Innehåll i Arkiv-export

När du har använt Google Arkiv för att söka efter den data du behöver kan du exportera en kopia av den och ladda ned för vidare analys. En export innehåller följande information:

 • en omfattande kopia av data som matchade dina sökkriterier
 • metadata du behöver för att länka exporterad data till enskilda användare i organisationen
 • bekräftande information som krävs för att bevisa att exporterad data matchar data som lagrats på Googles servrar.

Utöka alla  |  Komprimera alla

Gmail (ny export)

Nu kan du exportera Gmail-meddelanden med ett förbättrat system i Arkiv. Filerna som exporteras av systemet skiljer sig lite från det klassiska formatet.

Om du har exporterat i klassiskt format går du till Gmail (klassisk export).

Öppna avsnittStäng avsnitt

Exportera innehåll

Så här organiseras chattmeddelanden i en exportfil

I sökresultat, förhandsgranskningar och exportfiler ingår chattmeddelanden som skickas i samma konversation eller tråd som de matchande meddelandena så här:

Ordna meddelanden

I exportfilen grupperas meddelanden efter konversation, tråd eller chattrum. 

Om exporten innehåller meddelanden från flera konversationer sker konversationerna i omvänd kronologisk ordning baserat på det senaste matchande meddelandet. Ett exempel: Om det senaste matchande meddelandet i en konversation skickades kl. 13 och det senaste matchande meddelandet i en annan konversation skickades kl. 20, listas meddelanden från konversationen med meddelandet från kl. 20 först i exportfilen och därefter meddelanden från konversationen med meddelandet från kl. 13.

Inom varje konversation eller chattrum är meddelandena i kronologisk ordning. 

Obs! Om du granskar exporten i en e-postklient är meddelandena i kronologisk ordning och grupperas inte efter konversation.

Minska dubblettmeddelanden

När många meddelanden i samma konversation eller tråd matchar sökningen kan det hända att meddelandena överlappar varandra för att ge ett sammanhang. Undvik att exportera dubblettmeddelanden genom att utvärdera överlappningen och gruppera meddelandena i Arkiv. 

Exempelvis har en konversation två meddelanden som matchar sökfrågan. Det ena skickades kl. 9.00 på måndag och det andra skickas kl. 15.00 på måndag. De matchande meddelandena har följande kontextfönster:

 • Meddelande från 9.00: kl. 21.00 söndag till 21.00 måndag
 • Meddelande från 15:00 måndag till 3:00 tisdag

Kontextfönstren överlappar mellan kl. 3.00 och 21.00 på måndag. När meddelandena exporteras returneras enbart en serie meddelanden för konversationen och den innehåller alla meddelanden som skickas mellan kl. 21.00 söndag och kl. 3.00 tisdag.

Om ett annat meddelande i konversationen matchar men skickades mer än 24 timmar efter föregående matchande meddelande skapas en andra meddelandegruppering och returneras i exporten. Om vi fortsätter med föregående exempel, om ett annat matchande meddelande skickades 11:00 torsdag, är dess kontextfönster från 23:00 onsdag till 23:00 torsdag. Detta fönster överlappar inte föregående fönster, som avslutades kl. 3.00 på tisdag, så meddelandena i det här fönstret returneras i en andra grupp.

Information Filnamn Beskrivning
Meddelandets innehåll exportnamn-N.zip

PST- eller mbox-filer med innehåll och detaljer från de exporterade meddelandena. Läs mer om alternativ för att granska PST- och mbox-filer.

Meddelandefilerna med namnet exportnamn-konto-slumpsträng.mbox eller exportnamn-konto-slumpsträng.pst, där konto är den fullständiga e-postadressen till kontot som skickade eller tog emot meddelandet.

Om meddelandena för ett konto överstiger 1 GB för PST-filer eller 10 GB för mbox-filer exporteras de i ZIP-filer. Filerna i den bifogas med en slumpmässig sträng med sex tecken. Zip-filerna är numrerade i följd.

Om det till exempel finns mer än 10 GB mbox-filer i exporten kan min-export innehålla följande filer för användare1@exempel.com:

my-export-1.zip
min-export-användare1@exempel.com-PrDhfQ.mbox
min-export-användare1@exempel.com-qN96Ew.mbox

min-export-2.zip
min-export-användare1@example.com-f_5gjg.mbox

Om du exporterar PST-filer är filnamnstillägget .pst.

