Apps Kasası dışa aktarma içerikleri

Google Apps Kasası'nı kullanarak istediğiniz verileri aradıktan sonra verilerin bir kopyasını dışa aktarıp daha ayrıntılı analiz için indirebilirsiniz. Dışa aktarma işlemi aşağıdaki bilgileri kapsar:

 • Arama ölçütlerinizle eşleşen verilerin kapsamlı bir kopyası.
 • Dışa aktarılan verileri kuruluşunuzdaki kullanıcılarla ilişkilendirmek için gereken meta veriler.
 • Dışa aktarılan verilerin Google'ın sunucularında depolanan verilerle eşleştiğini kanıtlamak için gerekli olan ek teyit bilgileri.

Gmail, Chat ve Gruplar verilerini dışa aktarma

İçerikleri dışa aktarma
Bilgi Dosya adı Açıklama
İleti içeriği dışa_aktarma_adı-N.zip

PST veya mbox dosyalarını içeren ZIP dosyaları. Bu dosyalar, dışa aktarılan iletilerin içeriğini ve ayrıntılarını içerir. Google Chat mesajları söz konusu olduğunda gönderenin mesajı düzenleme veya silme zamanı da bu ayrıntılar arasında yer alır.

PST ve mbox dosyalarını inceleme seçenekleri ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Aşağıdaki senaryolarda çok sayıda zip dosyası alabilirsiniz:

 • Dışa aktarma işlemi birden fazla hesaba ait iletiler içeriyorsa.
 • Dosya boyutu, PST dosyaları için 1 GB veya mbox dosyaları için 10 GB'ı aşıyorsa.

Dosya adları, dosyaların ayırt edilebilmesi için birer artan rakamla sona erer.

Google Gruplar üyelik bilgileri dışa_aktarma_adı-group-membership.csv

Her grup üyesi için aşağıdaki bilgilerin listelendiği bir CSV dosyası:

 • üyenin e-posta adresleri
 • grubun e-posta adresi
 • kullanıcının ne zaman grubun üyesi olduğu
 • üyenin rolü: bir grup üyesi için MEMBER (ÜYE), grup yöneticisi için MANAGER (YÖNETİCİ) veya grup sahibi için OWNER (SAHİP)
 • hesap türü: bireysel bir kullanıcı hesabı için USER (KULLANICI) veya grup e-posta adresi için GROUP (GRUP)
İleti meta verileri

dışa_aktarma_adı-metadata.xml

dışa_aktarma_adı-metadata.csv

 • dışa_aktarma_adı-metadata.xml: Gmail ve klasik Hangouts, Gruplar ya da Chat mesaj meta verilerini Google sunucularında bulunduğu haliyle içeren bir XML dosyası. Daha fazla bilgi
 • dışa_aktarma_adı-metadata.csv: Gmail ve klasik Hangouts meta verilerini Google sunucularında bulunduğu haliyle içeren bir CSV dosyası. Daha fazla bilgi

Not: PST dosyası içeriği, XML dosyası meta verileriyle ilişkilendirilemez.

Hesaplar ve ileti sayısı dışa_aktarma_adı-results-count.csv Dışa aktarma işlemine dahil edilen iletilerin sahiplerine ait hesapların ve her bir hesaptaki ileti sayısının listelendiği CSV dosyası.
Hata raporları

error.csv

dışa_aktarma_adı-account-exceptions.csv (Gmail'den yapılan dışa aktarma işlemleri)

dışa_aktarma_adı-failed-group-membership-lookups.csv (Gruplar'dan yapılan dışa aktarma işlemleri)

Hata raporları yalnızca dışa aktarma işleminde hatalarla karşılaşıldıysa dahil edilir.

