Najczęstsze pytania na temat przechowywania w Vault

Czy jeśli korzystam z G Suite i dokupię Vault, to reguły przechowywania zostaną zastosowane do istniejących danych?

Tak. Reguły przechowywania obejmują wszystkie obsługiwane typy danych – istniejące i nowo utworzone.

Czy okresy przechowywania w Vault są stałe, czy można je wydłużać lub skracać?

Okresy przechowywania można zmieniać, dostosowując czas obowiązywania reguł przechowywania. Jeśli dane są objęte kilkoma regułami o różnych okresach przechowywania, to będą przechowywane zgodnie z regułą o najdłuższym czasie obowiązywania.

Czy Vault umożliwia przechowywanie, blokowanie i wyszukiwanie wszystkich wiadomości z Grup dyskusyjnych?

Vault pozwala blokować, przechowywać i wyszukiwać wiadomości w grupach, w których jest włączone archiwizowanie. Właściciele grup mogą włączać i wyłączać archiwizowanie w swoich grupach. Jeśli właściciel grupy wyłączy archiwizowanie, wiadomości z tej grupy będą nadal dostępne w skrzynkach pocztowych użytkowników.

Jeśli utworzę reguły przechowywania w Vault, czy muszę też używać automatycznego usuwania e-maili i czatów w konsoli administracyjnej Google?

Nie. Jeśli utworzysz reguły przechowywania w Vault, administrator G Suite powinien wyłączyć automatyczne usuwanie e-maili i czatów w konsoli administracyjnej Google.

Jak są przechowywane wątki z Gmaila?
  • Jeśli jakakolwiek wiadomość z wątku została zachowana przez regułę przechowywania, cała rozmowa również zostanie zachowana.
  • Gdy wszystkie reguły przechowywania utracą ważność, trwale usunięte zostaną tylko te wiadomości z wątku, które są objęte tymi regułami. Inne wiadomości z wątku, których nie obejmują odpowiednie reguły przechowywania, pozostaną dostępne w Vault.
  • Wyniki wyszukiwania zawierają tylko jednego e-maila z wątku. Aby wyświetlić cały wątek, kliknij tę wiadomość.
  • Ustawienie „Widok wątku” na koncie użytkownika nie ma wpływu na działanie tej funkcji.
Jaki wpływ na przechowywanie mają etykiety?

Gdy dodasz etykietę w Gmailu, zostanie ona zastosowana tylko do wiadomości już znajdujących się w wątku. Wiadomości dodane do wątku w przyszłości nie zostaną automatycznie oznaczone etykietą. Jeśli reguła przechowywania oparta na etykiecie ma zastosowanie do wiadomości w wątku, są przechowywane wszystkie wiadomości z tego wątku aż do daty usunięcia ostatniego e-maila oznaczonego etykietą ze skrzynki odbiorczej użytkownika. Odpowiedzi na ostatnią wiadomość oznaczoną etykietą nie przedłużają okresu przechowywania tego wątku. Dowiedz się więcej

Czy przy użyciu reguł przechowywania mogę zachować pliki zapisane na Dysku Google?

Tak – możesz tworzyć reguły przechowywania obejmujące pliki na Dyskach użytkowników oraz dyskach współdzielonych.

Jaki wpływ na kopie robocze wiadomości mają reguły przechowywania?

Vault traktuje nieusunięte kopie robocze wiadomości tak samo, jak inne wiadomości. Jeśli utworzysz domyślną lub niestandardową regułę przechowywania, nieusunięte kopie robocze wiadomości w domenie też zostaną objęte tą regułą. Podczas tworzenia reguły przechowywania możesz wybrać opcję Wyklucz kopie robocze, dzięki czemu ta reguła nie będzie obejmować kopii roboczych wiadomości.

Jeśli kopia robocza zostanie skasowana bez wysyłania, zostanie trwale usunięta po 30 dniach bez względu na zasady przechowywania czy blokady.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?