Om du vill dekryptera meddelanden som är krypterade på klientsidan i mbox-filer använder du verktyget för dekryptering (beta). Om du vill visa krypterade e-postmeddelanden på klientsidan i PST-format importerar du varje användares p7m-fil till Microsoft Outlook.

Metadata för meddelande exportnamn-metadata.csv

En CSV-fil som innehåller medatata för meddelanden från Googles servrar. Öppna filen i en kalkylarksredigerare och använd den för att koppla metadata för meddelanden till meddelandeinnehållet från mbox-filen.

Obs! PST-filinnehåll kan inte korreleras med XML-filmetadata.

Läs mer om metadatafilen

Konton och antal meddelanden exportnamn-result-counts.csv

En CSV-fil som listar konton som tillhör meddelandeägarna som ingår i exporten, antalet meddelanden som ägs av varje konto och hur många meddelanden som har exporterats eller innehöll fel.

Läs mer om antalsfilen

Felrapport

export_name-errors.xml

En XML-fil som listar fel vid meddelandemottagning. Den ingår alltid i exporten, även när inga fel har inträffat.

Läs mer om felrapporten

Meddelanden som inte har konverterats till PST exportnamn-conversion_errors-N.zip

När du exporterar i PST-format innehåller den här filen meddelanden som inte har konverterats till PST. Varje meddelande är en separat EML-fil som fått namn av värdet för rubriken Meddelande-id: för respektive meddelande.

Du kan få många zip-filer när det finns mer än 10 GB meddelanden.

Fil med kontrollsummor Fil med kontrollsummor En fil som listar MD5-hashvärden (Message Digest 5) för alla filer som ingår i exporten.
Parametrar för meddelanden i metadatafilen

CSV-filen med metadata innehåller följande information för varje meddelande. Värdet är tomt om informationen inte är tillgänglig eller inte tillämplig för ett meddelande.

Kolumn Beskrivning Kommentar
Rfc822MessageId

Ett meddelande-id som är detsamma för mottagarens och avsändarens meddelanden. Använd det här värdet för att koppla metadata till meddelandet i en mbox-export.

 
GmailMessageId Ett unikt meddelande-id. Använd detta värde för att hantera specifika meddelanden med Gmail API.  
Konto

Kontot som fått meddelandet i inkorgen.

Ett exempel: användare1@företag.com har fått ett meddelande som skickats till gruppA@företag.com eftersom hen är medlem i gruppen. Om en sökning returnerar detta meddelande eftersom det fanns i inkorgen för användare1 är värdet för Till gruppA@företag.com och värdet för Konto är användare1@företag.com.

 
From Avsändarens konto.  
Till Mottagarens konto. Flera mottagare avgränsas med kommatecken och listan omges av dubbla citattecken. Enbart Gmail
Kopia Konton i fältet Kopia. Enbart Gmail
Hemlig kopia Konton i fältet Hemlig kopia. Enbart Gmail
Ämne Meddelandets ämne. Enbart Gmail
Etiketter Etiketter som tillämpas på meddelandet av Gmail eller användaren. Enbart Gmail
DateSent Datumet då meddelandet skickades i UTC (åååå-MM-dd'T'HH:mm:ssZZZZ). Enbart Gmail
DateReceived Datumet då meddelandet togs emot (åååå-MM-dd'T'HH:mm:ssZZZZ). Enbart Gmail
Information i antalsfilen

CSV-antalsfilen innehåller en lista över de genomsökta kontona och antalet meddelanden i exporten som är kopplat till varje konto.

Den första raden visar totalsummor. Det avser det totala antalet exporterade meddelanden och felmeddelanden för alla e-postmeddelanden i exporten. Resultaten sorteras i fallande ordning efter antalet korrekt exporterade meddelanden för e-postadressen.

Anmärkning om räkning

 • Om ett meddelande matchar exportfrågan men inte konverteras till PST-format räknas det som en framgång i den här filen. Du kan granska meddelanden som inte har konverterats i filen exportnamn-conversion_errors-N.zip.
Kolumn Beskrivning
E-post Avsändarens eller mottagarens e-postadress.
AccountStatus

Om meddelanden för e-postkontot har exporterats. Värdet kan vara följande:

 • Slutfört – Arkiv har tagit emot alla meddelanden för export
 • PartialAccountError – Arkiv kunde inte ta emot alla meddelanden för export
 • AccountError – Arkiv kunde inte ta emot några meddelanden för export
SuccessCount Antalet meddelanden som har exporterats. Motsvarande antalsvärdet i den klassiska antalsfilen.
MessageErrorCount Antalet meddelanden som inte inkluderas i exporten. Dessa meddelanden identifieras i CSV-felfilen.

