Innehåll i Arkiv-export

När du har använt Google Arkiv för att söka efter den data du behöver kan du exportera en kopia av den och ladda ned för vidare analys. En export innehåller följande information:

 • en omfattande kopia av data som matchade dina sökkriterier
 • metadata du behöver för att länka exporterad data till enskilda användare i organisationen
 • bekräftande information som krävs för att bevisa att exporterad data matchar data som lagrats på Googles servrar.

Exporter från Gmail, Chat och Grupper

Exportera innehåll
Information Filnamn Beskrivning
Meddelandets innehåll exportnamn-N.zip

Zip-filer med PST- eller mbox-filer. Dessa filer innehåller innehållet och detaljerna från de exporterade meddelandena. För Google Chat-meddelanden inkluderar dessa detaljer när avsändaren redigerade eller raderade ett meddelande.

Läs mer om alternativ för att granska PST- och mbox-filer.

Du kan få många zip-filer i följande scenarier:

 • Exporten innehåller meddelanden från fler än ett konto.
 • Filstorleken överskrider 1 GB för PST-filer eller 10 GB för mbox-filer.

Filnamn avslutas med en ökning för att skilja filerna åt.

Information om medlemskap i Google Grupper exportnamn-group-membership.csv

En CSV-fil som listar följande information för varje gruppmedlem:

 • medlemmens e-postadresser
 • e-postadressen för gruppen
 • när användaren blev medlem i gruppen
 • medlemmens roll: MEMBER för en gruppmedlem, MANAGER för en gruppansvarig eller OWNER för en gruppägare
 • typ av konto: USER för ett enskilt användarkonto eller GROUP för en grupps e-postadress.
Metadata för meddelande

exportnamn-metadata.xml

exportnamn-metadata.csv

 • exportnamn-metadata.xml – en XML-fil som innehåller metadata om meddelandena från Gmail och klassiska Hangouts, Grupper eller Chat från Googles servrar. Läs mer
 • exportnamn-metadata.csv – en CSV-fil som innehåller medatata om Gmail och klassiska Hangouts från Googles servrar. Läs mer

Obs! PST-filinnehåll kan inte korreleras med XML-filmetadata.

Konton och antal meddelanden exportnamn-resultat-count.csv En CSV-fil som listar konton som tillhör meddelandeägarna som ingår i exporten och antalet meddelanden som ägs av varje konto.
Felrapporter

error.csv

exportnamn – account-exceptions.csv (Gmail-exporter)

exportnamn – failed-group-membership-lookups.csv (Grupper-exporter)

Felrapporter ingår endast om exporten innehåller fel.

 • error.csv – listar fel vid hämtning av meddelanden. Läs mer
 • exportnamn-account-exceptions.csv – listar Gmail-konton som har genomsökts men där inte alla matchande meddelanden exporterades
 • exportnamn-failed-group-memberships-lookups.csv – listar e-postadresser för grupper som har genomsökts men där inte alla medlemmar returnerades
Fil med kontrollsummor Fil med kontrollsummor I filen listas MD5-hashvärden (Message Digest 5) för alla filer som ingår i exporten.
Parametrar för meddelanden i metadatafilen

Metadatafilen innehåller följande information:

Ingår i meddelanden i Gmail och Grupper

 • #From – avsändarens e-postkonto
 • #To – e-postkonton för alla mottagare
 • #CC – e-postkonton för alla mottagare av kopia
 • #CC – e-postkonton för alla mottagare av hemlig kopia
 • #Subject – meddelandets ämne
 • #DateSent – tidsstämpeln för när meddelandet skickades
 • #DateReceived – tidsstämpeln för när meddelandet togs emot

Ingår i meddelanden i klassiska Hangouts och Chat

 • #SubjectAtStart – (endast klassiska Hangouts) ämnet för konversationen när det första meddelandet skickades
 • #SubjectAtEnd – (endast klassiska Hangouts) ämnet för konversationen när det senaste meddelandet skickades
 • #DateFirstMessageSent – tidsstämpeln för när det första meddelandet i en konversation skickades
 • #DateLastMessageSent – tidsstämpeln för när det senaste meddelandet i en konversation skickades
 • #DateFirstMessageReceived – tidsstämpeln för när det första meddelandet i en konversation togs emot
 • #DateLastMessageReceived – tidsstämpeln för när det sista meddelandet i en konversation togs emot

Ingår för alla meddelanden (Gmail, Grupper och Chatt)

 • Labels – etiketter som används i Gmail eller Chat, exempelvis ^INBOX, ^TRASH och ^DELETED. Visar även eventuella etiketter som användaren tillämpat på meddelandet.
 • FileName – ett meddelande-id. Använd detta värde för att koppla metadata till motsvarande meddelande i en e-postklient eller en textredigerare.
 • FileSize – meddelandets storlek i byte.
 • Hash – MD5-hash för meddelandet.

