Kontrola nad uprawnieniami dostępu do Vault

Jako administrator Google Vault masz kontrolę nad tym, kto w Twojej organizacji ma dostęp do usługi Vault na swoim koncie. Wystarczy włączyć lub wyłączyć tę usługę dla określonych osób w konsoli administracyjnej Google. Należy na przykład włączyć Vault na kontach kont, które mają uprawnienia do używania funkcji Vault. Możesz natomiast chcieć wyłączyć tę usługę dla innych użytkowników.

Przed zmianą tego ustawienia...
 • Włączenie lub wyłączenie Vault nie ma żadnego wpływu na to, które konta mogą być archiwizowane w Vault. Wszystkie konta użytkowników z licencjami na Vault mogą być archiwizowane.
 • To ustawienie nie ma żadnego wpływu na to, które konta mogą zmieniać okresy przechowywania, wyszukiwać dane i wykonywać inne czynności w Vault. Użytkownicy muszą mieć odpowiednie uprawnienia, aby móc korzystać z Vault.
 • Jeśli wybierzesz Włączone dla wszystkich, ikona Vault pojawi się na liście aplikacji każdej osoby w domenie. Obecność aplikacji, która wydaje się nie działać, może być niepokojąca dla niektórych użytkowników. Jeśli w Twojej domenie są określone jednostki organizacyjne, zalecamy ograniczenie dostępu do Vault osobom, które nie mają uprawnień do korzystania z tej usługi.
Określanie, kto może logować się w Vault

Zanim zaczniesz: aby włączyć lub wyłączyć usługę dla określonych użytkowników, dodaj ich konta do jednostki organizacyjnej (w celu kontrolowania dostępu w danym dziale) lub grupy dostępu (do kontrolowania dostępu użytkowników w różnych działach).

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Google Vault.
 3. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 4. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 6. Aby włączyć usługę dla grupy użytkowników w jednej jednostce organizacyjnej lub wielu, wybierz grupę dostępu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule na temat włączania usługi dla grupy.
Zmiany zwykle zaczynają obowiązywać w ciągu kilku minut, ale ich zastosowanie może potrwać do 24 godzin. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Jak zmiany są rozpowszechniane w usługach Google.  
Uniemożliwianie superadministratorom logowania się w Vault

Superadministratorzy domyślnie mają pełny dostęp do wszystkich usług G Suite, w tym do Vault. Aby uniemożliwić superadministratorom logowanie się w Vault:

 • Jeśli w Twojej domenie są określone jednostki organizacyjne, upewnij się, że dostęp do Vault w domenie jest ustawiony na Włączone dla niektórych organizacji, a następnie przenieś konta superużytkowników do jednostki administracyjnej, która nie ma uprawnień do logowania się w Vault.
 • Upewnij się, że konta superużytkowników nie mają uprawnień do Vault.

Superużytkownicy nie mogą zmienić jednostki organizacyjnej dla swojego konta, więc taka zmiana wymaga współpracy przynajmniej dwóch osób z uprawieniami superużytkownika. Superużytkownicy mogą dodać uprawnienia dostępu do Vault dla własnej jednostki organizacyjnej, jednak takie działanie jest rejestrowane w dzienniku kontroli Vault.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?