Exporter av Gmail (klassisk export), Chat och Grupper

Öppna avsnittStäng avsnitt

Exportera innehåll
Information Filnamn Beskrivning
Meddelandets innehåll exportnamn-N.zip

Zip-filer med PST- eller mbox-filer. Dessa filer innehåller innehållet och detaljerna från de exporterade meddelandena. För Google Chat-meddelanden inkluderar dessa detaljer när avsändaren redigerade eller raderade ett meddelande.

Läs mer om alternativ för att granska PST- och mbox-filer.

Du får flera zip-filer i följande scenarier:

 • Exporten innehåller meddelanden från fler än ett konto.
 • Filstorleken överskrider 1 GB för PST-filer eller 10 GB för mbox-filer.

Filnamn avslutas med en ökning för att skilja filerna åt.

Om du vill dekryptera meddelanden som är krypterade på klientsidan i mbox-filer använder du verktyget för dekryptering (beta). Om du vill visa krypterade e-postmeddelanden på klientsidan i PST-format importerar du varje användares p7m-fil till Microsoft Outlook.

Information om medlemskap i Google Grupper exportnamn-group-membership.csv

En CSV-fil som listar följande information för varje gruppmedlem:

 • medlemmens e-postadresser
 • e-postadressen för gruppen
 • när användaren blev medlem i gruppen
 • medlemmens roll: MEMBER för en gruppmedlem, MANAGER för en gruppansvarig eller OWNER för en gruppägare
 • typ av konto: OWNER för ett enskilt användarkonto eller GROUP för en grupps e-postadress.
Metadata för meddelande

exportnamn-metadata.xml

exportnamn-metadata.csv

 • exportnamn-metadata.xml – en XML-fil som innehåller metadata om meddelandena från Gmail, Grupper eller Chat från Googles servrar. Läs mer
 • export_name-metadata.csv – en CSV-fil som innehåller medatata om Gmail från Googles servrar. Läs mer

Obs! PST-filinnehåll kan inte korreleras med XML-filmetadata.

Konton och antal meddelanden exportnamn-resultat-count.csv En CSV-fil som listar konton som tillhör meddelandeägarna som ingår i exporten och antalet meddelanden som ägs av varje konto.
Felrapporter

error.csv

exportnamn – account-exceptions.csv (Gmail-exporter)

exportnamn – failed-group-membership-lookups.csv (Grupper-exporter)

Felrapporter ingår endast om exporten innehåller fel.

 • error.csv – listar fel vid hämtning av meddelanden. Läs mer
 • exportnamn-account-exceptions.csv – listar Gmail-konton som har genomsökts men där inte alla matchande meddelanden exporterades
 • exportnamn-failed-group-memberships-lookups.csv – listar e-postadresser för grupper som har genomsökts men där inte alla medlemmar returnerades
Fil med kontrollsummor Fil med kontrollsummor I filen listas MD5-hashvärden (Message Digest 5) för alla filer som ingår i exporten.
Parametrar för meddelanden i metadatafilen

Metadatafilen innehåller följande information:

Ingår i meddelanden i Gmail och Grupper

 • #From – avsändarens e-postkonto
 • #To – e-postkonton för alla mottagare
 • #CC – e-postkonton för alla mottagare av kopia
 • #CC – e-postkonton för alla mottagare av hemlig kopia
 • #Subject – meddelandets ämne
 • #DateSent – tidsstämpeln för när meddelandet skickades
 • #DateReceived – tidsstämpeln för när meddelandet togs emot

Ingår för chattmeddelande

 • #DateFirstMessageSent – tidsstämpeln för när det första meddelandet i en konversation skickades
 • #DateLastMessageSent – tidsstämpeln för när det senaste meddelandet i en konversation skickades
 • #DateFirstMessageReceived – tidsstämpeln för när det första meddelandet i en konversation togs emot
 • #DateLastMessageReceived – tidsstämpeln för när det sista meddelandet i en konversation togs emot

Ingår för alla meddelanden (Gmail, Grupper och Chatt)

 • Labels – etiketter som används i Gmail eller Chat, exempelvis ^INBOX, ^TRASH och ^DELETED. Visar även eventuella etiketter som användaren tillämpat på meddelandet.
 • FileName – ett meddelande-id. Använd detta värde för att koppla metadata till motsvarande meddelande i en e-postklient eller en textredigerare.
 • FileSize – meddelandets storlek i byte.
 • Hash – MD5-hash för meddelandet.