 • error.csv - İletiler alınırken karşılaşılan hatalar listelenir. Daha fazla bilgi
 • dışa_aktarma_adı-account-exceptions.csv: Aranan ancak eşleşen tüm iletilerin dışa aktarılmadığı Gmail hesapları listelenir
 • dışa_aktarma_adı-failed-group-membership-lookups.csv: Aranan ancak tüm üyelerin döndürülmediği grup e-posta adresleri listelenir
Dosya sağlamaları File checksums Bu dosyada, dışa aktarılan tüm dosyalar için ileti özeti 5 (MD5) karma değerleri listelenir.
Meta veri dosyasındaki ileti parametreleri

Meta veri dosyasında aşağıdaki bilgiler bulunur:

Gmail ve Gruplar iletileri için dahil edilen bilgiler

 • #From - Gönderenin e-posta hesabı
 • #To - Tüm alıcıların e-posta hesapları
 • #CC - Cc'deki tüm alıcıların e-posta hesapları
 • #BCC - Bcc'deki tüm alıcıların e-posta hesapları
 • #Subject - İletinin konusu
 • #DateSent - İletinin gönderildiği zamanı gösteren zaman damgası
 • #DateReceived - İletinin alındığı zamanı gösteren zaman damgası

Klasik Hangouts ve Chat mesajları için dahil edilen bilgiler

 • #SubjectAtStart - (yalnızca klasik Hangouts) İlk mesajın gönderildiği görüşmenin konusu
 • #SubjectAtEnd - (yalnızca klasik Hangouts) Son mesajın gönderildiği görüşmenin konusu
 • #DateFirstMessageSent - Bir görüşmede gönderilen ilk mesajın zaman damgası
 • #DateLastMessageSent - Bir görüşmede gönderilen son mesajın zaman damgası
 • #DateFirstMessageReceived - Bir görüşmede alınan ilk mesajın zaman damgası
 • #DateLastMessageReceived - Bir görüşmede alınan son mesajın zaman damgası

Tüm iletiler (Gmail, Gruplar ve Chat) için dahil edilen bilgiler

 • Labels - Gmail veya Chat tarafından uygulanan ^INBOX, ^TRASH ve ^DELETED gibi etiketler. Ayrıca iletiye kullanıcı tarafından uygulanan etiketleri de gösterir.
 • FileName: İleti tanımlayıcısı. Meta verileri, e-posta istemcisi veya metin düzenleyicideki ilgili iletiyle ilişkilendirmek için bu değeri kullanın.
 • FileSize: İletinin bayt cinsinden boyutu.
 • Hash: İletinin MD5 hash değeri.

Chat mesajları için (klasik Hangouts için değil) dahil edilen bilgiler

 • RoomID: Mesajın ait olduğu alan, grup sohbeti veya DM tanımlayıcısı.
 • Participants: Görüşmeye katılan tüm kullanıcıların e-posta adresleri.
 • RoomName: Değer, mesajın türüne göre değişir:
  • Chat alanları için, alanın adı.
  • Aralık 2020'nin başlarından sonra oluşturulan grup sohbetleri için Grup chat.
  • Aralık 2020'nin başlarından önce oluşturulan grup sohbetleri ve DM'ler söz konusu olduğunda, katılan kullanıcıların hesaplarının virgülle ayrılmış listesi.
 • conversationType: Mesaj türü:
  • Aralık 2020'nin başlarından sonra oluşturulan bir grup sohbeti veya alan söz konusu olduğunda değer Room'tir.
  • Aralık 2020'den önce oluşturulan grup sohbetleri söz konusu olduğunda, değer Group Direct Message'dır.
  • DM için değer, 1:1 Direct Message'dır.

Dışa aktarma işleminin tamamı için sorgu parametreleri

 • UserQuery: Bu dışa aktarma işlemine dahil edilen iletileri getiren, gönderilen Apps Kasası kullanıcısı sorgusu.
 • TimeZone: Tarih tabanlı aramalarda kullanılan saat dilimi.
 • Custodians: Hesaplarında arama yapılan kullanıcıların e-posta adresleri. Bireysel kullanıcı hesaplarını değil de belirli bir içeriği aradıysanız burada herhangi bir hesap sahibi kullanıcı listelenmez.
Meta veri dosyasındaki (CSV) ileti parametreleri

Metadata CSV dosyası, Gmail ve klasik Hangouts mesajlarıyla ilgili aşağıdaki verileri içerir. Bilgi yoksa veya mesajla ilgili değilse değer boş bırakılır. Bazı değerler yalnızca Gmail ya da yalnızca klasik Hangouts için kullanılabilir.

Not: Bu dosya, Gruplar veya Chat mesajlarıyla ilgili meta verileri içermez.

