Apps Kasası dışa aktarma içerikleri

Google Apps Kasası'nı kullanarak istediğiniz verileri aradıktan sonra verilerin bir kopyasını dışa aktarıp daha ayrıntılı analiz için indirebilirsiniz. Dışa aktarma işlemi aşağıdaki bilgileri kapsar:

 • Arama ölçütlerinizle eşleşen verilerin kapsamlı bir kopyası.
 • Dışa aktarılan verileri kuruluşunuzdaki kullanıcılarla ilişkilendirmek için gereken meta veriler.
 • Dışa aktarılan verilerin Google'ın sunucularında depolanan verilerle eşleştiğini kanıtlamak için gerekli olan ek teyit bilgileri

Tümünü genişlet  |  Tümünü daralt

Gmail (yeni dışa aktarma işlemi)

Artık Gmail mesajlarını Apps Kasası'nda iyileştirilmiş bir sistem kullanarak dışa aktarabilirsiniz. Bu sistem tarafından dışa aktarılan dosyalar klasik biçimden biraz farklıdır.

Dosyaları klasik biçimde dışa aktardıysanız Gmail (klasik dışa aktarma işlemi) sayfasına gidin.

Bölümü açBölümü kapat

İçerikleri dışa aktarma

Dışa aktarma dosyasında Chat mesajlarının organize edilme şekli

Chat mesajları için bağlam sağlamak amacıyla, eşleşen mesajlarla aynı görüşme veya mesaj dizisinde gönderilen mesajlar arama sonuçlarınıza, önizlemenize ve dışa aktarma dosyalarınıza aşağıdaki şekilde dahil edilir:

Mesajları organize etme

Dışa aktarma dosyasında mesajlar görüşme, mesaj dizisi veya Chat alanına göre gruplandırılır. 

Dışa aktarma işleminiz çeşitli görüşmelere ait mesajlar içeriyorsa bu görüşmeler en son eşleşen mesaja göre ters kronolojik sırada gösterilir. Örneğin, bir görüşmedeki son eşleşen mesaj saat 13:00'da, başka bir görüşmedeki son eşleşen mesaj ise 20:00'da gönderilmişse saat 20:00'da gönderilen mesajı içeren görüşmedeki mesajlar dışa aktarma dosyasında ilk sırada listelenir, ardından 13:00'da gönderilen mesajın bulunduğu görüşmedeki mesajlar gelir.

Her bir görüşmede veya Chat alanında mesajlar kronolojik sırada gösterilir. 

Not: Dışa aktarma işleminizi bir e-posta istemcisinde incelerseniz mesajlar kronolojik sırada gösterilir ve görüşmeye göre gruplandırılmaz.

Kopya mesajları azaltma

Aynı görüşmedeki veya mesaj dizisindeki birçok mesaj aramanızla eşleştiğinde, bağlam için sağlanan mesajlarda çakışma olabilir. Kopya mesajların dışa aktarılmasını önlemek için Apps Kasası, çakışmaları değerlendirir ve mesajları buna göre gruplandırır. 

Örneğin, bir görüşmenin biri Pazartesi günü saat 09:00'da, diğeri ise Pazartesi saat 15:00'da gönderilmiş, arama sorgusuyla eşleşen 2 mesaj içerdiğini varsayalım. Eşleşen mesajlar aşağıdaki bağlam aralıklarına sahip olur:

 • 09:00'da gönderilen mesaj: 21:00, Pazar - 21:00, Pazartesi
 • 15:00'da gönderilen mesaj: 03:00, Pazartesi - 03:00, Salı

Bağlam aralıkları Pazartesi saat 03:00 ile 21:00 arasında çakışmaktadır. Mesajlar dışa aktarıldığında, görüşme için yalnızca bir mesaj dizisi döndürülür ve Pazar günü saat 21:00 ile Salı 03:00 arasında gönderilen tüm mesajlar dahil edilir.

Görüşmede eşleşen başka bir mesaj varsa ancak bir önceki eşleşen mesajdan 24 saat sonra gönderilmişse ikinci bir mesaj grubu oluşturulur ve dışa aktarma işleminde döndürülür. Önceki örnekten devam edersek, Perşembe günü 11:00'da başka bir eşleşen mesaj gönderilmişse bağlam aralığı Çarşamba günü 23:00 ile Perşembe 23:00 arası olur. Bu aralık, Salı günü saat 03:00'da sona eren bir önceki pencereyle çakışmaz. Bu nedenle, söz konusu aralıktaki mesajlar ikinci bir grupta döndürülür.

Bilgi Dosya adı Açıklama
İleti içeriği disa_aktarma_adi-N.zip

Dışa aktarılan mesajların içeriklerini ve ayrıntılarını içeren PST veya mbox dosyaları. PST ve mbox dosyalarını inceleme seçenekleri ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Mesaj dosyaları disa_aktarma_adi-hesap-rastgeledize.mbox veya disa_aktarma_adi-hesap-rastgeledize.pst olarak adlandırılır ve hesap veri sorumlusunun (mesajı alan veya gönderen hesap) tam e-posta adresidir.

Bir hesabın mesajları PST dosyalarında 1 GB veya mbox dosyalarında 10 GB'ı aşarsa ZIP dosyaları olarak dışa aktarılır. İçindeki dosyalara 6 karakterli rastgele bir dize eklenir. ZIP dosyaları sıralı bir şekilde numaralandırılır.

