Przeglądanie plików eksportu z Vault

Po wyszukaniu potrzebnych danych w Google Vault można je wyeksportować do dalszej analizy (więcej informacji). W skład wyeksportowanych danych wchodzą te informacje:

 • pełna kopia danych spełniających kryteria wyszukiwania;
 • metadane potrzebne do powiązania wyeksportowanych danych z poszczególnymi użytkownikami w organizacji;
 • informacje potwierdzające, że wyeksportowane dane są zgodne z danymi zapisanymi na serwerach Google.

Dane wyeksportowane z Gmaila, Google Chat i Grup dyskusyjnych

Wyeksportowane treści
Informacje Nazwa pliku Opis
Treść wiadomości nazwa_pliku_eksportu-N.zip

Pliki ZIP: pliki PST lub mbox. Te pliki zawierają treść i szczegóły wyeksportowanych wiadomości. W przypadku wiadomości w Google Chat szczegóły obejmują informacje o tym, kiedy nadawca zmodyfikował lub usunął wiadomość.

Dowiedz się więcej o opcjach przeglądania plików PST i mbox.

W tych sytuacjach możesz otrzymać wiele plików ZIP:

 • Eksport obejmuje wiadomości z kilku kont.
 • Rozmiar pliku przekracza 1 GB w przypadku pliku PST lub 10 GB w przypadku pliku mbox.

Nazwy plików kończą się rosnącą wartością liczbową, aby można było je odróżnić.

Informacje o członkostwie w Grupach dyskusyjnych Google nazwa_pliku_eksportu-group-membership.csv

Plik CSV zawierający te informacje dotyczące każdego członka grupy:

 • adresy e-mail członka grupy;
 • adres e-mail grupy;
 • data dołączenia członka do grupy;
 • rola członka grupy: MEMBER (członek grupy), MANAGER (menedżer grupy) lub OWNER (właściciel grupy);
 • typ konta: USER w przypadku pojedynczego konta użytkownika lub GROUP w przypadku adresu e-mail grupy.
Metadane wiadomości nazwa_pliku_eksportu-metadata.xml

Plik XML zawierający metadane wiadomości istniejące na serwerach Google. Otwórz ten plik w edytorze tekstu i użyj go, aby połączyć metadane wiadomości z treścią wiadomości znajdującą się w pliku mbox.

Uwaga: zawartości pliku PST nie można skorelować z metadanymi pliku XML.

Liczba kont i wiadomości nazwa_pliku_eksportu-results-count.csv Plik CSV zawierający listę kont właścicieli wiadomości uwzględnionych podczas eksportowania oraz liczbę wiadomości, które należą do każdego z kont.
Raporty o błędach

error.csv

nazwa_pliku_eksportu-account-exceptions.csv (dane wyeksportowane z Gmaila)

nazwa_pliku_eksportu-failed-group-membership-lookups.csv (dane wyeksportowane z Grup dyskusyjnych)

Raporty o błędach są dołączane tylko w przypadku wystąpienia błędów podczas eksportowania.

 • error.csv – zawiera listę błędów pobierania wiadomości. Więcej informacji
 • nazwa_pliku_eksportu-account-exceptions.csv – zawiera listę wyszukiwanych kont Gmail, z których nie zostały jednak wyeksportowane wszystkie pasujące wiadomości.
 • nazwa_pliku_eksportu-failed-group-membership-lookups.csv – zawiera listę wyszukiwanych adresów e-mail grup, z których nie zwrócono wszystkich członków.
Sumy kontrolne pliku Sumy kontrolne pliku Plik zawierający listę wartości skrótów MD5 dla wszystkich plików objętych eksportem.
Parametry wiadomości w pliku metadanych

Plik metadanych zawiera te informacje:

Wiadomości z Gmaila i Grup dyskusyjnych

 • #From – konto e-mail nadawcy,
 • #To – konta e-mail wszystkich odbiorców,
 • #CC – konta e-mail wszystkich odbiorców w kopiach DW,
 • #BCC – konta e-mail wszystkich odbiorców w kopiach UDW,
 • #Subject – temat wiadomości,
 • #DateSent – sygnatura czasowa wysłania wiadomości,
 • #DateReceived – sygnatura czasowa odebrania wiadomości.

