Vault gebruiken om te zoeken in Google Chat

Als u uw Google Chat-berichten in Chat wilt zoeken, kijkt u hier.

Vault is bedoeld voor beheerders en juridisch personeel. Voordat u Vault kunt gebruiken, moet uw Google Workspace-beheerder uw account instellen. Wie is mijn beheerder?

Als onderdeel van uw eDiscovery-projecten voor Google Workspace kunt u Vault gebruiken om Google Chat-berichten te zoeken, de inhoud en deelnemers van berichten te bekijken, bijlagen te downloaden en de zoekresultaten te exporteren. Als u wilt zoeken in berichten in de klassieke versie van Hangouts, moet u zoeken in Gmail.

Wat u moet weten voordat u begint met zoeken

Voordat u begint met zoeken naar berichten, raden we u aan te bekijken welke Chat-berichten worden ondersteund in Vault en de veelgestelde vragen over zoeken in Vault te lezen.

Alles uitvouwen  |  Alles samenvouwen

Welke gegevens kunnen worden doorzocht

Doorzocht:

 • Berichten en de bijlagen die zijn gestuurd terwijl de geschiedenis aanstaat
 • Tekstgebaseerde bijlagecontent
 • Metadata van bijlagen
 • Privéchats die door externe gebruikers naar uw gebruikers zijn gestuurd
 • Berichten die door externe gebruikers zijn gestuurd in de groepsberichten en ruimtes van uw organisatie

Niet doorzocht:

 • Gestuurde berichten met geschiedenis uit
 • Gekoppelde bestanden
 • Berichten in externe chatruimtes
 • Berichten waarvan een voorbeeld is bekeken
 • Berichten in de klassieke versie van Hangouts (gebruik in plaats daarvan de zoekfunctie in Gmail)
Zie Ondersteunde services en gegevenstypen en de volgende gedeelten voor meer informatie.
Zoeken naar Chat-berichten in specifieke accounts, een organisatie-eenheid of specifieke ruimtes en groepsgesprekken

Zoeken op basis van accounts: Zoek naar berichten die zijn gestuurd of ontvangen door specifieke accounts of alle accounts in een organisatie-eenheid. Standaard wordt alleen gezocht in privéchats en groepsberichten (in groepsgesprekken die zijn gemaakt vóór begin december 2020). U kunt er ook voor kiezen berichten in chatruimtes te laten meenemen. Dit zijn groepsgesprekken die zijn gemaakt na begin december 2020 en ruimtes. Het type ruimte bepaalt welke berichten worden geretourneerd. Meer informatie

Zoeken in chatruimtes: Zoek naar berichten in groepsgesprekken die na begin december 2020 zijn gemaakt en berichten in ruimtes. U kunt niet instellen dat er wordt gezocht in alle ruimtes. Als u ruimtes en groepsgesprekken wilt selecteren, voert u het account in van een lid van de ruimte. Meer informatie over de verschillen tussen groepsberichten en ruimtes.

Zoektermen en operators gebruiken om de resultaten te filteren

U kunt een zoekopdracht filteren op verzenddatum, tijdzone en andere criteria, zoals zoekwoorden, bijlagetype en type ruimte. Meer informatie over zoekoperators voor Chat.

De manier waarop Vault controleert of zoektermen overeenkomen, hangt af van het berichttype en de locatie ervan:

 • Privéchats, groepsgesprekken en berichten in ruimtes zonder threads: Er wordt naar zoektermen gezocht in individuele berichten. Alleen berichten die overeenkomen met alle zoektermen worden geretourneerd.
 • Ruimtes met gespreksthreads: Er wordt naar zoektermen gezocht in gesprekken (in alle berichten in een gesprek). Als berichten in een gesprek overeenkomen met alle zoektermen, worden alle berichten in het gesprek geretourneerd. De zoektermen hoeven niet allemaal in één bericht te staan.

Bekijk de voorbeelden voor meer informatie.