Sütun Açıklama Not
Rfc822MessageId

Alıcı ve gönderenin mesajları için aynı olan mesaj kimliği. Meta veri ile mbox dışa aktarma işlemindeki mesaj arasında bağıntı kurmak için bu değeri kullanabilirsiniz.

Klasik Hangouts'ta bu değer, ileti dizisindeki ilk mesajın değeridir.

 
GmailMessageId Benzersiz bir mesaj kimliği. Belirli mesajları Gmail API ile yönetmek için bu değeri kullanın.

Klasik Hangouts'ta bu değer, ileti dizisindeki ilk mesajın değeridir.

 
Account

İleti, Gelen Kutusu'na teslim edilen hesap.

Örneğin, kullanici1@sirket.com, grubun üyesi olması nedeniyle grupA@sirket.com adresine gönderilmiş bir ileti almıştır. Arama, kullanici1'in Gelen Kutusu'nda olması nedeniyle söz konusu iletiyi döndürürse, To değeri grupA@sirket.com, Account değeri ise kullanici1@sirket.com olacaktır.

 
From Gönderen hesap.  
To Alıcı hesap. Birden çok alıcı virgülle ayrılır. Liste ise çift tırnak içindedir. Yalnızca Gmail
CC cc: alanındaki hesaplar. Yalnızca Gmail
BCC bcc: alanındaki hesaplar. Yalnızca Gmail
Subject İletinin konusu. Yalnızca Gmail
Labels Gmail veya kullanıcı tarafından iletiye uygulanan etiketler. Yalnızca Gmail
DateSent İletinin UTC saat dilimindeki gönderilme tarihi (yyyy-AA-gg'T'SA:dk:snZZZZ). Yalnızca Gmail
DateReceived İletinin alındığı tarih (yyyy-AA-gg'T'SA:dk:snZZZZ). Yalnızca Gmail
SubjectAtStart İlk mesaj gönderildiğinde görüşmenin konusu. Yalnızca klasik Hangouts
SubjectAtEnd Son mesaj gönderildiğinde görüşmenin konusu. Yalnızca klasik Hangouts
DateFirstMessageSent Görüşmede gönderilen ilk mesajın zaman damgası. Yalnızca klasik Hangouts
DateLastMessageSent Görüşmede gönderilen son mesajın zaman damgası. Yalnızca klasik Hangouts
DateFirstMessageReceived Görüşmede alınan ilk mesajın zaman damgası. Yalnızca klasik Hangouts
DateLastMessageReceived Görüşmede alınan son mesajın zaman damgası. Yalnızca klasik Hangouts
ThreadedMessageCount Görüşmedeki mesaj sayısı. Yalnızca klasik Hangouts

Drive'dan yapılan dışa aktarma işlemleri

İçerikleri dışa aktarma
Bilgi Dosya adı Açıklama
Dosyalar dışa_aktarma_adı_N.zip

Aramanız sonucunda bulunan tüm dosya ve siteleri içerir. Apps Kasası bir sıkıştırılmış dosyadan en fazla 10 GB ileti dışa aktarır. Dışa aktaracağınız veriler 10 GB'tan daha büyükse Apps Kasası birden çok dosya oluşturur.

Dışa aktarılan dosyalar, dosyanın orijinal adının arkasından bir alt çizgi ("_") ve Drive dosyası kimliği ile adlandırılır.

Dışa aktarılan Google dosyaları şu şekilde dönüştürülür:

 • Google Dokümanlar dosyaları DOCX'e
 • Google E-Tablolar dosyaları XLSX'e
 • Google Formlar dosyaları ZIP'e (HTML ve CSV)
 • Google Slaytlar dosyaları PPTX'e
 • Google Çizimler dosyaları PDF'e
 • Google Sites dosyaları PDF'e. Sitedeki her sayfa aşağıdaki biçimde adlandırılmış ayrı birer PDF dosyası olarak kaydedilir:
 • site-adı_sayfa-adı_site-kimliği_sayfa-kimliği.pdf
Dosya meta verileri dışa_aktarma_adı-metadata.xml

Aşağıdakiler dahil meta verileri içerir:

 • Doküman Kimlikleri (Not: Bu kimlikler Drive dosyası kimlikleri değildir. Bunlar, CSV dosyasındaki değerlere karşılık gelir.)
 • Kullanıcı e-posta adresleri
 • Her bir dosyanın oluşturulma ve değiştirilme tarihleri
 • Doküman türleri ve adları

Daha fazla bilgi

Hesaplar ve doküman kimlikleri dışa_aktarma_adı-culodian-docid.csv Kullanıcı hesapları, ilişkili doküman kimlikleriyle birlikte listelenir. Dışa aktarılan dosyalara hangi kullanıcıların erişiminin olduğunu belirlemek için bu bilgiden yararlanabilirsiniz.
Hata raporları

error.csv

dışa_aktarma_adı-incomplete-accounts.csv

Hata raporları yalnızca dışa aktarma işleminde hatalarla karşılaşıldıysa dahil edilir.

 • error.csv - Dosyalar veya dosya meta verileri alınırken karşılaşılan hatalar listelenir. Daha fazla bilgi
 • dışa_aktarma_adı-incomplete-accounts.csv - Aranan ancak eşleşen tüm dosyaların dışa aktarılmadığı hesaplar listelenir
Dosya sağlamaları File checksums Bu dosyada, dışa aktarılan tüm dosyalar için ileti özeti 5 (MD5) karma değerleri listelenir.
Meta veri dosyasındaki dosya parametreleri

Dışa aktarma işleminize dahil edilen meta veri dosyası aşağıdaki verileri yakalar:

Her dosyaya dahil edilen bilgiler

 • DocID: Dosyanın benzersiz tanımlayıcısı. Site dışa aktarma işlemleri için bu değer sayfa kimliğidir.
 • #Author: Drive'daki dosyanın sahibi olan kişinin e-posta adresi. Bir ortak drive dosyası söz konusuysa ortak drive adı gösterilir.
 • Collaborators - Doğrudan dosyayı düzenleme veya yorum ekleme izni olan hesaplar ve gruplar. Ayrıca, dışa aktarma sırasında bu seçeneği belirtirseniz dosyaya dolaylı erişimi olan kullanıcıları da içerir.
 • Viewers - Doğrudan dosyayı görüntüleme izni olan hesaplar ve gruplar. Ayrıca, dışa aktarma sırasında bu seçeneği belirtirseniz dosyaya dolaylı erişimi olan kullanıcıları da içerir.
 • #DateCreated: Bir Google dosyasının Drive'da oluşturulduğu tarih. Google dışı dosyalar için dosyanın Drive'a yüklendiği tarih.
 • #DateModified - Dosyanın en son değiştirildiği tarih.
 • #Title - Kullanıcı tarafından belirlenen haliyle dosya adı. Bazı işletim sistemleri dosya adları çok uzun olan .zip dosyalarını açamadığından, Apps Kasası dışa aktarma sırasında dosya adını 128 karakterde keserek kısaltır. #Title etiketiyle gösterilen değer kesilerek kısaltılmamış addır.
 • DocumentType: Google dosyalarının dosya türü. Olası değerler:
  • DOCUMENT: Google Dokümanlar'da oluşturulmuş bir doküman.
  • SPREADSHEET: Google E-Tablolar'da oluşturulmuş bir e-tablo.
  • PRESENTATION: Google Slaytlar'da oluşturulmuş bir sunu.
  • FORM: Google Formlar'da oluşturulmuş bir form.
  • DRAWING: Google Çizimler'de oluşturulmuş bir çizim.
  • SITES_PAGE: Yeni Google Sites'ta oluşturulmuş sitedeki bir sayfa.
 • Others: Dışa aktarma sırasında erişim düzeyi bilgilerini hariç tutmayı seçtiyseniz sorgunuzdan dosyaya dolaylı erişimi olan hesaplar. Ayrıca, Apps Kasası'nın dışa aktarma sırasında erişim düzeyini belirleyemediği kullanıcıları da içerebilir.
 • DocParentID: Siteler için site kimliği.
 • SharedDriveID: Dosyayı içeren ortak drive'ın tanımlayıcısı (varsa).
 • SourceHash - Dosyanın her sürümü için benzersiz hash değeri. Dosya dışa aktarma işlemlerini tekilleştirmek ve dışa aktarılan dosyanın kaynak dosyanın tam bir kopyası olduğunu doğrulamak için kullanılabilir. Yalnızca Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar dosyaları tarafından desteklenir.
 • FileName: Dosya adı. Meta verileri, dışa aktarma ZIP dosyasındaki dosya ile ilişkilendirmek için bu değeri kullanın.
 • FileSize: Dosyanın bayt cinsinden boyutu.
 • Hash: Dosyanın MD5 hash değeri.

