pozwalają określić, jak długo wiadomości mają być przechowywane oraz kiedy (i czy w ogóle) powinny zostać usunięte.

Ustaw niestandardowe reguły przechowywania, by przechowywać dane spełniające określone warunki przez dany czas. Ustaw domyślną regułę przechowywania, jeśli chcesz przechowywać wszystkie dane usługi dla wszystkich objętych licencją kont w organizacji przez określony czas. Niestandardowe reguły przechowywania powodują zastąpienie reguł domyślnych. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy reguła domyślna ma dłuższy okres przechowywania.

Ważne informacje na temat przechowywania danych z Google Voice

Zdecydowanie zalecamy, aby przed ustawieniem reguł przechowywania zapoznać się ze sposobem działania przechowywania i sprawdzić, jakie typy danych z Voice są obsługiwane przez Vault.

OSTRZEŻENIE: nieprawidłowo skonfigurowana reguła przechowywania może umożliwić Voice natychmiastowe i nieodwracalne usunięcie danych. Gdy tworzysz lub zmieniasz reguły przechowywania, musisz zachować ostrożność. Przed wprowadzeniem nowych reguł w całej organizacji zalecamy przetestowanie ich na małej grupie użytkowników.

Rozwiń wszystko  |  Zwiń wszystko

Jakie dane można przechowywać

Obsługiwane:

 • SMS-y
 • wiadomości głosowe i ich transkrypcje,
 • rejestry połączeń.

Nieobsługiwane:

 • Dane Voice z numerem przypisanym do więcej niż jednego użytkownika.
 • Dane Voice utworzone przed 5 czerwca 2019 roku (GMT-7).
 • Dane Voice na kontach z licencjami na zarchiwizowane konto użytkownika

Więcej informacji znajdziesz w artykule Obsługiwane usługi i typy danych.

Sposób obliczania okresów przechowywania danych z Voice

Okres przechowywania jest obliczany w ten sposób:

 • SMS-y – przechowywanie rozpoczyna się o 23:59 UTC-7 w dniu wysłania wiadomości.
 • Wiadomości głosowe i ich transkrypcje – przechowywanie rozpoczyna się w momencie utworzenia elementu.
 • Rejestry połączeń – przechowywanie rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia połączenia.
Przetwarzanie i trwałe usuwanie danych Voice może być stosowane z opóźnieniem
 • Gdy utworzysz lub zaktualizujesz regułę przechowywania dotyczącą Voice, jej rozpowszechnianie może zająć do 24 godzin. Elementy usunięte przez użytkowników w tym okresie rozpowszechniania nie są przechowywane i nie można ich odzyskać.
 • Po upływie okresu przechowywania trwałe usuwanie danych z Voice może zająć do 30 dni.
Google może przechowywać niektóre informacje, w tym identyfikatory subskrybentów oraz rejestry połączeń i wiadomości, przez okres dłuższy niż określony w zasadach przechowywania w Vault, aby spełnić wymagania prawne. Te dane mogą być niewidoczne w Vault. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem pomocy.

Ustawianie niestandardowej reguły przechowywania dotyczącej danych Voice

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Przechowywanie a potem Reguły niestandardowe a potem Utwórz.
 3. Jako usługę wybierz Voice i kliknij Dalej.
 4. Wybierz jednostkę organizacyjną, do której chcesz zastosować regułę. Kliknij pole i wybierz jednostkę organizacyjną.
 5. (Opcjonalnie) Aby zastosować regułę tylko do określonych typów danych Voice, odznacz pola obok typów danych, które chcesz wykluczyć.
 6. Kliknij Dalej.
 7. Wybierz czas przechowywania wiadomości:
  • Aby trwale przechowywać wiadomości spełniające warunki tej reguły, wybierz Bez ograniczeń czasowych.
  • Aby odrzucić wiadomości po upływie określonego czasu, wybierz Okres przechowywania i wpisz liczbę dni od 1 do 36 500.
 8. Jeśli ustawisz ograniczenia czasowe, następnie wybierz sposób postępowania z danymi, gdy wygaśnie okres przechowywania:
  • Aby trwale usunąć tylko te dane, które zostały już usunięte, wybierz pierwszą opcję.
  • Aby trwale usunąć wszystkie dane, w tym te, które nie zostały usunięte, wybierz drugą opcję.
  Ostrzeżenie: po przesłaniu nowej reguły Vault zezwala Voice na natychmiastowe trwałe usunięcie danych, które przekroczyły okres przechowywania. Może to obejmować dane, które użytkownicy chcieliby zachować. Zanim przejdziesz do następnego kroku, upewnij się, że reguła jest skonfigurowana prawidłowo.
 9. Kliknij Utwórz. Jeśli ustawisz okres przechowywania, Vault zapyta, czy rozumiesz działanie reguły. Zaznacz pola i kliknij Akceptuję, by utworzyć regułę.

Ustawianie domyślnej reguły przechowywania dotyczącej danych Voice

Domyślna reguła przechowywania ma zastosowanie do danych Vault, których nie obejmuje reguła niestandardowa ani blokada.

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Przechowywanie. Otworzy się lista reguł domyślnych.
 3. Kliknij Voice "".
 4. Określ, jak długo mają być przechowywane dane:
  • Aby trwale przechowywać dane objęte tą regułą, wybierz Bez ograniczeń czasowych.
  • Aby odrzucić dane po upływie określonego czasu, wybierz Okres przechowywania i wpisz liczbę dni od 1 do 36 500.
 5. Jeśli ustawisz ograniczenia czasowe, następnie wybierz sposób postępowania z danymi, gdy wygaśnie okres przechowywania:
  • Aby trwale usunąć tylko te dane, które zostały już usunięte, wybierz pierwszą opcję.
  • Aby trwale usunąć wszystkie dane, w tym te, które nie zostały usunięte, wybierz drugą opcję.
 6. Ostrzeżenie: po przesłaniu nowej reguły Vault zezwala Voice na natychmiastowe trwałe usunięcie danych, które przekroczyły okres przechowywania. Może to obejmować dane, które użytkownicy chcieliby zachować. Zanim przejdziesz do następnego kroku, upewnij się, że reguła jest skonfigurowana prawidłowo.
 7. Kliknij Zapisz. Vault zapyta, czy rozumiesz działanie reguły. Zaznacz pola i kliknij Akceptuję, by zapisać regułę.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
true
96539
false
false