Sommige bestanden die zijn toegevoegd aan berichten, kunnen niet worden gezocht of geëxporteerd

Bestanden die zijn gedeeld met een link, worden niet doorzocht of geëxporteerd: Als iemand een bestand dat is opgeslagen in Drive deelt in een bericht, voegt Chat een link toe in plaats van een kopie van het bestand bij het bericht te voegen. U kunt zoeken op de URL van het bestand, maar Vault indexeert niet de titel of inhoud van het bestand. Deze bijlagen met een link worden niet meegenomen als u Chat-berichten zoekt of exporteert.

Bestanden die rechtstreeks aan berichten zijn toegevoegd, worden wel doorzocht en geëxporteerd: Voor bestanden die rechtstreeks zijn toegevoegd aan een Chat-bericht, indexeert Vault de bestandsnaam om te zoeken. Vault indexeert ook de inhoud van de meeste tekstgebaseerde bestandstypen (bijvoorbeeld bestanden met de extensie pdf, xlsx en docx). Deze bestandsbijlagen worden meegenomen als u Chat-berichten zoekt en exporteert. Ze vallen onder de bewaarplichten en -regels voor Chat.

U kunt een voorbeeld bekijken van maximaal 1000 berichten per gesprek of ruimte zonder gespreksthreads

Vault kan alle berichten exporteren die overeenkomen met de zoekopdracht, maar u kunt slechts 1000 berichten bekijken per gesprek of ruimte zonder gespreksthread.

Eigenschappen van chatruimtes bepalen hoe Vault zoekt naar berichten die zijn gekoppeld aan specifieke accounts of organisatie-eenheden

Als u zoekt op accounts of organisatie-eenheid en instelt dat resultaten uit ruimtes worden meegenomen, bepaalt het type ruimte welke berichten Vault retourneert:

 • Ruimtes met gespreksthreads: Vault retourneert alleen gesprekken in ruimtes met gespreksthreads als de gezochte deelnemer of een account in de organisatie-eenheid er minstens 1 bericht in heeft gestuurd. Gesprekken waarin een gezocht account de berichten mogelijk wel heeft bekeken, maar er niet op heeft gereageerd, worden niet meegenomen in de zoekresultaten.
 • Groepsgesprekken die na begin december 2020 zijn gemaakt en ruimtes zonder threads: Vault zoekt in alle ruimtes zonder threads en groepsgesprekken waarvan het gezochte account of een account in de opgegeven organisatie-eenheid lid was, zelfs als het lid er geen berichten in heeft gestuurd. Als het account geen lid meer is van een ruimte, zoekt Vault alleen in de berichten die zijn gestuurd voordat het lid de ruimte verliet.
 • Ruimtes die eigendom zijn van een andere organisatie: U kunt niet zoeken naar berichten die zijn gestuurd door gebruikers uit uw organisatie in ruimtes waarvan een andere organisatie de eigenaar is.
 • Berichten van externe gebruikers in uw ruimtes: U kunt berichten zoeken en exporteren die zijn gestuurd door externe gebruikers in ruimtes die zijn gemaakt door mensen binnen uw organisatie.
Voor zoekopdrachten in gegevens waarvoor een bewaarplicht geldt, bepaalt het type ruimte in welke berichten wordt gezocht

U kunt een zoekopdracht beperken tot gegevens waarvoor een bewaarplicht geldt. Dit zijn berichten die zijn gekoppeld aan een gebruikersaccount waarvoor een bewaarplicht geldt. Als u zoekt in gegevens waarvoor een bewaarplicht geldt, bepaalt het type ruimte welke berichten Vault retourneert:

 • Ruimtes met threads: Vault retourneert alleen gesprekken in ruimtes met threads als een gebruiker voor wie een bewaarplicht geldt die overeenkomt met uw zoekparameters, minstens 1 bericht heeft gestuurd in de ruimte.
 • Groepsgesprekken die zijn gemaakt na begin december 2020 en ruimtes zonder threads: Vault retourneert berichten uit een ruimte als een gebruiker voor wie een bewaarplicht geldt en die voldoet aan de zoekparameters er lid van was, zelfs als deze er geen berichten in heeft gestuurd. Als alle gebruikers voor wie een bewaarplicht geldt een ruimte of groepschat verlaten en u zoekt naar berichten waarvoor een bewaarplicht geldt, worden alleen berichten geretourneerd die zijn gestuurd voordat de laatste van deze gebruikers de ruimte of groepschat verliet.
Bewaarregels en bewaarplichten hebben geen invloed op de resultaten van accountgebaseerde Chat-zoekopdrachten

