Nakładanie blokad na Grupy dyskusyjne Google

Blokady są przydatne do przechowywania danych bez ograniczeń czasowych ze względu na zobowiązania prawne i zobowiązania do ochrony danych.

Jeśli użytkownik usunie dane podlegające blokadzie, nie może ich dalej przeglądać, ale pozostają one zachowane w Vault. Jeśli blokada jest aktywna, dane można wyszukiwać i eksportować.

Uwaga: Vault pozwala blokować wiadomości w grupach, w których jest włączone archiwizowanie. Właściciele grup mogą włączać i wyłączać archiwizowanie w swoich grupach. Jeśli właściciel grupy wyłączy archiwizowanie, wiadomości z tej grupy będą nadal dostępne w skrzynkach pocztowych użytkowników.

Więcej informacji znajdziesz w odpowiedziach na najczęstsze pytania na temat blokad.

Ważne informacje o Grupach dyskusyjnych i blokadach

 • Wiadomości w Grupach dyskusyjnych są usuwane po usunięciu grupy.

  Po usunięciu grupy zostaną również usunięte wiadomości w tej grupie, podobnie jak w przypadku usunięcia konta użytkownika. Wiadomości w grupach są usuwane, nawet jeśli usunięta grupa była objęta blokadą lub regułą przechowywania. Jednak wiadomości w Gmailu otrzymywane przez użytkowników w ramach subskrypcji nie są usuwane i podlegają regułom przechowywania oraz blokadom Gmaila.

 • Wiadomości objęte blokadą są zawsze widoczne dla administratorów Vault z uprawnieniami dostępu.

  Gdy wiadomość objęta blokadą zostanie usunięta przez użytkownika lub regułę przechowywania, użytkownik nie będzie już jej widział. Jednak administrator Vault z odpowiednimi uprawnieniami może wyszukać i wyświetlić taką wiadomość w Vault. Administrator może też wyeksportować wiadomość przy użyciu Vault.

Nakładanie blokad na Grupy dyskusyjne

 1. Utwórz lub otwórz sprawę, w której chcesz nałożyć blokadę.
 2. Kliknij Utwórz blokadę.
 3. Wpisz unikalną nazwę blokady.
 4. Jako typ blokady wybierz Grupy.
 5. Korzystając z listy, zastosuj blokadę do poszczególnych kont lub całej jednostki organizacyjnej:
  • Konta grup – wpisz co najmniej jedną grupę, którą chcesz zablokować.
  • Wszystkie grupy – zastosuj blokadę do wszystkich grup w domenie.
 6. Ustaw warunki blokady:
  • Data wysłania – możesz określić zakres dat, w którym wiadomości będą objęte blokadą. Jeśli wpiszesz datę tylko w pierwszym polu, blokada zostanie nałożona na wszystkie wiadomości z tego dnia i nowsze. Jeśli wpiszesz datę tylko w drugim polu, blokada zostanie nałożona na wszystkie wiadomości z tego dnia i starsze. Pozostaw to pole puste, aby objąć blokadą wszystkie wiadomości.
  • Warunki – przy użyciu haseł i operatorów wyszukiwania możesz określić treść wiadomości, które ma obejmować blokada.
 7. Kliknij Zapisz, aby utworzyć blokadę.

Modyfikowanie istniejącej blokady w Grupach dyskusyjnych

Możesz modyfikować niektóre kryteria bieżącej blokady, ale nie da się zmienić typu danych.

 1. Otwórz sprawę zawierającą blokadę.
 2. Kliknij blokadę, a potem kliknij Edytuj blokadę.
 3. W przypadku blokad obejmujących poszczególne grupy możesz dodawać grupy oraz je usuwać. Jeśli blokada obowiązuje we wszystkich grupach w domenie, nie możesz zmieniać tych grup.
 4. Zmień jedną z tych opcji:
  • Data wysłania – pozwala rozszerzyć lub ograniczyć zakres dat, które ma obejmować blokada.
  • Warunki – możesz dodać lub usunąć hasła i operatory wyszukiwania, aby zmienić zakres wiadomości objętych blokadą.
 5. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?