Örneğin, dışa aktarmada 10 GB'tan fazla mbox dosyası varsa disa-aktarma-dosyam, kullanici1@example.com için aşağıdaki dosyaları içerebilir:

disa-aktarma-dosyam-1.zip
   disa-aktarma-dosyam-kullanici1@example.com-PrDhfQ.mbox
   disa-aktarma-dosyam-kullanici1@example.com-qN96Ew.mbox

disa-aktarma-dosyam-2.zip
   disa-aktarma-dosyam-kullanici1@example.com-f_5gjg.mbox

PST dosyalarını dışa aktarıyorsanız ek dosyaların uzantısı .pst'tir.

mbox dosyalarında istemci tarafında şifrelenmiş iletilerin şifresini çözmek için şifre çözme aracı yardımcı programını (beta) kullanın. İstemci tarafında şifrelenmiş e-postaları PST biçiminde görüntülemek için her kullanıcının p7m dosyasını Microsoft Outlook'a aktarın.

Mesaj meta verileri disa_aktarma_adi-metadata.csv

Google sunucularında tutulduğu haliyle mesaj meta verilerini içeren bir CSV dosyası. Bu dosyayı bir e-tablo düzenleyicisinde açın ve dosyayı mesaj meta verileri ile mbox dosyasındaki mesaj içerikleri arasında bağlantı kurmak için kullanın.

Not: PST dosyası içeriği, XML dosyası meta verileriyle ilişkilendirilemez.

Meta veri dosyası hakkında daha fazla bilgi

Hesaplar ve mesaj sayısı disa_aktarma_adi-result-counts.csv

Dışa aktarma işlemine dahil edilen mesajların sahiplerine ait hesapların, her bir hesaptaki mesaj sayısının ve kaç mesajın başarıyla dışa aktarıldığının veya hata verdiğinin listelendiği CSV dosyası.

Sayı dosyası hakkında daha fazla bilgi

Hata raporu

disa_aktarma_adi-errors.xml

Mesaj alırken hata listelenen XML dosyası. Bu dosya, hata oluşmasa dahi her zaman dışa aktarmaya dahildir.

Hata raporu hakkında daha fazla bilgi

PST'ye dönüşmemiş mesajlar disa_aktarma_adi-conversion_errors-N.zip

Dışa aktarma işlemini PST biçiminde gerçekleştirdiğinizde bu dosya PST'ye dönüşmemiş tüm mesajları içerir. Her mesaj, mesajın Message-ID: üstbilgisinin değeriyle adlandırılan ayrı bir EML dosyasıdır.

10 GB'tan fazla miktarda mesaj varsa çok sayıda ZIP dosyası alırsınız.

Dosya sağlamaları Dosya sağlamaları Dışa aktarma işlemine dahil edilen tüm dosyalar için mesaj özeti 5 (MD5) karma değerlerini listeleyen dosya.
Meta veri dosyasındaki mesaj parametreleri

Meta veri CSV dosyası her mesaj için aşağıdaki bilgileri listeler. Bilgi yoksa veya mesajla ilgili değilse değer boş bırakılır.

Sütun Açıklama Not
Rfc822MessageId

Alıcı ve gönderenin mesajları için aynı olan mesaj kimliği. Meta veri ile mbox dışa aktarma işlemindeki mesaj arasında ilişki kurmak için bu değeri kullanabilirsiniz.

 
GmailMessageId Benzersiz bir ileti kimliği. Belirli mesajları Gmail API ile yönetmek için bu değeri kullanın.  
Account

İleti, Gelen Kutusu'na teslim edilen hesap.

Örneğin, kullanici1@sirket.com, grubun üyesi olması nedeniyle grupA@sirket.com adresine gönderilmiş bir ileti almıştır. Arama, kullanici1'in Gelen Kutusu'nda olması nedeniyle söz konusu iletiyi döndürürse, To değeri grupA@sirket.com, Account değeri ise kullanici1@sirket.com olacaktır.

 
From Gönderen hesap.  
To Alıcı hesap. Birden çok alıcı virgülle ayrılır. Liste ise çift tırnak içindedir. Yalnızca Gmail
CC cc: alanındaki hesaplar. Yalnızca Gmail
BCC bcc: alanındaki hesaplar. Yalnızca Gmail
Subject İletinin konusu. Yalnızca Gmail
Labels Gmail veya kullanıcı tarafından iletiye uygulanan etiketler. Yalnızca Gmail
DateSent İletinin UTC saat dilimindeki gönderilme tarihi (yyyy-AA-gg'T'SA:dk:snZZZZ). Yalnızca Gmail
DateReceived İletinin alındığı tarih (yyyy-AA-gg'T'SA:dk:snZZZZ). Yalnızca Gmail
Sayı dosyasındaki bilgiler

Sayı CSV dosyası, aranan hesapların listesini ve her hesapla ilişkili dışa aktarmadaki mesaj sayısını içerir.

İlk satır, dışa aktarmadaki tüm e-postalarla ilgili dışa aktarılan ve hatalı mesajların toplam sayısını gösteren Totals içindir. Sonuçlar söz konusu e-posta adresiyle ilgili başarıyla dışa aktarılan mesajların sayısını azalan düzende gösterecek şekilde sıralanır.

