Tjänster och datatyper som stöds

Arkiv har stöd för följande Google Workspace-tjänster:

Tjänst Lagring Spärr Sök och exportera Datatyper som stöds
Gmail Läs mer
Google Drive Läs mer
Google Grupper Läs mer
Google Chat Läs mer
Klassiska Hangouts Omfattas av Chat-regler Omfattas av Chat-spärrar Använda sökning och export i Gmail Läs mer

Google Meet

Omfattas av Drive-regler om inte Meet-specifika regler har aktiverats Omfattas av Drive-spärrar Använda sökning och export för Drive Läs mer
Google Voice för Google Workspace Läs mer
Google Sites Omfattas av Drive-regler om inte Sites-specifika regler har aktiverats Omfattas av Drive-spärrar Använda sökning och export för Drive Läs mer

Obs! Om din Google Workspace-utgåva inte innehåller en tjänst kan du fortfarande ha dessa tjänster som alternativ på Arkiv-webbplatsen. Lagringsregler eller spärrar för en tjänst som inte stöds har dock ingen effekt och sökningarna returnerar inga resultat.

Gmail-meddelanden som stöds i Arkiv

Följande information gäller lagringsregler, spärrar samt sökning och export i Gmail.

Öppna alla  |  Stäng alla och gå till toppen av sidan

Tillgänglighet, indexering och bilagor för meddelanden

Meddelandena finns i Arkiv så snart de har tagits emot i Gmail.

För meddelandefiltrering i lagringsregler, spärrar och sökning indexerar Gmail cirka 1 MB totalt per meddelande. 1 MB motsvarar cirka 250 sidor text. Om meddelandetexten är mindre än 1 MB och meddelandet har bilagor, indexeras bilagorna tills 1 MB data har indexerats totalt.

Det är enbart indexerad data som är sökbar i Arkiv, men hela meddelandet och alla bilagor ingår i en Arkiv-export.

Gmail indexerar följande data:

 • Meddelandetext — upp till cirka 250 sidor.
 • Textbaserade filer som är direkt bifogade till ett meddelande — de flesta textbaserade filer, som PDF, XLSX och DOCX, som är direkt bifogade till ett meddelande, kan indexeras. Dessa bilagor omfattas av lagringsregler och spärrar. Textbaserade filbilagor är sökbara (om de har indexerats), returneras i sökresultat och inkluderas i exporter.
 • Andra filer som är direkt bifogade till eller inbäddade i ett meddelande — för video, ljud, bilder och binära filer som ingår i eller är bifogade till meddelanden, indexeras filmetadata som filnamn, men inte filinnehåll. Dessa bilagor och inbäddade filer omfattas av lagringsregler och spärrar. De returneras i sökresultat och inkluderas i exporter.
 • Länkar till Google Workspace-filer på Drive — när någon använder ett meddelande för att dela Google Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Formulär innehåller meddelandet en länk istället för en bifogad kopia av filen. Eftersom originalfilen lagras på Drive inkluderas den inte när du behåller, spärrar, söker efter eller exporterar chattmeddelanden.
 • Länkar till innehåll i ytterligare Google-tjänster — användare kan även dela länkar till innehåll som lagras i andra Google-produkter som YouTube och Google Foto. Ytterligare Google-tjänster stöds inte av Arkiv. Det betyder att du inte kan lagra, spärra, söka i eller exportera innehåll från dem.
Meddelanden som skickas via andra Google-tjänster (omfattande e-postlagring)

Användare kan skicka e-postmeddelanden via vissa tjänster förutom Gmail. Exempel:

 • Kalender – utgående inbjudningar och meddelanden som skickas med alternativet Skicka e-post till gäster i Kalender.
 • Drive – meddelandeinnehåll skickas när användare delar filer i Drive.
 • Google Dokument, Kalkylark, Presentationer och Teckningar – meddelanden som skickas av appen när användare skickar filer som e-postbilagor.
 • Formulär – e-postmeddelanden som innehåller formulär eller länkar till formulär.
 • Keep – e-postmeddelanden som skickas när användare delar anteckningar i Keep.

