Inhoud van Vault-exports

Nadat u met Google Vault heeft gezocht naar bepaalde gegevens, kunt u een kopie van die gegevens exporteren en downloaden voor verdere analyse. Een export bevat de volgende gegevens:

 • Een uitgebreide kopie van de gegevens die overeenkomen met de zoekcriteria.
 • De metadata die u nodig heeft om de geëxporteerde gegevens te koppelen aan individuele gebruikers in uw organisatie.
 • De bevestiging dat de geëxporteerde gegevens overeenkomen met de gegevens die zijn opgeslagen op de servers van Google.

Alles uitvouwen  |  Alles samenvouwen

Gmail (nieuwe export)

U kunt nu berichten van Gmail en de klassieke versie van Hangouts exporteren via een verbeterd systeem in Vault. De bestanden die door dit systeem worden geëxporteerd, wijken iets af van de klassieke indeling.

Als u bestanden in de klassieke indeling heeft geëxporteerd, gaat u naar Gmail (klassieke export).

Gedeelte openenGedeelte sluiten

Inhoud van de export
Gegevens Bestandsnaam Beschrijving
Inhoud van berichten naam_export-N.zip

PST- of mbox-bestanden met de inhoud en details van de geëxporteerde berichten. Bekijk meer informatie over de opties om PST- en mbox-bestanden te bekijken.

De berichtbestanden hebben de naam naam_export-account.mbox of naam_export-account.pst, waarbij account het hele e-mailadres is van de beheerder (het account dat het bericht heeft gestuurd of gekregen).

Als de berichten voor een account groter zijn dan 1 GB (PST-bestanden) of 10 GB (mbox-bestanden), worden deze geëxporteerd naar extra bestanden. In dat geval bevat de bestandsnaam een getal. Voorbeeld: een exportbestand met de naam 'export1' kan de volgende bestanden bevatten voor 'user1@example.com' als er tussen de 20 en 30 GB aan berichten is geëxporteerd:

 • export1-user1@example.com.mbox
 • export1-user1@example.com-2.mbox
 • export1-user1@example.com-3.mbox
Metadata van berichten naam_export-metadata.csv

Een csv-bestand met de metadata van berichten zoals deze op de servers van Google staat. Open dit bestand in een spreadsheeteditor en gebruik het om de metadata van de berichten te koppelen aan de berichtinhoud in het mbox-bestand.

Opmerking: De inhoud van een PST-bestand kan niet worden gekoppeld aan de metadata van het XML-bestand.

Meer informatie over het metadatabestand

Aantal accounts en berichten naam_export-result-counts.csv

Een csv-bestand met de accounts van berichteigenaren die zijn meegenomen in de export, het aantal berichten waarvan elk account de eigenaar is en het aantal berichten dat is geëxporteerd of een foutmelding had.

Meer informatie over het bestand met aantallen

Foutrapport

naam_export-error.xml

Een XML-bestand met fouten tijdens het ophalen van berichten. Dit maakt altijd deel uit van de export, ook als er geen fouten zijn.

Meer informatie over het foutrapport

Berichten die niet zijn omgezet naar PST naam_export-conversion_errors-N.zip

Als u exporteert in de PST-indeling, bevat dit bestand berichten die niet zijn omgezet naar PST. Elk bericht is een afzonderlijk EML-bestand die de naam heeft van de waarde van de Message-ID:-header voor elk bericht.

Er worden veel zip-bestanden gemaakt als er meer dan 10 GB aan berichten aanwezig is.

Controlecijfers van bestanden Controlecijfers van bestanden Een bestand met message digest 5 (MD5) hash-waarden voor alle bestanden in de export.
Berichtparameters in het metadatabestand

In het csv-bestand met metadata staat de volgende informatie voor elk bericht. De waarde is leeg als de gegevens niet beschikbaar zijn of als deze niet gelden voor een bericht.

Kolom Beschrijving Opmerkingen
Rfc822MessageId

De bericht-ID die hetzelfde is voor de berichten van de ontvanger en de afzender. Gebruik deze waarde om metadata te koppelen aan het bericht in een mbox-export.

Voor Hangouts geldt deze waarde voor het eerste bericht in een gesprek.

 
GmailMessageId Een unieke bericht-ID. Gebruik deze waarde om specifieke berichten te beheren via de Gmail API.

Voor Hangouts geldt deze waarde voor het eerste bericht in een gesprek.

 
Account

Het account waarvan het bericht in de inbox stond.

gebruiker1@bedrijf.com heeft bijvoorbeeld een bericht ontvangen dat naar groepA@bedrijf.com was gestuurd, omdat deze gebruiker lid is van de groep. Als het bericht in de resultaten van een zoekopdracht staat omdat het in de inbox van gebruiker1 stond, is de waarde onder To groepA@bedrijf.com en de waarde onder Account gebruiker1@bedrijf.com.