Sayım hakkında not

 • Bir mesaj dışa aktarma sorgusuyla eşleşir ancak PST biçimine dönüştürülemezse bu dosyada başarılı olarak sayılır. disa_aktarma_adi-conversion_errors-N.zip dosyasında dönüşmemiş mesajları inceleyebilirsiniz.
Sütun Açıklama
Email Gönderen veya alıcının e-posta adresi.
AccountStatus

E-posta hesabının mesajlarının başarıyla dışa aktarılıp aktarılmadığı. Değer aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Success: Apps Kasası dışa aktarmayla ilgili tüm mesajları aldı.
 • PartialAccountError: Apps Kasası dışa aktarmayla ilgili tüm mesajları alamadı.
 • AccountError: Apps Kasası dışa aktarmayla ilgili hiçbir mesajı alamadı.
SuccessCount Başarıyla dışa aktarılan mesaj sayısı. Klasik sayı dosyasındaki sayı değerinin eşdeğeri.
MessageErrorCount Dışa aktarmaya dahil edilmeyen mesajların sayısı. Bu mesajlar hata CSV dosyasında tanımlanır.

Gmail (klasik dışa aktarma), Chat ve Gruplar dışa aktarma işlemleri

Bölümü açBölümü kapat

İçerikleri dışa aktarma
Bilgi Dosya adı Açıklama
İleti içeriği dışa_aktarma_adı-N.zip

PST veya mbox dosyalarını içeren ZIP dosyaları. Bu dosyalar, dışa aktarılan iletilerin içeriğini ve ayrıntılarını içerir. Google Chat mesajları söz konusu olduğunda gönderenin mesajı düzenleme veya silme zamanı da bu ayrıntılar arasında yer alır.

PST ve mbox dosyalarını inceleme seçenekleri ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Aşağıdaki senaryolarda birden çok ZIP dosyası alırsınız:

 • Dışa aktarma işlemi, birden fazla hesaba ait iletiler içeriyorsa.
 • Dosya boyutu, PST dosyaları için 1 GB veya mbox dosyaları için 10 GB'ı aşıyorsa.

Dosya adları, dosyaların ayırt edilebilmesi için birer artan rakamla sona erer.

mbox dosyalarında istemci tarafında şifrelenmiş iletilerin şifresini çözmek için şifre çözme aracı yardımcı programını (beta) kullanın. İstemci tarafında şifrelenmiş e-postaları PST biçiminde görüntülemek için her kullanıcının p7m dosyasını Microsoft Outlook'a aktarın.

Google Gruplar üyelik bilgileri dışa_aktarma_adı-group-membership.csv

Her grup üyesi için aşağıdaki bilgilerin listelendiği bir CSV dosyası:

 • üyenin e-posta adresleri
 • grubun e-posta adresi
 • kullanıcının ne zaman grubun üyesi olduğu
 • üyenin rolü: bir grup üyesi için MEMBER (ÜYE), grup yöneticisi için MANAGER (YÖNETİCİ) veya grup sahibi için OWNER (SAHİP)
 • hesap türü: bireysel bir kullanıcı hesabı için USER (KULLANICI) veya grup e-posta adresi için GROUP (GRUP)
Mesaj meta verileri

dışa_aktarma_adı-metadata.xml

dışa_aktarma_adı-metadata.csv

 • disa_aktarma_adi-metadata.xml: Gmail, Gruplar ya da Chat mesaj meta verilerini Google sunucularında bulunduğu haliyle içeren bir XML dosyası. Daha fazla bilgi
 • disa_aktarma_adi-metadata.csv: Gmail meta verilerini Google sunucularında bulunduğu haliyle içeren bir CSV dosyası. Daha fazla bilgi

Not: PST dosyası içeriği, XML dosyası meta verileriyle ilişkilendirilemez.

Hesaplar ve ileti sayısı dışa_aktarma_adı-results-count.csv Dışa aktarma işlemine dahil edilen iletilerin sahiplerine ait hesapların ve her bir hesaptaki ileti sayısının listelendiği CSV dosyası.
Hata raporları

error.csv

dışa_aktarma_adı-account-exceptions.csv (Gmail'den yapılan dışa aktarma işlemleri)

dışa_aktarma_adı-failed-group-membership-lookups.csv (Gruplar'dan yapılan dışa aktarma işlemleri)

Hata raporları yalnızca dışa aktarma işleminde hatalarla karşılaşıldıysa dahil edilir.

 • error.csv - İletiler alınırken karşılaşılan hatalar listelenir. Daha fazla bilgi
 • dışa_aktarma_adı-account-exceptions.csv: Aranan ancak eşleşen tüm iletilerin dışa aktarılmadığı Gmail hesapları listelenir
 • dışa_aktarma_adı-failed-group-membership-lookups.csv: Aranan ancak tüm üyelerin döndürülmediği grup e-posta adresleri listelenir
Dosya sağlamaları File checksums Bu dosyada, dışa aktarılan tüm dosyalar için ileti özeti 5 (MD5) karma değerleri listelenir.
Meta veri dosyasındaki ileti parametreleri

Meta veri dosyasında aşağıdaki bilgiler bulunur:

Gmail ve Gruplar iletileri için dahil edilen bilgiler

 • #From - Gönderenin e-posta hesabı
 • #To - Tüm alıcıların e-posta hesapları
 • #CC - Cc'deki tüm alıcıların e-posta hesapları
 • #BCC - Bcc'deki tüm alıcıların e-posta hesapları
 • #Subject - İletinin konusu
 • #DateSent - İletinin gönderildiği zamanı gösteren zaman damgası
 • #DateReceived - İletinin alındığı zamanı gösteren zaman damgası

Chat mesajı için dahil edilen bilgiler

 • #DateFirstMessageSent - Bir görüşmede gönderilen ilk mesajın zaman damgası
 • #DateLastMessageSent - Bir görüşmede gönderilen son mesajın zaman damgası
 • #DateFirstMessageReceived - Bir görüşmede alınan ilk mesajın zaman damgası
 • #DateLastMessageReceived - Bir görüşmede alınan son mesajın zaman damgası