Dışa aktarma işleminin tamamı için sorgu parametreleri

 • UserQuery - Bu dışa aktarma işlemine dahil edilen dosyaları getiren, gönderilen Apps Kasası kullanıcısı sorgusu.
 • TimeZone: Tarih tabanlı aramalarda kullanılan saat dilimi.
 • Custodians: Hesaplarında arama yapılan kullanıcıların e-posta adresleri. Bireysel kullanıcı hesaplarını değil de belirli bir içeriği aradıysanız burada herhangi bir hesap sahibi kullanıcı listelenmez.
Dosyalara dolaylı erişimi olan kullanıcılar için erişim düzeyi bilgilerini dışa aktarma

Dosyaları Drive'dan dışa aktardığınızda meta veri dosyası kuruluşunuzdaki, arama ölçütlerinizle eşleşen bir dosyaya dolaylı erişim sahibi olan ve bu dosyayı açmış olan kullanıcılarla ilgili bilgileri içerebilir.

Bir dosya veya dosyayı içeren klasör için aşağıdakilerden biri geçerliyse kullanıcının dolaylı erişimi olabilir:

 • Kullanıcının ait olduğu grupla paylaşılan
 • Alanda paylaşılan
 • Herkese açık olarak paylaşılan

Dışa aktarma sırasında, meta veri çıktısına dahil etmek istediğiniz bilgileri seçebilirsiniz:

 • Dışa aktarma iletişim kutusunda, Apps Kasası'nın alanınızda dosyalara dolaylı erişimi olan kullanıcıların izin düzeyini belirlemesini sağlayacak kutuyu işaretleyin. Meta veri dosyasını açtığınızda bu kullanıcıların her biri aşağıdaki kategorilerden birine dahil edilir:

  • Collaborators - Bir dosyayı düzenlemek veya yorum eklemek için dolaylı izne sahip olan kullanıcılar.
  • Viewers - Bir dosyayı görüntülemek için dolaylı izne sahip olan kullanıcılar.
  • Others - Bazı durumlarda, Apps Kasası dışa aktarma sırasında kullanıcının erişim türünü belirleyemeyebilir. Örneğin, dosya bir grupla paylaşılmışsa ve kullanıcı daha sonra bu gruptan çıkarılmışsa bu durum oluşabilir.

  Apps Kasası'nın bu kullanıcıların hangi izinlere sahip olduğunu belirlemesi için zamana ihtiyacı olacaktır. Dolayısıyla, bu seçenek dosyalarınızın indirme işlemine hazırlanması için gereken süreyi artırabilir.

 • Dışa aktarma iletişim kutusunda, alanınızda dosyalara dolaylı erişimi olan kullanıcıların erişim düzeyi bilgilerinin hariç tutulması için kutuyu işaretlenmemiş olarak bırakın (varsayılan ayar budur). Bu kullanıcılar meta veri dosyasında Others olarak listelenir.

Google Voice'tan yapılan dışa aktarma işlemleri

İçerikleri dışa aktarma
Bilgi Dosya adı Açıklama
Voice veri dosyaları dışa_aktarma_adı-N.zip Her hesap için bir ZIP dosyası oluşturulur. Bu dosya, kısa mesaj görüşmelerinin PST veya mbox dosyalarını, arama kayıtlarını, sesli mesaj MP3 ses dosyalarını ve sesli mesaj çeviri yazılarını içerir.
Dosya meta verileri dışa_aktarma_adı-metadata.xml Google sunucularında bulunduğu haliyle meta verileri içeren bir XML dosyası.
Dosya sağlamaları File checksums Dışa aktarma işlemine dahil edilen tüm dosyalar için ileti özeti 5 (MD5) karma değerlerine sahip bir sağlama dosyası.
Hata raporu

error.csv

Hata raporları yalnızca dışa aktarma işleminde hatalarla karşılaşıldıysa dahil edilir. Daha fazla bilgi

Not: Diğer hizmetlerin aksine Voice dışa aktarma işlemlerinde bir sayım dosyası yoktur.