 
From Het account van de afzender.  
To Het account van de ontvanger. Meerdere ontvangers worden gescheiden door komma's. De lijst staat tussen dubbele aanhalingstekens. Alleen Gmail
Cc Accounts in het veld Cc. Alleen Gmail
Bcc Accounts in het veld Bcc. Alleen Gmail
Subject Het onderwerp van het bericht. Alleen Gmail
Labels Labels die zijn toegepast op het bericht door Gmail of de gebruiker. Alleen Gmail
DateSent De datum waarop het bericht is verstuurd in UTC (jjjj-MM-dd'T'UU:mm:ssZZZZ). Alleen Gmail
DateReceived De datum waarop het bericht is ontvangen (jjjj-MM-dd'T'UU:mm:ssZZZZ). Alleen Gmail
SubjectAtStart Het onderwerp van het gesprek toen het eerste bericht werd gestuurd. Alleen Hangouts
SubjectAtEnd Het onderwerp van het gesprek toen het laatste bericht werd gestuurd. Alleen Hangouts
DateFirstMessageSent Het tijdstempel voor wanneer het eerste bericht in een gesprek is gestuurd. Alleen Hangouts
DateLastMessageSent Het tijdstempel voor wanneer het laatste bericht in een gesprek is gestuurd. Alleen Hangouts
DateFirstMessageReceived Het tijdstempel voor wanneer het eerste bericht in een gesprek is ontvangen. Alleen Hangouts
DateLastMessageReceived Het tijdstempel voor wanneer het laatste bericht in een gesprek is ontvangen. Alleen Hangouts
ThreadedMessageCount Het aantal berichten in het Hangouts-gesprek. Alleen Hangouts
Informatie in het bestand met aantallen

Het csv-bestand voor aantallen bevat een lijst van de doorzochte accounts en het aantal berichten in de export dat aan elk account is gekoppeld.

De eerste rij is bedoeld voor Totals, waarin het totale aantal geëxporteerde berichten en het totale aantal berichten met foutmeldingen wordt vermeld voor alle e-mailadressen in de export. De resultaten zijn gesorteerd in aflopende volgorde, op basis van het aantal geëxporteerde berichten voor het betreffende e-mailadres.

Opmerkingen over aantallen

 • Als uw organisatie Hangouts-berichten heeft, wordt elke thread als één bericht geteld.
 • Als een bericht overeenkomt met de exportquery, maar niet wordt omgezet naar de PST-indeling, telt dit mee als geëxporteerd bericht in dit bestand. U kunt in het bestand naam_export-conversion_errors-N.zip zien welke berichten niet zijn omgezet.
Kolom Beschrijving
Email Het e-mailadres van de afzender of ontvanger
AccountStatus

Of berichten voor het e-mailaccount zijn geëxporteerd. Dit kan de volgende waarde zijn:

 • Success: Vault heeft alle berichten opgehaald voor de export
 • PartialAccountError: Vault heeft niet alle berichten kunnen ophalen voor de export
 • AccountError: Vault heeft geen berichten kunnen ophalen voor de export
SuccessCount Het aantal berichten dat is geëxporteerd. Gelijk aan de waarde voor aantallen in het klassieke bestand met aantallen.
MessageErrorCount Het aantal berichten dat niet is meegenomen in de export. Deze berichten worden aangegeven in het csv-bestand voor fouten.
ChatErrorCount Het aantal Hangouts-berichten dat niet is meegenomen in de export.

Gmail (klassieke export)-, Chat- en Groepen-exports

Gedeelte openenGedeelte sluiten

Inhoud van de export
Gegevens Bestandsnaam Beschrijving
Inhoud van berichten naam_export-N.zip

Zip-bestanden van PST- of mbox-bestanden. Deze bestanden bevatten de inhoud en details van de geëxporteerde berichten. Voor Google Chat-berichten ziet u onder andere wanneer de afzender een bericht heeft bewerkt of verwijderd.

Bekijk meer informatie over de opties om PST- en mbox-bestanden te bekijken.

In de volgende scenario's krijgt u meerdere zip-bestanden:

 • De export bevat berichten uit meer dan één account.
 • Het bestand is groter dan 1 GB voor PST-bestanden of 10 GB voor mbox-bestanden.

Aan het eind van de bestandsnamen staat een oplopend cijfer om ze te kunnen onderscheiden.

Informatie over lidmaatschap van Google Groepen naam_export-group-membership.csv

Een csv-bestand met van elk groepslid de volgende gegevens:

 • De e-mailadressen van het lid.
 • Het e-mailadres van de groep.
 • Wanneer de gebruiker lid is geworden van de groep.
 • De rol van het lid: MEMBER voor een groepslid, MANAGER voor een groepsbeheerder of OWNER voor een groepseigenaar.
 • Het type account: USER voor een individueel gebruikersaccount of GROUP voor het e-mailadres van een groep.
Metadata van berichten

naam_export-metadata.xml

naam_export-metadata.csv

 • naam_export-metadata.xml: Een XML-bestand met de metadata van berichten in Gmail en Hangouts, Groepen of Chat zoals deze op de servers van Google staat. Meer informatie
 • naam_export-metadata.csv: Een csv-bestand met de metadata van Gmail en Hangouts zoals deze op de servers van Google staat. Meer informatie

Opmerking: De inhoud van een PST-bestand kan niet worden gekoppeld aan de metadata van het XML-bestand.