Ingår för chattmeddelanden

 • RoomID – visar rum, gruppchatt eller DM-identifierare som konversationen tillhör.
 • Participants – e-postadresserna för alla användare som deltagit i konversationen.
 • RoomName – värdet beror på typen av meddelande:
  • För chattrum visas namnet på rummet.
  • För gruppkonversationer som har skapats efter början av december 2020 är det Gruppchatt.
  • För gruppkonversationer som har skapats före december 2020 och DM är det en kommaseparerad lista över konton som deltog.
 • ConversationType– meddelandetypen:
  • För en gruppchatt som har skapats efter början av december 2020 eller ett rum är värdet Rum.
  • För en gruppchatt som har skapats före december 2020 är värdet Direktmeddelande i grupp.
  • För ett DM är värdet 1:1-direktmeddelande.

Frågeparametrar för hela exporten

 • UserQuery – Arkiv-användarens fråga som skickats för att hämta meddelandena som ingår i den här exporten.
 • TimeZone – tidszonen som används för datumbaserade sökningar.
 • Custodians – e-postadresserna för de användare vars konton har genomsökts. Om du sökte efter innehåll och inte enskilda användarkonton anges inga custodians här.
Parametrar för meddelanden i metadatafilen (CSV)

CSV-filen med metadata innehåller följande information för Gmail-meddelanden. Värdet är tomt om informationen inte är tillgänglig eller inte tillämplig för ett meddelande. 

Obs! Den här filen inkluderar inte metadata för meddelanden från Grupper eller Chat.

Kolumn Beskrivning Kommentar
Rfc822MessageId

Ett meddelande-id som är detsamma för mottagarens och avsändarens meddelanden. Använd det här värdet för att koppla metadata till meddelandet i en mbox-export.

 
GmailMessageId Ett unikt meddelande-id. Använd detta värde för att hantera specifika meddelanden med Gmail API.  
Konto

Kontot som fått meddelandet i inkorgen.

Ett exempel: användare1@företag.com har fått ett meddelande som skickats till gruppA@företag.com eftersom hen är medlem i gruppen. Om en sökning returnerar detta meddelande eftersom det fanns i inkorgen för användare1 är värdet för Till gruppA@företag.com och värdet för Konto är användare1@företag.com.

 
From Avsändarens konto.  
Till Mottagarens konto. Flera mottagare avgränsas med kommatecken och listan omges av dubbla citattecken. Enbart Gmail
Kopia Konton i fältet Kopia. Enbart Gmail
Hemlig kopia Konton i fältet Hemlig kopia. Enbart Gmail
Ämne Meddelandets ämne. Enbart Gmail
Etiketter Etiketter som tillämpas på meddelandet av Gmail eller användaren. Enbart Gmail
DateSent Datumet då meddelandet skickades i UTC (åååå-MM-dd'T'HH:mm:ssZZZZ). Enbart Gmail
DateReceived Datumet då meddelandet togs emot (åååå-MM-dd'T'HH:mm:ssZZZZ). Enbart Gmail

Drive-exporter

Öppna avsnittStäng avsnitt

Exportera innehåll
Information Filnamn Beskrivning
Filer exportnamn_N.zip

Innehåller alla filer och webbplatser som hittades i sökningen. I Arkiv exporteras upp till 10 GB data i en komprimerad fil. Om du exporterar mer än 10 GB data skapas flera filer i Arkiv.

Exporterade filer namnges med det ursprungliga namnet på filen följt av en understrykning (”_”) id:t för Drive-filen.