Wiadomości z klasycznej wersji Hangouts i Google Chat

 • #SubjectAtStart – (tylko w klasycznej wersji Hangouts) temat rozmowy podczas wysyłania pierwszej wiadomości,
 • #SubjectAtEnd – (tylko w klasycznej wersji Hangouts) temat rozmowy podczas wysyłania ostatniej wiadomości,
 • #DateFirstMessageSent – sygnatura czasowa wysłania pierwszej wiadomości w ramach rozmowy,
 • #DateLastMessageSent – sygnatura czasowa wysłania ostatniej wiadomości w ramach rozmowy,
 • #DateFirstMessageReceived – sygnatura czasowa odebrania pierwszej wiadomości w ramach rozmowy,
 • #DateLastMessageReceived – sygnatura czasowa odebrania ostatniej wiadomości w ramach rozmowy.

Wszystkie wiadomości (z Gmaila, Grup dyskusyjnych i Google Chat)

 • Labels – wszystkie etykiety zastosowane przez Gmaila lub Google Chat, takie jak ^INBOX, ^TRASH i ^DELETED – również etykiety zastosowane do wiadomości przez użytkownika;
 • FileName – identyfikator wiadomości. Za pomocą tej wartości możesz skorelować metadane z odpowiednią wiadomością w kliencie poczty e-mail lub edytorze tekstu.
 • FileSize – rozmiar wiadomości w bajtach.
 • Hash – skrót MD5 wiadomości.

Wiadomości z Google Chat (nie z klasycznej wersji Hangouts)

 • RoomID – identyfikator pokoju, czatu grupowego lub zwykłego, do którego należy wiadomość.
 • Participants – adresy e-mail wszystkich użytkowników, którzy brali udział w danej rozmowie.
 • RoomName – wartość zależy od typu wiadomości:
  • w przypadku pokoju – nazwa pokoju;
  • w przypadku czatów grupowych utworzonych później niż na początku września 2020 roku – czat grupowy;
  • w przypadku czatów grupowych utworzonych wcześniej niż na początku grudnia 2020 roku i zwykłych czatów – lista rozdzielonych przecinkami kont, które uczestniczyły w czacie.
 • ConversationType – typ wiadomości:
  • w przypadku czatu grupowego utworzonego później niż na początku grudnia 2020 roku lub pokoju wartość to Room;
  • w przypadku czatu grupowego utworzonego przed grudniem 2020 roku wartość to Group Direct Message;
  • w przypadku czatu wartość to 1:1 Direct Message.

Parametry zapytania obsługiwane w całym eksporcie

 • UserQuery – zapytanie, które zostało wysłane przez użytkownika Vault, by pobrać wiadomości znajdujące się w tym eksporcie.
 • TimeZone – strefa czasowa w wyszukiwaniach na podstawie dat.
 • Custodians – adresy e-mail użytkowników wyszukiwanych kont. Jeśli wyszukiwana była treść, a nie poszczególne konta użytkowników, nie są tu wyświetlane żadne adresy.

Dane wyeksportowane z Dysku

Wyeksportowane treści
Informacje Nazwa pliku Opis
Pliki nazwa_pliku_eksportu_N.zip

Zawiera wszystkie pliki znalezione podczas wyszukiwania. Vault eksportuje maksymalnie 10 GB danych w jednym skompresowanym pliku. Jeśli wyeksportujesz więcej niż 10 GB danych, zostanie utworzonych wiele plików.