Aantal accounts en berichten naam_export-results-count.csv Een csv-bestand met de accounts van berichteigenaren die zijn meegenomen in de export en het aantal berichten waarvan elk account de eigenaar is.
Foutrapporten

error.csv

naam_export–account-exceptions.csv (Gmail-exports)

naam_export–failed-group-membership-lookups.csv (Groepen-exports)

Er worden alleen foutrapporten toegevoegd als er fouten zijn opgetreden in de export.

 • error.csv: De fouten die zijn opgetreden bij het ophalen van de berichten. Meer informatie
 • naam_export–account-exceptions.csv: De Gmail-accounts waarin is gezocht, maar waaruit niet alle overeenkomende berichten zijn geëxporteerd.
 • naam_export-failed-group-membership-lookups.csv: De groepsmailadressen waarin is gezocht, maar waaruit niet alle overeenkomende leden zijn geretourneerd.
Controlecijfers van bestanden Controlecijfers van bestanden In dit bestand staan de message digest 5 (MD5) hash-waarden voor alle bestanden in de export.
Berichtparameters in het metadatabestand

Het metadatabestand bevat de volgende gegevens:

Geëxporteerd voor berichten in Gmail en Groepen

 • #From: Het e-mailaccount van de afzender.
 • #To: De e-mailaccounts van alle ontvangers.
 • #CC: De e-mailaccounts van alle ontvangers in de cc.
 • #BCC: De e-mailaccounts van alle ontvangers in de bcc.
 • #Subject: Het onderwerp van het bericht.
 • #DateSent: Het tijdstempel voor wanneer het bericht is gestuurd.
 • #DateReceived: Het tijdstempel voor wanneer het bericht is ontvangen.

Geëxporteerd voor berichten in Hangouts en Chat

 • #SubjectAtStart (alleen Hangouts): Het onderwerp van het gesprek toen het eerste bericht werd gestuurd.
 • #SubjectAtEnd (alleen Hangouts): Het onderwerp van het gesprek toen het laatste bericht werd gestuurd.
 • #DateFirstMessageSent: Het tijdstempel voor wanneer het eerste bericht in een gesprek is gestuurd.
 • #DateLastMessageSent: Het tijdstempel voor wanneer het laatste bericht in een gesprek is gestuurd.
 • #DateFirstMessageReceived: Het tijdstempel voor wanneer het eerste bericht in een gesprek is ontvangen.
 • #DateFirstMessageReceived: Het tijdstempel voor wanneer het laatste bericht in een gesprek is ontvangen.

Geëxporteerd voor alle berichten (Gmail, Groepen en Chat)

 • Labels: Labels die zijn toegepast door Gmail of Chat, zoals ^INBOX, ^TRASH en ^DELETED, Bevat ook labels die door de gebruiker zijn toegevoegd aan het bericht.
 • FileName: Een bericht-ID. Gebruik deze waarde om metadata te koppelen aan het overeenkomstige bericht in een e-mailclient of een teksteditor.
 • FileSize: De grootte van het bericht in bytes.
 • Hash: De MD5-hash van het bericht.

Geëxporteerd voor berichten in Chat (niet in Hangouts)

 • RoomID: De ID van de ruimte, groepschat of privéchat waarin het bericht is gepost.
 • Participants: De e-mailadressen van alle gebruikers die hebben deelgenomen aan het gesprek.
 • RoomName: De waarde hangt af van het type bericht:
  • Voor chatruimtes is dit de naam van de ruimte.
  • Voor groepsgesprekken die na begin december 2020 zijn gemaakt, staat hier Group chat.
  • Voor groepsgesprekken die vóór begin december 2020 zijn gemaakt en privéchats, ziet u een door komma's gescheiden lijst met accounts die eraan hebben deelgenomen.
 • ConversationType: Het berichttype:
  • Voor groepschats die na begin december 2020 zijn gemaakt of ruimtes, is de waarde Room.
  • Voor groepschats die voor begin december 2020 zijn gemaakt, is de waarde Group Direct Message.
  • Voor een privéchat is de waarde 1:1 Direct Message.

Queryparameters voor de hele export

 • UserQuery: De zoekopdracht die is verstuurd door de Vault-gebruiker die de berichten in deze export heeft opgehaald.
 • TimeZone: De tijdzone die is gebruikt in zoekopdrachten met bepaalde datums.
 • Custodians: De e-mailadressen van de gebruikers van wie het account is doorzocht. Als u heeft gezocht op content in plaats van individuele gebruikersaccounts, staan hier geen custodians.
Berichtparameters in het metadatabestand (csv)

In het metadatabestand staan de volgende gegevens voor berichten in Gmail en de klassieke versie van Hangouts. De waarde is leeg als de gegevens niet beschikbaar zijn of als deze niet gelden voor een bericht. Sommige waarden zijn alleen beschikbaar voor Gmail of de klassieke versie van Hangouts.

