Najczęstsze pytania związane z wyszukiwaniem w Vault

Otwórz wszystko   |   Zwiń wszystko

W jaki sposób Vault obsługuje strefy czasowe i czas letni?

Podczas wyszukiwania danych możesz określić strefę czasową, na podstawie której Vault ustali zakres dat, z których wyświetlić lub wyeksportować wyniki.

Ważne: w niektórych strefach czasowych wyniki wyszukiwania mogą różnić się od oczekiwanych. Więcej informacji

Ze względu na sposób przechowywania i pobierania danych na serwerach Google, czas wysłania wiadomości w Gmailu i Grupach dyskusyjnych może być zaokrąglony do najbliższej pełnej godziny. Na przykład wiadomość wysłana 31 grudnia o 23:30 może zostać uwzględniona w wynikach wyszukiwania w Vault dla okresu rozpoczynającego się 1 stycznia. To zaokrąglanie nie ma wpływu na wyszukiwanie na Dysku.

Jeśli wyszukiwanie obejmuje daty, stosowany jest następujący zakres wyszukiwania:

  Gmail i Grupy dyskusyjne Dysk
Rozpoczęcie 23:30:00
(poprzedniego dnia)
12:00:00
Zakończenie 12:29:59
(następnego dnia)
23:59:59

Jeśli nie wybierzesz strefy czasowej podczas wyszukiwania, Vault użyje strefy czasowej ustawionej na komputerze.

Czas letni

Może być konieczna zmiana strefy czasowej, aby wziąć pod uwagę czas letni. Jeśli na przykład szukasz plików utworzonych przez użytkownika z Nowego Jorku:

 • wybierz GMT-5 w przypadku plików utworzonych między 1 grudnia a 31 stycznia (obowiązuje czas standardowy),

 • wybierz GMT-4 w przypadku plików utworzonych między 1 czerwca a 31 lipca (obowiązuje czas letni).

Nieprawidłowa strefa czasowa może skutkować nietrafnymi wynikami wyszukiwania

Wybrana strefa czasowa może zmienić wyniki wyszukiwania. Jeśli na przykład wyszukujesz wiadomości od pracownika z Francji (GMT+1), ale wyszukiwarka używa strefy czasu pacyficznego (GMT-8), zakres wyszukiwania będzie obejmował okres od godziny 16:00 dnia poprzedzającego wybraną datę początkową do godziny 15:59 dnia wybranej daty końcowej.

W zależności od potrzeb organizacji i wymogów prawnych możesz rozważyć:

 • wykonanie wielu operacji wyszukiwania, jeśli wyszukiwane dane zostały wygenerowane przez użytkowników z różnych stref czasowych;
 • użycie strefy czasowej centrali organizacji, jeśli osoba przeprowadzająca wyszukiwanie znajduje się w innej strefie czasowej;
 • użycie strefy czasowej określonej w orzeczeniu sądowym lub innym dokumencie prawnym powiązanym z wyszukiwaniem;
 • porę roku i potrzebę dostosowania strefy czasowej zgodnie z czasem letnim.

Są to jedynie przykłady obrazujące, jak strefa czasowa może wpływać na wyniki wyszukiwania. Organizacja musi zdefiniować własne strategie wyszukiwania uwzględniające wpływ stref czasowych i czasu letniego na wyniki wyszukiwania.

Dlaczego czasami wyszukiwanie w Vault powoduje wystąpienie błędu?

Czasami wyszukiwanie powoduje wystąpienie błędu:

 • Vault nie może przeszukiwać konta, gdy jego dane są synchronizowane. Jest to tymczasowy problem, a dane powinny być dostępne za około 10 minut. Jeśli konta pozostają niedostępne, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.
 • Vault nie może zwracać wyników wyszukiwania, jeśli użyto symbolu wieloznacznego, który pasuje do stu lub większej liczby słów na koncie użytkownika. Jeśli tak się stanie, zawęź kryteria wyszukiwania, aby było ono bardziej szczegółowe. Jeśli na przykład zapytanie subj:je* generuje zbyt wiele dopasowań, możesz spróbować wyszukać subj:jedz* (aby znaleźć „jedzenie”) albo subj:jez* (aby znaleźć „jezioro”).
Jak działa funkcja liczenia?