Wyeksportowane pliki mają takie same nazwy jak oryginalne pliki, z dodanym znakiem podkreślenia (_) oraz identyfikatorem pliku na Dysku.

Eksportowane pliki Google są konwertowane w ten sposób:

 • Dokumenty Google do pliku DOCX,
 • Arkusze Google do pliku XLSX,
 • Formularze Google do pliku ZIP (HTML i CSV),
 • Prezentacje Google do pliku PPTX,
 • Rysunki Google do pliku PDF.
Metadane pliku nazwa_pliku_eksportu-metadata.xml

Zawiera metadane, w tym:

 • Identyfikatory dokumentów (uwaga: nie są to identyfikatory plików na Dysku; odpowiadają one wartościom w pliku CSV).
 • Adresy e-mail użytkowników.
 • Daty utworzenia i modyfikacji poszczególnych plików.
 • Typy i nazwy dokumentów.

Więcej informacji

Konta i identyfikatory dokumentów nazwa_pliku_eksportu-custodian-docid.csv Zawiera listę kont użytkowników z powiązanymi identyfikatorami dokumentów. Dzięki tym informacjom możesz określić, którzy użytkownicy mają dostęp do eksportowanych plików.
Raporty o błędach

error.csv

nazwa_pliku_eksportu-incomplete-accounts.csv

Raporty o błędach są dołączane tylko w przypadku wystąpienia błędów podczas eksportowania.

 • error.csv – zawiera listę błędów pobierania plików i ich metadanych. Więcej informacji
 • nazwa_pliku_eksportu-incomplete-accounts.csv – zawiera listę wyszukiwanych kont, z których nie wyeksportowano wszystkich pasujących plików.
Sumy kontrolne pliku Sumy kontrolne pliku Plik zawierający listę wartości skrótów MD5 dla wszystkich plików objętych eksportem.
Parametry plików w pliku metadanych

Wyeksportowany plik metadanych zawiera te metadane każdego pliku:

Dla każdego pliku

 • #Author – adres e-mail osoby będącej właścicielem pliku na Dysku. W przypadku pliku na dysku współdzielonym ten parametr określa nazwę dysku współdzielonego.
 • Collaborators – konta i grupy, które mają bezpośrednie uprawnienia do edytowania pliku lub dodawania komentarzy. Jeśli wybierzesz odpowiednią opcję podczas eksportowania, w tych metadanych znajdziesz też konta użytkowników, którzy mają pośredni dostęp do pliku.
 • Viewers – konta i grupy, które mają bezpośrednie uprawnienia do wyświetlania pliku. Jeśli wybierzesz odpowiednią opcję podczas eksportowania, w tych metadanych znajdziesz też konta użytkowników, którzy mają pośredni dostęp do pliku.
 • Others – jeśli podczas eksportu wykluczysz informacje o poziomie dostępu, ten parametr określa konta z wyników wyszukiwania, które mają pośredni dostęp do pliku. Może też obejmować konta użytkowników, których poziomu dostępu nie udało się zidentyfikować w czasie eksportowania.
 • #DateCreated – data utworzenia pliku na Dysku. W przypadku plików spoza usług Google jest to data przesłania pliku na Dysk.
 • #DateModified – data ostatniej modyfikacji pliku.
 • #Title – nazwa pliku podana przez użytkownika. W niektórych systemach operacyjnych nie można rozpakować plików ZIP zawierających pliki z bardzo długimi nazwami, dlatego podczas eksportowania Vault skraca nazwy plików do 128 znaków. Wartość tagu #Title nie jest skracana i zawiera pełną nazwę pliku.
 • DocumentType – typ plików Google. Dostępne wartości to DOCUMENT, SPREADSHEET, PRESENTATION, FORM i DRAWING (dokument, arkusz kalkulacyjny, prezentacja, formularz i rysunek).
 • SharedDriveID – identyfikator dysku współdzielonego zawierającego plik (jeśli ma zastosowanie).
 • SourceHash – niepowtarzalna wartość skrótu dla każdej wersji pliku. Za jej pomocą można usuwać duplikaty wyeksportowanych plików i sprawdzać, czy wyeksportowany plik jest dokładną kopią pliku źródłowego. Działa tylko w przypadku plików Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google.