Opmerking: Dit bestand bevat geen metadata voor berichten in Groepen of Chat.

Kolom Beschrijving Opmerkingen
Rfc822MessageId

De bericht-ID die hetzelfde is voor de berichten van de ontvanger en de afzender. Gebruik deze waarde om metadata te koppelen aan het bericht in een mbox-export.

Voor de klassieke versie van Hangouts geldt deze waarde voor het eerste bericht in een gesprek.

 
GmailMessageId Een unieke bericht-ID. Gebruik deze waarde om specifieke berichten te beheren via de Gmail API.

Voor de klassieke versie van Hangouts geldt deze waarde voor het eerste bericht in een gesprek.

 
Account

Het account waarvan het bericht in de inbox stond.

gebruiker1@bedrijf.com heeft bijvoorbeeld een bericht ontvangen dat naar groepA@bedrijf.com was gestuurd, omdat deze gebruiker lid is van de groep. Als het bericht in de resultaten van een zoekopdracht staat omdat het in de inbox van gebruiker1 stond, is de waarde onder To groepA@bedrijf.com en de waarde onder Account gebruiker1@bedrijf.com.

 
From Het account van de afzender.  
To Het account van de ontvanger. Meerdere ontvangers worden gescheiden door komma's. De lijst staat tussen dubbele aanhalingstekens. Alleen Gmail
Cc Accounts in het veld Cc. Alleen Gmail
Bcc Accounts in het veld Bcc. Alleen Gmail
Subject Het onderwerp van het bericht. Alleen Gmail
Labels Labels die zijn toegepast op het bericht door Gmail of de gebruiker. Alleen Gmail
DateSent De datum waarop het bericht is verstuurd in UTC (jjjj-MM-dd'T'UU:mm:ssZZZZ). Alleen Gmail
DateReceived De datum waarop het bericht is ontvangen (jjjj-MM-dd'T'UU:mm:ssZZZZ). Alleen Gmail
SubjectAtStart Het onderwerp van het gesprek toen het eerste bericht werd gestuurd. Alleen de klassieke versie van Hangouts
SubjectAtEnd Het onderwerp van het gesprek toen het laatste bericht werd gestuurd. Alleen de klassieke versie van Hangouts
DateFirstMessageSent Het tijdstempel voor wanneer het eerste bericht in een gesprek is gestuurd. Alleen de klassieke versie van Hangouts
DateLastMessageSent Het tijdstempel voor wanneer het laatste bericht in een gesprek is gestuurd. Alleen de klassieke versie van Hangouts
DateFirstMessageReceived Het tijdstempel voor wanneer het eerste bericht in een gesprek is ontvangen. Alleen de klassieke versie van Hangouts
DateLastMessageReceived Het tijdstempel voor wanneer het laatste bericht in een gesprek is ontvangen. Alleen de klassieke versie van Hangouts
ThreadedMessageCount Het aantal berichten in het gesprek. Alleen de klassieke versie van Hangouts

Drive-exports

Gedeelte openenGedeelte sluiten

Inhoud van de export
Gegevens Bestandsnaam Beschrijving
Bestanden naam_export_N.zip

Bevat alle bestanden en sites die zijn gevonden met de zoekopdracht. Vault exporteert maximaal 10 GB aan gegevens in één gecomprimeerd bestand. Als u meer dan 10 GB aan gegevens exporteert, maakt Vault meerdere bestanden.

De naam van geëxporteerde bestanden bestaat uit de oorspronkelijke naam van het bestand, gevolgd door een underscore (_) en de Drive-bestands-ID.

Geëxporteerde Google-bestanden worden als volgt geconverteerd:

 • Google Documenten naar docx
 • Google Spreadsheets naar xlsx
 • Google Formulieren naar zip (html en csv)
 • Google Presentaties naar pptx
 • Google Tekeningen naar pdf.
 • Google Sites naar pdf. Elke pagina van een site wordt opgeslagen als apart pdf-bestand met een naam in de volgende indeling:
 • sitenaam_paginanaam_site-ID_pagina-ID.pdf

Opmerking: Als u bestanden die zijn versleuteld aan de clientzijde exporteert, blijven de bestanden versleuteld en eindigen de bestandsnamen op .gcse. Gebruik de Google-tool voor ontsleuteling aan de clientzijde om de bestanden te ontsleutelen. Als u een Google-document, -spreadsheet of -presentatie ontsleutelt, eindigt de bestandsnaam op .gdoc. De ontsleutelingstool kan deze bestanden nog niet converteren naar docx, xlsx of pptx.

