Apps Kasası dışa aktarma işlevinin işleyişi

Apps Kasası ihtiyaç duyduğunuz iletileri veya dosyaları bulduktan sonra, bunları analiz için dışa aktarmaya hazırsınız demektir. Google Apps Kasası'nın dışa aktarma işlevi şunları sunmak üzere tasarlanmıştır:

 • arama kriterlerinizle eşleşen tüm verilerin kapsamlı bir kopyası
 • dışa aktarılan verileri alanınızdaki bireysel kullanıcılarla ilişkilendirmek için ihtiyaç duyacağınız meta veriler
 • dışa aktarılan verilerin Google'ın sunucularında depolanan verilerle eşleştiğini kanıtlamak için gerekli olan ek teyit bilgileri

Gmail, sohbet ve Gruplar verilerini dışa aktarma

Apps Kasası dışa aktarma işlemini tamamladığında, şu öğeleri indirebilirsiniz:

 • PST veya mbox dosyalarını içeren bir zip dosyası - Bu dosyalarda, dışa aktarılan iletilerin ayrıntıları ve içeriği bulunur. Zip dosyasını açtıktan sonra, içindeki dosyaları şu programlarda açabilirsiniz:

  • PST - Microsoft Outlook. Dışa aktarma işlemi birkaç hesaba ait iletileri içeriyorsa veya dosya boyutu 1 GB'ı aşıyorsa birden fazla PST dosyanız olabilir.

  • mbox - Mozilla Thunderbird veya bir metin düzenleyici. Dışa aktarma işlemi birkaç hesaba ait iletileri içeriyorsa veya dosya boyutu 10 GB'ı aşıyorsa birden fazla mbox dosyanız olabilir.

  • Bazı dava destek sistemleri. Bu sistemlerden bazıları PST dosyalarını açabilir veya mbox dosyaları için e-posta dönüştürme araçları sunar.  

Not: Google, üçüncü taraf ürünlerinin yapılandırılması konusunda teknik destek sağlamaz. GOOGLE, ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ OLARAK SORUMLULUK KABUL ETMEZ. En güncel yapılandırma ve destek bilgileri için ürünün web sitesine bakın.

 • XML dosyası - Google sunucularında tutulduğu haliyle ileti meta verilerini içerir. Bu dosyayı bir metin düzenleyicisinde açın ve dosyayı ileti meta verileri ile mbox dosyasındaki ileti içerikleri arasında bağlantı kurmak için kullanın. PST dosyası içeriği, XML dosyası meta verileriyle ilişkilendirilemez.
 • CSV dosyası - Dışa aktarma işlemine dahil edilen iletilerin sahiplerine ait adreslerle birlikte her bir kullanıcının sahip olduğu ileti sayısını içerir.
 • Bir hata raporu - Yalnızca hata varsa eklenir.
 • Sağlama dosyası - Öncesindeki dosyalar için ileti özeti 5 (MD5) karma değerlerini içerir.
E-posta istemcisindeki iletileri inceleme

Gmail iletilerini ve sohbet mesajlarını Microsoft Outlook (PST) veya Mozilla Thunderbird'de (mbox) inceleyebilirsiniz. Bu yöntem, metin düzenleyiciler tarafından görüntülenemeyen HTML iletilerini ve ekleri görmek açısından kullanışlıdır.

PST ve mbox dosyaları, dışa aktarılan Gmail iletileri ve sohbet mesajlarıyla ilişkili ayrıntıları içerir. Apps Kasası XML dosyası ileti meta verilerini Google tarafından kaydedildiği haliyle yansıtır. Google sunucularında depolanan iletiler ve App Kasası'ndan dışa aktardığınız veriler arasında bir bağlantı sağlamak için mbox içeriği ile ileti meta verileri arasında bağıntı kurabilirsiniz.

Not: İletileri sınıflandırmak için Gmail'de kullanılan etiketler, posta kutusu klasörlerine dönüştürülmez. Bir PST veya mbox dosyasını bir e-posta istemcisinde açtığınızda tüm iletiler tek bir klasörde görünür.

