Eksportowanie danych organizacji z Vault

Organizacje używają Vault do decydowania o tym, jak długo Google zachowuje dane użytkowników z usług podstawowych G Suite.

Vault zachowuje dane użytkowników na podstawie blokad i reguł przechowywania stosowanych w organizacji. Zachowuje te dane nawet wtedy, gdy użytkownicy usunęli wiadomości i pliki oraz opróżnili kosz.

Rezygnacja z G Suite

Jeśli Twoja organizacja nie chce już korzystać z usług Google, administrator G Suite może wyeksportować dane użytkowników za pomocą narzędzia Eksportowanie danych. To narzędzie generuje dane, które będą potrzebne użytkownikom z Twojej organizacji po migracji do innego dostawcy.

Pamiętaj, że narzędzie Eksportowanie danych nie zawiera usuniętych przez użytkownika danych, które są przechowywane w Vault. Administrator Vault musi używać Vault do eksportowania usuniętych przez użytkownika wiadomości i plików, które są zachowywane ze względu na blokady i reguły przechowywania.

Eksportowanie wiadomości z Gmaila

 1. Zaloguj się w Vault.
 2. Utwórz nową sprawę lub kliknij istniejącą.
 3. Kliknij Szukaj w lewym okienku i wybierz Poczta jako typ danych do przeszukania.
 4. Wybierz Wszystkie dane jako źródło.
 5. Wybierz Określone konta jako metodę wyszukiwania. Wpisz maksymalnie 100 kont użytkowników.
 6. W polu Warunki wpisz operator wyszukiwania label: ^deleted , aby ograniczyć wyszukiwanie do wiadomości usuniętych przez użytkowników.
 7. Zaznacz Wyklucz kopie robocze.
 8. Kliknij Szukaj.
 9. Na liście wyników wyszukiwania kliknij Eksportuj wyniki.
  1. Wpisz nazwę eksportu.
  2. Wybierz region danych.
  3. Wybierz plik PST lub mbox. Możesz też wybrać, czy chcesz dołączyć do eksportu treść wiadomości wysłanych w trybie poufnym.
 10. Kliknij Rozpocznij eksportowanie.
 11. Przeczytaj sekcję Pobieranie danych z Vault zawierającą informacje o następnych krokach do wykonania.

Eksportowanie danych z Dysku

 1. Zaloguj się w Vault.
 2. Utwórz nową sprawę lub kliknij istniejącą.
 3. Kliknij Szukaj w lewym okienku i wybierz Dysk jako typ danych do przeszukania.
 4. Wybierz Wszystkie dane jako źródło.
 5. Wybierz Określone konta jako metodę wyszukiwania:
  1. Wpisz maksymalnie 25 użytkowników Vault.
  2. Nie zaznaczaj pola, aby uwzględnić wyniki z dysków współdzielonych.
 6. Kliknij Szukaj.
 7. Na liście wyników wyszukiwania kliknij Eksportuj wyniki.
  1. Wpisz nazwę eksportu.
  2. Wybierz region danych.
  3. Zdecyduj, czy chcesz dołączyć informacje o uprawnieniach użytkowników, którzy mają pośredni dostęp do plików.
 8. Kliknij Rozpocznij eksportowanie.
 9. Przeczytaj sekcję Pobieranie danych z Vault zawierającą informacje o następnych krokach do wykonania.
Eksportowanie danych z dysku współdzielonego
 1. Zaloguj się w Vault.
 2. Utwórz nową sprawę lub kliknij istniejącą.
 3. Kliknij Szukaj w lewym okienku i wybierz Dysk jako typ danych do przeszukania.
 4. Wybierz Wszystkie dane jako źródło.
 5. Wybierz Dyski współdzielone jako metodę wyszukiwania:
  1. Kliknij Znajdź dyski współdzielone i wpisz konto użytkownika dysku współdzielonego, którego szukasz.
  2. Kliknij konkretny dysk współdzielony.
  3. Możesz wyszukać maksymalnie 25 dysków współdzielonych.
 6. Kliknij Szukaj.
 7. Na liście wyników wyszukiwania kliknij Eksportuj wyniki.
  1. Wpisz nazwę eksportu.
  2. Wybierz region danych.
  3. Zdecyduj, czy chcesz dołączyć informacje o uprawnieniach użytkowników, którzy mają pośredni dostęp do plików.
 8. Kliknij Rozpocznij eksportowanie.
 9. Przeczytaj sekcję Pobieranie danych z Vault zawierającą informacje o następnych krokach do wykonania.