Bestandsmetadata naam_export-metadata.xml

Bevat metadata, zoals:

 • Document-ID's (Opmerking: Deze ID's zijn niet de Drive-bestands-ID's. Ze komen overeen met waarden in het csv-bestand.)
 • Gebruikersmailadressen
 • De datums waarop elk bestand is gemaakt en aangepast
 • Documenttypen en -titels

Meer informatie

Accounts en document-ID's naam_export-custodian-docid.csv Bevat gebruikersaccounts met de bijbehorende document-ID's. Gebruik deze informatie om te bepalen of gebruikers toegang hebben tot de geëxporteerde bestanden.
Foutrapporten

error.csv

naam_export-incomplete-accounts.csv

Er worden alleen foutrapporten toegevoegd als er fouten zijn opgetreden in de export.

 • error.csv: Hierin staan de fouten die zijn opgetreden bij het ophalen van de bestanden en de bestandsmetadata. Meer informatie
 • naam_export-incomplete-accounts.csv: De accounts waarin is gezocht maar waaruit niet alle overeenkomende bestanden zijn geëxporteerd.
Controlecijfers van bestanden Controlecijfers van bestanden In dit bestand staan de message digest 5 (MD5) hash-waarden voor alle bestanden in de export.
Bestandsparameters in het metadatabestand

De volgende metadata staat in het geëxporteerde metadatabestand:

In elk bestand

 • DocID: Een unieke ID voor het bestand. Voor sites-export is deze waarde de pagina-ID.
 • #Author: Het e-mailadres van de eigenaar van het bestand in Drive. Als het bestand in een gedeelde Drive staat, staat hier de naam van de gedeelde Drive.
 • Collaborators: De accounts en groepen die directe toegang hebben tot het bestand en het kunnen bewerken of er reacties aan kunnen toevoegen. Bevat ook gebruikers met indirecte toegang tot het bestand als u deze optie kiest tijdens de export.
 • Viewers: De accounts en groepen die directe toegang hebben tot het bestand en het kunnen bekijken. Bevat ook gebruikers met indirecte toegang tot het bestand als u deze optie kiest tijdens de export.
 • #DateCreated: De datum waarop een Google-bestand is gemaakt in Drive. Voor niet-Google-bestanden staat hier de datum waarop het bestand is geüpload naar Drive. Meer informatie over tijdstempels voor geüploade bestanden
 • #DateModified: De datum waarop het bestand voor het laatst is aangepast. Meer informatie over tijdstempels voor geüploade bestanden
 • #Title: De naam die het bestand heeft gekregen van de gebruiker. Omdat sommige besturingssystemen geen zip-bestanden met extreem lange namen kunnen uitpakken, breekt Vault tijdens de export de bestandsnaam af na 128 tekens. De waarde in de tag #Title wordt niet afgebroken.
 • DocumentType: Het bestandstype van Google-bestanden. Dit zijn mogelijke waarden:
  • DOCUMENT: Een document dat is gemaakt in Google Documenten.
  • SPREADSHEET: Een spreadsheet die is gemaakt in Google Spreadsheets.
  • PRESENTATION: Een presentatie die is gemaakt in Google Presentaties.
  • FORM: Een formulier dat is gemaakt in Google Formulieren.
  • DRAWING: Een tekening die is gemaakt in Google Tekeningen.
  • SITES_PAGE: Een pagina van een site die is gemaakt in de nieuwe versie van Google Sites.
 • Others: De accounts in de zoekopdracht die indirecte toegang hebben tot het bestand als u ervoor heeft gekozen gegevens over het toegangsniveau uit te sluiten tijdens de export. Kan ook gebruikers bevatten waarvan Vault de toegangsrechten ten tijde van de export niet kon bepalen.
 • SitesTitle: Voor sites is dit de naam van de pagina.
 • PublishedURL: Voor sites is dit het webadres van de gepubliceerde pagina. De waarde is leeg voor niet-gepubliceerde sites.
 • DocParentID: Voor sites is dit een unieke ID voor de site waarvan de pagina deel uitmaakt.
 • SharedDriveID: De ID van de gedeelde Drive waarin het bestand staat (indien van toepassing).
 • SourceHash: Unieke hash-waarde voor elke versie van een bestand. Kan worden gebruikt om bestandsexports te dedupliceren en te controleren of het geëxporteerde bestand een exacte kopie van het bronbestand is. Wordt alleen ondersteund voor Google Documenten-, Spreadsheets- en Presentaties-bestanden.
 • FileName: De bestandsnaam. Gebruik deze waarde om metadata te koppelen aan het bestand in het zip-bestand met de exports.
 • FileSize: De grootte van het bestand in bytes.
 • Hash: De MD5-hash van het bestand.
 • ClientSideEncrypted: Geeft aan dat het bestand is versleuteld met Versleuteling aan de clientzijde voor Google Workspace. Bestanden die niet aan de clientzijde zijn versleuteld, bevatten niet de tag ClientSideEncrypted.
 • Reviews: Een gedeelte met metadata voor bestandsgoedkeuringen. Niet geëxporteerd als er geen goedkeuringen voor het bestand zijn gevraagd. Voor elk goedkeuringsverzoek bevat het gedeelte Review de volgende informatie:
  • ApprovalId: Een unieke ID voor de beoordeling.
  • CreatedAt: De tijd waarop goedkeuring is aangevraagd.
  • ModifiedAt: Het laatste tijdstip waarop de goedkeuringsstatus is gewijzigd.
  • Approvers: Een door komma's gescheiden lijst met de e-mailadressen van de goedkeurders.
  • ApprovalStatus: De status van de goedkeuring. Dit zijn mogelijke waarden:
   • IN_PROGRESS: Goedkeuring aangevraagd.
   • APPROVED: Alle goedkeurders hebben het bestand goedgekeurd.
   • DECLINED: Een goedkeurder heeft het verzoek afgewezen om het bestand goed te keuren.
   • CANCELLED: Een goedkeurder heeft het bestand afgewezen.