Tüm iletiler (Gmail, Gruplar ve Chat) için dahil edilen bilgiler

 • Labels - Gmail veya Chat tarafından uygulanan ^INBOX, ^TRASH ve ^DELETED gibi etiketler. Ayrıca iletiye kullanıcı tarafından uygulanan etiketleri de gösterir.
 • FileName: İleti tanımlayıcısı. Meta verileri, e-posta istemcisi veya metin düzenleyicideki ilgili iletiyle ilişkilendirmek için bu değeri kullanın.
 • FileSize: İletinin bayt cinsinden boyutu.
 • Hash: Mesajın MD5 hash değeri.

Chat mesajları için dahil edilen bilgiler

 • RoomID: Mesajın ait olduğu alan, grup sohbeti veya DM'nin tanımlayıcısı.
 • Participants: Görüşmeye katılan tüm kullanıcıların e-posta adresleri.
 • RoomName: Değer, mesajın türüne göre değişir:
  • Chat alanlarında alanın adı.
  • Aralık 2020'nin başlarından sonra oluşturulan grup görüşmelerinde Group chat.
  • Aralık 2020'nin başlarından önce oluşturulan grup görüşmeleri ve DM'ler söz konusu olduğunda, katılan kullanıcıların hesaplarının virgülle ayrılmış listesi.
 • conversationType: Mesaj türü:
  • Aralık 2020'nin başlarından sonra oluşturulan bir grup sohbeti veya alan söz konusu olduğunda değer Room'dur.
  • Aralık 2020'den önce oluşturulan grup sohbetleri söz konusu olduğunda değer Group Direct Message'dır.
  • DM için değer, 1:1 Direct Message'dır.

Dışa aktarma işleminin tamamı için sorgu parametreleri

 • UserQuery: Bu dışa aktarma işlemine dahil edilen iletileri getiren, gönderilen Apps Kasası kullanıcısı sorgusu.
 • TimeZone: Tarih tabanlı aramalarda kullanılan saat dilimi.
 • Custodians: Hesaplarında arama yapılan kullanıcıların e-posta adresleri. Bireysel kullanıcı hesaplarını değil de belirli bir içeriği aradıysanız burada herhangi bir hesap sahibi kullanıcı listelenmez.
Meta veri dosyasındaki (CSV) ileti parametreleri

Meta veri CSV dosyası, Gmail iletileriyle ilgili aşağıdaki verileri içerir. Bilgi yoksa veya iletiyle ilgili değilse değer boş bırakılır. 

Not: Bu dosya, Gruplar veya Chat mesajlarıyla ilgili meta verileri içermez.

Sütun Açıklama Not
Rfc822MessageId

Alıcı ve gönderenin iletileri için aynı olan ileti kimliği. Meta veri ile dışa aktarılan mbox dosyasındaki ileti arasında ilişki kurmak için bu değeri kullanabilirsiniz.

 
GmailMessageId Benzersiz bir ileti kimliği. Belirli iletileri Gmail API ile yönetmek için bu değeri kullanın.  
Hesap

İleti, Gelen Kutusu'na teslim edilen hesap.

Örneğin, kullanici1@sirket.com, grubun üyesi olması nedeniyle grupA@sirket.com adresine gönderilmiş bir ileti almıştır. Arama, kullanici1'in Gelen Kutusu'nda olması nedeniyle söz konusu iletiyi döndürürse, To değeri grupA@sirket.com, Account değeri ise kullanici1@sirket.com olacaktır.

 
From Gönderen hesap.  
To Alıcı hesap. Birden çok alıcı virgülle ayrılır. Liste ise çift tırnak içindedir. Yalnızca Gmail
CC cc: alanındaki hesaplar. Yalnızca Gmail
BCC bcc: alanındaki hesaplar. Yalnızca Gmail
Subject İletinin konusu. Yalnızca Gmail
Labels Gmail veya kullanıcı tarafından iletiye uygulanan etiketler. Yalnızca Gmail
DateSent İletinin UTC saat dilimindeki gönderilme tarihi (yyyy-AA-gg'T'SA:dk:snZZZZ). Yalnızca Gmail
DateReceived İletinin alındığı tarih (yyyy-AA-gg'T'SA:dk:snZZZZ). Yalnızca Gmail

Drive'dan yapılan dışa aktarma işlemleri

Bölümü açBölümü kapat

İçerikleri dışa aktarma
Bilgi Dosya adı Açıklama
Dosyalar dışa_aktarma_adı_N.zip

Aramanız sonucunda bulunan tüm dosya ve siteleri içerir. Apps Kasası bir sıkıştırılmış dosyadan en fazla 10 GB ileti dışa aktarır. Dışa aktaracağınız veriler 10 GB'tan daha büyükse Apps Kasası birden çok dosya oluşturur.

Dışa aktarılan dosyalar, dosyanın orijinal adının arkasından bir alt çizgi ("_") ve Drive dosyası kimliği ile adlandırılır.