När användare skickar meddelanden via andra tjänster än Gmail lagras inte utgående meddelanden i användarnas Skickat-mappar i Gmail som standard. Om inte en Google Workspace-administratör konfigurerar omfattande meddelandelagring, vilket sparar dessa meddelanden i användarnas Skickat-mappar, har Arkiv inte åtkomst till dessa meddelanden. Utan omfattande meddelandelagring gäller inte lagringsregler och spärrar i Arkiv för dessa meddelanden och de returneras i en Arkiv-sökning.

Obs! Omfattande e-postlagring gäller endast bastjänster för Google Workspace. Vissa ytterligare Google-tjänster kan skicka e-postmeddelanden för användare. Meddelanden som skickas av dessa tjänster lagras kanske inte i användarnas Skickat-mapp och är kanske inte tillgängliga i Arkiv.

Dynamiska meddelanden (AMP-innehåll)

Dynamiska e-postmeddelanden innehåller uppmärkning som visar AMP-innehåll i Gmail. Andra Google-produkter kan skicka meddelanden med AMP-innehåll och användare i din organisation kan få dynamiska meddelanden från externa avsändare.

Med dynamisk e-post kan en Gmail-användare till exempel:

 • Läsa Google Dokument-kommentarer så som de är när användaren öppnar aviseringsmeddelandet i Gmail.
 • Svara på och lösa kommentarer utan att öppna dokumentet.
 • Svara på Kalender-inbjudningar och svara på undersökningar.

Den ursprungliga källan till ett dynamiskt e-postmeddelande har tre typer av liknande innehåll:

 • Klartext (för e-postklienter som bara visar klartext).
 • HTML (för e-postklienter som inte visar dynamiskt innehåll).
 • AMP-uppmärkning. När en Gmail-användare öppnar meddelandet visas dynamiskt och interaktivt AMP-innehåll. AMP-uppmärkningen kan hämta uppdateringar när meddelandet öppnas och visa dem direkt för användaren.

På grund av den dynamiska karaktären hos dessa meddelanden kan innehållet som visas i Gmail förändras över tid. Exempelvis kan en kommentarsavisering från ett aktivt Google-dokument se annorlunda ut varje gång användaren öppnar samma meddelande under flera dagar.

Stöd för dynamiska e-postmeddelanden i Arkiv

 • Lagring och spärrar — lagringsreglerna och spärrarna i Arkiv bevarar all HTML-, klartext- och AMP-uppmärkning som ingår i ett dynamiskt meddelande. Det finns inget sätt att i Arkiv spara det dynamiska innehåll som kan hämtas och visas när användaren öppnar ett e-postmeddelande.
 • Sökning – i Arkiv går det att söka efter klartext och HTML i ett dynamiskt e-postmeddelande. AMP-uppmärkning och AMP-innehåll indexeras dock inte och är inte sökbart.
 • Förhandsgranskning – när du förhandsgranskar ett dynamiskt meddelande visar Arkiv HTML-versionen av meddelandet. Klicka på Visa original och visa alla delar av meddelandet, inklusive AMP-uppmärkningen.
 • Exportera – när du exporterar dynamiska e-postmeddelanden ingår all klartext-, HTML- och AMP-uppmärkning i exporten.

I Arkiv går det inte att avgöra om Gmail-användare faktiskt fått dynamiskt innehåll när de öppnade ett meddelande som innehåller AMP-uppmärkning. Gmail visar inte dynamiskt innehåll i följande scenarier:

 • En administratör inaktiverar dynamisk e-post för organisationen.
 • Användarna ändrar sina Gmail-inställningar för att inaktivera dynamisk e-post.

När dynamisk e-post har inaktiverats visas AMP-innehåll fortfarande inte av Gmail. AMP-uppmärkning ingår dock fortfarande med i meddelandekällan och är tillgänglig i Arkiv.

Meddelanden i konfidentiellt läge

Konfidentiellt läge i Gmail gör att användarna kan begränsa mottagarnas åtkomst till känsligt e-postinnehåll. Den här funktionen är tillgänglig för organisationer som aktiverar funktionen och personliga Gmail-konton.

När en användare skickar ett konfidentiellt meddelande ersätter Gmail meddelandetexten och bilagorna med en länk. Endast ämnet och länken skickas via SMTP.