Za pomocą funkcji liczenia możesz ocenić zakres zapytania przed przeprowadzeniem wyszukiwania w Gmailu. Wpisz wyszukiwane hasło i kliknij Liczba. Po zakończeniu liczenia Vault wyświetli:

 • liczbę przeszukanych kont,
 • ile czasu zajęło wyszukiwanie,
 • liczbę wiadomości pasujących do zapytania,
 • liczbę kont z pasującymi wiadomościami.
  Uwaga: wiadomości mogą być liczone dwukrotnie. Jeśli na przykład jan@produktysolarne.com wyśle wiadomość na adres anna@produktysolarne.com, Vault policzy tę wiadomość dwukrotnie, ponieważ znajduje się ona w obu skrzynkach pocztowych. Gdy użytkownik wyśle wiadomość do kogoś spoza domeny, ta wiadomość zostanie policzona tylko raz.

Możesz pobrać plik CSV zawierający łączne liczby kont i wiadomości dla danego zapytania. Ten plik zawiera:

 • datę i godzinę;
 • zapytanie, które wygenerowało liczbę;
 • liczbę przeszukanych kont;
 • liczbę kont, których nie można było przeszukać;
 • liczbę kont z pasującymi wiadomościami;
 • adres e-mail i nazwę każdego konta z pasującymi wiadomościami;
 • liczbę pasujących wiadomości z każdego konta.
Czy mogę wyszukiwać w Vault wiadomości czatu?

Vault w pełni obsługuje czaty w klasycznej wersji Hangouts, które miały miejsce po 8 kwietnia 2015 roku. Możesz przechowywać, wyszukiwać i eksportować wiadomości czatu w Hangouts z włączoną historią oraz nakładać na nie blokady.

W przypadku Hangoutów, które miały miejsce przed tą datą:

 • wyszukiwanie, eksportowanie i nakładanie blokad jest możliwe tylko dla zapisanych czatów;
 • zasady przechowywania nie są odpowiednio stosowane do wiadomości z Hangouts.

Vault w pełni obsługuje też Hangouts Chat.

Czy administratorzy mogą wymagać zapisywania rozmów, tak by były one zachowywane w Vault?
 • Google Hangouts: administratorzy mają kontrolę nad tym, czy historia jest włączona czy wyłączona. Vault może przechowywać wszystkie czaty z Hangouts, które miały miejsce po 8 kwietnia 2015 roku z włączoną historią.
 • Google Talk: administratorzy mogą tylko wymagać wyłączenia zapisywania rozmów i wyłączyć historię czatów.
Co się dzieje, jeśli użytkownik Vault przekroczy limit miejsca w G Suite?

Nie ma to wpływu na Vault. Użytkownik, który przekroczył limit miejsca na dysku nie może jednak wysyłać ani odbierać nowych e-maili i może zauważyć ogólne pogorszenie działania konta.

Czy mogę przywrócić wiadomości zachowane w Vault z powrotem do Gmaila?

W przypadku danych usuniętych mniej niż 25 dni temu zalecamy przywrócenie danych użytkownika z Dysku Google lub Gmaila przy użyciu konsoli administracyjnej Google.

Jak wykluczyć automatycznie zapisane lub odrzucone wersje robocze z wyszukiwania w Vault?

Aby wykluczyć automatycznie zapisane wersje robocze, dodaj do wyszukiwanych haseł ten operator: -label:^r_ad.

Aby wykluczyć odrzucone wersje robocze, dodaj do wyszukiwanych haseł ten operator: -(label:^deleted AND label:drafts).

Czy mogę przeszukiwać określoną jednostkę organizacyjną?

Tak. Podczas wyszukiwania kliknij Jednostka organizacyjna, a potem wybierz jednostkę organizacyjną, którą chcesz przeszukać. Gdy przeszukujesz jednostkę organizacyjną, nie możesz wybrać jednostki nadrzędnej ani dodać pojedynczych kont użytkowników. Możesz również określić zakres dat i wyszukiwane słowa.

Jak wykluczyć wiadomości, które zostały umieszczone w kwarantannie?

Dodaj ten operator do wyszukiwanych haseł-label:^admin_quarantine.

Dowiedz się więcej o kwarantannie administracyjnej.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?