Exporterade Google-filer konverteras enligt följande:

 • Google Dokument till DOCX
 • Google Kalkylark till XLSX
 • Google Formulär till ZIP-filer (HTML och CSV)
 • Google Presentationer till PPTX
 • Google Teckningar till PDF
 • Google Sites till PDF. Varje sida på en webbplats sparas som en separat PDF-fil som namnges med följande format:
 • webbplatsnamn_sidnamn_webbplats-ID_sid-ID.pdf

Obs! När du exporterar krypterade filer på klientsidan förblir filerna krypterade och filnamnen slutar med .gcse. Om du vill dekryptera filerna använder du Googles dekrypterare på klientsidan. Obs! När du dekrypterar en Google Dokument-, Kalkylark- eller Presentationer-fil slutar filnamnet med .gdoc. Dekrypteraren kan inte konvertera filerna till DOCX, XLSX eller PPTX ännu.

Filmetadata exportnamn-metadata.xml

Innehåller metadata, inklusive:

 • dokument-id:n (Obs! Dessa id:n är inte id:n från Drive-filen. De motsvarar värden i CSV-filen.)
 • användarnas e-postadresser
 • genererings- och ändringsdatum för varje fil
 • dokumenttyper och dokumenttitlar

Läs mer

Konton och dokument-id:n exportnamn-custodian-docid.csv Listar användarkonton med tillhörande dokument-id:n. Använd denna information för att avgöra vilka användare som har tillgång till de exporterade filerna.
Felrapporter

error.csv

exportnamn-incomplete-accounts.csv

Felrapporter ingår endast om exporten innehåller fel.

 • error.csv – listar fel vid hämtning av filer och filmetadata. Läs mer
 • exportnamn-incomplete-accounts.csv – listar konton som har genomsökts men där inte alla matchande filer exporterades
Fil med kontrollsummor Fil med kontrollsummor I filen listas MD5-hashvärden (Message Digest 5) för alla filer som ingår i exporten.
Filparametrar i metadatafilen

I metadatafilen som medföljer exporten registreras följande metadata:

Ingår i alla filer

Kolumn Beskrivning
DocID Ett unikt id för filen. För webbplatsexporter är värdet sidans id.
#Author E-postadressen till personen som äger filen på Drive. För en delad Drive-fil visas namnet på den delade enheten.
Collaborators Konton och grupper som har direkt behörighet att redigera filen eller lägga till kommentarer. Omfattar även användare med indirekt åtkomst till filen om du väljer detta alternativ under exporten.
Viewers Konton och grupper som har direkt behörighet att visa filen. Omfattar även användare med indirekt åtkomst till filen om du väljer detta alternativ under exporten.
#DateCreated Datumet då en Google-fil skapades i Drive. För filer som inte kommer från Google visas vanligen datumet då filen laddades upp till Drive. Läs mer om tidsstämplar för uppladdade filer.
#DateModified Datumet då filen senast ändrades. Läs mer om tidsstämplar för uppladdade filer.
#Title Filnamnet som tilldelats av användaren Eftersom vissa operativsystem inte kan expandera ZIP-filer med extremt långa filnamn förkortar Arkiv filnamnet på 128 tecken under exporten. Värdet som visas i taggen #Title trunkeras inte.
DocumentType Filtypen för Google-filer. Möjliga värden:
 • DOCUMENT — ett dokument som skapas i Google Dokument.
 • SPREADSHEET — ett kalkylark som skapas i Google Kalkylark.
 • PRESENTATION — en presentation som skapas i Google Presentationer.
 • FORM — ett formulär som skapas i Google Formulär.
 • DRAWING — en teckning som skapas i Google Teckningar.
 • SITES_PAGE — en sida från en webbplats som har skapats i nya Google Sites.
Others Kontona från din sökning som har indirekt åtkomst till filen om du har valt att utesluta åtkomstnivåinformation under exporten. Kan även inkludera användare för vilka behörighetsnivån inte kunde fastställas i Arkiv vid exporttillfället.
SitesTitle För webbplatser är det namnet på sidan.
PublishedURL För webbplatser är det webbadressen för den publicerade sidan. Värdet är tomt för opublicerade webbplatser.
DocParentID För webbplatser är det en unik identifierare som sidan är en del av.
SharedDriveID Identifieraren för den delade enhet som innehåller filen (i förekommande fall).
LabelName För Drive-objekt anger du eventuella Drive-etiketter och fält. Etiketterna som ingår i exporten är från objektets aktuella version.
SourceHash Unikt hash-värde för varje version av en fil. Kan användas för att deduplicera filexporter och verifiera att den exporterade filen är en exakt kopia av källfilen. Stöds enbart av filer i Google Dokument, Kalkylark och Presentationer.
FileName Filnamnet. Använd detta värde för att koppla metadata till filen i ZIP-filen för export.
FileSize Filens storlek, i byte.
Hash MD5-hash för filen.
ClientSideEncrypted Anger att filen har krypterats med Google Workspace-kryptering på klientsidan. Filer som inte är krypterade på klientsidan innehåller inte taggen ClientSideEncrypted.
Recensioner