Meddelanden i konfidentiellt läge som skickas av användare i organisationen

Om din organisation aktiverar konfidentiellt läge i Gmail kan Arkiv lagra, behålla, söka i och exportera meddelanden i konfidentiellt läge som har skickats av användare i organisationen efter den 30 november 2018.

Meddelanden är tillgängliga i Arkiv, även när avsändaren anger ett utgångsdatum eller återkallar mottagarnas åtkomst till meddelanden i konfidentiellt läge.

Meddelanden i konfidentiellt läge från externa avsändare

Även om organisationen inte aktiverar Gmail i konfidentiellt läge kan användarna få konfidentiella meddelanden från användare i andra organisationer eller personliga Gmail-konton.

Du kan lagra, behålla, söka efter och exportera meddelandehuvuden och ämnen för externa konfidentiella meddelanden. Du kan dock inte söka efter eller exportera meddelandeinnehåll eller bilagor från externa konfidentiella meddelanden.

Obs! Google Workspace-administratörer kan skapa en efterlevnadsregel som blockerar leverans av inkommande meddelanden i konfidentiellt läge till organisationen.

Arbeta med meddelanden i konfidentiellt läge

Arkiv har stöd för konfidentiellt läge enligt följande:

 • Arkiv returnerar interna konfidentiella meddelanden som matchar din sökfråga.
 • När du förhandsgranskar meddelanden döljs meddelandeinnehållet som standard. Du kan välja att visa innehållet i förhandsgranskningen.
 • När du skriver ut eller exporterar meddelanden kan du utesluta konfidentiellt meddelandeinnehåll. När du väljer det här alternativet skrivs rubriker, avsändare, mottagare och annan metadata ut eller exporteras, men det konfidentiella meddelandeinnehållet skrivs inte ut.
 • Om du vill söka efter, lagra eller spärra konfidentiella meddelanden använder du termen label:confidentialmode.
Meddelandeutkast och e-postmallar

En användares Gmail-data kan omfatta tre typer av meddelandeutkast:

 • Unsent messages in the Drafts folder—These messages are processed like other Gmail messages. They’re subject to holds and retention rules when drafts aren’t excluded. They're also included in search results unless you exclude them.

  Note: Email templates are treated as draft messages. If a retention rule purges draft messages after a set time, templates are also purged.

 • Discarded drafts—A discarded draft is a message that a user discards without sending. These messages are immediately removed from the user's view, Gmail applies the ^deleted label, and they're purged 30 days after they’re discarded. These messages aren’t subject to holds or retention rules, but are available for search and export until they’re purged.
 • Automatically saved versions of draft messages—As a user composes a message, Gmail automatically saves a version whenever the user pauses for a few seconds. Only the most recent version of a draft message is visible to the user. Earlier versions are available for Vault to search and export, but aren't subject to holds and retention rules.

  Autosaved versions remain available to Vault until they're purged, even after the user sends the message. Versions of draft messages generated by most Google Gmail clients (such as the Gmail web, Gmail for iPad and iPhone, and Gmail Android) are purged 1 day after Gmail saved them. In some cases, such as with third-party IMAP clients, versions of draft messages are purged after 30 days.

Om du bara är intresserad av meddelanden som användare skickar och tar emot, kan du exkludera utkast från lagringsregler, spärrar, sökresultat och exporter. Genom att exkludera autosparade versioner kan du underlätta databearbetningen eftersom du inte har identiska versioner av samma meddelande.

Systemgenererade Gmail-etiketter kan påverka termmatchningen

I Gmail används systemgenererade etiketter för att kategorisera meddelanden och etiketter som visas för användarna så att användarna kan sortera meddelanden i sina inkorgar. Gmail kan tillämpa den systemgenererade etiketten ekonomi på meddelanden från en användares bank och den systemgenererade etiketten resor på meddelanden som innehåller hotellbokningar.