Eksportowanie danych z Grup dyskusyjnych

 1. Zaloguj się w Vault.
 2. Utwórz nową sprawę lub kliknij istniejącą.
 3. Kliknij Szukaj w lewym okienku i wybierz Grupy dyskusyjne jako typ danych do przeszukania.
 4. Wybierz Wszystkie dane jako źródło.
 5. Wpisz co najmniej jedną grupę dyskusyjną (kolejne rozdzielaj przecinkami). Możesz przeszukiwać maksymalnie 50 grup dyskusyjnych. Wyszukiwanie nie powiedzie się, jeśli nie określisz co najmniej jednej grupy dyskusyjnej.
 6. W polu Warunki wpisz operator wyszukiwania label: ^deleted , aby ograniczyć wyszukiwanie do wiadomości usuniętych przez użytkowników.
 7. Kliknij Szukaj.
 8. Na liście wyników wyszukiwania kliknij Eksportuj wyniki.
  1. Wpisz nazwę eksportu.
  2. Wybierz region danych.
  3. Wybierz plik PST lub mbox. Możesz też wybrać, czy chcesz dołączyć do eksportu treść wiadomości wysłanych w trybie poufnym.
 9. Kliknij Rozpocznij eksportowanie.
 10. Przeczytaj sekcję Pobieranie danych z Vault zawierającą informacje o następnych krokach do wykonania.

Eksportowanie danych Google Chat

 1. Zaloguj się w Vault.
 2. Utwórz nową sprawę lub kliknij istniejącą.
 3. Kliknij Szukaj w lewym okienku i wybierz Google Chat jako typ danych do przeszukania.
 4. Wybierz Wszystkie dane jako źródło.
 5. Wybierz metodę wyszukiwania:
  • Użytkownicy – wpisz maksymalnie 100 kont użytkowników.
  • Jednostka organizacyjna – pozwala przeszukać określoną jednostkę organizacyjną. Jeśli wybierzesz jednostkę organizacyjną zawierającą podrzędne jednostki organizacyjne, wszystkie one zostaną przeszukane. Jednostka organizacyjna musi mieć mniej niż 100 użytkowników.
 6. Nie zaznaczaj pola, aby dołączyć wyniki z pokoi.
 7. Kliknij Szukaj.
 8. Na liście wyników wyszukiwania kliknij Eksportuj wyniki.
  1. Wpisz nazwę eksportu.
  2. Wybierz region danych.
  3. Wybierz plik PST lub mbox.
 9. Kliknij Rozpocznij eksportowanie.
 10. Przeczytaj sekcję Pobieranie danych z Vault zawierającą informacje o następnych krokach do wykonania.

Eksportowanie danych z pokoi w Google Chat

 1. Zaloguj się w Vault.
 2. Utwórz nową sprawę lub kliknij istniejącą.
 3. Kliknij Szukaj w lewym okienku i wybierz Google Chat jako typ danych do przeszukania.
 4. Wybierz Wszystkie dane jako źródło.
 5. Wybierz Pokoje jako metodę wyszukiwania:
  1. Wpisz użytkownika pokoju, którego szukasz, a następnie kliknij odpowiedni pokój.
 6. Zaznacz pole Uwzględnij wyniki z pokoi. Vault przeszukuje pokoje tylko wtedy, jeśli użytkownik objęty wyszukiwaniem wysłał wiadomość do danego pokoju.
 7. Kliknij Szukaj.
 8. Na liście wyników wyszukiwania kliknij Eksportuj wyniki.
  1. Wpisz nazwę eksportu.
  2. Wybierz region danych.
  3. Wybierz plik PST lub mbox.
 9. Kliknij Rozpocznij eksportowanie.
 10. Przeczytaj sekcję Pobieranie danych z Vault zawierającą informacje o następnych krokach do wykonania.
Pobieranie danych z Vault

Przetworzenie bardzo dużych eksportów może potrwać kilka godzin. Jeśli eksportowanie nie zostanie ukończone w ciągu 24 godzin, Vault wstrzymuje tę operację i informuje, że Eksport zawiera częściowe wyniki. Możesz pobrać wiadomości i pliki wyeksportowane do tego momentu wraz z plikiem CSV zawierającym listę kont, które nie zostały jeszcze przetworzone.

Kliknij Kontynuuj eksportowanie, aby wznowić przetwarzanie. Następnie wpisz nową nazwę dla eksportu. Vault rozpocznie zbieranie wiadomości i plików, które potrwa kolejne 24 godziny. W ten sposób możesz przedłużać eksportowanie dowolną liczbę razy, aż pobierzesz wszystkie wiadomości i pliki, które spełniają kryteria wyszukiwania.

 1. Gdy eksportowanie dobiegnie końca, kliknij „Wyświetl gotowe pliki” pod nazwą eksportu. Jeśli eksportowanie zakończyło się, ale nie widzisz linku, odśwież stronę.
 2. Kliknij Pobierz obok pliku, aby go zapisać.
Uwaga: pliki eksportu są dostępne przez 15 dni, po czym są automatycznie usuwane.

Więcej informacji o treści eksportowanej z Vault znajdziesz w artykule Jak działa eksportowanie w Vault.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?