Dışa aktarılan Google dosyaları şu şekilde dönüştürülür:

 • Google Dokümanlar dosyaları DOCX'e
 • Google E-Tablolar dosyaları XLSX'e
 • Google Formlar dosyaları ZIP'e (HTML ve CSV)
 • Google Slaytlar dosyaları PPTX'e
 • Google Çizimler dosyaları PDF'e
 • Google Sites dosyaları PDF'e. Sitedeki her sayfa aşağıdaki biçimde adlandırılmış ayrı birer PDF dosyası olarak kaydedilir:
 • site-adı_sayfa-adı_site-kimliği_sayfa-kimliği.pdf

Not: İstemci tarafında şifrelenmiş dosyaları dışa aktardığınızda dosyalar şifrelenmiş halde kalır ve dosya adları .gcse ile biter. Dosyaların şifresini çözmek için Google istemci tarafı şifre çözücüyü kullanın. Bir Google Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar dosyasının şifresini çözdüğünüzde dosya adı .gdoc ile biter. Şifre çözücü bu dosyaları henüz DOCX, XLSX veya PPTX'e dönüştüremez.

Dosya meta verileri dışa_aktarma_adı-metadata.xml

Aşağıdakiler dahil meta verileri içerir:

 • Doküman Kimlikleri (Not: Bu kimlikler Drive dosyası kimlikleri değildir. Bunlar, CSV dosyasındaki değerlere karşılık gelir.)
 • Kullanıcı e-posta adresleri
 • Her bir dosyanın oluşturulma ve değiştirilme tarihleri
 • Doküman türleri ve adları

Daha fazla bilgi

Hesaplar ve doküman kimlikleri dışa_aktarma_adı-culodian-docid.csv Kullanıcı hesapları, ilişkili doküman kimlikleriyle birlikte listelenir. Dışa aktarılan dosyalara hangi kullanıcıların erişiminin olduğunu belirlemek için bu bilgiden yararlanabilirsiniz.
Hata raporları

error.csv

dışa_aktarma_adı-incomplete-accounts.csv

Hata raporları yalnızca dışa aktarma işleminde hatalarla karşılaşıldıysa dahil edilir.

 • error.csv - Dosyalar veya dosya meta verileri alınırken karşılaşılan hatalar listelenir. Daha fazla bilgi
 • dışa_aktarma_adı-incomplete-accounts.csv - Aranan ancak eşleşen tüm dosyaların dışa aktarılmadığı hesaplar listelenir
Dosya sağlamaları File checksums Bu dosyada, dışa aktarılan tüm dosyalar için ileti özeti 5 (MD5) karma değerleri listelenir.
Meta veri dosyasındaki dosya parametreleri

Dışa aktarma işleminize dahil edilen meta veri dosyası aşağıdaki verileri yakalar:

Her dosyaya dahil edilen bilgiler

 • DocID: Dosyanın benzersiz tanımlayıcısı. Site dışa aktarma işlemleri için bu değer sayfa kimliğidir.
 • #Author: Drive'daki dosyanın sahibi olan kişinin e-posta adresi. Bir ortak drive dosyası söz konusuysa ortak drive adı gösterilir.
 • Collaborators - Doğrudan dosyayı düzenleme veya yorum ekleme izni olan hesaplar ve gruplar. Ayrıca, dışa aktarma sırasında bu seçeneği belirtirseniz dosyaya dolaylı erişimi olan kullanıcıları da içerir.
 • Viewers - Doğrudan dosyayı görüntüleme izni olan hesaplar ve gruplar. Ayrıca, dışa aktarma sırasında bu seçeneği belirtirseniz dosyaya dolaylı erişimi olan kullanıcılar da dahil edilir.
 • #DateCreated - Bir Google dosyasının Drive'da oluşturulduğu tarih. Google dışı dosyalar için genellikle dosyanın Drive'a yüklendiği tarih. Yüklenen dosyaların zaman damgaları hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • #DateModified - Dosyanın en son değiştirildiği tarih. Yüklenen dosyaların zaman damgaları hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • #Title - Kullanıcı tarafından belirlenen haliyle dosya adı. Bazı işletim sistemleri dosya adları çok uzun olan .zip dosyalarını açamadığından, Apps Kasası dışa aktarma sırasında dosya adını 128 karakterde keserek kısaltır. #Title etiketiyle gösterilen değer kesilerek kısaltılmamış addır.
 • DocumentType: Google dosyalarının dosya türü. Olası değerler:
  • DOCUMENT: Google Dokümanlar'da oluşturulmuş bir doküman.
  • SPREADSHEET: Google E-Tablolar'da oluşturulmuş bir e-tablo.
  • PRESENTATION: Google Slaytlar'da oluşturulmuş bir sunu.
  • FORM: Google Formlar'da oluşturulmuş bir form.
  • DRAWING: Google Çizimler'de oluşturulmuş bir çizim.
  • SITES_PAGE: Yeni Google Sites'ta oluşturulmuş sitedeki bir sayfa.
 • Others: Dışa aktarma sırasında erişim düzeyi bilgilerini hariç tutmayı seçtiyseniz sorgunuzdan dosyaya dolaylı erişimi olan hesaplar. Ayrıca, Apps Kasası'nın dışa aktarma sırasında erişim düzeyini belirleyemediği kullanıcıları da içerebilir.
 • SitesTitle: Siteler için sayfanın adı.
 • PublishedURL: Siteler için, yayınlanan sayfanın web adresi. Yayınlanmamış siteler için değer boştur.
 • DocParentID: Siteler için, sayfanın parçası olduğu sitenin benzersiz tanımlayıcısı.
 • SharedDriveID: Dosyayı içeren ortak Drive'ın tanımlayıcısı (varsa).
 • SourceHash - Dosyanın her sürümü için benzersiz hash değeri. Dosya dışa aktarma işlemlerini tekilleştirmek ve dışa aktarılan dosyanın kaynak dosyanın tam bir kopyası olduğunu doğrulamak için kullanılabilir. Yalnızca Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar dosyaları tarafından desteklenir.
 • FileName: Dosya adı. Meta verileri, dışa aktarma ZIP dosyasındaki dosya ile ilişkilendirmek için bu değeri kullanın.
 • FileSize: Dosyanın bayt cinsinden boyutu.
 • Hash: Dosyanın MD5 hash değeri.
 • ClientSideEncrypted: Dosyanın Google Workspace istemci tarafı şifreleme özelliğiyle şifrelendiğini belirten değer. İstemci tarafında şifrelenmemiş dosyalar ClientSideEncrypted etiketini içermez.
 • Reviews: Dosya onaylarına ait meta verileri listeleyen bir bölümdür. Dosyada onay istenmediğinde bu bölüm dahil edilmez. Her onay isteğinde Review bölümü aşağıdaki bilgileri içerir:
  • ApprovalId: İnceleme için benzersiz bir tanımlayıcı.
  • CreatedAt: Onayın istendiği saat.
  • ModifiedAt: Onay durumunun en son değiştirildiği saat.
  • Approvers: Onaylayanların e-postalarının virgülle ayrılmış listesi.
  • ApprovalStatus: Onay durumu. Olası değerler:
   • IN_PROGRESS: Onay istendi.
   • APPROVED: Tüm onaylayanlar dosyayı onayladı.
   • DECLINED: Bir onaylayan, dosyayı onaylama isteğini reddetti.
   • CANCELLED: Bir onaylayan dosyayı reddetti.