Ingår för meddelanden i Chat (inte klassiska Hangouts)

 • RoomID – rummet, gruppchatten eller DM-identifieraren som meddelandet tillhör.
 • Participants – e-postadresserna för alla användare som deltagit i konversationen.
 • RoomName – värdet beror på typen av meddelande:
  • För chattytor visas namnet på rummet.
  • För gruppchattar som har skapats efter början av december 2020 är det Gruppchatt.
  • För gruppchattar som har skapats före december 2020 och DM är det en kommaseparerad lista över konton som deltog.
 • ConversationType– meddelandetypen:
  • För en gruppchatt som har skapats efter början av december 2020 eller ett rum är värdet rum.
  • För en gruppchatt som har skapats före december 2020 är värdet Direktmeddelande i grupp.
  • För ett DM är värdet 1:1-direktmeddelande.

Frågeparametrar för hela exporten

 • UserQuery – Arkiv-användarens fråga som skickats för att hämta meddelandena som ingår i den här exporten.
 • TimeZone – tidszonen som används för datumbaserade sökningar.
 • Custodians – e-postadresserna för de användare vars konton har genomsökts. Om du sökte efter innehåll och inte enskilda användarkonton anges inga custodians här.
Parametrar för meddelanden i metadatafilen (CSV)

CSV-filen med metadata innehåller följande information för meddelanden från Gmail och klassiska Hangouts. Värdet är tomt om informationen inte är tillgänglig eller inte tillämplig för ett meddelande. Vissa värden är enbart tillgängliga för Gmail eller enbart för klassiska Hangouts.

Obs! Den här filen inkluderar inte metadata för meddelanden från Grupper eller Chat.

Kolumn Beskrivning Kommentar
Rfc822MessageId

Ett meddelande-id som är detsamma för mottagarens och avsändarens meddelanden. Använd det här värdet för att koppla metadata till meddelandet i en mbox-export.

För klassiska Hangouts gäller värdet det första meddelandet i tråden.

 
GmailMessageId Ett unikt meddelande-id. Använd detta värdet för att hantera specifika meddelanden med Gmail API.

För klassiska Hangouts gäller värdet det första meddelandet i tråden.

 
Konto

Kontot som fått meddelandet i inkorgen.

Ett exempel: användare1@företag.com har fått ett meddelande som skickats till gruppA@företag.com eftersom hen är medlem i gruppen. Om en sökning returnerar detta meddelande eftersom det fanns i inkorgen för användare1 är värdet för Till gruppA@företag.com och värdet för Konto är användare1@företag.com.

 
Från Avsändarens konto.  
Till Mottagarens konto. Flera mottagare avgränsas med kommatecken och listan omges av dubbla citattecken. Enbart Gmail
Kopia Konton i fältet Kopia. Enbart Gmail
Hemlig kopia Konton i fältet Hemlig kopia. Enbart Gmail
Ämne Meddelandets ämne. Enbart Gmail
Etiketter Etiketter som tillämpas på meddelandet av Gmail eller användaren. Enbart Gmail
DateSent Datumet då meddelandet skickades i UTC (åååå-MM-dd'T'HH:mm:ssZZZZ). Enbart Gmail
DateReceived Datumet då meddelandet togs emot (åååå-MM-dd'T'HH:mm:ssZZZZ). Enbart Gmail
SubjectAtStart Ämnet för konversationen när det första meddelandet skickades. Enbart klassiska Hangouts
SubjectAtEnd Ämnet för konversationen när det sista meddelandet skickades. Enbart klassiska Hangouts
DateFirstMessageSent Tidsstämpeln för när det första meddelandet i en konversation skickades. Enbart klassiska Hangouts
DateLastMessageSent Tidsstämpeln för när det senaste meddelandet i en konversation skickades. Enbart klassiska Hangouts
DateFirstMessageReceived Tidsstämpeln för när det första meddelandet i en konversation togs emot. Enbart klassiska Hangouts
DateLastMessageReceived Tidsstämpeln för när det sista meddelandet i en konversation togs emot. Enbart klassiska Hangouts
ThreadedMessageCount Antalet meddelanden i konversationen. Enbart klassiska Hangouts

Drive-exporter

Exportera innehåll
Information Filnamn Beskrivning
Filer exportnamn_N.zip

Innehåller alla filer och webbplatser som hittades i sökningen. I Arkiv exporteras upp till 10 GB data i en komprimerad fil. Om du exporterar mer än 10 GB data skapas flera filer i Arkiv.

