Nakładanie blokad na Grupy dyskusyjne

W ramach projektów pozyskiwania danych elektronicznych z Google Workspace możesz nakładać blokady na wiadomości z Grup dyskusyjnych, by przechowywać je bez ograniczeń czasowych ze względu na zobowiązania prawne i zobowiązania do ochrony danych. Możesz zastosować blokadę do określonych grup lub do wszystkich grup w organizacji. Blokady mają pierwszeństwo przed regułami przechowywania, dlatego zablokowane dane są chronione przed standardowymi regułami dotyczącymi zarządzania informacjami – w przeciwnym razie działanie tych reguł mogłoby poskutkować trwałym usunięciem danych.

Jeśli administrator Google Workspace usunie licencję użytkownika obsługującą Vault, blokady w Vault nie będą już chronić danych tego użytkownika przed usunięciem. Dane oznaczone do usunięcia mogą zostać natychmiast trwale usunięte i nie będzie można ich przywrócić. Dowiedz się więcej o zachowywaniu danych użytkowników.

Ważne informacje o Grupach dyskusyjnych i blokadach

Zanim ustawisz blokady, zapoznaj się z artykułem Pierwsze kroki z blokadami w Google Vault oraz sprawdź, jakie typy wiadomości z Grup dyskusyjnych są obsługiwane przez Vault.

Otwórz sekcję  |  Zwiń wszystko

Jakie dane mogą być przechowywane

Obsługiwane:

 • Wiadomości i ich załączniki w grupach wysłane po włączeniu historii rozmów.

Nieobsługiwane:

 • Wiadomości w grupach wysyłanych po wyłączeniu historii rozmów.
 • Wiadomości oczekujące na zatwierdzenie w grupach moderowanych.
 • Połączone pliki.
 • Wiadomości w usuniętych grupach.
Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Obsługiwane usługi i typy danych.
Wiadomości w Grupach dyskusyjnych są usuwane po usunięciu grupy
Po usunięciu grupy zostaną też trwale usunięte wiadomości z tej grupy. Wiadomości w Grupach dyskusyjnych są usuwane, nawet jeśli usunięta grupa była objęta blokadą lub regułą przechowywania. Jednak wiadomości w Gmailu otrzymywane przez użytkowników w ramach subskrypcji nie są usuwane i podlegają regułom przechowywania oraz blokadom Gmaila.
Objęte blokadą wiadomości, które zostały usunięte, są nadal widoczne w Vault, ale nie dla użytkowników

Gdy użytkownik lub reguła przechowywania usuwa wiadomość objętą blokadą, użytkownik traci do niej dostęp, ale sama wiadomość nie jest trwale usuwana. Jako administrator Vault z odpowiednimi uprawnieniami możesz tę wiadomość nadal wyszukać i wyeksportować, a także wyświetlić jej podgląd przy użyciu Vault.

Unikanie zbyt wielu lub zbyt złożonych haseł podczas precyzowania zakresu blokady

Aby sprecyzować zakres wiadomości objętych blokadą, możesz wpisać wyszukiwane słowa. Zdecydowanie zalecamy, aby najpierw zawęzić zakres blokady w ramach określonych grup i dopiero potem sprecyzować wyniki za pomocą wyszukiwanych haseł.

W rzadkich przypadkach system przetwarzania zasad Google może mieć problemy ze skalowaniem, jeśli ustawisz wiele blokad o szerokim zakresie, precyzując zakres wiadomości objętych blokadą za pomocą złożonych zestawów wyszukiwanych haseł. Na przykład możesz osiągnąć limit, jeśli ustawisz kilka blokad z zakresami obejmującymi więcej niż 100 tys. kont i sprecyzujesz je za pomocą złożonych haseł, takich jak wiele aliasów czy wiele instrukcji AND/OR. W takim przypadku Twoja organizacja może tymczasowo utracić możliwość tworzenia zasad administracyjnych na potrzeby Google Workspace, np. w celu dodawania nowych kont użytkowników lub stosowania nowych reguł bezpieczeństwa.

Nakładanie blokad na wiadomości w Grupach dyskusyjnych

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Sprawy.
 3. Jeśli sprawa już istnieje, kliknij ją, by ją otworzyć. W przeciwnym razie utwórz sprawę:
  1. Kliknij Utwórz sprawę.
  2. Wpisz nazwę sprawy i opcjonalnie opis.
  3. Kliknij Utwórz.
 4. Kliknij Blokady  Utwórz.
 5. Wpisz niepowtarzalną nazwę blokady.
 6. Kliknij Wybierz usługę a potem Grupy dyskusyjne.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Wybierz zakres blokady:
  • Określone grupy – wpisz co najmniej jeden adres e-mail grupy.
  • Wszystkie grupy – blokadą objęte będą wiadomości ze wszystkich grup.

   Uwaga: zdecydowanie zalecamy, aby nie wybierać wszystkich grup ani określonej grupy zawierającej więcej niż 100 tys. kont, zwłaszcza jeśli precyzujesz zakres blokady za pomocą wyszukiwanych słów.

 9. Kliknij Dalej.
 10. (Opcjonalnie) Ustaw warunki blokady:
  • Data wysłania – wpisz daty, by ograniczyć blokadę do wiadomości wysłanych między datą początkową i końcową.
   • Aby nałożyć blokadę na wiadomości wysłane danego dnia lub później, wpisz tylko datę początkową.
   • Aby nałożyć blokadę na wiadomości wysłane danego dnia lub wcześniej, wpisz tylko datę końcową.
   • Aby nałożyć blokadę na wiadomości bez względu na datę ich wysłania, nie wpisuj daty początkowej ani końcowej.
  • Wyszukiwane hasła – wpisz wyszukiwane hasła i operatory, by zastosować blokadę tylko do wiadomości, które spełniają warunki.
 11. Kliknij Utwórz.

Edytowanie blokad wiadomości w Grupach dyskusyjnych

Możesz zmienić niektóre parametry blokady, ale nie możesz zmienić usługi (zastąpić Grup dyskusyjnych inną usługą) ani typu zakresu (np. określone grupy zamiast wszystkich grup).

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Sprawy, a następnie kliknij sprawę zawierającą blokadę.
 3. W przypadku blokad zastosowanych do określonych grup możesz zmienić grupy objęte blokadą:
  1. Kliknij Zakres.
  2. Dodaj lub usuń grupy. Jeśli usuniesz wszystkie grupy, pojawi się pytanie o to, czy usunąć blokadę.
  3. Kliknij Dalej.
 4. Aby zmienić zakres dat wysłania lub warunki, kliknij Warunki.
  • Data wysłania – pozwala rozszerzyć lub ograniczyć zakres dat, które ma obejmować blokada.
  • Wyszukiwane hasła – pozwala dodać lub usunąć hasła i operatory wyszukiwania, by zmienić zakres wiadomości objętych blokadą.
 5. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
96539
false
false