Dışa aktarma işleminin tamamı için sorgu parametreleri

 • UserQuery - Bu dışa aktarma işlemine dahil edilen dosyaları getiren, gönderilen Apps Kasası kullanıcısı sorgusu.
 • TimeZone: Tarih tabanlı aramalarda kullanılan saat dilimi.
 • Custodians: Hesaplarında arama yapılan kullanıcıların e-posta adresleri. Bireysel kullanıcı hesaplarını değil de belirli bir içeriği aradıysanız burada herhangi bir hesap sahibi kullanıcı listelenmez.
Dosyalara dolaylı erişimi olan kullanıcılar için erişim düzeyi bilgilerini dışa aktarma

Dosyaları Drive'dan dışa aktardığınızda meta veri dosyası kuruluşunuzdaki, arama ölçütlerinizle eşleşen bir dosyaya dolaylı erişim sahibi olan ve bu dosyayı açmış olan kullanıcılarla ilgili bilgileri içerebilir.

Bir dosya veya dosyayı içeren klasör için aşağıdakilerden biri geçerliyse kullanıcının dolaylı erişimi olabilir:

 • Kullanıcının ait olduğu grupla paylaşılan
 • Alanda paylaşılan
 • Herkese açık olarak paylaşılan

Dışa aktarma sırasında, meta veri çıktısına dahil etmek istediğiniz bilgileri seçebilirsiniz:

 • Dışa aktarma iletişim kutusunda, Apps Kasası'nın alanınızda dosyalara dolaylı erişimi olan kullanıcıların izin düzeyini belirlemesini sağlayacak kutuyu işaretleyin. Meta veri dosyasını açtığınızda bu kullanıcıların her biri aşağıdaki kategorilerden birine dahil edilir:

  • Collaborators - Bir dosyayı düzenlemek veya yorum eklemek için dolaylı izne sahip olan kullanıcılar.
  • Viewers - Bir dosyayı görüntülemek için dolaylı izne sahip olan kullanıcılar.
  • Others - Bazı durumlarda, Apps Kasası dışa aktarma sırasında kullanıcının erişim türünü belirleyemeyebilir. Örneğin, dosya bir grupla paylaşılmışsa ve kullanıcı daha sonra bu gruptan çıkarılmışsa bu durum oluşabilir.

  Apps Kasası'nın bu kullanıcıların hangi izinlere sahip olduğunu belirlemesi için zamana ihtiyacı olacaktır. Dolayısıyla, bu seçenek dosyalarınızın indirme işlemine hazırlanması için gereken süreyi artırabilir.

 • Dışa aktarma iletişim kutusunda, alanınızda dosyalara dolaylı erişimi olan kullanıcıların erişim düzeyi bilgilerinin hariç tutulması için kutuyu işaretlenmemiş olarak bırakın (varsayılan ayar budur). Bu kullanıcılar meta veri dosyasında Others olarak listelenir.

Google Voice'tan yapılan dışa aktarma işlemleri

Bölümü açBölümü kapat

İçerikleri dışa aktarma
Bilgi Dosya adı Açıklama
Voice veri dosyaları dışa_aktarma_adı-N.zip Her hesap için bir ZIP dosyası oluşturulur. Bu dosya, kısa mesaj görüşmelerinin PST veya mbox dosyalarını, arama kayıtlarını, sesli mesaj MP3 ses dosyalarını ve sesli mesaj çeviri yazılarını içerir.
Dosya meta verileri dışa_aktarma_adı-metadata.xml Google sunucularında bulunduğu haliyle meta verileri içeren bir XML dosyası.
Dosya sağlamaları File checksums Dışa aktarma işlemine dahil edilen tüm dosyalar için ileti özeti 5 (MD5) karma değerlerine sahip bir sağlama dosyası.
Hata raporu

error.csv

Hata raporları yalnızca dışa aktarma işleminde hatalarla karşılaşıldıysa dahil edilir. Daha fazla bilgi

Not: Diğer hizmetlerin aksine Voice dışa aktarma işlemlerinde bir sayım dosyası yoktur.