E-posta istemcisindeki iletileri incelemek için:

 1. İletileri e-posta uygulamanızda içe aktarıp inceleyin. 
 2. Konuyla ilgili önemli olduğunu düşündüğünüz iletilerin üstbilgilerine bakın:
  • Outlook - Kullandığınız sürüme göre farklı yöntemler kullanılır. İleti üstbilgilerini görmek için Microsoft tarafından sağlanan kaynakları inceleyin.  
  • Thunderbird -Her iletinin üstbilgisini görüntülemek için Görünüm > Üstbilgiler > Tümü seçeneğini tıklayın:
 3. Thunderbird'de her üstbilgi bir Message ID (İleti Kimliği) içerir. İletileri Google'ın sunucularında depolanan verilerle ilişkilendirmek için XML dosyasındaki Message ID'leri meta verilerle karşılaştırın.
mbox dosyalarını metin düzenleyicide inceleme

mbox dosyası ileti depolamak için standart bir biçimdir. Dışa aktarılan iletilerle ilgili, ileti metni ve iletideki ekler gibi tüm ayrıntıları içerir. Apps Kasası XML dosyası ileti meta verilerini Google tarafından kaydedildiği haliyle yansıtır. Bu dosyalar birlikte, Google sunucularında depolanan iletiler ve App Kasası'ndan dışa aktardığınız veriler arasında bir bağlantı sağlar.

Dışa aktarma işlemi yaptıktan sonra Apps Kasası XML dosyasındaki ileti parametrelerini kullanarak mbox dosyasındaki ilgili iletileri bulabilirsiniz. Başlamak için XML dosyasını bir metin düzenleyicisinde açın ve FileName parametresini bulun. Örneğin:

<ExternalFile FileName='1463030154355209614-d7f2c19a-73f3-40e4-a17a-130b90c37aac.mbox'

Bu parametre benzersiz bir tanımlayıcı içerir ve mbox dosyasında bulunan From_ satırı adındaki benzer girişe karşılık gelir. From_ satırı parametresi aynı tanımlayıcıyı içerir ancak iletinin Google tarafından alındığı tarih ve saati de (UTC olarak) gösterir. Örneğin:

From 1463030154355209614-d7f2c19a-73f3-40e4-a17a-130b90c37aac.mbox@xxx Wed Mar 19 06:38:02 2014

From_ satırı, mbox dosyasına dahil edilen her iletinin ilk girişidir. Yeni bir From_ satırı aldığınızda, bu, yeni bir iletiyle karşı karşıya olduğunuz anlamına gelir.

Apps Kasası XML dosyasındaki Gmail ve sohbet parametreleri

Dışa aktarma işleminize dahil edilen Apps Kasası XML dosyası aşağıdaki verileri yakalar:

Her Gmail iletisine eklenir

 • #From
 • #To
 • #CC
 • #BCC
 • #Subject
 • #DateSent
 • #DateReceived

Her sohbet mesajına dahil edilir

 • #SubjectAtStart - (yalnızca klasik Hangouts)
 • #SubjectAtEnd - (yalnızca klasik Hangouts)
 • #DateFirstMessageSent
 • #DateLastMessageSent
 • #DateFirstMessageReceived
 • #DateLastMessageReceived

Hem Gmail iletilerine hem de sohbet mesajlarına eklenir

 • Labels - Gmail tarafından uygulanan ^INBOX, ^TRASH ve ^DELETED gibi etiketleri gösterir. Ayrıca iletiye kullanıcı tarafından uygulanan etiketleri gösterir.
 • FileName - İleti kimliğini gösterir. Bu değeri, dışa aktarılan PST veya mbox dosyasında gösterilen ileti kimliğiyle ilişkilendirin. 

Google Chat mesajlarına dahil edilir

 • RoomID - Görüşmenin ait olduğu odayı veya DM tanımlayıcısını gösterir.
 • Participants - Görüşmeye katılan tüm kullanıcıların e-posta adreslerini gösterir.
 • roomName - Odanın adını veya doğrudan mesaj görüşmesinin katılımcısı olan hesapların virgülle ayrılmış listesini gösterir.
 • conversationType - Görüşmenin bir odadan mı yoksa bir doğrudan mesajdan mı yapıldığını gösterir.

Dışa aktarma işleminin tamamı için sorgu parametreleri

 • UserQuery - Bu dışa aktarma işlemine dahil edilen iletileri getiren, gönderilen Apps Kasası kullanıcısı sorgusunu gösterir.
 • TimeZone - Tarih tabanlı aramalarda kullanılan saat dilimini gösterir.
 • Custodians - Hesaplarında arama yapılan kullanıcıların e-posta adreslerini gösterir. Bireysel kullanıcı hesaplarını değil de belirli bir içeriği aradıysanız burada herhangi bir hesap sahibi kullanıcı listelenmez.