Användarna kan skapa och använda etiketter som är synliga för dem. Ibland kan dessa etiketter matcha systemgenererade etiketter. När de två typerna av etiketter matchar tillämpas lagringsregler, spärrar och sökfrågor i Arkiv för meddelanden med etiketten som har skapats av användaren och inte för meddelanden med den identiska systemgenererade etiketten. Om du skapar en lagringsregel, en spärr eller en sökfråga som bygger på en etikett kan du inkludera eller utesluta fler meddelanden än du tänker täcka.

Exempel

Organisationen måste behålla all data som rör företagsfinansiering i sju år och följande åtgärder sker:

 • Medarbetarna uppmanas att skapa en etikett som heter ekonomi och använda den på meddelanden som innehåller information om företagets ekonomi.
 • Medarbetarna får sina kontoutdrag via e-post till sina jobbkonton. De tillämpar inte den användargenererade etiketten ekonomi, men Gmail tillämpar den systemgenererade etiketten ekonomi på dessa meddelanden.

I det här scenariot behåller en lagringsregel som innehåller meddelanden med etikett:ekonomi enbart de användarmarkerade meddelandena och inte meddelandena med den systemgenererade etiketten som har medarbetarnas företagskontoutdrag. En sökfråga som innehåller meddelanden med etikett:ekonomi returnerar enbart de användarmarkerade meddelandena och inte meddelandena med den systemgenererade etiketten som har medarbetarnas personliga kontoutdrag.

Vanliga systemgenererade etiketter

 • privat
 • socialt
 • kampanj
 • kampanjer
 • uppdateringar
 • forum
 • resor
 • köp
 • ekonomi
 • alla
 • buzz
 • chatt
 • chattar
 • klart
 • utkast
 • utkast
 • viktigt
 • inkorg
 • lågprioritet
 • låg_prioritet
 • ljud av
 • ljud av
 • fastnålat
 • läst
 • påminnelse
 • påminnelser
 • planerat
 • skickat
 • uppskjutet
 • skräppost
 • nätfiske
 • stjärna
 • stjärnmärkt
 • uppgift
 • uppgifter
 • papperskorgen
 • resor
 • oviktigt
 • oläst
 • röstbrevlåda
 • sparat 

Drive- och Meet-filer som stöds i Arkiv

Följande information gäller lagringsregler i Drive, Meet-specifika lagringsregler, Drive-spärrar och sökning och export i Drive.

Öppna alla  |  Stäng alla och gå till toppen av sidan

Filtyper som stöds

Du kan lagra, spärra, söka efter och exportera följande objekt som lagras i Drive:

 • Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Formulär, nya Sites och Teckningar
 • Google Meet-inspelningar och tillhörande loggar för chatt, frågor och svar och omröstningar (Läs mer om Meet-inspelningar)
 • Jamboard-filer som har sparats på användarnas enheter
 • Filer som inte kommer från Google som användare har laddat upp till Drive
 • Filer på delade enheter

I Arkiv ignoreras mappar och Drive-genvägar.

Länkade filer

I vissa av Googles dokumentredigerare kan användaren länka en fil till en annan fil. I Google Dokument går det till exempel att infoga ett diagram som är länkat till data i Google Kalkylark. När kalkylarket uppdateras görs även en uppdatering av diagrammet i dokumentet.

Länkade filer inkluderas inte automatiskt i lagringsregler, spärrar eller sökresultat som tillämpas på de filer som länkar till dem. Länkade filer inkluderas enbart när de även matchar omfattningen och villkoren. När du exempelvis söker efter i filer i Drive returnerar Arkiv enbart de filer som matchar dina sökkriterier. Om de filerna är länkade till filer som inte matchar sökfrågan tas de länkade filerna inte med i sökresultatet.

Filer som ägs av externa användare

Filer som skapas utanför organisationen och delas med dina användare omfattas inte av organisationens spärrar eller lagringsregler.

Du kan söka efter och exportera filer som delas med användarna från externa källor.

Google Grupper-meddelanden stöds i Arkiv

Följande information gäller lagringsregler, spärrar samt sökning och export för Grupper i Gmail.