Queryparameters voor de hele export

 • UserQuery: De zoekopdracht die is verstuurd door de Vault-gebruiker die de bestanden in deze export heeft opgehaald.
 • TimeZone: De tijdzone die is gebruikt in zoekopdrachten met bepaalde datums.
 • Custodians: De e-mailadressen van de gebruikers van wie het account is doorzocht. Als u heeft gezocht op content in plaats van individuele gebruikersaccounts, staan hier geen custodians.
Gegevens over toegangsniveau exporteren voor gebruikers met indirecte toegang tot bestanden

Als u bestanden exporteert uit Drive, kan het metadatabestand informatie bevatten over gebruikers in uw organisatie die indirecte toegang hebben tot bestanden die overeenkomen met de zoekcriteria en deze hebben geopend.

In de volgende situaties kan een gebruiker indirecte toegang hebben tot een bestand of map:

 • Bestanden die zijn gedeeld met een groep waar de gebruiker bij hoort
 • Bestanden die zijn gedeeld met het domein
 • Bestanden die openbaar zijn gedeeld

Tijdens de export kunt u kiezen welke gegevens moeten worden toegevoegd aan de metadata-uitvoer.

 • Vink in het exportvenster het vakje aan zodat Vault de toegangsrechten bepaalt van gebruikers in uw domein die indirecte toegang hebben tot bestanden. Elk van deze gebruikers is toegevoegd aan een van deze categorieën als u het metadatabestand opent:

  • Collaborators: Gebruikers die indirect toestemming hebben om een bestand te bewerken of reacties toe te voegen.
  • Viewers: Gebruikers die indirect toestemming hebben om een bestand te bekijken.
  • Others: Soms kan Vault het toegangstype van een gebruiker ten tijde van de export niet bepalen. Bijvoorbeeld als een bestand is gedeeld met een groep en de gebruiker later is verwijderd uit de groep.

  Vault heeft tijd nodig om te bepalen welke rechten deze gebruikers hebben. Het kan dus langer duren voordat de bestanden kunnen worden gedownload.

 • Vink het vakje niet aan in het exportvenster (dit is de standaardoptie) om geen gegevens over toegangsrechten toe te voegen voor gebruikers in uw domein met indirecte toegang tot bestanden. Deze gebruikers staan dan onder Others in het metadatabestand.

Google Voice-exports

Gedeelte openenGedeelte sluiten

Inhoud van de export
Gegevens Bestandsnaam Beschrijving
Bestanden met Voice-gegevens naam_export-N.zip Er wordt een zip-bestand gemaakt voor elk account. Het bevat PST- of mbox-bestanden van sms'jes, gesprekslijsten, mp3-audiobestanden van voicemails en voicemailtranscripts.
Bestandsmetadata naam_export-metadata.xml Een XML-bestand met de metadata zoals die op de servers van Google staat.
Controlecijfers van bestanden Controlecijfers van bestanden Een checksum-bestand met message digest 5 (MD5) hash-waarden voor alle bestanden in de export.
Foutrapport

error.csv

Er worden alleen foutrapporten toegevoegd als er fouten zijn opgetreden in de export. Meer informatie

Opmerking: In tegenstelling tot andere services bevatten Voice-exports geen bestand met aantallen.

Voice-gegevensparameters in het metadatabestand

Het metadatabestand bevat de volgende gegevens:

Informatie over elk bestand

 • DocID: Een unieke ID voor het bestand.
 • #Author: Het e-mailadres van het account dat eigenaar is van het bestand in Drive.
 • #DateFirstMessageSent: Voor sms-gesprekken is dit de datum waarop het eerste bericht is verstuurd. Opmerking: Deze en de volgende 3 velden zijn identiek in de invoer voor voicemails en gesprekslijsten.
 • #DateLastMessageSent: Voor sms-gesprekken is dit de datum waarop het laatste bericht is verstuurd.
 • #DateFirstMessageReceive: Voor sms-gesprekken is dit de datum waarop het eerste bericht is ontvangen.
 • #DateLastMessageReceive: Voor sms-gesprekken is dit de datum waarop het laatste bericht is ontvangen.
 • ConversationType Het gegevenstype:
  • TEXT_MESSAGE: Een sms.
  • VOICEMAIL: Een voicemail.
  • INCOMING_CALL: Een gesprekslijst van een inkomend gesprek.
  • OUTGOING_CALL: Een gesprekslijst van een uitgaand gesprek.
  • MISSED_CALL: Een gesprekslijst van een onbeantwoord inkomend gesprek.
 • ParticipantPhoneNumbers: De telefoonnummers van de deelnemers.
 • OwnerPhoneNumbers: Deze waarde bevat meerdere telefoonnummers als het telefoonnummer van de gebruiker is gewijzigd.
 • Labels: Eventuele labels in het gesprek. Verwijderde gesprekken hebben bijvoorbeeld het label DELETED.
 • ExternalFile FileName: De bestands-ID, die overeenkomt met het Subject (Onderwerp) in het PST- of mbox-bestand.