Drive dışa aktarmaları

Apps Kasası bir dışa aktarma işlemini tamamladığında, şu dosyaları indirebilirsiniz:

 • Sıkıştırılmış bir dosya - Aramanız sonucunda bulunan tüm dosyaları içerir. Apps Kasası bir sıkıştırılmış dosyadan en fazla 10 GB ileti dışa aktarır. Dışa aktaracağınız veriler 10 GB'tan daha büyükse Apps Kasası birden çok dosya oluşturur. 
 • Bir XML dosyası - Şu meta verileri içerir:
  • Doküman Kimlikleri (Not: Bu kimlikler Drive dosyası kimlikleri değildir. Bunlar, CSV dosyasındaki değerlere karşılık gelir.)
  • Kullanıcı e-posta adresleri
  • Her bir dosyanın oluşturulma ve değiştirilme tarihleri
  • Doküman türleri ve başlıkları
 • Bir CSV dosyası - Doküman kimliklerini kullanıcı hesaplarıyla eşler. Dışa aktarılan dosyalara hangi kullanıcıların erişiminin olduğunu belirlemek için bu bilgiden yararlanabilirsiniz.
 • Hata olması durumunda bir hata raporu da dahil edilir.
 • Sağlama dosyası - Öncesindeki dosyalar için MD5 değerlerini içerir.

Dışa aktarılan dosyalar, dosyanın orijinal adının arkasından bir alt çizgi ("_") ve Drive dosyası kimliği ile adlandırılır.

Dışa aktarılan dosyalar şu şekilde dönüştürülür:

Drive dosya türü Dışa aktarılan biçim
Google Dokümanlar .docx
Google E-Tablolar .xlsx
Google Formlar .zip (.html ve .csv)
Google Slaytlar .pptx
Google Çizimler .pdf
Google dışı dosyalar Biçim değişikliği olmaz

 

Apps Kasası XML dosyasındaki dosya parametreleri

Dışa aktarma işleminize dahil edilen XML dosyası aşağıdaki verileri yakalar:

Her dosyaya dahil edilir

 • #Author - Drive'daki dosyanın sahibi olan kişinin e-posta adresini gösterir. Bir ortak drive dosyası söz konusuysa ortak drive adı gösterilir.
 • Collaborators - Doğrudan dosyayı düzenleme veya yorum ekleme izni olan hesapları ve grupları gösterir. Ayrıca, dışa aktarma sırasında bu seçeneği belirtirseniz dosyaya dolaylı erişimi olan kullanıcıları da içerir.
 • Viewers - Doğrudan dosyayı görüntüleme izni olan hesapları ve grupları gösterir. Ayrıca, dışa aktarma sırasında bu seçeneği belirtseniz dosyaya dolaylı erişimi olan kullanıcıları da içerir.
 • Others - Dışa aktarma sırasında erişim düzeyi bilgilerini hariç tutmayı seçtiyseniz, sorgunuzdan dosyaya dolaylı erişimi olan hesapları gösterir. Ayrıca, Apps Kasası'nın dışa aktarma sırasında erişim düzeyini belirleyemediği kullanıcıları da içerebilir.
 • #DateCreated - Bir Google dosyasının Drive'da oluşturulduğu tarihi gösterir. Google dışı dosyalar için bu, dosyanın Drive'a yüklendiği zamanı gösterir.
 • #DateModified - Dosyanın en son değiştirildiği tarihi gösterir.
 • #Title - Dosya adını kullanıcı tarafından belirlenen haliyle gösterir. Bazı işletim sistemleri dosya adları çok uzun olan .zip dosyalarını açamadığından, Apps Kasası dışa aktarma sırasında dosya adını 128 karakterde keserek kısaltır. #Title etiketiyle gösterilen değer kesilerek kısaltılmamış addır.
 • DocumentType - Google dosyalarının dosya türünü belirtir. Olası değerler: DOCUMENT, SPREADSHEET, PRESENTATION, FORM ve DRAWING.
 • SharedDriveID - Dosyayı içeren ortak drive'ın tanımlayıcısını gösterir (varsa).
 • SourceHash - Dosyanın her sürümü için benzersiz hash değeri. Dosya dışa aktarma işlemlerini tekilleştirmek ve dışa aktarılan dosyanın kaynak dosyanın tam bir kopyası olduğunu doğrulamak için kullanılabilir. Yalnızca Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar dosyaları tarafından desteklenir.