Parametry zapytania obsługiwane w całym eksporcie

 • UserQuery – zapytanie, które zostało wysłane przez użytkownika Vault, by pobrać pliki znajdujące się w tym eksporcie.
 • TimeZone – strefa czasowa w wyszukiwaniach na podstawie dat.
 • Custodians – adresy e-mail użytkowników wyszukiwanych kont. Jeśli wyszukiwana była treść, a nie poszczególne konta użytkowników, nie są tu wyświetlane żadne adresy.
Eksportowanie informacji o poziomie dostępu kont użytkowników, którzy mają pośredni dostęp do plików

Gdy eksportujesz pliki z Dysku, plik metadanych może zawierać informacje o pasujących do kryteriów wyszukiwania kontach użytkowników z Twojej organizacji, którzy mają pośredni dostęp do pliku i otworzyli go.

Użytkownik może mieć pośredni dostęp, gdy plik lub zawierający go folder jest:

 • udostępniony grupie, do której użytkownik należy;
 • udostępniony w domenie;
 • udostępniony publicznie.

Podczas eksportowania możesz wybrać informacje, które chcesz uwzględnić w wygenerowanych metadanych:

 • W oknie eksportowania zaznacz odpowiednie pole wyboru, jeśli Vault ma określić poziom uprawnień użytkowników w domenie, którzy mają pośredni dostęp do plików. W wynikowym pliku metadanych każde z kont takich użytkowników jest uwzględnione w jednej z tych kategorii:

  • Collaborators – użytkownicy z pośrednimi uprawnieniami do edytowania i komentowania pliku.
  • Viewers – użytkownicy z pośrednimi uprawnieniami do wyświetlania pliku.
  • Others – w niektórych sytuacjach podczas eksportowania Vault nie jest w stanie określić poziomu dostępu użytkownika. Może się tak zdarzyć, jeśli na przykład plik został udostępniony grupie, z której następnie użytkownik został usunięty.

  Vault potrzebuje więcej czasu, aby określić uprawnienia takich użytkowników, więc zaznaczenie tej opcji może wydłużyć czas potrzebny na wygenerowanie plików do pobrania.

 • W oknie eksportowania pozostaw odznaczone odpowiednie pole wyboru (to ustawienie domyślne), by wykluczyć informacje o poziomie dostępu użytkowników z domeny, którzy mają pośredni dostęp do plików. Konta takich użytkowników są wymienione w pliku metadanych w sekcji Others.

Dane wyeksportowane z Google Voice

Wyeksportowane treści
Informacje Nazwa pliku Opis
Pliki z danymi z Voice nazwa_pliku_eksportu-N.zip Dla każdego konta generowany jest plik ZIP zawierający pliki PST lub mbox z wątkami SMS-ów, rejestrami połączeń, plikami audio MP3 poczty głosowej i transkrypcjami wiadomości głosowych.
Metadane pliku nazwa_pliku_eksportu-metadata.xml Plik XML zawierający metadane istniejące na serwerach Google.
Sumy kontrolne pliku Sumy kontrolne pliku Plik sum kontrolnych z wartościami skrótów MD5 dla wszystkich plików objętych eksportem.
Raport o błędach

error.csv

Raporty o błędach są dołączane tylko w przypadku wystąpienia błędów podczas eksportowania. Więcej informacji

Uwaga: w odróżnieniu od innych usług eksporty z Voice nie zawierają pliku z liczbą.