Als verschillende bewaarregels of -plichten gelden voor deelnemers aan een privéchat of groepschat, kunnen sommige deelnemers de berichtgeschiedenis mogelijk wel zien en andere niet. Vault zoekt echter wel in alle beschikbare berichten (tenzij u de zoekopdracht beperkt tot alleen gegevens waarvoor een bewaarplicht geldt).

Een voorbeeld: Deelnemer 1 bevindt zich in een organisatie-eenheid waarvoor een bewaarregel geldt waardoor privéchats na 7 dagen definitief worden verwijderd. Deelnemer 1 chat met Deelnemer 2, die bij een organisatie-eenheid hoort waarvoor privéchats voor onbepaalde tijd worden bewaard. 7 dagen nadat Deelnemer 1 een privéchat naar Deelnemer 2 heeft gestuurd of van Deelnemer 2 heeft ontvangen, heeft Deelnemer 1 geen toegang meer tot de privéchat. Omdat de privéchats van Deelnemer 2 echter voor onbepaalde tijd worden bewaard, worden de privéchats niet definitief verwijderd en heeft Deelnemer 2 er nog steeds toegang toe.

Zoeken in Vault wordt niet beïnvloed door welk account het bericht nog kan openen. Vault ziet alleen dat het bericht nog steeds beschikbaar is om te worden gezocht. U krijgt dus dezelfde berichten te zien als u zoekt naar berichten uit de organisatie-eenheid van Deelnemer 1 als naar berichten uit de organisatie-eenheid van Deelnemer 2.

Bij zoeken in Chat worden de meeste groepsgesprekken uit de klassieke versie van Hangouts meegenomen

Als de klassieke versie van Hangouts nog is ingeschakeld voor uw organisatie, worden vanaf begin december 2020 de meeste berichten in groepsgesprekken in de klassieke versie van Hangouts gesynchroniseerd met Chat. Berichten die zijn verwijderd door gebruikers maar worden bewaard door Vault, worden echter niet gesynchroniseerd met Chat. Als u wilt dat in een zoekopdracht alle overeenkomende berichten worden geretourneerd die beschikbaar zijn in Vault, moet u zoeken in Gmail.

Voorbeelden van zoeken in Chat

Hoe zoektermen worden toegepast op berichten in chatruimtes

Stel dat u een ruimte heeft met het volgende gesprek:

  deelnemer 1: hoi

  deelnemer 2: hallo

 

Als u zoektermen gebruikt, kunt u de berichten als volgt zoeken, bekijken en exporteren:

Zoekterm Ruimtes met threads Ruimtes zonder threads en groepsgesprekken die na begin december 2020 zijn gemaakt
hoi Alle berichten in het gesprek worden geretourneerd in een zoekopdracht, beschikbaar voor een voorbeeld (maximaal 1000 berichten) en geëxporteerd.

Zoeken: Alleen het bericht van Deelnemer 1 wordt geretourneerd, omdat alleen dit bericht overeenkomt met de zoekterm.

Voorbeeld bekijken en exporteren: Het bericht van Deelnemer 1 en alle berichten in de ruimte die 12 uur voor en 12 uur na dit bericht zijn verstuurd, worden meegenomen.

hallo Alle berichten in het gesprek worden geretourneerd in een zoekopdracht, beschikbaar voor een voorbeeld (maximaal 1000 berichten) en geëxporteerd.

Zoeken: Alleen het bericht van Deelnemer 2 wordt geretourneerd, omdat alleen dit bericht overeenkomt met de zoekterm.

Voorbeeld bekijken en exporteren: Het bericht van Deelnemer 2 en alle berichten in de ruimte die 12 uur voor en 12 uur na dit bericht zijn verstuurd, worden meegenomen.

hoi hallo Alle berichten in het gesprek worden geretourneerd in een zoekopdracht, beschikbaar voor een voorbeeld (maximaal 1000 berichten) en geëxporteerd.

