Używanie Vault do wyszukiwania wiadomości w Google Chat

Aby dowiedzieć się, jak wyszukiwać wiadomości w Google Chat, kliknij tutaj.

Usługa Vault jest przeznaczona dla administratorów i pracowników zespołu prawnego. Aby można było korzystać z Vault, administrator Google Workspace musi skonfigurować Twoje konto. Kto jest moim administratorem?

W ramach projektów pozyskiwania danych elektronicznych z Google Workspace możesz używać Vault do wyszukiwania wiadomości z Google Chat, sprawdzania ich treści i uczestników, pobierania załączników oraz eksportowania wyników wyszukiwania. Wiadomości z klasycznej wersji Hangouts możesz wyszukać w Gmailu.

Ważne informacje dotyczące wyszukiwania

Zanim zaczniesz wyszukiwać wiadomości, sprawdź, jakie typy wiadomości z Google Chat są obsługiwane przez Vault, a także zapoznaj się z artykułem Najczęstsze pytania związane z wyszukiwaniem w Vault.

Rozwiń wszystko  |  Zwiń wszystko

Jakie dane można przeszukiwać

Wyszukiwane:

 • wiadomości i ich załączniki wysyłane przy włączonej historii,
 • treść załącznika tekstowego,
 • metadane załącznika,
 • czaty wysyłane przez użytkowników zewnętrznych do Twoich użytkowników,
 • wiadomości wysyłane przez użytkowników zewnętrznych w czatach grupowych i pokojach w Twojej organizacji.

Niewyszukiwane:

 • wiadomości wysyłane przy wyłączonej historii,
 • połączone pliki,
 • wiadomości w zewnętrznych pokojach czatu,
 • wiadomości wyświetlone w trybie podglądu,
 • wiadomości w klasycznej wersji Hangouts (zamiast tego użyj wyszukiwania w Gmailu).
Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Obsługiwane usługi i typy danych oraz w kolejnych sekcjach.
Wyszukiwanie wiadomości w Google Chat według kont, jednostek organizacyjnych, konkretnych pokoi lub rozmów grupowych

Wyszukiwanie według kont: możesz wyszukiwać wiadomości wysłane i odebrane przez określone konta lub wszystkie konta w danej jednostce organizacyjnej. Domyślnie przeszukiwane są tylko czaty i wiadomości grupowe (w rozmowach grupowych utworzonych wcześniej niż na początku grudnia 2020 r.). Opcjonalnie możesz też uwzględnić wiadomości z pokoi czatu (które obejmują rozmowy grupowe utworzone później niż na początku grudnia 2020 r. oraz pokoje). Typ pokoju określa, jakie wiadomości są zwracane. Więcej informacji

Wyszukiwanie według pokoi czatu: możesz wyszukiwać wiadomości z rozmów grupowych, które zostały utworzone później niż na początku grudnia 2020 roku, oraz pokoje. Nie możesz przeszukiwać wszystkich pokoi czatu. Aby wybrać pokoje i rozmowy grupowe, wpisz nazwę konta osoby należącej do danego pokoju. Dowiedz się więcej o różnicach między czatami grupowymi i pokojami.

Filtrowanie wyników z użyciem zapytań i operatorów

Możesz filtrować wyniki wyszukiwania według daty, strefy czasowej i innych zapytań, takich jak słowa kluczowe, typ załącznika i typ pokoju. Dowiedz się więcej o operatorach wyszukiwania w czatach.

Sposób dopasowania zapytań przez Vault zależy od typu wiadomości i lokalizacji:

 • Czaty, rozmowy grupowe i wiadomości w pokojach bez wątków – zapytania są dopasowywane do poszczególnych wiadomości. Wyświetlane są tylko wiadomości pasujące do wszystkich zapytań.
 • Pokoje z wątkami – zapytania są dopasowywane do rozmów (w różnych wiadomościach). Jeśli wszystkie zapytania pasują do wiadomości w rozmowie, zwracane są wszystkie wiadomości w rozmowie. Pojedyncza wiadomość nie musi pasować do wszystkich zapytań.

