Exportera arbete i Arkiv

När du har använt Arkiv för att söka efter den data du behöver kan du exportera den för vidare analys. Exportfunktionen i Google Arkiv ger dig följande:

 • en omfattande kopia av all data som matchar dina sökkriterier
 • metadata du behöver för att länka exporterad data till enskilda användare på domänen
 • bekräftande information som krävs för att bevisa att exporterad data matchar data som lagrats på Googles servrar.

Läs mer om hur du arbetar med exporter för de tjänster som stöds:

Exporter från Gmail, Chat och Grupper

När en export har slutförts i Arkiv kan du ladda ned följande objekt:

 • En ZIP-fil med PST- eller mbox-filer – i dessa filer finns detaljer och innehåll från de exporterade meddelandena. När du har extraherat ZIP-filen kan du öppna meddelanden i följande program:

  • PST – Microsoft Outlook. Du kan ha flera PST-filer om exporten innehåller meddelanden från fler än ett konto eller om filstorleken överstiger 1 GB.

  • mbox – Mozilla Thunderbird eller en textredigerare.Du kan ha flera mbox-filer om exporten innehåller meddelanden från fler än ett konto eller om filstorleken överstiger 1 GB.

  • Vissa supportsystem för rättstvister. Vissa av dessa system kan läsa PST-filer eller ha konverteringsverktyg för mbox-filer.  

Obs! Google erbjuder inte teknisk support för konfiguration av produkter från tredje part. GOOGLE TAR INGET ANSVAR FÖR TREDJEPARTSPRODUKTER. Se produktens webbplats för den senaste informationen om konfigurationer och stöd.

 • En XML-fil innehåller metadata om meddelandena från Googles servrar. Öppna filen i en textredigerare och använd den för att koppla metadata för meddelanden till meddelandeinnehållet från mbox-filen.PST-filinnehåll kan inte korreleras med XML-filmetadata.
 • En CSV-fil innehåller adresser till meddelandeägarna som ingår i exporten, samt antalet meddelanden som ägs av varje användare.
 • En felrapport — ingår endast om det finns fel.
 • En kontrollsummefil innehåller MD5-hashvärden (Message Digest 5) hash-värden för de föregående filerna.
Granska meddelanden i en e-postklient

Du kan granska e-postmeddelanden och chattmeddelanden i Microsoft Outlook (PST) eller Mozilla Thunderbird (mbox). Det är praktiskt när du vill läsa meddelanden i HTML-format eller titta på bilagor som en textredigerare inte kan öppna.

PST- och mbox-filer innehåller all information om de exporterade Gmail- och chattmeddelandena. XML-filen i Arkiv speglar metadata så som den registrerats av Google. Du kan jämföra mbox-innehåll och metadata för meddelanden för att tillhandahålla en länk mellan meddelandena som lagras på Googles servrar och data som du har exporterat från Arkiv.

Obs!  Etiketterna som används i Gmail för att klassificera meddelanden konverteras inte till mappar för postlådor. När du öppnar en PST- eller mbox-fil i en e-postklient visas alla meddelanden i en mapp.

Så här granskar du exporterade meddelanden i en e-postklient:

 1. Importera och granska meddelanden i ett e-postprogram.
 2. Titta på meddelandehuvudet i de meddelanden som är viktiga i ärendet:
  • Outlook – varierar beroende på vilken version du använder. Läs i Microsofts dokumentation hur meddelandehuvuden visas.  
  • Thunderbird – klicka på Visa > Rubriker > Alla för att visa rubrikerna för varje meddelande:
 3. I Thunderbird innehåller varje rubrik ett Meddelande-id. Jämför meddelanden med metadata i XML-filen för att jämföra meddelanden med den data som lagras på Googles servrar.
Granska mbox-filer i en textredigerare

En mbox-fil är ett standardformat för lagring av meddelanden. Den innehåller all information om de exporterade meddelandena, inklusive själva meddelandetexten och eventuella bilagor. XML-filen i Arkiv speglar metadata så som den registrerats av Google. Tillsammans skapar de här filerna en länk mellan meddelanden som lagras på Googles servrar och den data du har exporterat från Arkiv.