Exporterade filer namnges med det ursprungliga namnet på filen följt av en understrykning (”_”) id:t för Drive-filen.

Exporterade Google-filer konverteras enligt följande:

 • Google Dokument till DOCX
 • Google Kalkylark till XLSX
 • Google Formulär till ZIP-filer (HTML och CSV)
 • Google Presentationer till PPTX
 • Google Teckningar till PDF
 • Google Sites till PDF. Varje sida på en webbplats sparas som en separat PDF-fil som namnges med följande format:
 • webbplatsnamn_sidnamn_webbplats-ID_sid-ID.pdf
Filmetadata exportnamn-metadata.xml

Innehåller metadata, inklusive:

 • dokument-id:n (Obs! Dessa id:n är inte id:n från Drive-filen. De motsvarar värden i CSV-filen.)
 • användarnas e-postadresser
 • genererings- och ändringsdatum för varje fil
 • dokumenttyper och dokumenttitlar

Läs mer

Konton och dokument-id:n exportnamn-custodian-docid.csv Listar användarkonton med tillhörande dokument-id:n. Använd denna information för att avgöra vilka användare som har tillgång till de exporterade filerna.
Felrapporter

error.csv

exportnamn-incomplete-accounts.csv

Felrapporter ingår endast om exporten innehåller fel.

 • error.csv – listar fel vid hämtning av filer och filmetadata. Läs mer
 • exportnamn-incomplete-accounts.csv – listar konton som har genomsökts men där inte alla matchande filer exporterades
Fil med kontrollsummor Fil med kontrollsummor I filen listas MD5-hashvärden (Message Digest 5) för alla filer som ingår i exporten.
Filparametrar i metadatafilen

I metadatafilen som medföljer exporten registreras följande metadata:

Ingår i alla filer

 • DocID – ett unikt id för filen. För webbplatsexporter är värdet sidans id.
 • #Author – E-postadressen för personen som äger filen på Drive. För en delad Drive-fil visas namnet på den delade enheten.
 • Collaborators – Konton och grupper som har direkt behörighet att redigera filen eller lägga till kommentarer. Omfattar även användare med indirekt åtkomst till filen om du väljer detta alternativ under exporten.
 • Viewers – Konton och grupper som har direkt behörighet att visa filen. Omfattar även användare med indirekt åtkomst till filen om du väljer detta alternativ under exporten.
 • #DateCreated – datumet då en Google-fil skapades i Drive. För filer som inte kommer från Google visas datumet då filen laddades upp till Drive.
 • #DateModified – datumet då filen senast ändrades.
 • #Title – filnamnet som tilldelats av användaren. Eftersom vissa operativsystem inte kan expandera ZIP-filer med extremt långa filnamn förkortar Arkiv filnamnet på 128 tecken under exporten. Värdet som visas i taggen #Title trunkeras inte.
 • DocumentType – filtypen för Google-filer. Möjliga värden:
  • DOCUMENT — ett dokument som skapas i Google Dokument.
  • SPREADSHEET — ett kalkylark som skapas i Google Kalkylark.
  • PRESENTATION — en presentation som skapas i Google Presentationer.
  • FORM — ett formulär som skapas i Google Formulär.
  • DRAWING — en teckning som skapas i Google Teckningar.
  • SITES_PAGE — en sida från en webbplats som har skapats i nya Google Sites.
 • Others – Kontona från din sökning som har indirekt åtkomst till filen om du har valt att utesluta åtkomstnivåinformation under exporten. Kan även inkludera användare för vilka behörighetsnivån inte kunde fastställas i Arkiv vid exporttillfället.
 • DocParentID — för webbplatser är detta webbplatsens id.
 • SharedDriveID – identifieraren för den delade enhet som innehåller filen (i förekommande fall).
 • SourceHash – unikt hash-värde för varje version av en fil. Kan användas för att deduplicera filexporter och verifiera att den exporterade filen är en exakt kopia av källfilen. Stöds enbart av filer i Google Dokument, Kalkylark och Presentationer.
 • FileName — filnamnet. Använd detta värde för att koppla metadata till filen i ZIP-filen för export.
 • FileSize – filens storlek i byte.
 • Hash – MD5-hash för filen.