Więcej dowiesz się dzięki przykładom.

Niektórych plików dołączonych do wiadomości nie można przeszukiwać ani eksportować

Pliki udostępnione przy użyciu linków nie są wyszukiwane ani eksportowane – gdy ktoś udostępni w wiadomości plik zapisany na Dysku, Google Chat wstawia do wiadomości link zamiast załączać kopię pliku. Możesz wyszukiwać według adresu URL pliku, ale Vault nie indeksuje tytułu ani treści pliku. Takie załączone linki nie są uwzględniane podczas wyszukiwania ani eksportowania wiadomości z Google Chat.

Pliki bezpośrednio dołączone do wiadomości są przeszukiwane i eksportowane – w przypadku plików, które są bezpośrednio dołączone do wiadomości w Google Chat, Vault indeksuje nazwę pliku na potrzeby wyszukiwania. Vault indeksuje też zawartość większości plików tekstowych (na przykład plików z rozszerzeniami .pdf, .xlsx i .docx). Te załączniki są uwzględniane podczas wyszukiwania i eksportowania wiadomości z Google Chat oraz są objęte regułami przechowywania i blokadami tej usługi.

Możesz wyświetlić podgląd maksymalnie 1000 wiadomości na rozmowę lub pokój bez wątków

Vault może eksportować wszystkie wiadomości pasujące do kryteriów wyszukiwania, ale możesz wyświetlić podgląd maksymalnie 1000 wiadomości na rozmowę lub pokój bez wątków.

Właściwości pokoi czatu decydują o tym, jak Vault wyszukuje wiadomości powiązane z określonymi kontami lub jednostkami organizacyjnymi

Podczas wyszukiwania według kont lub jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem wyników z pokoi zwracane przez Vault wiadomości zależą od typu pokoju:

 • Pokoje z wątkami – Vault zwraca rozmowy z pokoi z wątkami tylko wtedy, gdy wyszukiwany uczestnik lub dowolne konto w jednostce organizacyjnej są nadawcami co najmniej jednej wiadomości. Rozmowy, w których użytkownik wyszukiwanego konta mógł wyświetlić wiadomości, ale nie odpowiedział na nie, nie są uwzględniane w wynikach wyszukiwania.
 • Rozmowy grupowe utworzone później niż na początku grudnia 2020 roku i pokoje bez wątków – Vault przeszukuje wszystkie pokoje bez wątków i rozmowy grupowe, których członkiem jest wyszukiwane konto lub dowolne konto w jednostce organizacyjnej, nawet jeśli nie wysyłali oni żadnych wiadomości. Jeśli konto przestanie być członkiem pokoju czatu, Vault przeszukuje tylko wiadomości wysłane z tego konta przed opuszczeniem pokoju.
 • Pokoje czatu należące do innej organizacji – nie możesz wyszukiwać wiadomości wysyłanych przez użytkowników z Twojej organizacji w pokojach czatu, które należą do innej organizacji.
 • Wiadomości użytkowników zewnętrznych w pokojach czatu – możesz wyszukiwać i eksportować wiadomości wysyłane przez użytkowników zewnętrznych w pokojach czatu utworzonych przez osobę należącą do Twojej organizacji.
W przypadku przeszukiwania danych objętych blokadą typ pokoju czatu określa, jakie wiadomości można wyszukać

Możesz ograniczyć wyszukiwanie do danych objętych blokadą, czyli wiadomości powiązanych z kontem użytkownika, które jest wstrzymane. Gdy przeszukujesz takie dane, wiadomości zwracane przez Vault z pokoi czatu zależą od typu pokoju:

 • Pokoje z wątkami – Vault zwraca rozmowę w pokojach z wątkami tylko wtedy, gdy użytkownik objęty blokadą, który pasuje do parametrów wyszukiwania, wysłał co najmniej jedną wiadomość w tym pokoju.
 • Rozmowy grupowe utworzone później niż na początku grudnia 2020 roku i pokoje bez wątków – Vault zwraca wiadomości z pokoju, jeśli użytkownik objęty blokadą, który pasuje do parametrów wyszukiwania, był jego członkiem, nawet jeśli nie wysłał żadnych wiadomości w tym pokoju. Jeśli wszyscy użytkownicy objęci blokadą opuszczą pokój lub czat grupowy, wyszukiwanie zablokowanych wiadomości spowoduje zwrócenie tylko tych, które zostały wysłane, zanim pokój opuścił ostatni zablokowany użytkownik.
Reguły przechowywania i blokady nie mają wpływu na wyniki wyszukiwania z Google Chat według kont

Gdy uczestnicy czatu bądź czatu grupowego podlegają różnym regułom przechowywania lub blokadom, niektórzy uczestnicy mogą przeglądać historię wiadomości, ale inni nie. Jednak Vault przeszukuje wszystkie dostępne wiadomości (chyba że ograniczysz wyszukiwanie tylko do zablokowanych danych).

Załóżmy, że uczestnik 1 znajduje się w jednostce organizacyjnej objętej regułą przechowywania, która trwale usuwa czaty po 7 dniach, i rozmawia na czacie z uczestnikiem 2 z jednostki organizacyjnej objętej nieograniczoną czasowo regułą przechowywania czatów. Siedem dni po wysłaniu lub odebraniu przez uczestnika 1 czatu z uczestnikiem 2 uczestnik 1 utraci dostęp do czatu. Ponieważ jednak czaty uczestnika 2 są przechowywane bez ograniczeń czasowych, czaty nie zostaną usunięte i użytkownik 2 nadal będzie miał do nich dostęp.

Na wyszukiwanie w Vault nie ma wpływu to, na którym koncie nadal można uzyskać dostęp do wiadomości. Znaczenie ma jedynie to, że wiadomość nadal można wyszukać. Dzięki temu zwracane są te same wiadomości, gdy szukasz wiadomości według jednostki organizacyjnej uczestnika 1 i gdy szukasz ich według jednostki organizacyjnej uczestnika 2.

Wyszukiwaniem w Google Chat objęta jest większość rozmów grupowych z klasycznej wersji Hangouts

Jeśli na początku grudnia 2020 roku w organizacji nadal jest włączona klasyczna wersja Hangouts, większość wiadomości w rozmowach grupowych z klasycznej wersji Hangouts jest synchronizowana z Google Chat. Nie dotyczy to jednak wiadomości, które zostały usunięte przez użytkowników, ale są przechowywane w Vault. Aby wyszukiwanie zwracało wszystkie pasujące wiadomości dostępne w Vault, wyszukuj w Gmailu.

Przykłady wyszukiwania w Google Chat

Jak zapytania są stosowane do wiadomości w pokojach czatu

Załóżmy, że należysz do pokoju, w którym wymieniono następujące wiadomości:

  uczestnik 1: hej

  uczestnik 2: cześć

 

Jeśli korzystasz z zapytań, wyszukuj, eksportuj i wyświetlaj podgląd wiadomości w ten sposób:

Wyszukiwane hasło Wyszukiwanie, podgląd i eksportowanie w pokoju czatu
hej

Wyszukiwanie: zwracana jest tylko wiadomość od Uczestnika 1, ponieważ tylko ona pasuje do wyszukiwanego hasła.

Podgląd i eksportowanie: obejmuje wiadomość Uczestnika 1 oraz wszystkie wiadomości w pokoju lub wątku (w przypadku pokoi z wątkami), które zostały wysłane 12 godzin przed i 12 godzin po niej.

cześć

Wyszukiwanie: zwracana jest tylko wiadomość od Uczestnika 2, ponieważ tylko ona pasuje do wyszukiwanego hasła.

