Administratorzy bez licencji na Vault mogą mieć problemy z zalogowaniem się w tej usłudze

Administratorzy Vault, którzy nie mają licencji na Vault, mogą mieć problemy z zalogowaniem się na https://ediscovery.google.com. Aby obejść ten problem, administrator G Suite może tymczasowo wyłączyć, a potem znowu włączyć dostęp do Vault:

 1. Zaloguj się na stronie Konsola administracyjna Google.
 2. W panelu kliknij Aplikacje i wybierz G Suite.
 3. Kliknij Vault i zanotuj, która opcja jest włączona:
  • Włączone dla wszystkich
  • Włączone dla niektórych organizacji
 4. Kliknij WYŁĄCZ, aby wyłączyć dostęp dla wszystkich użytkowników.
  Uwaga: to ustawienie kontroluje tylko to, kto ma dostęp do Vault. Wyłączenie go nie ma wpływu na blokady, przechowywanie ani na dane w archiwum Vault. Te dane są bezpieczne, dopóki organizacja ma aktywne licencje na Vault.
 5. Ponownie włącz dostęp do Vault, wybierając jedną z opcji z kroku 3. Zastosowanie tej zmiany może potrwać do 24 godzin.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?