Meta veri dosyasındaki Voice verisi parametreleri

Meta veri dosyasında aşağıdaki bilgiler bulunur:

Her dosya hakkında bilgi

 • DocID: Dosyanın benzersiz tanımlayıcısı.
 • #Author - Drive'da dosyanın sahibi olan hesabın e-posta adresi.
 • #DateFirstMessageSent - Kısa mesaj görüşmelerinde ilk mesajın gönderildiği tarih. Not: Bu ve aşağıdaki 3 alan, sesli mesajlar ve arama günlükleri girişlerinde aynıdır.
 • #DateLastMessageSent - Kısa mesaj görüşmelerinde son mesajın gönderildiği tarih.
 • #DateFirstMessageReceived - Kısa mesaj görüşmelerinde ilk mesajın alındığı tarih.
 • #DateLastMessageReceived - Kısa mesaj görüşmelerinde son mesajın alındığı tarih.
 • ConversationType - Veri türü:
  • TEXT_MESSAGE - Kısa mesaj.
  • VOICEMAIL - Sesli mesaj.
  • INCOMING_CALL - Gelen arama kaydı.
  • OUTGOING_CALL - Giden arama kaydı.
  • MISSED_CALL - Yanıtlanmamış bir gelen aramanın kaydı.
 • ParticipantPhoneNumbers - Katılımcıların telefon numaraları.
 • OwnerPhoneNumbers: Kullanıcının numarası değiştiğinde birden çok telefon numarası içeren değer.
 • Labels - Görüşmedeki tüm etiketler. Örneğin, silinen görüşmeler DELETED etiketine sahiptir.
 • ExternalFile FileName - PST veya mbox dosyasındaki Subject (Konu) ile ilişkilendirilen dosya tanımlayıcısı.

Dışa aktarma işleminin tamamı için sorgu parametreleri

 • UserQuery - Apps Kasası yöneticisi tarafından gönderilen sorgu.
 • TimeZone - Sorgunun saat dilimi
 • Custodians - Aranan hesapların e-posta adresleri.

Hata raporları

Apps Kasası'nın bir hizmetten veri aktaramadığı durumlarda Apps Kasası bir hata raporu oluşturur. Bu raporda dışa aktarma hataları, ek ayrıntılar ve meta veriler birlikte listelenir.

Apps Kasası iki tür hata bildirir:

 • Geçici hatalar - Arka uç sunucusu e-posta iletisini veya dosyayı alamamıştır. Öğeyi tekrar aradığınızda dışa aktarma işlemi için kullanılabilir durumda olacaktır.
 • Geçici olmayan hatalar - Özel olarak geçici etiketiyle işaretlenmemiş hatalar, düzeltilmesi mümkün olmayan bir sorundan kaynaklanan hatalardır. Bu hatalar genel olarak bir ileti eki veya dosya silindiğinde, dışa aktarma için desteklenmediğinde ya da istenen biçime dönüştürülemediğinde ortaya çıkar.

Sorunun geçici olup olmadığını belirlemek için CSV dosyasını Google E-Tablolar ile veya başka bir e-tablo uygulaması kullanarak açın ve Hata Açıklaması sütununu bulun (Not: Voice'tan yapılan dışa aktarma işlemleri için hata açıklamaları sunulmaz).

Geçici hataları düzeltme

Geçici hatalar nedeniyle dışa aktarılmayan verileri aramak ve dışa aktarmak için ileti ve dosya ayrıntılarını kullanabilirsiniz:

 • Raporda geçici hataları olan iletiler varsa tekrar arama yaptığınızda söz konusu hatalı iletileri bulmak için her bir iletinin RFC 822 tanımlayıcısını kullanın. Arama teriminin biçimi rfc822msgid:tanımlayıcı şeklindedir.
 • Hata raporunda geçici hataları olan Drive dosyaları varsa tekrar arama yaptığınızda söz konusu dosyaları bulmak için her bir dosyanın adını kullanın. Arama teriminin biçimi title:"dosyanın-adı" şeklindedir.

Hata raporu içeriği

Bölümü açBölümü kapat

Gmail hata raporu içerikleri (yeni dışa aktarma işlemi)

Özet bölümü

Hata raporu Summary bölümündeki raporun tamamıyla ilgili aşağıdaki verileri içerir.

Alan Açıklama
AccountErrorsCount Apps Kasası'nın dışa aktarmayla ilgili hiçbir mesajı alamadığı hesapların sayısı.
PartialAccountErrorsCount Apps Kasası'nın dışa aktarmayla ilgili tüm mesajları alamadığı hesapların sayısı.
MessageErrorsCount Apps Kasası'nın tamamen Gmail'den alamadığı mesajların sayısı. Apps Kasası bu mesajlarla ilgili meta verileri alır ancak tüm mesaj içeriğini almaz.
Hesap

İleti, Gelen Kutusu'na teslim edilen hesap.

Örneğin, kullanici1@sirket.com, grubun üyesi olması nedeniyle grupA@sirket.com adresine gönderilmiş bir ileti almıştır. Arama, kullanici1'in Gelen Kutusu'nda olması nedeniyle söz konusu iletiyi döndürürse, To değeri grupA@sirket.com, Account değeri ise kullanici1@sirket.com olacaktır.

Sayı Belirli bir hesap ilişkili hatalı mesajların sayısı.
PSTConversionErrorsCount PST'ye dönüşmemiş mesajların sayısı.