Parametry danych Voice w pliku metadanych

Plik metadanych zawiera te informacje:

Informacje o poszczególnych plikach

 • DocID – unikalny identyfikator pliku.
 • #Author – adres e-mail konta będącego właścicielem pliku na Dysku.
 • #DateFirstMessageSent – w przypadku wątków SMS-ów jest to data wysłania pierwszej wiadomości. Uwaga: to i 3 kolejne pola są identyczne we wpisach dotyczących poczty głosowej i rejestrów połączeń.
 • #DateLastMessageSent – w przypadku wątków SMS-ów jest to data wysłania ostatniej wiadomości.
 • #DateFirstMessageReceived – w przypadku wątków SMS-ów jest to data otrzymania pierwszej wiadomości.
 • #DateLastMessageReceived – w przypadku wątków SMS-ów jest to data otrzymania ostatniej wiadomości.
 • ConversationType – typ danych:
  • TEXT_MESSAGE – SMS.
  • VOICEMAIL – wiadomość głosowa.
  • INCOMING_CALL – rejestr połączeń przychodzących.
  • OUTGOING_CALL – rejestr połączeń wychodzących.
  • MISSED_CALL – rejestr nieodebranych połączeń przychodzących.
 • ParticipantPhoneNumbers – numery telefonów uczestników.
 • OwnerPhoneNumbers – w przypadku zmiany numeru użytkownika ta wartość może zawierać wiele numerów telefonu.
 • Labels – wszystkie etykiety w wątku. Na przykład usunięte wątki mają etykietę DELETED.
 • ExternalFile FileName – identyfikator pliku, który jest powiązany z tematem w pliku PST lub mbox.

Parametry zapytania obsługiwane w całym eksporcie

 • UserQuery – zapytanie przesłane przez administratora Vault.
 • TimeZone – strefa czasowa zapytania
 • Custodians – adresy e-mail wyszukiwanych kont.

Przeglądanie wyeksportowanych wiadomości

Po rozpakowaniu pliku ZIP z eksportem danych dotyczących Gmaila lub Google Chat możesz sprawdzić i przetworzyć wiadomości w sposób zależny od typu pliku:

 • PST – Microsoft Outlook lub wybrane systemy do obsługi postępowań sądowych;

 • mbox – Mozilla Thunderbird, edytor tekstu lub wybrane systemy do obsługi postępowań sądowych, które zawierają narzędzia do konwersji e-maili z plików mbox.

Uwaga: Google nie oferuje pomocy technicznej związanej z usługami innych firm. GOOGLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USŁUGI INNYCH FIRM. Najnowsze informacje na temat konfiguracji i pomocy znajdziesz na stronach poświęconych poszczególnym usługom.

Przeglądanie wiadomości w kliencie poczty e-mail

Wiadomości z Gmaila i Google Chat możesz przeglądać w programie Microsoft Outlook (PST) lub Mozilla Thunderbird (mbox). Ta metoda przydaje się do przeglądania wiadomości HTML i załączników, których nie może wyświetlić edytor tekstu.

Pliki PST i mbox zawierają szczegóły wyeksportowanych wiadomości. Plik metadanych zawiera metadane wiadomości w postaci, w jakiej są zapisane w Google. Zawartość pliku mbox i metadane wiadomości możesz skorelować, aby skojarzyć wiadomości zapisane na serwerach Google z danymi wyeksportowanymi z Vault.

Uwaga: etykiety używane w Gmailu do klasyfikowania wiadomości nie są konwertowane na foldery skrzynki pocztowej. Gdy otworzysz plik PST lub mbox w kliencie poczty e-mail, wszystkie wiadomości będą w jednym folderze.