Öppna alla  |  Stäng alla och gå till toppen av sidan

Konversationshistorik (arkivering) måste ha aktiverats

I Arkiv kan du spärra, lagra och söka enbart i meddelanden i Google Grupper där arkivering är på. Gruppägare kan slå på eller av konversationshistoriken för sina grupper. Om en gruppägare skapar en grupp med konversationshistoriken av, är meddelandena inte tillgängliga i Arkiv via Grupper. Meddelandena kan vara tillgängliga i användarnas Gmail-inkorgar (som mottagna eller skickade meddelanden).

Om en gruppägare slår på eller av konversationshistoriken för en befintlig grupp är enbart meddelanden som skickades när konversationshistoriken var av tillgängliga i Arkiv.

Tillgänglighet, indexering och bilagor för meddelanden

Meddelanden är tillgängliga i Arkiv så snart de har publicerats i en grupp om inte gruppägaren väljer att moderera meddelanden. Modererade meddelanden är inte tillgängliga i Arkiv förrän en moderator har godkänt dem. När de har godkänts är de tillgängliga för lagring, spärrar, sökning och export, precis som alla andra meddelanden.

För meddelandefiltrering i lagringsregler, spärrar och sökning indexerar Grupper cirka 1 MB totalt per meddelande. 1 MB motsvarar cirka 250 sidor text.Om meddelandetexten är mindre än 1 MB och meddelandet har textbaserade bilagor, indexeras bilagorna tills 1 MB data har indexerats totalt.

I Grupper indexeras följande data:

 • Meddelandetext — upp till cirka 250 sidor.
 • Textbaserade filer som är direkt bifogade till ett meddelande — de flesta textbaserade filer, som PDF, XLSX och DOCX, som är direkt bifogade till ett meddelande, kan indexeras. Dessa bilagor omfattas av lagringsregler och spärrar. Textbaserade filbilagor är sökbara (om de har indexerats), returneras i sökresultat och inkluderas i exporter.
 • Andra filer som är direkt bifogade till eller inbäddade i ett meddelande — för video, ljud, bilder och binära filer som ingår i eller är bifogade till meddelanden, indexeras filmetadata som filnamn, men inte filinnehåll. Dessa bilagor och inbäddade filer omfattas av lagringsregler och spärrar. De returneras i sökresultat och inkluderas i exporter.
 • Länkar till Google Workspace-filer på Drive — när någon använder ett meddelande för att dela Google Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Formulär innehåller meddelandet en länk istället för en bifogad kopia av filen. Eftersom originalfilen lagras på Drive inkluderas den inte när du behåller, spärrar, söker efter eller exporterar chattmeddelanden.
 • Länkar till innehåll i ytterligare Google-tjänster — användare kan även dela länkar till innehåll som lagras i andra Google-produkter som YouTube och Google Foto. Ytterligare Google-tjänster stöds inte av Arkiv. Det betyder att du inte kan lagra, spärra, söka i eller exportera innehåll från dem.

Chat-meddelanden som stöds i Arkiv

Följande information gäller lagringsregler, spärrar samt sökning och export i Chat.

Öppna alla  |  Stäng alla och gå till toppen av sidan

Historiken måste vara aktiverad

Historiken måste vara på om du ska kunna lagra, spärra, söka efter och exportera direktmeddelanden (DM), gruppmeddelanden och rum utan separata diskussioner. En Google Workspace-administratör kan styra om historiken är på eller av eller låta användarna välja.

Du kan alltid lagra, spärra och söka efter meddelanden i rum med diskussioner (konversationer) eftersom historiken inte kan stängas av.

Meddelandebilagor

När en användare delar en fil som lagras på Drive, exempelvis ett dokument, ett arbetsblad eller en PDF-fil infogar Chat en länk istället för att bifoga en kopia av filen i meddelandet. Eftersom originalfilen lagras på Drive sparas den inte när du behåller chattmeddelanden, när du spärrar Chat-data eller när den returneras i en Chat-sökning. Du kan söka efter webbadressen till filen, men Arkiv indexerar inte filens namn eller innehåll.