Frågeparametrar för hela exporten

 • UserQuery – Arkiv-användarens sökfråga som angetts för att hämta filer som ingår i den här exporten.
 • TimeZone – tidszonen som används för datumbaserade sökningar.
 • Custodians – e-postadresserna för de användare vars konton har genomsökts. Om du sökte efter innehåll och inte enskilda användarkonton anges inga custodians här.
Exportera information på åtkomstnivå för användare med indirekt åtkomst till filer

När du exporterar filer från Drive kan metadatafilen inkludera information om användare i din organisation som har indirekt åtkomst till, och har öppnat, en fil som matchar dina sökkriterier.

En användare kan ha indirekt åtkomst när en fil eller mapp som innehåller en fil:

 • delas med en grupp som användaren tillhör
 • delas med domänen
 • delas offentligt.

Under export kan du välja vilken information du vill inkludera i metadataresultaten:

 • I exportrutan markerar du kryssrutan för att Arkiv ska avgöra behörighetsnivån för användarna på domänen som har indirekt åtkomst till filer. Var och en av de här användarna ingår i en av de här kategorierna när du öppnar metadatafilen:

  • Collaborators – användare som har indirekt behörighet att redigera eller lägga till kommentarer i en fil.
  • Viewers – användare som har indirekt behörighet att visa en fil.
  • Others – i vissa fall kan Arkiv inte avgöra åtkomsttypen som en användare har vid exporttillfället. Detta kan exempelvis hända om en fil har delats med en grupp och användaren sedan tagits bort från gruppen.

  Det krävs tid i Arkiv för att avgöra vilka behörigheter dessa användare har. Därför kan det här alternativet göra att det tar längre tid att förbereda filerna för nedladdning.

 • I exportrutan lämnar du kryssrutan avmarkerad (standard) för att utesluta information på åtkomstnivå för användarna på domänen som har indirekt åtkomst till filer. De här användarna listas som Övriga i metadatafilen.

Google Voice-exporter

Exportera innehåll
Information Filnamn Beskrivning
Voice-datafiler exportnamn-N.zip En zip-fil skapas för varje konto och innehåller PST- eller mbox-filer med textkonversationer, samtalsloggar, MP3-ljudfiler för röstbrevlådan och transkriptioner av röstbrevlådan.
Filmetadata exportnamn-metadata.xml En XML-fil med metadata som finns på Googles servrar.
Fil med kontrollsummor Fil med kontrollsummor En kontrollsummefil med MD5-hashvärden (Message Digest 5) för alla filer som ingår i exporten.
Felrapport

error.csv

Felrapporter ingår endast om exporten innehåller fel. Läs mer

Obs! Till skillnad från andra tjänster innehåller Voice-exporter ingen antalsfil.

Parametrar för Voice-data i metadatafilen

Metadatafilen innehåller följande information:

Information om varje fil

 • DocID – ett unikt id för filen.
 • #Author – e-postadressen för kontot som äger filen på Drive.
 • #DateFirstMessageSent – för textkonversationer: datumet då det första meddelandet skickades. Obs! Detta och följande tre fält är identiska i poster för röstmeddelanden och samtalsloggar.
 • #DateLastMessageSent – för textkonversationer: datumet då det senaste meddelandet skickades.
 • #DateFirstMessageReceived – för textkonversationer: datumet då det första meddelandet togs emot.
 • #DateLastMessageReceived – för textkonversationer: datumet då det senaste meddelandet togs emot.
 • ConversationType– datatypen:
  • TEXT_MESSAGE – ett sms.
  • VOICEMAIL – ett röstmeddelande.
  • INCOMING_CALL – samtalshistorik för ett inkommande samtal.
  • OUTGOING_CALL – samtalshistorik för ett utgående samtal.
  • MISSED_CALL – samtalshistorik för ett obesvarat inkommande samtal.
 • ParticipantPhoneNumbers — deltagarnas telefonnummer.
 • OwnerPhoneNumbers — värdet kan omfatta flera telefonnummer när användarens nummer ändras.
 • Labels — alla etiketter i konversationen. Till exempel har raderade konversationer etiketten DELETED.
 • ExternalFile FileName — fil-id:t som korrelerar till ämnet i PST- eller mbox-filen.

Frågeparametrar för hela exporten

 • UserQuery – sökfrågan som skickas in av Arkiv-administratören.
 • TimeZone – tidszonen för sökfrågan.
 • Custodians – e-postadresserna för de konton som genomsöktes.

Felrapporter

När Arkiv inte kan exportera data från en tjänst skapas en felrapport. Rapporten listar objekten med exportfel tillsammans med fler detaljer och metadata.