Queryparameters voor de hele export

 • UserQuery: De query die is verstuurd door de Vault-beheerder.
 • TimeZone: De tijdzone van de query.
 • Custodians: De e-mailadressen van de accounts die zijn doorzocht.

Foutrapporten

Als Vault de gegevens van een service niet kan exporteren, wordt er een foutrapport gemaakt. Het rapport bevat de items waarin zich exportfouten hebben voorgedaan, meer informatie en metadata.

Vault retourneert 2 soorten fouten:

 • Kortdurende fouten: Een server in de backend kon de e-mail of het bestand niet ophalen. Het item zou weer beschikbaar moeten zijn voor export als u er later opnieuw naar zoekt.
 • Langdurige fouten: Elke fout die niet expliciet wordt gelabeld als kortdurend is het resultaat van een probleem dat niet kan worden opgelost. Dit komt meestal voor als een berichtbijlage of bestand is verwijderd, niet wordt ondersteund voor export of niet kan worden geconverteerd naar de juiste indeling.

Als u wilt zien of het probleem kortdurend of langdurig is, opent u het csv-bestand met Google Spreadsheets of een andere spreadsheet-app en kijkt u in de kolom Error Description (Foutbeschrijving). (Opmerking: Foutbeschrijvingen zijn niet beschikbaar voor Voice-exports).

Herstel na een kortdurende fout

U kunt de bericht- en bestandsgegevens gebruiken om de gegevens te vinden die niet zijn geëxporteerd vanwege een kortdurende fout en die alsnog te exporteren.

 • Als het foutrapport berichten met kortdurende fouten bevat, gebruikt u de RFC 822-ID van elk bericht om de berichten weer te vinden als u opnieuw zoekt. De indeling van de zoekterm is rfc822msgid:ID.
 • Als het foutrapport Drive-bestanden met kortdurende fouten bevat, gebruikt u de titel van elk bestand om de bestanden weer te vinden als u opnieuw zoekt. De indeling van de zoekterm is title:"bestandstitel".

Inhoud van foutrapporten

Gedeelte openenGedeelte sluiten

Inhoud van foutrapporten voor Gmail (nieuwe export)

Het gedeelte Summary

Het foutrapport bevat de volgende gegevens voor het volledige rapport in het gedeelte Summary.

Veld Beschrijving
AccountErrorsCount Het aantal accounts waarvoor Vault geen berichten heeft kunnen ophalen voor de export.
PartialAccountErrorsCount Het aantal accounts waarvoor Vault niet alle berichten heeft kunnen ophalen voor de export.
MessageErrorsCount Het aantal berichten dat Vault niet volledig heeft kunnen ophalen via Gmail. Voor deze berichten haalt Vault wel de metadata op, maar niet alle berichtinhoud.
Account

Het account waarvan het bericht in de inbox stond.

gebruiker1@bedrijf.com heeft bijvoorbeeld een bericht ontvangen dat naar groepA@bedrijf.com was gestuurd, omdat deze gebruiker lid is van de groep. Als het bericht in de resultaten van een zoekopdracht staat omdat het in de inbox van gebruiker1 stond, is de waarde onder To groepA@bedrijf.com en de waarde onder Account gebruiker1@bedrijf.com.

Count Het aantal foutberichten dat is gekoppeld aan een specifiek account.
PSTConversionErrorsCount Het aantal berichten dat niet is omgezet naar PST.
ChatErrorsCount Het aantal Hangouts-threads waarvoor Vault een of meer berichten niet heeft kunnen ophalen voor de export.
ThreadCount Het aantal Hangouts-threads met fouten dat is gekoppeld aan een specifiek account.

Lijst met fouten

Na het gedeelte Summary bevat de export metadata voor de accounts en berichten met foutmeldingen. Er worden geen waarden gerapporteerd als de gegevens niet beschikbaar zijn of niet van toepassing zijn op een bericht.