Podgląd i eksportowanie: obejmuje wiadomość Uczestnika 2 oraz wszystkie wiadomości w pokoju lub wątku (w przypadku pokoi z wątkami), które zostały wysłane 12 godzin przed i 12 godzin po niej.

hej cześć

Żadne wiadomości nie są zwracane ani eksportowane, ponieważ żadna wiadomość nie zawiera obu wyszukiwanych haseł.

hej od:uczestnik1@example.com

Wyszukiwanie: zwracana jest tylko wiadomość od Uczestnika 1, ponieważ tylko ta wiadomość pasuje do obu wyszukiwanych haseł.

Podgląd i eksportowanie: obejmuje wiadomość Uczestnika 1 oraz wszystkie wiadomości w pokoju lub wątku (w przypadku pokoi z wątkami), które zostały wysłane 12 godzin przed i 12 godzin po niej.

hej od:uczestnik2@example.com Żadne wiadomości nie są zwracane ani eksportowane, ponieważ żadna wiadomość nie pasuje do obu wyszukiwanych haseł.
-hej od:uczestnik1@example.com Żadne wiadomości z przykładowej rozmowy nie są zwracane ani eksportowane, ponieważ żadna wiadomość nie pasuje do obu wyszukiwanych haseł.
-hej od:uczestnik2@example.com

Wyszukiwanie: zwracana jest tylko wiadomość od Uczestnika 2, ponieważ tylko ona pasuje do wyszukiwanego hasła.

Podgląd i eksportowanie: obejmuje wiadomość Uczestnika 2 oraz wszystkie wiadomości w pokoju, które zostały wysłane w ciągu 12 godzin przed i 12 godzin po niej.

Wyszukiwanie wiadomości w Google Chat

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Sprawy. Wyszukiwanie odbywa się w sprawach, czyli obszarach roboczych Twoich projektów Vault. Sprawy umożliwiają grupowanie powiązanych blokad, wyszukiwań i eksportów. Nie ograniczają zakresu danych, które można przeszukiwać – wszystkie dane, do których użytkownik ma dostęp, można wyszukać z dowolnej sprawy.
 3. Jeśli istnieje sprawa, w której chcesz uruchomić zapytanie, kliknij ją, aby ją otworzyć. W przeciwnym razie utwórz sprawę:
  1. Kliknij Utwórz sprawę.
  2. Wpisz nazwę sprawy i opcjonalnie opis.
  3. Kliknij Utwórz.

  Automatycznie otworzy się karta Szukaj.

 4. Jako usługę wybierz Google Chat.
 5. Wybierz dane źródłowe do wyszukania:
  • Wszystkie dane – przeszukuje wszystkie wiadomości w organizacji.
  • Zablokowane dane – przeszukuje tylko wiadomości zablokowane w związku z daną sprawą.
 6. Wybierz element do wyszukania:
  • Określone konta – wpisz maksymalnie 5000 adresów e-mail kont.
  • Jednostka organizacyjna – przeszukuje wszystkie konta w określonej jednostce organizacyjnej. W wyświetlonym oknie wybierz jednostkę organizacyjną.

   Jeśli wybierzesz jednostkę organizacyjną z jednostkami podrzędnymi, przeszukane zostaną również konta w podrzędnych jednostkach organizacyjnych.

  • Pokoje czatu – przeszukuje co najmniej jeden pokój czatu:
   1. W wyświetlonym oknie wpisz co najmniej jeden adres e-mail członka pokoju, który chcesz przeszukać.
   2. Kliknij Znajdź.
   3. Na liście pokoi wybierz te, które chcesz wyszukać, i kliknij Dodaj.
 7. (Opcjonalnie) Jeśli przeszukujesz konta lub jednostkę organizacyjną, aby uwzględnić wiadomości w pokojach, kliknij Uwzględnij wiadomości z pokoi czatu "". Vault przeszukuje pokój tylko wtedy, gdy należy do niego wyszukiwane konto.
 8. (Opcjonalnie) Wybierz strefę czasową.
 9. (Opcjonalnie) Wpisz zakres dat wysłania.