Ett avsnitt med metadata för filgodkännanden. Inkluderas inte när godkännanden inte begärts i filen. För varje begäran om godkännande innehåller avsnittet Granskning följande information:

 • ApprovalId — ett unikt id för recensionen.
 • CreatedAt — tiden då godkännandet begärdes.
 • ModifiedAt — det senaste tillfälle då godkännandestatusen ändrades.
 • Approvers – en kommaseparerad lista över godkännarens e-postadresser.
 • ApprovalStatus – statusen för godkännandet. Möjliga värden:
  • IN_PROGRESS — godkännande har begärts. 
  • APPROVED – alla godkännare har godkänt filen.
  • DECLINED – en godkännare avvisade begäran om att godkänna filen.
  • CANCELLED – en godkännare avvisade filen.
ContentVersionDate Om ett versionsdatum inkluderades i exportsökfrågan är det datum då en viss version av ett Drive-dokument sparades.

 

Frågeparametrar för hela exporten

Kolumn Beskrivning
UserQuery Arkiv-användarens sökfråga som angetts för att hämta filer som ingår i den här exporten.
Tidszon Tidszonen som används för datumbaserade sökningar.
Förvaltare E-postadresserna för de användare vars konton har genomsökts. Om du sökte efter innehåll och inte enskilda användarkonton anges inga custodians här.
Exportera information på åtkomstnivå för användare med indirekt åtkomst till filer

När du exporterar filer från Drive kan metadatafilen inkludera information om användare i din organisation som har indirekt åtkomst till, och har öppnat, en fil som matchar dina sökkriterier.

En användare kan ha indirekt åtkomst när en fil eller mapp som innehåller en fil:

 • delas med en grupp som användaren tillhör
 • delas med domänen
 • delas offentligt.

Under export kan du välja vilken information du vill inkludera i metadataresultaten:

 • I exportrutan markerar du kryssrutan för att Arkiv ska avgöra behörighetsnivån för användarna på domänen som har indirekt åtkomst till filer. Var och en av de här användarna ingår i en av de här kategorierna när du öppnar metadatafilen:

  • Collaborators – användare som har indirekt behörighet att redigera eller lägga till kommentarer i en fil.
  • Viewers – användare som har indirekt behörighet att visa en fil.
  • Others – i vissa fall kan Arkiv inte avgöra åtkomsttypen som en användare har vid exporttillfället. Detta kan exempelvis hända om en fil har delats med en grupp och användaren sedan tagits bort från gruppen.

  Det krävs tid i Arkiv för att avgöra vilka behörigheter dessa användare har. Därför kan det här alternativet göra att det tar längre tid att förbereda filerna för nedladdning.

 • I exportrutan lämnar du kryssrutan avmarkerad (standard) för att utesluta information på åtkomstnivå för användarna på domänen som har indirekt åtkomst till filer. De här användarna listas som Övriga i metadatafilen.

Google Voice-exporter 

Öppna avsnittStäng avsnitt

Exportera innehåll
Information Filnamn Beskrivning
Voice-datafiler exportnamn-N.zip En zip-fil skapas för varje konto och innehåller PST- eller mbox-filer med textkonversationer, samtalsloggar, MP3-ljudfiler för röstbrevlådan och transkriptioner av röstbrevlådan.
Filmetadata exportnamn-metadata.xml En XML-fil med metadata som finns på Googles servrar.
Fil med kontrollsummor Fil med kontrollsummor En kontrollsummefil med MD5-hashvärden (Message Digest 5) för alla filer som ingår i exporten.
Felrapport

error.csv

Felrapporter ingår endast om exporten innehåller fel. Läs mer

Obs! Till skillnad från andra tjänster innehåller Voice-exporter ingen antalsfil.