Meta veri dosyasındaki Voice verisi parametreleri

Meta veri dosyasında aşağıdaki bilgiler bulunur:

Her dosya hakkında bilgi

 • DocID: Dosyanın benzersiz tanımlayıcısı.
 • #Author - Drive'da dosyanın sahibi olan hesabın e-posta adresi.
 • #DateFirstMessageSent - Kısa mesaj görüşmelerinde ilk mesajın gönderildiği tarih. Not: Bu ve aşağıdaki 3 alan, sesli mesajlar ve arama günlükleri girişlerinde aynıdır.
 • #DateLastMessageSent - Kısa mesaj görüşmelerinde son mesajın gönderildiği tarih.
 • #DateFirstMessageReceived - Kısa mesaj görüşmelerinde ilk mesajın alındığı tarih.
 • #DateLastMessageReceived - Kısa mesaj görüşmelerinde son mesajın alındığı tarih.
 • ConversationType - Veri türü:
  • TEXT_MESSAGE - Kısa mesaj.
  • VOICEMAIL - Sesli mesaj.
  • INCOMING_CALL - Gelen arama kaydı.
  • OUTGOING_CALL - Giden arama kaydı.
  • MISSED_CALL - Yanıtlanmamış bir gelen aramanın kaydı.
 • ParticipantPhoneNumbers - Katılımcıların telefon numaraları.
 • OwnerPhoneNumbers - Kullanıcının numarası değiştiğinde birden çok telefon numarası içerebilen değer.
 • Labels - Görüşmedeki tüm etiketler. Örneğin, silinen görüşmeler DELETED etiketine sahiptir.
 • ExternalFile FileName - PST veya mbox dosyasındaki Subject (Konu) ile ilişkilendirilen dosya tanımlayıcısı.

Dışa aktarma işleminin tamamı için sorgu parametreleri

 • UserQuery - Apps Kasası yöneticisi tarafından gönderilen sorgu.
 • TimeZone - Sorgunun saat dilimi
 • Custodians - Aranan hesapların e-posta adresleri.

Hata raporları

Apps Kasası'nın bir hizmetten veri aktaramadığı durumlarda Apps Kasası bir hata raporu oluşturur. Bu raporda dışa aktarma hataları, ek ayrıntılar ve meta veriler birlikte listelenir.

Apps Kasası iki tür hata bildirir:

 • Geçici hatalar - Arka uç sunucusu e-posta iletisini veya dosyayı alamamıştır. Öğeyi tekrar aradığınızda dışa aktarma işlemi için kullanılabilir durumda olacaktır.
 • Geçici olmayan hatalar - Özel olarak geçici etiketiyle işaretlenmemiş hatalar, düzeltilmesi mümkün olmayan bir sorundan kaynaklanan hatalardır. Bu hatalar genel olarak bir ileti eki veya dosya silindiğinde, dışa aktarma için desteklenmediğinde ya da istenen biçime dönüştürülemediğinde ortaya çıkar.

Sorunun geçici olup olmadığını belirlemek için CSV dosyasını Google E-Tablolar ile veya başka bir e-tablo uygulaması kullanarak açın ve Hata Açıklaması sütununu bulun (Not: Voice'tan yapılan dışa aktarma işlemleri için hata açıklamaları sunulmaz).

Geçici hataları düzeltme

Geçici hatalar nedeniyle dışa aktarılmayan verileri aramak ve dışa aktarmak için ileti ve dosya ayrıntılarını kullanabilirsiniz:

 • Raporda geçici hataları olan iletiler varsa tekrar arama yaptığınızda söz konusu hatalı iletileri bulmak için her bir iletinin RFC 822 tanımlayıcısını kullanın. Arama teriminin biçimi rfc822msgid:tanımlayıcı şeklindedir.
 • Hata raporunda geçici hataları olan Drive dosyaları varsa tekrar arama yaptığınızda söz konusu dosyaları bulmak için her bir dosyanın adını kullanın. Arama teriminin biçimi title:"dosyanın-adı" şeklindedir.