  Uwaga: jeśli wprowadzisz daty, Vault zwróci wszystkie rozmowy z wiadomościami z tego zakresu dat i pasujące do wyszukiwanych zapytań. Wyniki mogą też zawierać wiadomości pasujące do wyszukiwanych haseł, ale spoza zakresu dat.

  • Jeśli wpiszesz datę początkową, Vault zwróci wszystkie wiadomości wysłane w tym dniu lub później.
  • Jeśli wpiszesz datę końcową, Vault zwróci wszystkie wiadomości wysłane w tym dniu lub wcześniej.
 10. (Opcjonalnie) W polu Wyszukiwane hasła wpisz co najmniej jedno zapytanie:

  Zapytanie może zawierać maksymalnie 2000 znaków.

  • Aby wyszukać słowa kluczowe w wiadomości, wpisz słowa poprzedzone znakiem plusa (+) i rozdzielone spacjami, np. +projekt +cele.
  • Aby wyszukać wyrażenie, umieść słowa w cudzysłowie prostym i dodaj przed cudzysłowem otwierającym znak plusa (+), np. +"cele projektu".
  • Aby przeszukać tylko wiadomości czatu, wpisz is:dm. Aby przeszukać tylko wiadomości w pokojach, wpisz is:space.
  • Aby wyszukiwać według konta, daty lub właściwości wiadomości, użyj operatorów wyszukiwania.
 11. Kliknij jedną z tych opcji:
  • Wyszukiwanie – przeprowadza wyszukiwanie i zwraca listę wiadomości pasujących do zapytania.
  • Eksportuj – bezpośrednio eksportuje wyniki wyszukiwania i pomija podgląd wyników wyszukiwania. Więcej informacji o eksportowaniu
 12. Po zakończeniu wyszukiwania lub eksportowania możesz wykonać te czynności:
  • Aby edytować wyszukiwanie, kliknij Rozwiń.
  • Aby otworzyć podgląd wiadomości i rozmowy, kliknij wiadomość.
  • Aby utworzyć eksport wyników wyszukiwania, kliknij Eksportuj. Więcej informacji
  • Aby zapisać zapytanie, kliknij Zapisz. Więcej informacji
  • Aby wyczyścić wszystkie pola i rozpocząć nowe wyszukiwanie, kliknij Wyczyść.

Podgląd wiadomości w wynikach wyszukiwania

Po uruchomieniu wyszukiwania możesz przeglądać wiadomości pasujące do zapytania, sprawdzać uczestników rozmów, a także pobierać załączniki.

Aby wyświetlić podgląd wiadomości, kliknij ją na liście wyników wyszukiwania. Wyświetli się lista wiadomości.

 • Wiadomości z ikoną "" mają co najmniej jeden załącznik. Aby pobrać załącznik, kliknij Pobierz.
 • W przypadku czatów grupowych i zwykłych utworzonych wcześniej niż na początku grudnia 2020 roku podgląd i eksport obejmują wiadomości wysłane w tym samym dniu co dopasowana wiadomość – od 12:00:00.
 • W przypadku pokoi z wątkami w podglądzie dostępna jest cała rozmowa, do której należy wiadomość, ale Vault eksportuje tylko wiadomości pasujące do kryteriów wyszukiwania.
 • W przypadku pokoi bez wątków i rozmów grupowych utworzonych później niż na początku grudnia 2020 roku w podglądzie i eksportowaniu uwzględniane są wiadomości wysyłane 12 godzin przed dopasowaną wiadomością i 12 godzin po dopasowanej wiadomości.
 • W przypadku długich rozmów podgląd obejmuje tylko 1000 ostatnich wiadomości. Eksport wyników wyszukiwania obejmuje jednak wszystkie wiadomości pasujące do zapytania lub podane dla kontekstu – w tym te, których podgląd nie zawiera.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
96539
false
false