När du har exporterat använder du meddelandeparametrarna från XML-filen i Arkiv och identifierar motsvarande meddelanden i mbox-filen. Kom igång genom att öppna XML-filen i en textredigerare och söka efter FileName-parametern, till exempel:

<ExternalFile FileName='1463030154355209614-d7f2c19a-73f3-40e4-a17a-130b90c37aac.mbox'

Den här parametern innehåller ett unikt id och motsvarar en liknande post i mbox-filen som heter From_ line. From_ line innehåller samma id, tillsammans med datum och tid (i UTC) då meddelandet togs emot i Google, till exempel:

From 1463030154355209614-d7f2c19a-73f3-40e4-a17a-130b90c37aac.mbox@xxx Wed Mar 19 06:38:02 2014

From_ line är den första posten i varje meddelande i mbox-filen. När du kommer till en ny From_line är det ett annat meddelande du ser.

Gmail- och Chat-parametrar i XML-filen från Arkiv

Filen Vault XML som ingår i exporten innehåller följande metadata:

Ingår i alla Gmail-meddelanden

 • #From
 • #To
 • #CC
 • #BCC
 • #Subject
 • #DateSent
 • #DateReceived

Ingår i alla chattmeddelanden

 • #SubjectAtStart – (endast klassiska Hangouts)
 • #SubjectAtEnd – (endast klassiska Hangouts)
 • #DateFirstMessageSent
 • #DateLastMessageSent
 • #DateFirstMessageReceived
 • #DateLastMessageReceived

Ingår i både Gmail- och chattmeddelanden

 • Labels – visar etiketter som används i Gmail, exempelvis ^INBOX, ^TRASH och ^DELETED. Visar även etiketter som användaren har angett för meddelandet.
 • FileName – visar meddelandets identifierare. Jämför detta värde med meddelandets id i den exporterade PST- eller mbox-filen.

Ingår i Google Chat-meddelanden

 • RoomID – visar rum eller DM-identifierare som konversationen tillhör.
 • Participants – visar e-postadresserna för alla användare som deltagit i konversationen.
 • roomName – visar rummets namn eller en kommaseparerad lista över konton som deltog i DM.
 • conversationType – visar om konversationen kommer från ett rum eller DM.

Frågeparametrar för hela exporten

 • UserQuery – visar Arkiv-användarens fråga som skickats för att hämta meddelandena som ingår i den här exporten.
 • TimeZone – visar tidszonen som används för datumbaserad sökningar.
 • Custodians – visar e-postadresserna för de användare vars konton har genomsökts. Om du sökte efter innehåll och inte enskilda användarkonton anges inga custodians här.

Drive-exporter

När bearbetningen av en export har slutförts i Arkiv kan du ladda ned följande:

 • En komprimerad fil – innehåller alla filer som hittades i sökningen. I Arkiv exporteras upp till 10 GB data i en komprimerad fil. Om du exporterar mer än 10 GB data skapas flera filer i Arkiv.
 • En XML-fil – innehåller metadata, inklusive:
  • Dokument-id:n (Obs! Dessa id:n är inte id:n från Drive-filen. De motsvarar värden i CSV-filen.)
  • användarnas e-postadresser
  • genererings- och ändringsdatum för varje fil
  • dokumenttyper och dokumenttitlar
 • En CSV-fil – mappar dokument-id:n till användarkonton. Använd denna information för att avgöra vilka användare som har tillgång till de exporterade filerna.
 • Om fel har uppstått ingår även en felrapport.
 • En kontrollsummefil – innehåller MD5-värden för de senaste filerna.

Exporterade filer namnges med det ursprungliga namnet på filen följt av en understrykning (”_”) id:t för Drive-filen.