Parametrar för Voice-data i metadatafilen

Metadatafilen innehåller följande information:

Information om varje fil

 • DocID – ett unikt id för filen.
 • #Author – e-postadressen för kontot som äger filen på Drive.
 • #DateFirstMessageSent – för textkonversationer: datumet då det första meddelandet skickades. Obs! Detta och följande tre fält är identiska i poster för röstmeddelanden och samtalsloggar.
 • #DateLastMessageSent – för textkonversationer: datumet då det senaste meddelandet skickades.
 • #DateFirstMessageReceived – för textkonversationer: datumet då det första meddelandet togs emot.
 • #DateLastMessageReceived – för textkonversationer: datumet då det senaste meddelandet togs emot.
 • ConversationType– datatypen:
  • TEXT_MESSAGE – ett sms.
  • VOICEMAIL – ett röstmeddelande.
  • INCOMING_CALL – samtalshistorik för ett inkommande samtal.
  • OUTGOING_CALL – samtalshistorik för ett utgående samtal.
  • MISSED_CALL – samtalshistorik för ett obesvarat inkommande samtal.
 • ParticipantPhoneNumbers — deltagarnas telefonnummer.
 • OwnerPhoneNumbers — värdet omfattar flera telefonnummer när användarens nummer ändras.
 • Labels — alla etiketter i konversationen. Till exempel har raderade konversationer etiketten DELETED.
 • ExternalFile FileName — fil-id:t som korrelerar till ämnet i PST- eller mbox-filen.

Frågeparametrar för hela exporten

 • UserQuery – sökfrågan som skickas in av Arkiv-administratören.
 • TimeZone – tidszonen för sökfrågan.
 • Custodians – e-postadresserna för de konton som genomsöktes.

Felrapporter

När Arkiv inte kan exportera data från en tjänst skapas en felrapport. Rapporten listar objekten med exportfel tillsammans med fler detaljer och metadata.

Arkiv rapporterar två typer av fel:

 • Tillfälliga fel – det gick inte att hämta e-postmeddelandet eller filen till en backend-server. Objektet ska vara tillgängligt för export när du söker efter det senare.
 • Icke-tillfälliga fel – alla fel som inte är uttryckligen markerade som tillfälliga beror på ett problem som inte kan korrigeras. Detta sker vanligen när en meddelandebilaga eller en fil har tagits bort, inte stöds för export eller inte kan konverteras till önskat format.

Avgör om problemet är tillfälligt eller icke-tillfälligt genom att öppna CSV-filen med Google Kalkylark eller en annan kalkylarksapp och leta upp kolumnen Felbeskrivning (Obs! Felkoder är inte tillgängliga för Voice-exporter).

Återställa efter tillfälliga fel

Du kan använda meddelande- och fildetaljer för att söka efter och exportera data som inte exporterades på grund av tillfälliga fel:

 • Om felrapporten inkluderar meddelanden med tillfälliga fel använder du varje meddelandes RFC 822-id för att hitta dessa specifika meddelanden när du söker igen. Formatet för söktermen är rfc822msgid: identifier.
 • Om felrapporten innehåller Drive-filer med tillfälliga fel använder du varje fils titel för att hitta dessa specifika filer när du söker igen. Formatet för söktermen är title:"title-of-file".

Innehåll i felrapport

Öppna avsnittStäng avsnitt

Innehåll i felrapport för Gmail (ny export)

Sammanfattning

Felrapporten innehåller följande data för hela exporten i avsnittet Sammanfattning.

Fält Beskrivning
AccountErrorsCount Antalet konton för vilka Arkiv inte kunde ta emot vissa meddelanden för export.
PartialAccountErrorsCount Antalet konton för vilka Arkiv inte kunde ta emot några meddelanden för export.
MessageErrorsCount Antalet meddelanden som Arkiv inte kunde ta emot alls från Gmail. För dessa meddelanden har Arkiv tagit emot metadata men inte allt meddelandeinnehåll.
Konto

Kontot som fått meddelandet i inkorgen.

Ett exempel: användare1@företag.com har fått ett meddelande som skickats till gruppA@företag.com eftersom hen är medlem i gruppen. Om en sökning returnerar detta meddelande eftersom det fanns i inkorgen för användare1 är värdet för Till gruppA@företag.com och värdet för Konto är användare1@företag.com.

Antal Antalet felmeddelanden som är kopplat till ett specifikt konto.
PSTConversionErrorsCount Antalet meddelanden som inte har konverterats till PST.