Dışa aktarma işleminin tamamı için sorgu parametreleri

 • UserQuery - Bu dışa aktarma işlemine dahil edilen dosyaları getiren, gönderilen Apps Kasası kullanıcısı sorgusunu gösterir.
 • TimeZone - Tarih tabanlı aramalarda kullanılan saat dilimini gösterir.
 • Custodians - Hesaplarında arama yapılan kullanıcıların e-posta adreslerini gösterir. Bireysel kullanıcı hesaplarını değil de belirli bir içeriği aradıysanız burada herhangi bir hesap sahibi kullanıcı listelenmez.
Dosyalara dolaylı erişimi olan kullanıcılar için erişim düzeyi bilgilerini dışa aktarma

Dosyaları Drive'dan dışa aktardığınızda Apps Kasası, alanınızdaki dolaylı erişimi olan ve arama ölçütlerinizle eşleşen bir dosyayı açmış olan kullanıcılara ait meta verileri ekleyebilir.

Bir dosya veya dosyayı içeren klasör için aşağıdakilerden biri geçerliyse kullanıcının dolaylı erişimi olabilir:

 • Kullanıcının ait olduğu grupla paylaşılan
 • Alanda paylaşılan 
 • Herkese açık olarak paylaşılan

Dışa aktarma sırasında, meta veri çıktısına dahil etmek istediğiniz bilgileri seçebilirsiniz:

 • Dışa aktarma iletişim kutusunda, Apps Kasası'nın alanınızda dosyalara dolaylı erişimi olan kullanıcıların izin düzeyini belirlemesini sağlayacak kutuyu işaretleyin. XML dosyasını açtığınızda bu kullanıcıların her biri aşağıdaki kategorilerden birine dahil edilir:

  • Collaborators - Bir dosyayı düzenlemek veya yorum eklemek için dolaylı izne sahip olan kullanıcılar.

  • Viewers - Bir dosyayı görüntülemek için dolaylı izne sahip olan kullanıcılar.

  • Others - Bazı durumlarda, Apps Kasası dışa aktarma sırasında kullanıcının erişim türünü belirleyemeyebilir. Örneğin, dosya bir grupla paylaşılmışsa ve kullanıcı daha sonra bu gruptan çıkarılmışsa bu durum oluşabilir.

  Apps Kasası'nın bu kullanıcıların hangi izinlere sahip olduğunu belirlemesi için zamana ihtiyacı olacaktır. Dolayısıyla, bu seçenek dosyalarınızın indirme işlemine hazırlanması için gereken süreyi artırabilir.

 • Dışa aktarma iletişim kutusunda, alanınızda dosyalara dolaylı erişimi olan kullanıcıların erişim düzeyi bilgilerinin hariç tutulması için kutuyu işaretlenmemiş olarak bırakın (varsayılan ayar budur). Bu kullanıcılar XML dosyasında Others olarak listelenir. 

Hata raporları

Zaman zaman Apps Kasası'nın Gmail'den bir e-posta iletisini veya Drive'dan bir dosyayı dışa aktaramadığı durumlarla karşılaşılabilir. Böyle bir durumda hata raporu oluşturulur. CSV dosyası biçimindeki bu raporda dışa aktarma hataları, ek ayrıntılar ve meta verilerle birlikte listelenir. İki hata türü vardır:

 • Geçici hatalar - Arka uç sunucusu e-posta iletisini veya dosyayı alamamıştır. Öğeyi tekrar aradığınızda dışa aktarma işlemi için kullanılabilir durumda olacaktır.
 • Geçici olmayan hatalar - Özel olarak geçici etiketiyle işaretlenmemiş hatalar, düzeltilmesi mümkün olmayan bir sorundan kaynaklanan hatalardır. Bu hatalar genel olarak bir ileti eki veya dosya silinmiş olduğunda, dışa aktarma için desteklenmediğinde ya da istenen biçime dönüştürülemediğinde ortaya çıkar.

Sorunun geçici olup olmadığını belirlemek için CSV dosyasını Google E-Tablolar ile (veya benzer bir e-tablo uygulaması kullanarak) açın ve Hata Açıklaması sütununu bulun.

Raporda geçici hataları olan e-posta iletileri varsa, tekrar arama yaptığınızda söz konusu hatalı iletileri bulmak için her bir iletinin RFC 822 tanımlayıcısını kullanın. Arama operatörünün biçimi rfc822msgid:tanımlayıcı şeklindedir.

Başlamaya hazır mısınız?

Arama sonuçlarını dışa aktarın

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?