Exporterade filer konverteras enligt följande:

Drive-filtyp Exporterat format
Google Dokument .docx
Google Kalkylark .xlsx
Google Formulär .zip (.html och .csv)
Google Presentationer .pptx
Google Teckningar .pdf
Filer som inte har Google-format Ingen formatändring

 

Filparametrar i Vault XML-filen

I XML-filen som medföljer exporten registreras följande metadata:

Ingår i alla filer

 • #Author – visar e-postadressen för personen som äger filen på Drive. För en delad Drive-fil visas namnet på den delade enheten.
 • Collaborators – visar konton och grupper som har direkt behörighet att redigera filen eller lägga till kommentarer. Omfattar även användare med indirekt åtkomst till filen om du väljer detta alternativ under exporten.
 • Viewers – visar konton och grupper som har direkt behörighet att visa filen. Omfattar även användare med indirekt åtkomst till filen om du väljer detta alternativ under exporten.
 • Others – visar kontona från din sökning som har indirekt åtkomst till filen om du har valt att utesluta åtkomstnivåinformation under exporten. Kan även inkludera användare för vilka behörighetsnivån inte kunde fastställas i Arkiv vid exporttillfället.
 • #DateCreated – visar datumet då en Google-fil skapades i Drive. För filer som inte kommer från Google visar detta när filen laddades upp till Drive.
 • #DateModified – visar datumet då filen senast ändrades.
 • #Title – visar filnamnet som tilldelats av användaren. Eftersom vissa operativsystem inte kan expandera ZIP-filer med extremt långa filnamn förkortar Arkiv filnamnet på 128 tecken under exporten. Värdet som visas i taggen #Title trunkeras inte.
 • DocumentType – anger filtypen för Google-filer. Möjliga värden är DOCUMENT, SPREADSHEET, PRESENTATION, FORM och DRAWING.
 • TeamDriveID – visar id:t för den delade enhet som innehåller filen (i förekommande fall).
 • SourceHash – unikt hash-värde för varje version av en fil. Kan användas för att deduplicera filexporter och verifiera att den exporterade filen är en exakt kopia av källfilen. Stöds enbart av filer i Google Dokument, Kalkylark och Presentationer.

Frågeparametrar för hela exporten

 • UserQuery – visar Arkiv-användarens sökfråga som angetts för att hämta filer som ingår i den här exporten.
 • TimeZone – visar tidszonen som används för datumbaserade sökningar.
 • Custodians – visar e-postadresserna för de användare vars konton har genomsökts. Om du sökte efter innehåll och inte enskilda användarkonton anges inga custodians här.
Exportera information på åtkomstnivå för användare med indirekt åtkomst till filer

När du exporterar filer från Drive kan Arkiv inkludera metadata för användare på domänen som har indirekt åtkomst till, och som har öppnat en fil som matchar dina sökkriterier.

En användare kan ha indirekt åtkomst när en fil eller mapp som innehåller en fil:

 • delas med en grupp som användaren tillhör
 • delas med domänen
 • delas offentligt.

Under export kan du välja vilken information du vill inkludera i metadataresultaten:

 • I exportrutan markerar du kryssrutan för att Arkiv ska avgöra behörighetsnivån för användarna på domänen som har indirekt åtkomst till filer. Var och en av de här användarna ingår i en av de här kategorierna när du öppnar XML-filen:

  • Collaborators – användare som har indirekt behörighet att redigera eller lägga till kommentarer i en fil.

  • Viewers – användare som har indirekt behörighet att visa en fil.

  • Others – i vissa fall kan Arkiv inte avgöra åtkomsttypen som en användare har vid exporttillfället. Detta kan exempelvis hända om en fil har delats med en grupp och användaren sedan tagits bort från gruppen.

  Det krävs tid i Arkiv för att avgöra vilka behörigheter dessa användare har. Därför kan det här alternativet göra att det tar längre tid att förbereda filerna för nedladdning.

 • I exportrutan lämnar du kryssrutan avmarkerad (standard) för att utesluta information på åtkomstnivå för användarna på domänen som har indirekt åtkomst till filer. De här användarna listas som Övriga i XML-filen. 