För andra filtyper som är bifogade direkt till ett Chat-meddelande:

 • Filerna ingår i lagringsregler och spärrar för Chat och är kopplade till meddelandet de har bifogats till.
 • I Arkiv indexeras filnamnet och ägaren för sökning. Arkiv indexerar även innehållet i de flesta textbaserade filtyper (till exempel filer med tilläggen .pdf, .xslx och .docx).
Externa användares meddelanden

Google Workspace-administratören kan tillåta användare i organisationen att chatta med externa användare. När detta tillåts kan en extern användare och en användare i din organisation utbyta direktmeddelanden och externa användare kan delta i gruppmeddelanden och rum. I dessa sammanhang omfattas meddelanden till och från externa användare av organisationens lagringsregler och spärrar

Om användare i organisationen deltar i gruppmeddelanden och rum som ägs av en annan organisation är dessa meddelanden inte tillgängliga för organisationen via Arkiv för lagring, spärrar, sökning eller export.

Meddelanden i klassiska Hangouts och Google Talk stöds i Arkiv

Följande information gäller lagringsregler för Chat, Chat-spärrar och sökning och export i Gmail.

Öppna alla  |  Stäng alla och gå till toppen av sidan

Historiken måste vara aktiverad

Arkiv har stöd för chatt i klassiska Hangouts och Google Talk. Du kan behålla, söka efter och ställa in spärrar för följande:

 • Klassiska Hangouts med historiken på. Google Workspace-administratörer kan styra om historiken är på eller av. De kan även välja att låta användarna bestämma. Mer information finns i Chatthistorik. I Arkiv går det att få åtkomst till alla chattar från Gmail och klassiska Hangouts-mobilappar när historiken är på.
 • Offentliga Google Talk-chattar. Google Workspace-administratörer kan inte ange att chattar ska vara offentliga. De kan dock inaktivera chatthistoriken för en organisation.
Obs! Arkiv har stöd för lagring, spärrar, sökning och export för klassiska Hangouts-meddelanden som har skickats med historiken på efter den 8 april 2015. För klassiska Hangouts-meddelanden som har skickats före detta datum:
 • Det är enbart offentliga chattar som är sökbara, kan exporteras och lagras.
 • Lagringspolicyer tillämpas inte korrekt.
Data som stöds

Följande detaljer för chattar i klassiska Hangouts är tillgängliga i Arkiv:

 • Alla användare som deltog i chatten.
 • Alla meddelanden som utväxlades under chatten, plus länkar till eventuella bilagor.
 • Namn på grupp i klassiska Hangouts. (Deltagarna kan namnge en grupp-Hangout. Det går inte att ange namn på chattar mellan två användare.)
 • Tid då chatten började och slutade.

Följande data är inte tillgänglig i Arkiv:

 • Chattinbjudningar som inte har godkänts. Om en användare inte deltar i en chatt sparas inte meddelanden som skickades till denna användare.
 • Videosamtal.
 • Chattar inom Google Dokument.
 • Bilder som skickats via klassiska Hangouts.

Aktivera Arkiv-stöd för klassiska Hangouts

Om du vill ha fullt stöd för historik i klassiska Hangouts:

 • Slå på klassiska Hangouts för domänen.
 • Verifiera att Gmail har aktiverats för alla användare av klassiska Hangouts. Klassiska Hangouts-meddelanden lagras i samma system som lagrar e-postmeddelanden för Gmail. Arkiv kan inte tillämpa spärrar eller lagra meddelanden från klassiska Hangouts som har skickats eller tagits emot av konton där Gmail har inaktiverats. Meddelanden i klassiska Hangouts som har skickats eller tagits emot innan Gmail slogs på kan inte återställas.
Meddelandet behandlas

I Arkiv grupperas alla meddelanden i klassiska Hangouts i en enda tråd. Meddelanden läggs kontinuerligt till i tråden tills

 • tre timmar har gått sedan det senaste chattmeddelandet skickades
 • tråden innehåller fler än 1 000 meddelanden.

När du exporterar ett meddelande i klassiska Hangouts inkluderas hela tråden när du laddar ned exportfilen.

Voice-data som stöds i Arkiv

Följande information gäller lagringsregler, spärrar samt sökning och export i Voice.

Öppna alla  |  Stäng alla och gå till toppen av sidan

Krav på Voice-licenser

En användare måste ha en Voice Standard- eller Premier-licens för att Arkiv ska kunna lagra, söka i, spärra eller exportera hans eller hennes Voice-data.