Veld Beschrijving
AccountErrors Een lijst van gebruikers waarvan de berichten niet konden worden doorzocht. Elke invoer bevat waarden voor Account en Reason.
Reason Voor accounts waarvoor Vault geen berichten kon ophalen voor de export is dit de fout die is geretourneerd door Gmail.
PartialAccountErrors Een lijst van gebruikers waarvan berichten alleen gedeeltelijk zijn doorzocht.
MessageErrors

De metadata voor berichten die niet konden worden geëxporteerd. Velden zijn hetzelfde als het metadatabestand

PSTConversionErrors Voor exports met PST-indeling is dit een lijst van de waarden voor Account en Rfc822MessageId voor berichten die niet zijn omgezet naar PST. Deze berichten zijn beschikbaar in de oorspronkelijke EML-indeling in het naam_export-conversion-errors-N.zip-bestand dat is opgenomen in de export.
ChatErrors De metadata voor een bericht in een Hangouts-gesprek met daarin minstens 1 overeenkomend bericht dat niet kon worden geëxporteerd. De metadata voor het gesprek is afkomstig van een willekeurig bericht dat mogelijk niet hetzelfde bericht is dat overeenkwam met de zoekopdracht.
Inhoud van foutrapporten voor Gmail (klassieke export) en Groepen

Het foutrapport bevat voor elk bericht de volgende velden. De velden zijn leeg als de gegevens niet beschikbaar zijn of niet van toepassing zijn op een bericht.

Veld

Beschrijving
Document ID Een unieke ID voor het bestand.
Document type Het documenttype. De waarde is mail.
File type

Het bestandstype. De waarde is mail

Attachments count Het aantal bijlagen dat is toegevoegd aan het bericht.
Attachment names De bestandsnamen van de bijlagen.
Subject Het onderwerp van het bericht.
Size De grootte van het bericht.
From Het e-mailaccount van de afzender.
To De e-mailaccounts van alle ontvangers.
Cc De e-mailaccounts van alle ontvangers in de cc.
Sent time Het tijdstempel voor wanneer het bericht is verstuurd.
Source account Het account dat is toegevoegd aan de zoekopdracht.
Error description Een beschrijving van de fout.
RFC 822 Message-ID

Een unieke ID die e-mailservers toevoegen aan een bericht.

Voorbeeld: rfc822msgid:AANLkTilQ5MWSp7-iE6SKepvOl-
Spjupgr1NZTiLGu16Z@mail.solarmora.com

 

Inhoud van foutrapporten voor Chat

Het foutrapport bevat voor elk bericht de volgende velden. De velden zijn leeg als de gegevens niet beschikbaar zijn of niet van toepassing zijn op een bericht.

Veld

Beschrijving
Document ID Een unieke ID voor het bestand.
Filename Het documenttype. De waarde is mail.
Conversation Type

Het type bericht. De waarde is mail.

space Name De naam van de ruimte
Error description Een beschrijving van de fout.

 

Inhoud van foutrapporten voor Drive-bestanden

Het foutrapport bevat de volgende velden voor elk bestand. De velden zijn leeg als de gegevens niet beschikbaar zijn of niet van toepassing zijn op een bestand.

Veld Beschrijving
Document ID Een unieke ID voor het bestand.
Document type Het bestandstype van Google-bestanden. Mogelijke waarden zijn DOCUMENT, SPREADSHEET, PRESENTATION, FORM, DRAWING en SITES_PAGE.
File type De bestandsindeling, zoals pdf of xlsx.
Title De naam die het bestand heeft gekregen van de gebruiker.
Size De grootte van het bestand.
Creator Het e-mailadres van de eigenaar van het bestand in Drive. Als het bestand in een gedeelde Drive staat, staat hier de naam van de gedeelde Drive.
Collaborators De accounts en groepen die directe toegang hebben tot het bestand en het kunnen bewerken of er reacties aan kunnen toevoegen. Bevat ook gebruikers met indirecte toegang tot het bestand als u deze optie kiest tijdens de export.
Viewers De accounts en groepen die directe toegang hebben tot het bestand en het kunnen bekijken. Bevat ook gebruikers met indirecte toegang tot het bestand als u deze optie kiest tijdens de export.
Others De accounts in de zoekopdracht die indirecte toegang hebben tot het bestand als u ervoor heeft gekozen gegevens over het toegangsniveau uit te sluiten tijdens de export. Kan ook gebruikers bevatten waarvan Vault de toegangsrechten ten tijde van de export niet kon bepalen.
Creation time De datum waarop een Google-bestand is gemaakt in Drive. Voor niet-Google-bestanden staat hier wanneer het bestand is geüpload naar Drive.
Last modified time De datum waarop het bestand voor het laatst is aangepast.
Error description Een beschrijving van de fout.
Drive Document ID Een unieke ID voor een bestand in Drive.

 

Inhoud van foutrapporten voor Voice

In het foutrapport staan de accounts waarin is gezocht maar waaruit niet alle overeenkomende bestanden zijn geëxporteerd.

Veld Beschrijving
Account Het e-mailadres van het account waarvoor bepaalde gegevens niet zijn geëxporteerd.
Failed Conversation Count Het aantal gesprekken dat niet is geëxporteerd. Als dit aantal onbekend is, is de waarde Unknown Failure Count.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
96539
false
false