Google Voice-exporter

När Arkiv har bearbetat en export av Google Voice-data kan du ladda ned följande objekt:

 • En zip-fil skapas för varje konto och innehåller PST- eller mbox-filer med textkonversationer, samtalsloggar, MP3-ljudfiler för röstbrevlådan och transkriptioner av röstbrevlådan.
 • En XML-fil med metadata som finns på Googles servrar.
 • En kontrollsummefil med MD5-hashvärden (Message Digest 5) för alla filer som ingår i exporten.
 • Om fel har uppstått ingår även en felrapport. Felrapporten är en CSV-fil med två kolumner:
  1. Konto – e-postadressen till kontot som viss data inte exporterades för.
  2. Antal misslyckade konversationer – antalet konversationer som inte exporterades. Om numret är okänt är värdet Okänt felantal.

Obs! Till skillnad från andra tjänster innehåller Voice-exporter ingen antalsfil.

Parametrar för Voice-data i XML-filen för Arkiv

XML-filen i Arkiv innehåller följande metadata:

Information om varje fil

 • DocID – ett unikt id för filen.
 • #Author – e-postadressen för kontot som äger filen på Drive.
 • #DateFirstMessageSent – för textkonversationer: datumet då det första meddelandet skickades. Obs! Detta och följande tre fält är identiska i poster för röstmeddelanden och samtalsloggar.
 • #DateLastMessageSent – för textkonversationer: datumet då det senaste meddelandet skickades. 
 • #DateFirstMessageReceived – för textkonversationer: datumet då det första meddelandet togs emot. 
 • #DateLastMessageReceived – för textkonversationer: datumet då det senaste meddelandet togs emot. 
 • ConversationType – datatypen:
  • TEXT_MESSAGE – ett sms.
  • VOICEMAIL – ett röstmeddelande.
  • INCOMING_CALL – samtalshistorik för ett inkommande samtal.
  • OUTGOING_CALL – samtalshistorik för ett utgående samtal.
  • MISSED_CALL – samtalshistorik för ett obesvarat inkommande samtal.
 • ParticipantPhoneNumbers — deltagarnas telefonnummer.
 • OwnerPhoneNumbers — värdet kan omfatta flera telefonnummer när användarens nummer ändras.
 • Labels — alla etiketter i konversationen. Till exempel har raderade konversationer etiketten DELETED.
 • ExternalFile FileName — fil-id:t som korrelerar till ämnet i PST- eller mbox-filen.

Frågeparametrar för hela exporten

 • UserQuery – sökfrågan som skickas in av Arkiv-administratören.
 • TimeZone – tidszonen för sökfrågan.
 • Custodians – e-postadresserna för de konton som genomsöktes.

Felrapporter

Ibland går det inte att exportera ett e-postmeddelande från Gmail eller en fil i Arkiv och en felrapport skapas då. Rapporten, i form av en CSV-fil, listar objekten med exportfel tillsammans med fler detaljer och metadata. Det finns två typer av fel:

 • Tillfälliga fel – det gick inte att hämta e-postmeddelandet eller filen till en backend-server. Objektet ska vara tillgängligt för export när du söker efter det senare.
 • Icke-tillfälliga fel – alla fel som inte är uttryckligen markerade som tillfälliga beror på ett problem som inte kan korrigeras. Detta sker vanligen när en meddelandebilaga eller en fil har tagits bort, inte stöds för export eller inte kan konverteras till önskat format.

Avgör om problemet är tillfälligt eller icke-tillfälligt genom att öppna CSV-filen med Google Kalkylark (eller ett liknande presentationsprogram) och leta upp kolumnen Felbeskrivning.

Om felrapporten inkluderar e-postmeddelanden med tillfälliga fel använder du varje meddelandes RFC 822-id för att hitta dessa specifika meddelanden när du söker igen. Formatet för sökoperatorn är rfc822msgid: identifier.

Vill du komma igång nu?

Exportera sökresultat

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?