Hata raporu içeriği

Gmail ve Gruplar için hata raporu içeriği

Hata raporu her mesaj için aşağıdaki alanları içerir. Bir mesaj için veri olmadığından alanlar boş bırakılır.

Alan

Açıklama
Document ID Dosya için benzersiz tanımlayıcı
Document type Dokümanın türü. Değer mail'dir.
File type

Dosyanın türü. Değer mail'dir

Attachments count İletideki eklerin sayısı
Attachment names Eklerin dosya adları
Subject İletinin konusu
Size İletinin boyutu
From Gönderenin e-posta hesabı
To Tüm alıcıların e-posta hesapları
Cc Cc'deki tüm alıcıların e-posta hesapları
Sent time İletinin gönderildiği zamanı gösteren zaman damgası
Source account Arama sorgusunda yer alan hesap
Error description Hatayla ilgili açıklama
RFC 822 Message-ID

İletilere posta sunucuları tarafından eklenen benzersiz tanımlayıcı

Örnek: rfc822msgid:AANLkTilQ5MWSp7-iE6SKepvOl-
Spjupgr1NZTiLGu16Z@mail.solarmora.com

 

Chat için hata raporu içeriği

Hata raporu her mesaj için aşağıdaki alanları içerir. Bir mesaj için veri olmadığından alanlar boş bırakılır.

Alan

Açıklama
Document ID Dosya için benzersiz tanımlayıcı
Filename Dokümanın türü. Değer mail'dir.
Conversation Type

Mesajın türü. Değer mail'dir.

space Name Alanın adı
Error description Hatayla ilgili açıklama

 

Drive dosyaları için hata raporu içeriği

Hata raporu her dosya için aşağıdaki alanları içerir. Bir dosya için veri olmadığından alanlar boş bırakılır.

Alan Açıklama
Document ID Dosya için benzersiz tanımlayıcı
Document type Google dosyalarının dosya türünü belirtir. Olası değerler: DOCUMENT, SPREADSHEET, PRESENTATION, FORM, DRAWING ve SITES_PAGE.
File type Dosya biçimi (ör. PDF veya XLSX)
Title Kullanıcı tarafından belirlenen haliyle dosya adı
Size Dosyanın boyutu
Creator Drive'daki dosyanın sahibi olan kişinin e-posta adresi. Bir ortak drive dosyası söz konusuysa ortak drive adı gösterilir.
Collaborators Doğrudan dosyayı düzenleme veya yorum ekleme izni olan hesaplar ve gruplar. Ayrıca, dışa aktarma sırasında bu seçeneği belirtirseniz dosyaya dolaylı erişimi olan kullanıcıları da içerir.
Viewers Doğrudan dosyayı görüntüleme izni olan hesaplar ve gruplar. Ayrıca, dışa aktarma sırasında bu seçeneği belirtirseniz dosyaya dolaylı erişimi olan kullanıcıları da içerir.
Others Dışa aktarma sırasında erişim düzeyi bilgilerini hariç tutmayı seçtiyseniz sorgunuzdan dosyaya dolaylı erişimi olan hesapları gösterir. Ayrıca, Apps Kasası'nın dışa aktarma sırasında erişim düzeyini belirleyemediği kullanıcıları da içerebilir.
Creation time Bir Google dosyasının Drive'da oluşturulduğu tarih. Google dışı dosyalar için bu, dosyanın Drive'a yüklendiği zamanı gösterir.
Last modified time Dosyanın en son değiştirildiği tarih
Error description Hatayla ilgili açıklama
Drive Document ID Drive'daki bir dosyanın benzersiz tanımlayıcısı

 

Voice verileri için hata raporu içeriği

Hata raporunda, aranan ancak eşleşen tüm dosyaların dışa aktarılmadığı hesaplar listelenir.

Alan Açıklama
Account Bazı verileri dışa aktarılmayan hesabın e-posta adresi.
Failed Conversation Count Dışa aktarılmayan mesaj dizisi sayısı. Sayı bilinmiyorsa Unknown Failure Count değeri kullanılır.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
96539
false