För sms måste Voice-användaren ha ett telefonnummer som stöder sms. Läs mer

Arkiv har inte stöd för lagring eller spärrar av Voice-data för konton med licenser för arkiverade användare eller tidigare anställda i Arkiv.

Viss Voice-data styrs inte av Arkiv

Arkiv kan behålla, spärra, söka efter och exportera huvuddelen av följande Voice-data:

 • Sms
 • Röstmeddelanden och transkriptioner
 • Samtalsloggar

Följande Voice-data är inte tillgänglig för Arkiv:

 • Voice-data som har skapats före den 5 juni 2019 (GMT-7).
 • Sms, röstmeddelanden och transkriptioner av dem eller samtalsloggar som innehåller ett telefonnummer som har tilldelats fler än en användare
 • Vissa Voice-konton kan spela in samtal, men den här funktionen är inte tillgänglig för Google Voice för Google Workspace-konton. Arkiv har ingen åtkomst till Voice-samtal.
Röstmeddelanden grupperas i dagliga konversationer

I länder/regioner som stöds kan Voice-användare utbyta sms med andra Voice-användare och med telefonnummer som inte tillhör Google. I Arkiv hanteras sms så här:

 • Sms mellan deltagare under en dag samlas i en konversation. I Arkiv börjar dagen kl. 12:00 (GMT-7) och slutar klockan 23:59 (GMT-7).
 • När en konversation överskrider 500 meddelanden eller 4 MB (men inte bilagor) delas den in i mindre grupper av meddelanden för förhandsgranskning och export i Arkiv.
 • Det senaste ändringsdatumet för en konversation baseras på när det senaste meddelandet i konversationen skickades. Datumet för senaste ändring påverkas inte när en användare tar bort ett meddelande.

Sites-data som stöds i Arkiv

Följande information gäller lagringsregler i Drive, Sites-specifika lagringsregler, Drive-spärrar och sökning och export i Drive.

Öppna alla  |  Stäng alla och gå till toppen av sidan

Webbplatser och webbplatsdata som stöds
 • Enbart nya Sites — det är enbart webbplatser som har skapats i nya Sites som stöds i Arkiv. Webbplatser som har skapats i klassiska Sites lagras inte på Drive och är inte tillgängliga i Arkiv.
 • Externa webbplatser — webbplatser som delas med dina användare från externa organisationer omfattas inte av din organisations lagringsregler eller spärrar. Du kan söka efter externa webbplatser som har delats med dina användare, men du måste söka per specifika konton, organisationsenheter eller delade enheter. Du kan inte söka efter externa webbplatser per publicerad webbadress.
 • Inbäddat innehåll och hyperlänkar — en webbplats kan bestå av många delar: själva webbplatsen, en sida som ingår i webbplatsen, text, bilder, inbäddad kod, inbäddade filer och hyperlänkar till annat innehåll.

  Lagringsregler och spärrar gäller enbart själva webbplatsen, webbplatsens sidor, text på webbplatsens sidor, uppladdade bilder och inbäddad kod. Inbäddade filer, hyperlänkar och andra objekt som inte ingår i webbplatsen omfattas inte av lagringsregler eller spärrar.

  Du kan förhandsgranska hyperlänkar. Du kan även förhandsgranska inbäddade filer om de har stöd för förhandsgranskning, exempelvis ett inbäddat arbetsblad eller dokument, och du har åtkomstbehörighet till filen. Exporter inkluderar dock inte innehållet i hyperlänkar och inbäddade filer.

Så här beräknas genereringsdatum och sista ändringsdatum

Skapat den

Genereringsdatum för en webbplats är det datum då en användare skapar en ny webbplats. Genereringsdatumet ändras inte när användaren lägger till nya sidor.

Datum för senaste ändring

Senaste ändringsdatum för en webbplats uppdateras när själva webbplatsen, en sida som ingår i webbplatsen, text, bilder eller inbäddad kod redigeras, raderas eller skapas. När användare bäddar in Google-filer och YouTube-videor, eller annat innehåll med en webbadress, uppdateras datumet för senaste ändring. Om det inbäddade innehållet ändras, uppdateras inte webbplatsens datum för senaste ändring.


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?