Aby przejrzeć wyeksportowane wiadomości w kliencie poczty e-mail:

 1. Zaimportuj wiadomości i przejrzyj je w aplikacji do obsługi poczty e-mail.
 2. W przypadku wiadomości, które są istotne dla sprawy, wyświetl nagłówki:
  • Outlook – zapoznaj się z dokumentacją firmy Microsoft dotyczącą wyświetlania nagłówków wiadomości w Twojej wersji.
  • Thunderbird – kliknij Widok > Pokazuj nagłówki > Wszystkie, aby wyświetlić nagłówki wszystkich wiadomości:
 3. W programie Thunderbird każdy nagłówek zawiera identyfikator wiadomości. Aby skorelować wiadomości z danymi przechowywanymi na serwerach Google, porównaj identyfikatory wiadomości z plikiem metadanych.
Przeglądanie plików mbox w edytorze tekstu

Plik mbox jest standardowym formatem przechowywania wiadomości. Zawiera wszystkie szczegóły wyeksportowanych wiadomości (w tym ich tekst i wszystkie załączniki). Plik metadanych zawiera metadane wiadomości w postaci, w jakiej są zapisane w Google. Razem te pliki pozwalają skojarzyć wiadomości zapisane na serwerach Google z danymi wyeksportowanymi z Vault.

Po wyeksportowaniu danych możesz użyć parametrów wiadomości znajdujących się w pliku metadanych do określenia odpowiadających im e-maili w pliku mbox. Na początek otwórz plik metadanych w edytorze tekstu i znajdź parametr FileName, na przykład:

<ExternalFile FileName='1463030154355209614-d7f2c19a-73f3-40e4-a17a-130b90c37aac.mbox'

Ten parametr zawiera unikatowy identyfikator i odpowiada podobnemu wpisowi w pliku mbox, który jest nazywany wierszem From_. Wiersz From_ zawiera taki sam identyfikator oraz datę i godzinę (w czasie UTC) odebrania wiadomości przez Google, na przykład:

From 1463030154355209614-d7f2c19a-73f3-40e4-a17a-130b90c37aac.mbox@xxx Wed Mar 19 06:38:02 2014

Wiersz From_ to pierwszy wiersz każdej wiadomości w pliku mbox. Jeśli napotkasz nowy wiersz From_, to znaczy, że patrzysz na inną wiadomość.

Raporty o błędach

Gdy Vault nie może wyeksportować danych z usługi, generowany jest raport o błędach. Raport zawiera listę elementów z błędami eksportowania oraz dodatkowymi informacjami i metadanymi.

Vault zgłasza 2 typy błędów:

 • Błędy przejściowe – serwer zaplecza nie może pobrać e-maila lub pliku. Element powinien być dostępny do eksportu, gdy go później wyszukasz.
 • Błędy trwałe – każdy błąd, który nie jest oznaczony jako przejściowy, jest wynikiem problemu, którego nie da się naprawić. Takie błędy występują zazwyczaj wtedy, gdy załącznik wiadomości albo plik został usunięty, nie można go wyeksportować lub nie może być przekonwertowany na odpowiedni format.

Aby określić, czy problem jest przejściowy czy trwały, otwórz plik CSV w Arkuszach Google lub innej aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i znajdź kolumnę z opisem błędu (uwaga: opisy błędów nie są dostępne w eksportach Voice).

Naprawianie błędów przejściowych

Korzystające ze szczegółów wiadomości i plików, możesz wyszukiwać i eksportować dane, które nie zostały wyeksportowane z powodu błędów przejściowych:

 • Jeśli raport o błędach zawiera błędy przejściowe, użyj ich identyfikatorów RFC 822, by znaleźć te wiadomości przy kolejnym wyszukiwaniu. Format wyszukiwanego hasła to rfc822msgid:identyfikator.
 • Jeśli raport o błędach zawiera pliki z Dysku z błędami przejściowymi, użyj nazwy każdego pliku, by znaleźć te pliki przy kolejnym wyszukiwaniu. Format wyszukiwanego hasła to title:"nazwa-pliku".

Treść raportu o błędach

Treść raportu o błędach dotyczącego Gmaila i Grup dyskusyjnych

Raport o błędach zawiera te pola w przypadku każdej wiadomości. Pola są puste, jeśli dane są niedostępne lub nie dotyczą wiadomości.