Hata listeleri

Summary bölümünde sonra, dışa aktarma hatayla karşılaşılan hesaplar ve mesajlarla ilgili meta verileri içerir. Bir mesajla ilgili veriler kullanılamıyorsa veya geçerli değilse değerler raporlanmaz.

Alan Açıklama
AccountErrors Mesajları aranamayan kullanıcıların listesi. Her giriş Account ve Reason ile ilgili değerleri içerir.
Reason Apps Kasası'nın dışa aktarmayla ilgili hiçbir mesajı alamadığı hesaplar için Gmail'in döndürdüğü hata.
PartialAccountErrors Mesajları yalnızca kısmen aranan kullanıcıların listesi.
MessageErrors

Dışa aktarılamayan mesajlarla ilgili meta veriler. Alanlar meta veri dosyasıyla aynıdır.

PSTConversionErrors PST biçimindeki dışa aktarmalarda PST'ye dönüştürülmeyen mesajlarla ilgili Account ve Rfc822MessageId değerlerinin listesi. Bu mesajlar, dışa aktarmaya dahil edilen disa_aktarma_adi-conversion-errors-N.zip dosyasındaki orijinal EML biçimlerinde bulunur.
Gmail (klasik dışa aktarma işlemi) ve Gruplar için hata raporu içeriği

Hata raporu her mesaj için aşağıdaki alanları içerir. Bir mesaj için veri olmadığından alanlar boş bırakılır.

Alan

Açıklama
Document ID Dosya için benzersiz tanımlayıcı
Document type Dokümanın türü. Değer mail'dir.
File type

Dosyanın türü. Değer mail'dir

Attachments count İletideki eklerin sayısı
Attachment names Eklerin dosya adları
Subject İletinin konusu
Size İletinin boyutu
From Gönderenin e-posta hesabı
To Tüm alıcıların e-posta hesapları
Cc Cc'deki tüm alıcıların e-posta hesapları
Sent time İletinin gönderildiği zamanı gösteren zaman damgası
Source account Arama sorgusunda yer alan hesap
Error description Hatayla ilgili açıklama
RFC 822 Message-ID

İletilere posta sunucuları tarafından eklenen benzersiz tanımlayıcı

Örnek: rfc822msgid:AANLkTilQ5MWSp7-iE6SKepvOl-
Spjupgr1NZTiLGu16Z@mail.solarmora.com

 

Chat için hata raporu içeriği

Hata raporu her mesaj için aşağıdaki alanları içerir. Bir mesaj için veri olmadığından alanlar boş bırakılır.

Alan

Açıklama
Document ID Dosya için benzersiz tanımlayıcı
Filename Dokümanın türü. Değer mail'dir.
Conversation Type

Mesajın türü. Değer mail'dir.

space Name Alanın adı
Error description Hatayla ilgili açıklama

 

Drive dosyaları için hata raporu içeriği

Hata raporu her dosya için aşağıdaki alanları içerir. Bir dosya için veri olmadığından alanlar boş bırakılır.

Alan Açıklama
Document ID Dosya için benzersiz tanımlayıcı
Document type Google dosyalarının dosya türünü belirtir. Olası değerler: DOCUMENT, SPREADSHEET, PRESENTATION, FORM, DRAWING ve SITES_PAGE.
File type Dosya biçimi (ör. PDF veya XLSX)
Title Kullanıcı tarafından belirlenen haliyle dosya adı
Size Dosyanın boyutu
Creator Drive'daki dosyanın sahibi olan kişinin e-posta adresi. Bir ortak drive dosyası söz konusuysa ortak drive adı gösterilir.
Collaborators Doğrudan dosyayı düzenleme veya yorum ekleme izni olan hesaplar ve gruplar. Ayrıca, dışa aktarma sırasında bu seçeneği belirtirseniz dosyaya dolaylı erişimi olan kullanıcıları da içerir.
Viewers Doğrudan dosyayı görüntüleme izni olan hesaplar ve gruplar. Ayrıca, dışa aktarma sırasında bu seçeneği belirtirseniz dosyaya dolaylı erişimi olan kullanıcıları da içerir.
Others Dışa aktarma sırasında erişim düzeyi bilgilerini hariç tutmayı seçtiyseniz sorgunuzdan dosyaya dolaylı erişimi olan hesapları gösterir. Ayrıca, Apps Kasası'nın dışa aktarma sırasında erişim düzeyini belirleyemediği kullanıcıları da içerebilir.
Creation time Bir Google dosyasının Drive'da oluşturulduğu tarih. Google dışı dosyalar için bu, dosyanın Drive'a yüklendiği zamanı gösterir.
Last modified time Dosyanın en son değiştirildiği tarih
Error description Hatayla ilgili açıklama
Drive Document ID Drive'daki bir dosyanın benzersiz tanımlayıcısı

 

Voice verileri için hata raporu içeriği

Hata raporunda, aranan ancak eşleşen tüm dosyaların dışa aktarılmadığı hesaplar listelenir.

Alan Açıklama
Account Bazı verileri dışa aktarılmayan hesabın e-posta adresi.
Failed Conversation Count Dışa aktarılmayan mesaj dizisi sayısı. Sayı bilinmiyorsa Unknown Failure Count değeri kullanılır.

 


Google, Google Workspace ve ilgili markalarla logolar Google LLC'nin ticari markalarıdır. Diğer tüm şirket ve ürün adları, ilişkili oldukları şirketlerin ticari markalarıdır.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
96539