Er worden geen berichten geretourneerd of geëxporteerd, omdat geen individueel bericht beide zoektermen bevat.

hoi from:deelnemer1@example.com Alle berichten in het gesprek worden geretourneerd in een zoekopdracht, beschikbaar voor een voorbeeld (maximaal 1000 berichten) en geëxporteerd.

Zoeken: Alleen het bericht van Deelnemer 1 wordt geretourneerd, omdat alleen dit bericht overeenkomt met beide zoektermen.

Voorbeeld bekijken en exporteren: Het bericht van Deelnemer 1 en alle berichten in de ruimte die 12 uur voor en 12 uur na dit bericht zijn verstuurd, worden meegenomen.

hoi from:deelnemer2@example.com Alle berichten in het gesprek worden geretourneerd in een zoekopdracht, beschikbaar voor een voorbeeld (maximaal 1000 berichten) en geëxporteerd. Er worden geen berichten geretourneerd of geëxporteerd, omdat geen individueel bericht beide zoektermen bevat.
‑hoi from:deelnemer1@example.com Er worden geen berichten uit het voorbeeldgesprek geretourneerd of geëxporteerd, omdat het gesprek niet overeenkomt met beide zoektermen. Er worden geen berichten uit het voorbeeldgesprek geretourneerd of geëxporteerd, omdat er geen individuele berichten overeenkomen met beide zoektermen.
‑hoi from:deelnemer2@example.com Er worden geen berichten uit het voorbeeldgesprek geretourneerd of geëxporteerd, omdat het gesprek niet overeenkomt met beide zoektermen.

Zoeken: Alleen het bericht van Deelnemer 2 wordt geretourneerd, omdat alleen dit bericht overeenkomt met de zoekterm.

Voorbeeld bekijken en exporteren: Het bericht van Deelnemer 2 en alle berichten in de ruimte die 12 uur voor en 12 uur na dit bericht zijn verstuurd, worden meegenomen.

Zoeken naar Chat-berichten

 1. Log in op vault.google.com.
 2. Klik op Kwesties. U zoekt naar gegevens in kwesties. Dit zijn werkruimten voor uw Vault-projecten. In kwesties kunt u gerelateerde bewaarplichten, zoekopdrachten en exports groeperen. Kwesties beperken niet in welke gegevens u kunt zoeken. Alle gegevens waartoe u toegang heeft, kunnen vanuit elke kwestie worden gezocht.
 3. Als de kwestie waarin u de zoekopdracht wilt uitvoeren al bestaat, klikt u erop om deze te openen. Anders maakt u een kwestie:
  1. Klik op Kwestie maken.
  2. Voer een naam en eventueel een beschrijving in voor de kwestie.
  3. Klik op Maken.

  Het tabblad Zoeken wordt automatisch geopend.

 4. Selecteer Chat voor de service.
 5. Selecteer de brongegevens die u wilt zoeken:
  • Alle gegevens: Zoeken in alle berichten in uw organisatie.
  • Bewaarde gegevens: Alleen zoeken in bestanden waarvoor in deze kwestie een bewaarplicht geldt.
 6. Selecteer de entiteit waarin u wilt zoeken:
  • Specifieke accounts: Voer maximaal 5000 e-mailadressen van accounts in.
  • Organisatie-eenheid: Zoeken in alle accounts in een bepaalde organisatie-eenheid. Selecteer een organisatie-eenheid in het dialoogvenster dat wordt geopend.

   Als u een organisatie-eenheid met onderliggende organisatie-eenheden kiest, wordt er ook gezocht in accounts in de onderliggende organisatie-eenheden.

  • Chatruimtes: Zoeken in een of meer ruimtes:
   1. Voer in het dialoogvenster dat wordt geopend een of meer e-mailadressen in van leden van de ruimtes waarin u wilt zoeken.
   2. Klik op Zoeken.
   3. Selecteer in de lijst met spaties de ruimtes waarin u wilt zoeken en klik op Toevoegen.
 7. (Optioneel) Als u in accounts of een organisatie-eenheid zoekt en u berichten in ruimtes wilt meenemen, klikt u op Inclusief berichten in chatruimtes "". Vault zoekt alleen in een ruimte als een gezocht account lid is van de ruimte.
 8. (Optioneel) Selecteer een tijdzone.
 9. (Optioneel) Voer een periode in bij Verzenddatum.