Arkiv rapporterar två typer av fel:

 • Tillfälliga fel – det gick inte att hämta e-postmeddelandet eller filen till en backend-server. Objektet ska vara tillgängligt för export när du söker efter det senare.
 • Icke-tillfälliga fel – alla fel som inte är uttryckligen markerade som tillfälliga beror på ett problem som inte kan korrigeras. Detta sker vanligen när en meddelandebilaga eller en fil har tagits bort, inte stöds för export eller inte kan konverteras till önskat format.

Avgör om problemet är tillfälligt eller icke-tillfälligt genom att öppna CSV-filen med Google Kalkylark eller en annan kalkylarksapp och leta upp kolumnen Felbeskrivning (Obs! Felkoder är inte tillgängliga för Voice-exporter).

Återställa efter tillfälliga fel

Du kan använda meddelande- och fildetaljer för att söka efter och exportera data som inte exporterades på grund av tillfälliga fel:

 • Om felrapporten inkluderar meddelanden med tillfälliga fel använder du varje meddelandes RFC 822-id för att hitta dessa specifika meddelanden när du söker igen. Formatet för söktermen är rfc822msgid: identifier.
 • Om felrapporten innehåller Drive-filer med tillfälliga fel använder du varje fils titel för att hitta dessa specifika filer när du söker igen. Formatet för söktermen är title:"title-of-file".

Innehåll i felrapport

Innehåll i felrapport för Gmail och Grupper

Felrapporten innehåller följande fält för varje meddelande. Fält är tomma om data inte är tillgänglig eller inte tillämplig för ett meddelande.

Fält

Beskrivning
Document ID Ett unikt id för filen.
Document type Dokumenttypen. Värdet är mail.
File type

Filtypen. Värdet är mail

Attachments count Rummets namn
Attachment names Bilagornas filnamn
Subject Meddelandets ämne
Size Meddelandestorlek
From Avsändarens e-postkonto
To E-postkonton för alla mottagare
Cc E-postkonton för alla mottagare av kopia
Sent time Tidsstämpeln för när meddelandet skickades
Source account Kontot som ingick i sökfrågan
Felbeskrivning En beskrivning av felet
RFC 822 Message-ID

Ett unikt id för ett meddelande som läggs till av e-postservrar

Exempel: rfc822msgid:AANLkTilQ5MWSp7-iE6SKepvOl-
Spjupgr1NZTiLGu16Z@mail.solarmora.com

 

Innehåll i felrapport för Chat

Felrapporten innehåller följande fält för varje meddelande. Fält är tomma om data inte är tillgänglig eller inte tillämplig för ett meddelande.

Fält

Beskrivning
Document ID Ett unikt id för filen.
Filename Dokumenttypen. Värdet är mail.
Conversation Type

Typen av meddelande. Värdet är mail.

Rummets namn Namnet på rummet
Felbeskrivning En beskrivning av felet

 

Innehåll i felrapport för Drive-filer

Felrapporten innehåller följande fält för varje fil. Fält är tomma om data inte är tillgänglig eller inte tillämplig för en fil.

Fält Beskrivning
Document ID Ett unikt id för filen.
Document type Anger filtypen för Google-filer. Möjliga värden ärDOCUMENT, SPREADSHEET, PRESENTATION, FORM, DRAWING och SITES_PAGE.
Filtyp Filformat som PDF eller XLSX
Title Filnamnet som tilldelats av användaren
Size Filens storlek
Creator E-postadressen till personen som äger filen på Drive. För en delad Drive-fil visas namnet på den delade enheten.
Collaborators Konton och grupper som har direkt behörighet att redigera filen eller lägga till kommentarer. Omfattar även användare med indirekt åtkomst till filen om du väljer detta alternativ under exporten.
Viewers Konton och grupper som har direkt behörighet att visa filen. Omfattar även användare med indirekt åtkomst till filen om du väljer detta alternativ under exporten.
Others Kontona från din sökning som har indirekt åtkomst till filen om du har valt att utesluta åtkomstnivåinformation under exporten. Kan även inkludera användare för vilka behörighetsnivån inte kunde fastställas i Arkiv vid exporttillfället.
Creation time Datumet då en Google-fil skapades i Drive. För filer som inte kommer från Google visar detta när filen laddades upp till Drive.
Last modified time Datumet då filen senast ändrades
Felbeskrivning En beskrivning av felet
Drive Document ID Ett unikt id för en fil på Drive

 

Innehåll i felrapport för Voice-data

Felrapporten listar konton som har genomsökts men där inte alla matchande filer exporterades.

Fält Beskrivning
Account E-postadressen till kontot som viss data inte exporterades för.
Failed Conversation Count Antalet konversationer som inte exporterades. Om numret är okänt är värdet Unknown Failure Count.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
96539
false