Pole

Opis
Document ID Unikalny identyfikator pliku.
Document type Typ dokumentu. Wartość to mail.
File type

Typ pliku. Wartość to mail.

Attachments count Liczba załączników do wiadomości.
Attachment names Nazwy plików załączników.
Subject Temat wiadomości.
Size Rozmiar wiadomości.
From Konto e-mail nadawcy.
To Konta e-mail wszystkich odbiorców.
Cc Konta e-mail wszystkich odbiorców w kopiach DW.
Sent time Sygnatura czasowa wysłania wiadomości.
Source account Konto uwzględnione w zapytaniu.
Error description Opis błędu.
RFC 822 Message-ID

Unikalny identyfikator dodawany do wiadomości przez serwery poczty.

Przykład: rfc822msgid:AANLkTilQ5MWSp7-iE6SKepvOl-
Spjupgr1NZTiLGu16Z@mail.solarmora.com

 

Treść raportu o błędach dotyczącego Google Chat

Raport o błędach zawiera te pola w przypadku każdej wiadomości. Pola są puste, jeśli dane są niedostępne lub nie dotyczą wiadomości.

Pole

Opis
Document ID Unikalny identyfikator pliku.
Filename Typ dokumentu. Wartość to mail.
Conversation Type

Typ wiadomości. Wartość to mail.

Room Name Nazwa pokoju.
Error description Opis błędu.

 

Treść raportu o błędach dotyczącego plików na Dysku

Raport o błędach zawiera te pola w przypadku każdego pliku. Pola są puste, jeśli dane są niedostępne lub nie dotyczą pliku.

Pole Opis
Document ID Unikalny identyfikator pliku.
Document type Określa typ plików Google. Dostępne wartości to DOCUMENT, SPREADSHEET, PRESENTATION, FORM i DRAWING (dokument, arkusz kalkulacyjny, prezentacja, formularz i rysunek).
File type Format pliku, na przykład PDF lub XLSX.
Title Nazwa pliku podana przez użytkownika.
Size Rozmiar pliku.
Creator Adres e-mail osoby będącej właścicielem pliku na Dysku. W przypadku pliku na dysku współdzielonym ten parametr określa nazwę dysku współdzielonego.
Collaborators Konta i grupy, które mają bezpośrednie uprawnienia do edytowania pliku lub dodawania komentarzy. Jeśli wybierzesz odpowiednią opcję podczas eksportowania, w tych metadanych znajdziesz też konta użytkowników, którzy mają pośredni dostęp do pliku.
Viewers Konta i grupy, które mają bezpośrednie uprawnienia do wyświetlania pliku. Jeśli wybierzesz odpowiednią opcję podczas eksportowania, w tych metadanych znajdziesz też konta użytkowników, którzy mają pośredni dostęp do pliku.
Others Jeśli podczas eksportu wykluczysz informacje o poziomie dostępu, ten parametr określa konta z wyników wyszukiwania, które mają pośredni dostęp do pliku. Może też obejmować konta użytkowników, których poziomu dostępu nie udało się zidentyfikować w czasie eksportowania.
Creation time Data utworzenia pliku na Dysku. W przypadku plików spoza usług Google wskazuje również datę przesłania pliku na Dysk.
Last modified time Data ostatniej modyfikacji pliku.
Error description Opis błędu.
Drive Document ID Unikalny identyfikator pliku na Dysku.

 

Treść raportu o błędach dotyczącego danych z Voice

Raport o błędach zawiera listę wyszukiwanych kont, z których nie wyeksportowano wszystkich pasujących plików.

Pole Opis
Account Adres e-mail konta, dla którego nie wyeksportowano niektórych danych.
Failed Conversation Count Liczba rozmów, które nie zostały wyeksportowane. Jeśli liczba jest nieznana, wartość to Unknown Failure Count.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?