  Opmerking: Als u datums invoert, retourneert Vault alle gesprekken met berichten binnen die periode die overeenkomen met de zoektermen. In de resultaten kunnen ook berichten staan die overeenkomen met de zoektermen, maar die buiten de periode zijn verzonden.

  • Als u een startdatum invoert, retourneert Vault alle berichten die zijn verstuurd op of na die datum.
  • Als u een einddatum invoert, retourneert Vault alle berichten die zijn verstuurd op of vóór die datum.
 10. (Optioneel) Voer bij Termen een of meer zoektermen in:

  Zoektermen mogen niet langer zijn dan 2000 tekens.

  • Als u wilt zoeken naar een of meer zoekwoorden in het bericht, voert u de woorden in met een plusteken (+) ervoor en scheidt u de woorden door spaties. Bijvoorbeeld +project +doelen.
  • Als u een woordgroep wilt zoeken, plaatst u de woorden tussen aanhalingstekens en begint u met een plusteken (+). Bijvoorbeeld +"project doelen".
  • Als u alleen in privéchats wilt zoeken, voert u is:dm in. Als u alleen in berichten in ruimtes wilt zoeken, voert u is:space in.
  • Als u wilt zoeken op account, datum of berichtkenmerken, gebruikt u zoekoperators.
 11. Klik op een van de volgende opties:
  • Zoeken: Voer de zoekopdracht uit en retourneer een lijst met berichten die overeenkomen met de zoekopdracht.
  • Exporteren: Exporteer de zoekresultaten en sla het voorbeeld van de zoekresultaten over. Meer informatie over exports
 12. Nadat de zoekopdracht of export is voltooid, kunt u de volgende acties uitvoeren:
  • Als u de zoekopdracht wilt bewerken, klikt u op Uitvouwen.
  • Als u een voorbeeld van een bericht en het bijbehorende gesprek wilt openen, klikt u op het bericht.
  • Als u een export van de zoekresultaten wilt maken, klikt u op Export. Meer informatie
  • Als u de zoekopdracht wilt opslaan, klikt u op Opslaan. Meer informatie
  • Als u alle velden wilt wissen en een nieuwe zoekopdracht wilt starten, klikt u op Wissen.

Een voorbeeld van berichten in de zoekresultaten bekijken

Nadat u een zoekopdracht heeft uitgevoerd, kunt u de berichten zien die overeenkomen met de zoekopdracht, de deelnemers bekijken en bijlagen downloaden.

Als u een voorbeeld van een bericht wilt bekijken, klikt u in de lijst met zoekresultaten op het bericht. Er wordt een lijst met berichten geopend.

 • Berichten met een "" bevatten een of meer bijlagen. Klik op Downloaden om een bijlage te downloaden.
 • Voor privéchats en groepsgesprekken die vóór begin december 2020 zijn gemaakt, ziet u in voorbeelden en exports ook andere berichten die zijn verstuurd op dezelfde dag als het overeenkomende bericht, vanaf 00:00 (middernacht).
 • Voor ruimtes met gespreksthreads kan het hele gesprek waar een bericht deel van uitmaakt worden bekeken als voorbeeld. Vault exporteert echter alleen de berichten die overeenkomen met de zoekopdracht.
 • Voor ruimtes zonder gespreksthreads en groepsgesprekken die na begin december 2020 zijn gemaakt, worden berichten die binnen 12 uur vóór en 12 uur na het overeenkomstige bericht zijn gestuurd, meegenomen in het voorbeeld en de export.
 • Voor lange gesprekken worden alleen de 1000 nieuwste berichten in het voorbeeld weergegeven. Een export van de zoekresultaten bevat echter alle berichten die overeenkomen met de zoekopdracht, inclusief berichten die niet in het voorbeeld staan, zodat u de context van de berichten kunt zien.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
96539
false