Listor över fel

Efter avsnittet Sammanfattning innehåller exporten metadata för de konton och meddelanden som innehöll fel. Värden rapporteras inte om data inte är tillgänglig eller inte tillämplig för ett meddelande.

Fält Beskrivning
AccountErrors En lista över användare vars meddelanden inte kunde genomsökas. Varje post innehåller värden för Konto och Orsak.
Orsak För konton för vilka Arkiv inte kunde ta emot några meddelanden för export. Felet returneras av Gmail.
PartialAccountErrors En lista över användare vars meddelanden endast delvis har genomsökts.
MessageErrors

Metadata för meddelanden som inte kunde exporteras. Fälten är desamma som i metadata-filen

PSTConversionErrors För PST-formaterade exporter visas en lista över värdena för Konto och Rfc822MessageId för meddelanden som inte konverterats för PST. Dessa meddelanden är tillgängliga i ursprungligt EML-format i den filen exportnamn-conversion-errors-N.zip, som ingår i exporten.
Innehåll i felrapport för Gmail (klassisk export) och Grupper

Felrapporten innehåller följande fält för varje meddelande. Fält är tomma om data inte är tillgänglig eller inte tillämplig för ett meddelande.

Fält

Beskrivning
Document ID Ett unikt id för filen.
Document type Dokumenttypen. Värdet är mail.
File type

Filtypen. Värdet är mail

Attachments count Rummets namn
Attachment names Bilagornas filnamn
Subject Meddelandets ämne
Size Meddelandestorlek
From Avsändarens e-postkonto
To E-postkonton för alla mottagare
Cc E-postkonton för alla mottagare av kopia
Sent time Tidsstämpeln för när meddelandet skickades
Source account Kontot som ingick i sökfrågan
Felbeskrivning En beskrivning av felet
RFC 822 Message-ID

Ett unikt id för ett meddelande som läggs till av e-postservrar

Exempel: rfc822msgid:AANLkTilQ5MWSp7-iE6SKepvOl-
Spjupgr1NZTiLGu16Z@mail.solarmora.com

 

Innehåll i felrapport för Chat

Felrapporten innehåller följande fält för varje meddelande. Fält är tomma om data inte är tillgänglig eller inte tillämplig för ett meddelande.

Fält

Beskrivning
Document ID Ett unikt id för filen.
Filename Dokumenttypen. Värdet är mail.
Conversation Type

Typen av meddelande. Värdet är mail.

Rummets namn Namnet på rummet
Felbeskrivning En beskrivning av felet

 

Innehåll i felrapport för Drive-filer

Felrapporten innehåller följande fält för varje fil. Fält är tomma om data inte är tillgänglig eller inte tillämplig för en fil.

Fält Beskrivning
Document ID Ett unikt id för filen.
Document type Anger filtypen för Google-filer. Möjliga värden är DOCUMENT, SPREADSHEET, PRESENTATION, FORM, DRAWING och SITES_PAGE.
Filtyp Filformat som PDF eller XLSX
Title Filnamnet som tilldelats av användaren
Size Filens storlek
Creator E-postadressen till personen som äger filen på Drive. För en delad Drive-fil visas namnet på den delade enheten.
Collaborators Konton och grupper som har direkt behörighet att redigera filen eller lägga till kommentarer. Omfattar även användare med indirekt åtkomst till filen om du väljer detta alternativ under exporten.
Viewers Konton och grupper som har direkt behörighet att visa filen. Omfattar även användare med indirekt åtkomst till filen om du väljer detta alternativ under exporten.
Others Kontona från din sökning som har indirekt åtkomst till filen om du har valt att utesluta åtkomstnivåinformation under exporten. Kan även inkludera användare för vilka behörighetsnivån inte kunde fastställas i Arkiv vid exporttillfället.
Creation time Datumet då en Google-fil skapades i Drive. För filer som inte kommer från Google visar detta när filen laddades upp till Drive.
Last modified time Datumet då filen senast ändrades
Felbeskrivning En beskrivning av felet
Drive Document ID Ett unikt id för en fil på Drive

 

Innehåll i felrapport för Voice-data

Felrapporten listar konton som har genomsökts men där inte alla matchande filer exporterades.

Fält Beskrivning
Konto E-postadressen till kontot som viss data inte exporterades för.
Failed Conversation Count Antalet konversationer som inte exporterades. Om numret är okänt är värdet Unknown Failure Count.

 


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
96539